ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

CHƯƠNG TRÌNH TU TẬP

LỚP CHÁNH KIẾN

Lớp Chánh Kiến

Chúng ta biết rằng Đạo Phật có: 8 lớp học, 3 cấp, nhưng cái lớp đầu tiên là Chánh Kiến. Hiện giờ, ai cũng hiểu biết sơ sơ về Chánh Kiến của Phật, nhưng thâm sâu về lớp Chánh Kiến thì chưa ai thâm sâu. Do đó, hôm nay Thầy mở cái lớp tu học này để giúp chúng ta bước vào cái lớp căn bản nhất đó là Chánh Kiến nhìn mọi pháp, mọi sự kiện xảy ra trước mắt chúng ta trong sự chân thật, như thật, không còn lầm lạc, không còn mơ hồ, thấy mọi vật như thật, thì chừng đó chúng ta mới có sự giải thoát thật.

Ví dụ, chúng ta nói rằng các pháp vô thường, nhưng sự hiểu biết vô thường như thật thì chúng ta chưa thật sự hiểu biết vô thường như thật. Chúng ta nói các pháp do nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, chết về với nhân quả. Ai nói cũng được, nhưng sự thật thấy như thật, biết như thật của nhân quả thì chắc chưa ai biết. Cho nên lớp này học như thật, biết như thật, thấy như thật, chứ không còn cái mơ hồ, hiểu biết một cách trừu tượng mơ hồ không rõ ràng.


Băng giảng Lớp Chánh Kiến (2005) được tổng hợp gồm các phiên bản băng ghi âm gốc và phiên bản đã được phân đoạn theo đề mục để thuận tiện nghe và đối chiếu.

Bạn có thể truy cập tài liệu ngay tại trang này hoặc tại thư viện lưu trữ Google Drive.

Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.
Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.
Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.