ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

CHƯƠNG TRÌNH TU TẬP

GIỚI HÀNH

Giới hành

Giới Hành (Pháp Hành) là bộ bài giảng gồm 40 bài (20 băng Cassette) được Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng trong Mùa An Cư năm 1998, tại Tu viện Chơn Như.

Tiếp theo bộ Giáo án đường lối tu tập đạo Phật (1997) dạy về Giới Đức và Giới Hạnh, Giới hành là pháp môn tu tập cho giới luật của Phật được nghiêm túc, được thanh tịnh.

Giới hành tức là pháp môn tu tập cho giới luật của Phật được nghiêm túc, được thanh tịnh. Do đó mới gọi là giới hành. Từ xưa tới giờ, hầu hết người dạy giới chỉ dạy giới bổn nên người ta không dạy giới hành, nên người ta không biết pháp nào để hành, làm cho giới được thanh tịnh và người giữ giới được nghiêm túc, không phải lấy giới mà ức chế.

… Thầy thấy hầu như là nếu mà không dạy giới hành thì các con như thiếu sót, không biết mình tu tập như thế nào, mà thầy dạy toàn là giới luật không, không có pháp môn nào gọi là pháp môn tu. Cho nên Thầy triển khai giới hành để cho các con biết pháp nào mà thực hiện cho được Giới luật nghiêm túc, thì pháp đó gọi là giới hành.


Bạn có thể truy cập tài liệu ngay tại trang này hoặc tại thư viện lưu trữ Google Drive.

Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.

DANH SÁCH CÁC PHÁP ÂM

XEM BẰNG ĐỊNH DẠNG FILE MỀM

Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.
Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.