ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

Thư viện Lưu trữ

Kho tổng hợp toàn bộ tư liệu lưu trữ chánh pháp

Tổng hợp toàn bộ tư liệu được sử dụng trong website này (phân chia theo thư mục)


  • Toàn bộ kho tư liệu này được sưu tập, tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và được phân loại, sắp xếp lại để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, đối chiếu, và lưu trữ tùy theo nhu cầu sử dụng.
  • Người dùng có thể xem trực tiếp, tải về toàn bộ kho tư liệu tại trang này hoặc tại giao diện Google Drive. (Tổng dung lượng khoảng 150GB).
  • Kho tư liệu này sẽ luôn được cập nhật, bổ sung để ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin tri ân tất cả những quý thiện hữu tri thức đã dày công lưu trữ, biên tập và chia sẻ những nguồn pháp bảo quý báu này.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô Trưởng lão Thích Thông Lạc.

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: [email protected]

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.