ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

Thư viện Lưu trữ

Thư viện lưu trữ Chánh Phật Pháp

Tổng hợp toàn bộ tư liệu được sử dụng trong website này (phân chia theo thư mục)


  • Toàn bộ kho tư liệu mở này được sưu tập, tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau trên nguyên tắc lưu trữ nguyên gốc; đồng thời được phân loại, sắp xếp lại để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, đối chiếu, và lưu trữ tùy theo nhu cầu sử dụng.
  • Người dùng có thể xem trực tiếp, tải về toàn bộ kho tư liệu tại trang này hoặc tại giao diện Google Drive. (Tổng dung lượng khoảng 150 GB).
  • Kho tư liệu này sẽ luôn được cập nhật, bổ sung để ngày càng hoàn thiện, đầy đủ hơn.

Chúng con xin được tri ân tất cả Quý thiện hữu đã dày công lưu trữ, biên tập và chia sẻ lại những nguồn Pháp bảo quý báu này.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô Trưởng lão Thích Thông Lạc.

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.