ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

Bảo tồn Chánh pháp

Kính thưa Quý đạo hữu,

Chân lí Tứ Diệu Đế – chân lí giải thoát của loài người đã được Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tìm ra cách đây hơn 2500 năm. Sau thời Đức Phật nhập diệt, Chánh Phật Pháp đã dần bị mai một, hiểu sai và bị nhấn chìm bởi ngoại đạo. Kể từ khi ông A-nan, vị A-la-hán đại đệ tử cuối cùng của Đức Phật nhập diệt thì Chánh Phật Pháp nguyên thủy đã bị phân chia thành các bộ phái và từ đó trở đi thì không có người nào tu chứng quả vô lậu A-la-hán nữa.

May mắn thay cho loài người thời đại chúng ta ngày nay, Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhờ đọc Bộ kinh nguyên thủy Nikāya do cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch ra tiếng Việt từ tiếng Pali, đã tu theo và đã chứng quả vô lậu A-la-hán “làm chủ được sanh, già, bệnh, chết”, chứng đạo giải thoát giống như Đức Phật. Với lòng yêu thương chúng sanh vô lượng, Đức Trưởng lão đã dày công dựng lại Chánh Pháp nguyên thủy thời Đức Phật thành một chương trình giáo dục đào tạo của Đạo Phật. Đó là nền “Đạo đức Nhân bản – Nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh”.

Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, người Thầy tôn kính của chúng ta đã về cõi Niết Bàn cùng với Đức Phật, nhưng Thầy đã để lại cho chúng ta một kho báu vô giá, đó là pháp bảo bằng ngôn ngữ Tiếng Việt. Trách nhiệm của những người đệ tử chân chính của Đức Phật là bảo tồn và gieo duyên Chánh Phật Pháp đến tất cả mọi người. Nếu Chánh Pháp một lần nữa bị nhấn chìm, mai một và mất đi thì loài người còn mãi chìm trong khổ đau vô cùng tận.

Chính vì vậy mà có sự ra đời của trang tư liệu Chánh Phật Pháp Nguyên Thủy. Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão. Chúng con với tâm còn phàm phu thì chắc chắn sự sắp xếp còn nhiều thiếu sót, mong các bậc thiện tri thức có đủ thiện duyên cùng tiếp sức cùng chúng con để Chánh Pháp không phải thêm một lần nữa bị nhấn chìm, mai một và mất đi.

Chúng con với lòng biết ơn và tôn kính Đức Phật và Đức Trưởng lão, ước nguyện quy y Tam Bảo, kiên trì và nỗ lực tu tập để góp phần bảo tồn và lan tỏa Chánh Pháp đến tất cả mọi người.

Xin kính chúc tất cả quý thiện hữu, những người đệ tử chân chánh của Đức Phật và của Đức Trưởng lão, luôn tinh tấn trên con đường tu tập, cùng chung sức bảo tồn và hộ trì Chánh Pháp, hướng về từ trường vô lậu của Đức Phật và Đức Trưởng lão để đáp lại công ơn vĩ đại của những bậc ân nhân của nhân loại.

Kính ghi,

(Ngày 01/01/2022)


“TÂM BẤT ĐỘNG – THANH THẢN – AN LẠC – VÔ SỰ”

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Trưởng lão Thích Thông Lạc. 


Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.