ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

Sát sanh mà không tội   ⚬   Đức Phật Di Lặc   ⚬   Sau khi chết không có sự sống   ⚬   Tin theo Phật giáo nhưng sao lại khổ đau   ⚬   Nhân quả chúng sanh của bậc A-La-Hán   ⚬   Giải hạn - Cúng kem - Nhập nhà mới - Triệu vong   ⚬   Nhân quả sát sanh   ⚬   Vượt thoát gia đình   ⚬   Trọng nam khinh nữ   ⚬   Tạo cận tử nghiệp là dối trá   ⚬   Một người mù dẫn một đám người mù   ⚬   Đứng lại thì chìm, bước tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua   ⚬   Người cư sĩ làm chủ sanh già bệnh chết được không?   ⚬   Người chết rồi còn đau đớn nữa không?   ⚬   Quả báo có hay không?   ⚬   Kinh Kỳ Cầu và điệp phái   ⚬   Hiểu sai Phật pháp   ⚬   Niềm tin   ⚬   Hối lộ Phật   ⚬   Tánh biết   ⚬   Sống là tu   ⚬   Trả lời các câu hỏi về đạo Phật   ⚬   Nhà tu hành làm lợi ích gì cho xã hội   ⚬   Phật là trí tuệ của vị Minh sư   ⚬   Đức Phật đã xác định pháp môn tu tập giác ngộ   ⚬   Xóc thẻ   ⚬   Ăn của đàn na thí chủ mà không tu   ⚬   Tệ nạn mê tín   ⚬   Bậc A La Hán có tâm đại bi không   ⚬   Nhân quả ý hành   ⚬   Ngày sinh nhật của Thầy   ⚬   Từ trường   ⚬   Không tánh   ⚬   Phước hữu lậu   ⚬   Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe và không nghi   ⚬   Nhân quả thiện ác   ⚬   Ăn mày đội lốt tu sĩ Phật giáo   ⚬   Những kinh sách mê tín   ⚬   Đạo Phật chỉ có một đấng giáo chủ   ⚬   Đàn cắt giải oan kết   ⚬   Luân hồi   ⚬   Nhân quả bệnh tật và khỏe mạnh   ⚬   Quả báo gì khi tâm và lời nói không đi đôi   ⚬   Tánh giác   ⚬   Duyên nhân quả   ⚬   Không thắp hương khi cúng giỗ   ⚬   Sát sanh cầu hạnh phúc   ⚬   Tam minh   ⚬   Đạo Phật chỉ có 37 phẩm trợ đạo   ⚬   Niệm Phật không phải là pháp môn xả tâm
truonglao thichthonglac

Không thể cứu độ

Người theo Phật giáo mà cầu an, cầu siêu là người đã đi sai lời dạy của đức Phật. Phật không cứu khổ cho ai được chỉ có mình tự cứu mình....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Mục đích tu hành

Tu hành cũng chỉ vượt qua các nghiệp khổ của cuộc sống để đem lại an vui cho mình cho người, tức là thoát khổ, chứ không phải tu để thành Tiên, thành Phật, tu hành có mục đích trở thành người có đạo đức không làm khổ mình khổ người, dù cho bất cứ một ác pháp nào cũng không tác động được vào thân tâm khiến cho cuộc sống được thanh thản, an lạc và vô sự....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Thân thọ tâm pháp

Bốn chỗ, nhưng thật ra chỉ là thân ngũ uẩn của con đang sống trong môi trường nhân quả, nên luôn luôn khổ đau không bao giờ dứt....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Nhân quả thiện ác

Đời người vì vô minh không hiểu luật nhân quả, tưởng mình làm ác để đạt được mục đích danh và lợi cho thỏa mãn lòng dục, nào ngờ quả khổ đến và họ nghĩ rằng: nếu có khổ cũng chỉ khổ một lúc mà thôi. Nhưng không phải vậy, quả khổ không phải đến một lúc mà còn duy trì từ đời này sang đời khác....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Người học nhiều không bằng người tu tập

Những bài kinh Pháp Cú này đã xác định cho chúng ta biết sự học và sự tu khác nhau chứ không giống nhau. Sự học chỉ giúp cho chúng ta hiểu biết để tu tập, chứ không phải sự học là chính, sự học chỉ là vấn đề phụ, sự tu mới là vấn đề chính....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Người chiến thắng

Trong cuộc chiến đấu với giặc sanh tử, luôn luôn phải dùng trí tuệ quán xét từng tâm niệm, trong từng giây, từng phút thì mới mong chiến thắng các loại Ma chướng....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Thiện xảo trong tu tập

Một người tu tập không nhiệt tình, thường tu lấy có, không thiện xảo dẫn tâm, không chế ngự được tâm, không nhiếp phục được tâm và không an trú được tâm, thì cũng giống như người lợp mái nhà, làm nhà lấy có, vụng lợp nên mái nhà mưa thấm dột dễ dàng....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Song tầm

Nếu chúng ta cứ theo đúng con đường Đạo Đế mà tu tập sống ngăn ác diệt ác pháp, thấy mọi pháp biết cái nào đúng, cái nào sai không bao giờ lầm lạc thì chẳng lo gì không chứng quả vô lậu A La Hán....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Chỉ định một Thánh Tăng

Bởi vậy, người tu sĩ chân chánh của Phật đâu phải ở chỗ có thần thông, bay lên trời, biết chuyện quá khứ vị lai, ngồi thiền nhiều ngày, mà ở chỗ đức hạnh của bậc Thánh Tăng thì mới đúng. Thần thông, biết chuyện quá khứ vị lai, ngồi thiền nhiều ngày không làm nên một đệ tử của Phật....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Lấy ân báo oán

Lời dạy này là một chân lý không thể ai thay đổi được. Bởi vì cuộc đời này không thể lấy hận thù diệt hận thù được. Mà chỉ có lòng thương yêu của chúng ta mới diệt được hận thù....

đọc tiếp
Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: [email protected]

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.