ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Nhân quả giết gà hàng loạt

Nhân quả


image_pdfimage_print

Chơn Như, tháng 11 năm 2005

NHÂN QUẢ GIẾT GÀ HÀNG LOẠT

Từ Đức vấn đạo

HỎI: Thưa Thầy, nói về nhân quả thì con gà là do nhân ác nó tạo thành con gà, như hồi nãy Thầy nói những nơi chết hàng loạt đó như là bắt một đống gà thảy vô lửa đốt hoặc là thảy xuống hầm. Trong khi nó chết hàng loạt như thế thì nhân quả có thể trở thành con người được không hay là nó vẫn tiếp tục con gà nữa Thầy?

ĐÁP: Trong nhân ác của nó đó, nó không có tiếp tục con gà nữa con. Cái nhân ác nó thải ra những từ trường, khi mà nó bị diệt như vậy đó thì từ trường ác đau khổ, bởi vì cái quả khổ của nó mà, cũng như quả đắng rồi. Con thấy không, con gà nó bị quăng trong lửa đốt vậy, nó nóng, nó la, nó sợ hãi lắm. Từ trường nó phóng ra sự sợ hãi thành ra nhân quả của nó tiếp tục, cho nên vì vậy mà tương ưng với thời tiết của vũ trụ, nó trở thành lũ lụt bão tố, nó trở thành sóng thần hay động đất. Nó không thành một con gà nữa mà nó thành những cái khác để nó tiêu diệt những cái ác mà mình đang làm ác.

Cho nên, con thấy, mình càng tiêu diệt nó lung thì bắt đầu mình thấy thời tiết thay đổi, sóng thần, lũ lụt, bão tố,… đủ loại hết, con thấy không? Gần đây con thấy ghê gớm không? Tại vì ác quá mà! Gà như vậy mà nó đem nó đốt trong lửa, nó quăng vô, gà nó oắc oắc vì nóng đó, trời ơi nó chết hàng loạt, hàng loạt,…

HỎI: Vậy là nó chuyển nhân quả của nó phải không Thầy?

ĐÁP: Nó không chuyển đâu con, nó trả quả đó. Nó trả quả, sự đau khổ của nó thành cái từ trường ác phóng xuất lên không gian, nó làm cho thời tiết thay đổi, bắt đầu lũ lụt, bão tố chổ này, chỗ kia. Thời tiết chỗ này hạn hán, chỗ kia thì lũ lụt, chỗ nọ thì sóng thần, đủ loại, chỗ khác thì động đất, nó làm đủ loại hết,… vì con người của mình sống ác nên nó sanh ra như vậy.

Mình ăn thịt gà, nó sanh ra gà, mình ăn cá nó sanh ra cá, cho nên nó đủ loại hết. Vì vậy cho nên từ đó những loài vật nó bị diệt đi, nó tưởng đâu nó trả quả chứ sự thật đang trả đó. Chính mình, con người của mình làm ác mà nó thành những con gà trả quả thì nhân ác nó đau khổ nó trở thành cái nhân ác nữa, cái quả ác nữa cho nên nó thành ra từ trường. Mà từ trường đó bây giờ nó không sanh, bởi vì người ta diệt nó rồi, nó đâu còn sanh được nữa, đâu có còn nuôi trại gà vịt nữa. Nó sanh thì tức là nó thành một cái khác nữa, thành môi trường sống khác ác hơn nữa, nó tạo chúng ta hàng loạt loạt, như sóng thần nó không những giết con người mà nó còn giết loài chúng sanh nữa.

Những loài vật, thí dụ như bây giờ con ở đây nè, sóng thần nó vô đây thì con thấy toàn là heo, dê, gà, vịt nó lôi hết, nó lôi đi xuống biển hết, nó lôi đủ thứ hết chứ đâu phải nó giết mỗi mình con đâu. Của cải tài sản tiêu tan hết, nhà cửa nó lôi xuống biển hết, sóng thần mà, con hiểu không? Động đất rồi, nhà cửa sụp đổ, tan tành hết, bây giờ con gián, con trùng, con dế gì trong khu vực con ở nó cũng tiêu, con vật gì cũng tiêu hết. Con chết, nó cũng chết hết chứ không phải nó giết một mình con đâu. Đó là từ trường ác mà con.

Cho nên vì vậy mà con thấy con gà nó chết nó thành con gà nữa đâu, nó thành từ trường ác nó còn khắc nghiệt hơn bởi vì hồi nó chết nó la, nó đau khổ đó thì nó phóng xuất ra từ trường đau khổ, con hiểu không?

Cho nên mấy con cứ nghĩ bây giờ chính mình ăn thịt gà, mình giết cắt cổ gà thì từ trường của mình nó thành con gà, mà bây giờ nó không có duyên nó hợp để thành con gà nữa thì nó thành cái khác, nó thành cái loại khác ác độc hơn, nó cũng diệt mình trở lại à. Rồi bây giờ mình hết ăn gà rồi thì mình ăn rau cải, bởi vì gà không dám ăn thì từ từ nó hiền lành trở lại chút, nó đỡ hơn, nó không có sự đau khổ, la lối. Thầy nói riết rồi bò nó cũng điên, heo nó cũng cúm nữa thì bắt đầu họ không dám ăn thịt bò, thịt gà, thịt heo thì buộc lòng họ sẽ ăn rau cải chứ làm sao giờ!?

Thì từ chỗ ác, cực ác nó sẽ đi đến cực thiện chứ không có gì hết, nhưng mà cái thiện phải bằng trí tuệ của chúng ta nó mới bảo vệ được cái cực thiện. Chứ không bằng trí tuệ thì từ cái thiện đó nó sẽ trở thành cái ác, quy luật của nhân quả mà. Cho nên, mình muốn vượt ra bằng tri kiến của mình, cho nên hôm nay mấy con mới học để cho mấy con vượt ra. Còn nếu mà không học thì trong cực thiện thì bắt đầu người ta ăn rau cải, nhưng mà rau cải nó hiền lành rồi bắt đầu vạn vật nó sanh ra rồi bắt đầu chớp ăn thịt nữa. Nó có tha đâu, nó có biết thiện đâu, thì nó thấy con vật đó ăn được là nó cứ bắt nó ăn, bởi vì nó lớn hơn nó bắt con vật đó ăn được nó ăn, nó đâu có tha.

Cho nên, từ cái thiện nó đi đến cái ác. Từ cực ác nó diệt lại, nó làm cho tiêu diệt những cái đó. Bây giờ trở lại, nó còn lại môi trường sống nó không vắng người đâu, nó không vắng loài vật đâu. Rồi bắt đầu lần lượt nó thiện lại rồi nó đến cực ác của nó. Chỉ có chúng ta tu mới thoát ra mà thôi, còn không tu thì không thoát ra được. Chỉ có đạo Phật là hướng dẫn chúng ta thoát ra được quy luật của nhân quả, đó các con thấy chưa?!

(Trích Lớp Chánh Kiến, bài 054-(LCK-025C)-(Nu)-vdTuNiemXu-NhanQuaConNguoi-ChanhNiemTinhGiac-SongVoSu-(26-11-2005).mp3, phút 17:00 – 22:12)


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 261)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.