ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỪ KHÓA: tỉnh thức

Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp

Đức Phật sanh ra cũng có cha mẹ lớn lên có vợ con cũng giống như bao nhiêu người khác trên hành tinh này. Vì ngao ngán đời người sanh ra để thọ khổ, nên Ngài từ giã cung vàng điện ngọc, cha già, vợ trẻ, con thơ để đi tìm đường thoát khổ....

đọc tiếp

Tỉnh thức

Toàn bộ giáo trình của Đạo Phật quan trọng nhất là tập luyện tâm tỉnh thức, có được tâm tỉnh thức mới đat được Niết Bàn cứu cánh giải thoát....

đọc tiếp

Tỉnh thức và tĩnh giác

Tỉnh thức mới có ý tứ được các thân hành niệm; Tĩnh giác trong đó tỉnh thức và giác ngộ được chánh niệm. Người mới tỉnh thức còn tham, sân, si. Người tỉnh ngộ là hết tham, sân, si. Tỉnh thức chánh niệm chỉ mới gom tâm vào tất cả hành động ngoại của thân....

đọc tiếp

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.