ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Thầy còn tái sanh trở lại thế gian không?

Chánh kiến


image_pdfimage_print

Chơn Như, ngày 26 tháng 02 năm 2006

THẦY CÒN TÁI SANH TRỞ LẠI THẾ GIAN KHÔNG?

Tuệ Hạnh vấn đạo

HỎI: Hồi ở TP HCM, Nguyệt Cảo nói với con lúc thầy Thông Vân vào tu với Thầy ở tu viện, thầy Thông Vân có thỉnh cầu Thầy khi nhập diệt hóa sanh trở lại độ chúng. Thầy cho biết sau này thầy Thông Vân sẽ gặp một bé trai 8 tuổi có duyên lành với thầy tức là hóa sanh của Thầy. Xin Thầy cho con biết Thầy còn hóa sanh trở lại thế gian không?

ĐÁP: Đó là câu hỏi phải không? Nhưng mà sự thật không có vậy đâu, khi mà tâm vô lậu, hết tham sân si rồi thì mình không còn tái sanh trở lại. Thầy không bao giờ tái sanh lại, nghĩa là không bao giờ.

Nghĩa là bây giờ Thầy đem hết sức của Thầy làm, Thầy duy trì mạng mạch, Thầy sống để dựng lại chánh pháp cho chúng sanh cái đạo đức nhân bản – nhân quả, mà hễ Thầy làm xong rồi thì Thầy đi, Thầy không trở lại đây nữa, bởi vì Thầy biết thế gian là không bao giờ, nó là các pháp vô thường, bất tịnh,… không còn chút nào mà ham ở đây nữa, ra đi là vĩnh viễn.

Cũng như đức Phật Thích Ca không bao giờ tái sanh trở lại. Cho nên, đức Phật Thích Ca thường nói ở trong kinh: “Ta chỉ còn một kiếp này nữa thôi”, thì Thầy cũng vậy, Thầy cũng chỉ còn một kiếp này nữa mà thôi.

Đây là cái chuyện thầy Thông Vân nói chứ Thầy không có tái sanh trở lại.

Khi mà còn tham sân si thì nó mới hóa sanh, còn không tham sân si thì không hóa sanh.

Nó tương ưng nó mới sanh, một người tu hết lậu hoặc rồi như Thầy, thì từng hành động nó không có lậu hoặc, nó không làm sao tương ưng với ai được hết.

Cho nên, Thầy nói hoặc ai làm gì Thầy buồn giận, Thầy không có buồn giận ai, ai nói gì nói, Thầy đứng trên đầu sóng không à, cho nên vì vậy Thầy bất động rồi.

Từ trường của Thầy là từ trường thanh thản, làm sao mà tương ứng với người nào đâu, người ta tham sân si trong đó, Thầy không tham sân si làm sao mà tương ưng sanh được, con hiểu chưa?

(Trích Lớp Chánh Kiến, bài số 256, mã số: (LCK-106C), từ phút thứ 49’48” – 53’21”)


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 171)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.