ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỪ KHÓA: đạo đức nhân quả

Đạo đức nhân quả

Hầu hết mọi người chỉ biết nói nhân quả, nhưng chưa thật sống với nhân quả. Cho nên, cuộc sống của loài người trên thế gian là Địa ngục, vì con người chỉ biết sống vì mình chớ không vì người, vì vậy mà sự xung đột và chiến tranh thường xảy ra khắp trên thế giới không nước này thì nước khác. Đó là sống phi nhân quả nên loài người phải chịu mọi khổ đau, cũng chính nhân...

đọc tiếp

Đạo Phật là nền đạo đức nhân bản – nhân quả

Thật sự trong thời Đức Phật, Ngài chỉ tự xưng mình là một Bà La Môn đúng, khác với Bà La Môn sai mà thôi. Đúng là đúng trên đạo đức, sai là thiếu đạo đức. Đó là mục đích của Đạo Phật mà chúng ta thấy trong kinh Pháp cú, Đức Phật đã nói rất nhiều về vấn đề này....

đọc tiếp

Đạo đức nhân bản – nhân quả

Học tập rõ đạo đức nhân bản – nhân quả và biết cách áp dụng chúng vào thực tế, mang lại hiệu quả ngay để có ích cho mình, cho người và cho muôn loài có sự sống trên hành tinh này....

đọc tiếp

Đạo đức trong gia đình (1996)

Thầy muốn nói như vậy, để chúng ta luôn luôn lúc nào cái tâm của chúng ta phải đứng ở trong cái nhân quả. Để mà giải quyết cái tâm của mình thoát ra cái cảnh khổ, không để cho cái tâm mình giận dữ đối với gia đình của mình, đối với những người xung quanh mình thì như vậy cũng là tu rồi đó....

đọc tiếp

Cách thức tu tập tại gia (2000)

Lớp Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng. Đó là những cái lớp để mà học tu sống ở trong cái chiếc áo của người cư sĩ, sống trong cái tập thể, gia đình, xã hội. Đó là những cái lớp mình đang tập sống cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người....

đọc tiếp

Đạo đức nhân bản – nhân quả (2009)

Phật tử nên học cái đạo đức của đạo Phật sống không làm khổ mình, khổ người, tức là đạo đức nhân bản, mà đạo đức nhân bản thì nó nằm gói gọn ở trong năm cái giới luật của Phật là Ngũ Giới....

đọc tiếp

Có hai con đường

Thiện và ác tức là nhân quả. Do nhân quả mà con người có vui, có khổ. Hiểu được điều này nên đức Phật dạy cho chúng ta chọn lấy con đường thiện, dù tu sĩ hay cư sĩ, là tín đồ hay không phải là tín đồ của Phật giáo....

đọc tiếp

Đạo đức thương mình

Đạo đức thương mình phải thực hiện ngay trong “Chân lý khổ” của cuộc đời, thì đời mới hết khổ, mới tìm thấy hạnh phúc an vui....

đọc tiếp

Có thân người mới đủ điều kiện tu hành thoát khổ

Làm thân chúng sanh chỉ biết khổ đau mà không biết cách thoát khổ, nghĩa là làm thân chúng sanh không biết thiện ác, chúng làm theo bản năng tự nhiên của chúng để bảo vệ sự sống, vì thế chúng phải chịu khổ vô vàn trong vô lượng ngàn muôn kiếp....

đọc tiếp

Đức hạnh làm người

Đó là đạo đức làm người, đó là thiện pháp mà đức Phật đã dạy chúng ta để ngăn ngừa những ác pháp, những ác pháp ấy có thể xảy đến cho chúng ta những tai nạn khổ ách. Đó là những điều của người cư sĩ cần phải học những đạo đức cụ thể, thực tế trong cuộc sống....

đọc tiếp

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.