ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Thiền Đông Độ

Đạo Phật


image_pdfimage_print

THIỀN ĐÔNG ĐỘ

HỎI: Kính bạch Thầy! Thiền Đông Độ có phải là Phật giáo hay không?

ĐÁP: Thiền Đông Độ không phải là Phật giáo mà là Lão giáo Trung Hoa (Tiên Đạo). Tư tưởng Lão Trang Trung Hoa phát triển có những điểm tương đồng với tư tưởng kinh sách phát triển Đại Thừa Giáo Ấn Độ, vì thế sau này Phật Giáo Đại Thừa đồng hoá tư tưởng Lão giáo lấy tên gọi là “Phật Giáo Tối Thượng Thừa” hay còn gọi là “Thiền Tông”. Chủ trương của Thiền tông kết hợp Lão giáo và Đại thừa, nên thường gọi là “Thiền Giáo đồng hành”.

Phật giáo Đại thừa là Phật giáo Bắc truyền thuộc Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo kết hợp và phát triển theo tưởng giải tạo ra. Cho nên, những tư tưởng trong kinh sách là tư tưởng của hai giáo phái này. Tư tưởng của hai giáo phái này mang tính chất trừu tượng mơ hồ, ảo giác và đầy dẫy sự mê tín, v.v.. lấy thế giới siêu hình làm nơi an trú cuối cùng.

(Trích sách Người Phật tử cần biết – Tập 2, NXB Tôn Giáo – 2010, trang 75-76)


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 245)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.