ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỪ KHÓA: nghề nghiệp

Buôn bán thật thà không có ăn

Cứ sống đúng đức hạnh làm người, không nên làm việc gian xảo, lừa đảo trên sự kinh doanh buôn bán của mình thì một ngày kia quý Phật tử sẽ tìm thấy sự an vui hạnh phúc với các vị....

đọc tiếp

Nghề nghiệp sống chân chánh

Thầy khuyên các con làm rồi các con sẽ thấy thực hiện Phật pháp mà, nhân quả nó chuyển, thiện nó chuyển ác mà. Mình sẵn sàng mình hi sinh, mình ăn cháo mà tất cả chúng sinh đều được no là mình mừng rồi. Đó là tâm nguyện tốt của mình, mà thật sự mình tốt thật, chứ không phải mình giả dối thì con sẽ thấy con không bao giờ con đói....

đọc tiếp

Nhà tu hành làm lợi ích gì cho xã hội

Người tu sĩ Phật giáo chân chánh luôn luôn chỉ biết lấy một cuộc sống đạo đức Hiền Thánh làm gương hạnh đạo đức để cho mọi người noi theo, nhờ thế mọi người mới có đạo đức, nhờ sống có đạo đức, họ mới thấy được tâm hồn thanh thản, an vui và mới xứng đáng làm người không làm khổ mình, khổ người. ...

đọc tiếp

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.