ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Tội gián tiếp sát sanh và mục đích ăn chay

Đạo đức, Nhân quả


image_pdfimage_print

Chơn Như, 2004

TỘI GIÁN TIẾP SÁT SANH VÀ MỤC ĐÍCH ĂN CHAY

Minh Thông vấn đạo

Để trả lời 2 câu hỏi của con: (*)

1/ Làm nghề nghiệp sống bằng sự chết của loài vật khác như nghề làm khô mắm, tuy rằng không trực tiếp giết hại cá tôm nhưng hằng ngày mắt trông thấy sự chết của chúng, lòng chúng ta không nỡ. Một con cá chết, nếu xét ra nó cũng giống như một người chết, nhiều khi chúng chết mà trong khi chúng còn muốn sống, do đó chúng chết không nhắm mắt.

Có những người chết không nhắm mắt là vì họ còn muốn sống, muốn gặp những người thân thương.

Ở đây chúng ta nói về vấn đề tội thì cái trước tiên là tội cho loài chúng sanh.

Cái tội thứ hai là lương tâm chúng ta không thể nào không xót xa.

Cái tội thứ ba là tội gián tiếp sát sanh, vì thế cuộc sống trong gia đình có nhiều sự bất an.

Cái tội thứ tư là sau khi chết được sanh làm loài cá tôm để người ta bắt làm khô mắm trở lại.

Cái tội thứ năm, trong gia đình không người này bệnh thì cũng có người khác bệnh.

Người cư sĩ đệ tử Phật có sáu nghề đức Phật cấm thì nghề khô mắm cũng là một nghề sống trên xương máu của loài vật.

Vì sự sống của chúng ta sao nỡ tâm sống trên xương máu của chúng sanh.

2/ Trong gia đình có một người không ăn thịt chúng sanh thì điều này là phước báu của gia đình đó rất lớn, do đó người trong gia đình nên tạo thực phẩm thực vật để giúp người này sống trọn vẹn với hạnh từ bi. Nhờ trợ giúp cho người này không ăn thịt chúng sanh thì cả nhà sẽ được hạnh phúc, bằng bắt buộc người ăn chay ăn chung với những người ăn thịt động vật thì đó là một tội lỗi rất lớn.

Tại sao vậy?

Tại vì cả gia đình không ăn chay mà bắt buộc người này (ăn chay) cùng ăn chung, đó là bắt buộc người ăn chay trở thành con bò ăn cỏ chứ không còn nghĩa ăn chay nữa.

Bởi vì ăn chay mà mắt thấy thịt chúng sanh, tức là thức thực, thức thực thì không có nghĩa là còn ăn chay.

Ăn chay là do lòng từ bi chứ không có nghĩa là ăn chay để làm Phật.

Ăn chay vì lòng thương yêu chúng sanh không nỡ tâm ăn thịt chúng.

Ăn chay vì thương mình không nỡ đem sự đau khổ vào thân.

Ăn chay vì thương xót chúng sanh, không nỡ nhìn thấy sự đau khổ chết chóc của chúng.

Nếu cả gia đình hiểu được như vậy thì không nên buộc người này cùng ăn chung, trừ khi cả nhà cùng ăn chay hết.

(*) BBT chỉ có tài liệu trả lời không có phần câu hỏi.


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 596)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.