ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Vượt thoát gia đình

Đạo đức, Tu tập


image_pdfimage_print

Chơn Như ngày 21 – 07 – 2001

VƯỢT THOÁT GIA ĐÌNH

Kính gửi: Diệu Tịnh!

1- Để trả lời câu hỏi một:

Trong Thánh Ni kệ, có thuật lại một vị Thánh Ni khi gặp Phật thì bà đã có chồng, nhưng ông chồng không cho đi tu, chờ chồng chết thì bà đã 70 tuổi mới được theo Phật tu hành.

Đạo Phật đã thực hiện đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, khổ người. Một chùm nhân quả là phải trả cho xong, chứ không được trốn tránh.

Ở tại gia đình tu tập ngăn ác diệt ác thì ngay đó đã có giải thoát rồi, chỉ có tâm quyết xả bỏ ác pháp hay không, nếu có quyết tâm thì ngay đó là giải thoát, chứ còn tu ở đâu nữa.

2- Vượt thoát gia đình, chứ không phải trốn gia đình để đi tu theo kiểu Đại thừa, mà là sống trong gia đình biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng; biết ngăn ác diệt ác; biết không làm khổ mình, khổ người; biết giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì gia đình làm sao ràng buộc được, thì ngay đó là tu giải thoát rồi.

3- Sắp xếp gia đình theo kiểu của con thì rất tội nghiệp cho những người thân thương của con, vì họ đau khổ và nhớ thương con.

Sắp xếp gia đình là phải chuyển hóa nhân quả, có nghĩa là sống không làm khổ mình, khổ người, thì chừng đó cả gia đình ai cũng vui lòng cho con đi tu.

Con nên chuyển đổi như vậy thì không bao lâu con sẽ đạt được ước nguyện.

Thăm và chúc con tu tập xả tâm tốt.

Kính ghi,

Thầy của con,


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 72)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.