ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỪ KHÓA: kinh pháp cú

kinh phap cu cover

Kinh Pháp Cú – Tranh vẽ minh họa

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài....

đọc tiếp
kinh phap cu cover

Kinh Pháp Cú – 26. Phẩm Bà La Môn

Kinh Pháp Cú - Phẩm Bà La Môn (có tranh vẽ minh họa)....

đọc tiếp
kinh phap cu cover

Kinh Pháp Cú – 25. Phẩm Tỳ Kheo

Kinh Pháp Cú - Phẩm Tỷ Kheo (có tranh vẽ minh họa)....

đọc tiếp
kinh phap cu cover

Kinh Pháp Cú – 24. Phẩm Tham Ái

Kinh Pháp Cú - Phẩm Tham Ái (có tranh vẽ minh họa)....

đọc tiếp
kinh phap cu cover

Kinh Pháp Cú – 23. Phẩm Voi

Kinh Pháp Cú - Phẩm Voi (có tranh vẽ minh họa)....

đọc tiếp
kinh phap cu cover

Kinh Pháp Cú – 22. Phẩm Ðịa Ngục

Kinh Pháp Cú - Phẩm Địa Ngục (có tranh vẽ minh họa)....

đọc tiếp
kinh phap cu cover

Kinh Pháp Cú – 21. Phẩm Tạp Lục

Kinh Pháp Cú - Phẩm Tạp Lục (có tranh vẽ minh họa)....

đọc tiếp
kinh phap cu cover

Kinh Pháp Cú – 20. Phẩm Đạo

Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (có tranh vẽ minh họa)....

đọc tiếp
kinh phap cu cover

Kinh Pháp Cú – 19. Phẩm Pháp Trụ

Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (có tranh vẽ minh họa)....

đọc tiếp
kinh phap cu cover

Kinh Pháp Cú – 18. Phẩm Cấu Uế

Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (có tranh vẽ minh họa)....

đọc tiếp

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.