ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỪ KHÓA: từ trường nhân quả

Các pháp tu trong ngày thọ bát quan trai (2004)

Đó là những cái phương pháp hiện giờ cần phải tu tập trong những ngày Thọ Bát Quan Trai. Vì chúng ta có giữ giới thì do giới nó mới chuyển được cái nghiệp cái ác pháp, cái nghiệp của chúng ta, vì chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta có nhiều điều chúng ta làm những cái điều mà chúng ta không hiểu, do vô tình mà chúng ta tạo những cái ác mà chúng ta không biết....

đọc tiếp

Đạo đức nhân bản – nhân quả (2009)

Phật tử nên học cái đạo đức của đạo Phật sống không làm khổ mình, khổ người, tức là đạo đức nhân bản, mà đạo đức nhân bản thì nó nằm gói gọn ở trong năm cái giới luật của Phật là Ngũ Giới....

đọc tiếp

Nghiệp tái sanh luân hồi

Nghiệp lực còn gọi là sức hút của nghiệp hay gọi là sức từ trường của nghiệp. Sức hút từ trường của nghiệp tương ưng với tâm tham, sân, si, mạn, nghi của người, của loài động vật khác mà sinh ra nên gọi tắt là nghiệp đi luân hồi....

đọc tiếp

Có cõi trời không

Sống đang ở trong cõi Trời thì chết về đâu các con có biết không? Hỏi tức là trả lời. Do thế ngay từ trong cảnh sống ở thế gian mà người nào biết ngăn ác, diệt ác pháp thì người ấy đang sống trong Thiên Đàng chứ không phải Thiên Đàng ở cõi giới nào cả....

đọc tiếp

Từ trường

Nói đến từ trường tức là nói đến nghiệp lực nhân quả thiện ác do con người hành động theo ba chỗ thân, miệng, ý của họ tạo ra một khoảng không gian rộng hẹp nhất định theo sự huân tập nhiều ít của họ....

đọc tiếp

Đức Phật đã xác định pháp môn tu tập giác ngộ

Chỉ có “Giới, Định, Tuệ” mới giúp chúng ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi; chỉ có “Giới, Định, Tuệ” mới giúp cho chúng ta tu tập không còn sợ tu sai pháp, lạc vào tà pháp của ngoại đạo....

đọc tiếp

Từ trường nhân quả

Còn từ trường này nó là cái nghiệp rồi. Thành ra nói nó tương tự để cho chúng ta hiểu thôi, nó giống như từ trường của nam châm, nó không phải sợ ai hết, nhưng mà nó vẫn có ở trong không gian chúng ta, bởi vì người nói nó cũng phóng xuất ra, người nào cũng làm hành động thiện ác nó cũng phóng xuất ra. Nhờ sự đó mà tiếp nhận được sự sống của chúng ta....

đọc tiếp

Pháp Thân hành niệm – Tưởng thức – Cận tử nghiệp

Mục đích của đạo Phật nhắm vào bốn sự đau khổ của kiếp người: sinh, già, bệnh, chết. Khi đức Phật tu chứng cũng chính là làm chủ được bốn sự đau khổ đó gọi là chứng đạo. Mà muốn làm chủ được bốn sự đau khổ đó thì phải ở trong tâm vô lậu, tâm vô lậu là tâm không còn đau khổ, không còn giận hờn, không còn phiền não, cái thân không còn đau nhức chỗ này...

đọc tiếp

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.