ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Nhân quả kẻ làm ác

Nhân quả


image_pdfimage_print

Chơn Như, ngày 10 tháng 10 năm 1998

NHÂN QUẢ KẺ LÀM ÁC

Liễu Hương vấn đạo

HỎI: Thưa Thầy! Lúc sống không tu đạo đức nhân quả, không tạo phúc báo để sau này, toàn sống theo lối thương trường (nay thế này mai thế đó), không quân tử nhất ngôn, lật lọng, lúc nào cũng muốn hơn mọi người, coi mọi người dưới tầm con mắt của mình, chỉ có mình là đúng, là giàu có, còn thiên hạ chẳng ra gì. Họ sống như vậy hậu quả như thế nào xin Thầy chỉ dạy cho con rõ?

ĐÁP: Người sống như vậy là đang sống trong ác pháp, đang tạo nhân ác để lại ngày mai những quả khổ.

Hiện tại qua là ngày mai, vì vậy, người này hiện có tiền của giàu sang nhưng lại khổ đau, không tai nạn này đến thì tai họa kia đến, khiến cho gia đình họ, bề ngoài tưởng là hạnh phúc nào ngờ bên trong là cả một địa ngục. Nhưng vì vô minh họ không thấy đâu là chơn hạnh phúc, đâu là giả hạnh phúc, họ là con chó ngu, là con thiêu thân bỏ mồi bắt bóng, họ tưởng họ là trên hết, nhưng không ngờ họ là người ti tiện, ích kỷ, nhỏ mọn.

Chuyện tự cao, phách lối, ngã mạn, xem người như cỏ rác, điều đó ai cũng làm được hết. Chuyện không làm khổ mình khổ người; chuyện tùy thuận, nhẫn nhục trước mọi người, mọi hoàn cảnh là chuyện khó làm, không phải ai cũng làm được.

Chuyện chạy theo lòng dục vọng và các ác pháp làm khổ mình khổ người thì rất dễ dàng, không ai không làm được, chuyện sống đúng đạo đức nhân quả, luôn làm vui lòng mình lòng người là việc khó làm.

Chuyện làm khổ mình khổ người là chuyện đem khổ đau quả xấu tai ương cho mình, dù người đó có giàu sang tột đỉnh, vua chúa quyền uy thế lực như thế nào cũng không tránh khỏi quả khổ khi họ đã tự gieo nhân ác; dù có trăm ngàn quân lính, dù có tiền bạc của báu chất ngập cả không gian cũng không làm sao tránh khỏi tai ương, họa khổ. Kiếp này trả chưa xong vẫn phải kiếp sau tiếp tục trả nữa. Luật nhân quả công bằng không vị một ai, dù kẻ đó là Ngọc Hoàng, Thượng Đế, chư Phật mà đã tạo ác cho người, cho chúng sanh thì luật nhân quả sẽ phân xử họ đích đáng.

Các con hãy để mắt sẽ thấy quả báo nhãn tiền họ không chạy đường nào mà thoát khỏi.


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 74)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.