ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Thắp hương đúng chánh pháp

Chánh kiến, Nhân quả


image_pdfimage_print

Chơn Như, ngày 19 tháng 5 năm 1998

THẮP HƯƠNG ĐÚNG CHÁNH PHÁP

Liễu Tâm vấn đạo

HỎI: Nén hương thắp lên phải hiểu ý nghĩa như thế nào cho đúng chánh pháp?

ĐÁP: Đức Phật dã dạy có năm nén hương:

1- Giới hương.
2- Định hương.
3- Huệ hương.
4- Tri kiến hương.
5- Giải thoát tri kiến hương.

Người đệ tử dù cư sĩ hay tu sĩ đều nên thắp năm nén hương này dâng lên Đức Phật mới đúng chánh pháp. Năm nén hương này tức là năm nén hương tâm giải thoát sanh tử luân hồi.

Thế mà người đời chẳng hiểu, dùng hương bằng vỏ cây đốt lên cúng Phật để tượng trưng cho lòng thành kính của mình. Nhưng nào ngờ lấy giả làm thật sao được. Hương giải thoát kia thắp mãi cháy lên không bao giờ tàn, lòng tôn kính mãi mãi không bao giờ mất. Còn hương bột vỏ cây kia thắp lên chỉ trong chốc lát là tàn rụi, lòng tượng trưng kia cũng tan biến mất dần theo.

Lợi dụng lòng tượng trưng mê tín kia không đúng cách, người ta kinh doanh làm nhang để làm giàu trên sự vô minh ngu muội của kẻ khác mà họ chẳng biết gì.

Bởi vậy thắp hương bằng vỏ cây là vô minh mê muội nhưng đã trở thành tập quán truyền thống ăn sâu vào con người thì cũng rất khó bỏ.

Người tu theo Đạo Phật phải hiểu biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là mê tín, cái nào là chánh tín, cái nào là dại dột, cái nào là khôn ngoan, v.v..

Biết đúng, biết sai, biết dại, biết khôn để làm gì?

Để xả bỏ hay dứt bỏ cái vô minh mê muội của mình để không bị kẻ khác lường gạt làm giàu trên mồ hôi nước mắt của mình.

Nếu tính mỗi ngày trên đất nước Việt Nam số tiền người ta thắp hương có thể nuôi sống hàng ngàn người.

Người thắp hương vỏ cây đã không ích lợi cho người chết mà còn làm hao tổn tiền bạc vô ích của người sống.

Người tu sĩ Đạo Phật cần dứt bỏ những điều ngu muội này để số tiền thắp hương đó đi cứu trợ đồng bào bất hạnh còn có ý nghĩa hơn nhiều; còn có phước báo hơn nhiều.

Còn một điều sai bị ảnh hưởng tập quán mà không biết chớ Đức Phật đã chỉ dạy lấy tâm hương giải thoát mà cúng Phật là có ý nghĩa cao đẹp tuyệt vời, nghĩa là lấy sự không làm khổ mình, khổ người dâng lên cúng Phật, cúng tổ tiên thì hạnh phúc và lợi ích biết bao nhiêu cho loài người.

Nếu người đời biết dùng hương giải thoát mà dâng cúng cho người thì đâu có sự tranh danh đoạt lợi, thì đâu có sự tranh dành của cải, tài sản giết hại lẫn nhau hoặc tranh tụng thưa kiện anh em cùng máu mủ, cùng dòng họ.

Nếu người đời biết dùng tâm hương giải thoát dâng lên cúng Phật cúng tổ tiên ông bà cha mẹ thì xã hội đâu có nạn trộm cướp gian tham và thế giới đâu có nạn chiến tranh tàn phá giết chóc khốc hại.


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 226)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.