ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Trả lời các câu hỏi về đạo Phật

Đạo Phật


image_pdfimage_print

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ ĐẠO PHẬT

Phật tử Thông Trí vấn đạo

HỎI 1: Con cũng chưa hiểu, Phật pháp có thể làm chủ sinh tử. Người tu chứng thì đâu còn nhân quả, đâu còn bị vô thường chi phối được. Giống như Thầy có nói người nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì thân thể nghìn năm bất hoại. Nhưng sao đức Phật và các đệ tử của ngài ai cũng phải chết, tuổi thọ cũng không được cao, thua tuổi thọ trung bình của người hiện tại; chỉ có ngài Anan là sống được 120 tuổi. Trong kinh đức Phật có nói: người có 4 Thần Túc có thể trụ thế được 1 kiếp. Một kiếp mà đức Phật nói cụ thể là bao lâu?

ĐÁP: Sống chi cho khổ, nên khi tu chứng đạo ai cũng muốn ra đi.

—o0o—

HỎI 2: Trong kinh Niệm Xứ, đức Phật có nói: người tu chỉ cần nhiệt tâm tinh cần trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì chứng đạo. Nhưng con thấy hiện tại trong Tu Viện chưa ai làm được điều này. Thầy có thể cho con biết yếu tố quyết định để một người chứng đạo hay không phụ thuộc vào những điều kiện nào? Sự tinh tấn, hay nghiệp lực hay tu vô lượng kiếp?

ĐÁP: Đức Phật xác định 7 tháng, nhưng con người không muốn bỏ thế gian làm sao tu chứng!

—o0o—

HỎI 3: Vũ trụ này có rất nhiều hành tinh có sự sống. Những hành tinh đó có sự hiện diện của đức Phật hay không? Đạo Phật chỉ có duy nhất trên trái đất hay trên các hành tinh khác cũng có? Con thấy dạo này các UFO (phi thuyền bay đến từ ngoài trái đất) xuất hiện hơi nhiều. Những người trên hành tinh đó họ có lòng từ bi hay không? Họ có làm hại người trái đất hay không? Họ thuộc về dạng sống nào: chư Thiên, Người, Atula, Ngạ quỷ? Nếu họ tấn công chúng ta thì một người có 4 Thần Túc và 3 Minh có thể bảo vệ được loài người hay không? Các nhà thiên văn dự đoán, năm 2036 sẽ có một thiên thạch lớn va vào trái đất. Một người tu chứng có thể dùng khả năng của mình phá tan thiên thạch đó được không?

ĐÁP: Con người chỉ cần giữ gìn 5 giới nghiêm chỉnh thì hành tinh này không ai làm hư hoại, chỉ con người phá giới nên hành tinh này mới hoại diệt.

Chỉ có hành tinh chúng ta mới có đạo Phật. Mặc dù vũ trụ có nhiều hành tinh sống nhưng sự sống ấy không thiện, không pháp thiện, nên họ chỉ là một loài động vật mà thôi.

—o0o—

HỎI 4: Trong một số văn tự cổ của người Tây Tạng, có ghi chép về 1 loài người từng sống trước thời đại của chúng ta nhiều triệu năm. Họ có những năng lực rất là siêu nhiên, thân hình cao lớn 7-10 thước, họ có 1 con mắt ngay tại nhân trung có thể làm mọi việc. Có phải thuở sơ khai con người ta ai cũng là Thánh cả, nhưng vì vô minh mà phải đọa cảnh phàm.

ĐÁP: Không phải Thánh đâu, chỉ là một loài động vật to lớn, kì quái, dị hình.

—o0o—

HỎI 5: Đức Phật hiện tại đang an trú trong Niết Bàn, khi tu chứng rồi có thể vào Niết Bàn gặp Phật đảnh lễ Ngài được không? Có thể giao tiếp với đức Phật như khi Ngài còn tại thế được không? Con rất muốn nếu có cơ duyên tu chứng đạo con được vào đảnh lễ hế Tôn, như vậy là con đã mãn nguyện rồi. Con có thể thực hiện được ước nguyện này hay không? Hay chỉ có thể dùng 3 Minh nhìn lại những hình ảnh của quá khứ mà thôi.

Con vô minh, mong được thầy khai thị tri kiến.

ĐÁP: Phật là Niết Bàn, Niết Bàn là Phật. Cho nên người nào giữ được Tâm Bất Động là gặp Phật, vì Tâm Bất Động là Niết Bàn, mà Niết Bàn là Phật. Khi Tâm Bất Động là gặp Phật ngay liền, vậy con hãy đảnh lễ Tâm Bất Động, tức là đảnh lễ Phật.

(Trích bức thư Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời phần hỏi đạo của phật tử Thông Trí, ngày 27/10/2009)


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 205)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.