ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỪ KHÓA: cận tử nghiệp

Cận tử nghiệp

Vì huân tập thành thói quen (nghiệp lực), nên lúc sắp chết, tưởng thức hoạt động từa tựa như giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao chỉ có khi sáu thức ngưng hoạt động; còn khi toàn bộ cơ thể đều hoạt động bình thường thì không có. Người sắp chết cũng ở trong trường hợp này. Sáu thức ngưng hoạt động là do một tạng phủ nào bị hư hoại, không hoạt động được, chớ không giống như người ngủ...

đọc tiếp

Tạo cận tử nghiệp là dối trá

Sống không làm khổ mình, khổ người thì hạnh phúc biết bao! Ðến khi chết bất cứ sanh vào cõi nào chúng ta cũng đều không làm khổ mình, khổ người, thì nơi đó là Thiên đàng, Cực lạc. Vì vậy, chúng ta không cầu vãng sanh, không cần hộ niệm chúng ta vẫn được giải thoát. ...

đọc tiếp

Pháp Thân hành niệm – Tưởng thức – Cận tử nghiệp

Mục đích của đạo Phật nhắm vào bốn sự đau khổ của kiếp người: sinh, già, bệnh, chết. Khi đức Phật tu chứng cũng chính là làm chủ được bốn sự đau khổ đó gọi là chứng đạo. Mà muốn làm chủ được bốn sự đau khổ đó thì phải ở trong tâm vô lậu, tâm vô lậu là tâm không còn đau khổ, không còn giận hờn, không còn phiền não, cái thân không còn đau nhức chỗ này...

đọc tiếp

Linh hồn

Trong giáo lý của đạo Phật dạy: con người do năm duyên hợp lại thành, nên gọi là thân ngũ uẩn, khi người chết năm uẩn này tan biến mất, thân tứ đại này trở về với cát bụi hư vô, không còn sót một vật gì thường hằng (linh hồn hay Phật tánh)....

đọc tiếp

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.