ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Sát sanh làm thuốc trị bệnh

Nhân quả, Đạo đức


image_pdfimage_print

Chơn Như, ngày tháng năm 2007

SÁT SANH LÀM THUỐC TRỊ BỆNH

Minh Phước vấn đạo

HỎI: Số đông con người bị một căn bệnh nào đó khi một bài thuốc hay, được người khác chỉ bảo sẽ trị hết bệnh là họ đi tìm ngay thuốc đó, dù có sự giết hại chúng sanh? Nhờ dùng thuốc bằng thân xác chúng sanh mà những căn bệnh hết thật nên những bài thuốc ấy được lưu truyền và ghi lại trong sách vở rõ ràng.

Ví dụ: Trị cảm mạo đầu phong lúc đầu đau, lúc đầu không đau và đau đầu một bên, muốn trị bệnh này bằng cách: bắt rắn hổ mang bỏ đầu đuôi 3 tấc và ruột, lột bỏ da, xương, lấy một lạng thịt sấy khô ngâm rượu… (trang 144, Nam Dược Thần Hiệu, Tuệ Tĩnh). Vậy đối với Phật giáo sẽ giải thích vấn đề này như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy!

ĐÁP: Đối với Phật giáo, thà chết chứ không phạm giới sát sanh. Hai vị Tỳ kheo đi trong sa mạc để đến thăm Đức Phật, một vị không uống nước có trùng nên đã chết giữa đường, còn một vị uống nước có trùng sống đến gặp Phật. Phật liền quở trách vị Tỳ kheo còn sống và khen ngợi vị Tỳ kheo chết vì giữ giới.

Ở đây, giết rắn làm thuốc để trị bệnh mà sống thì Phật giáo sẽ không chấp nhận hành động ác này và xem đây là một nhân quả tiền kiếp trả vay mà người hiểu biết nhân quả rất sợ hãi.

Rắn kiếp trước làm một người chuyên bắt rắn cắt đầu, chặt đuôi, lấy mình, lột da lấy thịt làm thuốc trị bệnh cho thiên hạ thì đời nay phải làm rắn để người ta dựa vào toa thuốc trên cũng bắt rắn chặt đầu đuôi, lột da lấy thịt làm thuốc như vậy cứu người, thành ra nhân quả thọ lấy quả khổ cho mình.

Quý vị có biết đâu những con rắn bị bắt làm thuốc cho người trị bệnh là Hải Thượng Lãn Ông, là Tuệ Tĩnh hay Hoa Đà, Biển Thước, vì sách thuốc của các ông biên soạn còn để lại chứng tích dạy người giết hại chúng sanh làm thuốc trị bệnh. Sao lại bất công như vậy? Con người muốn sống sao lại cướp mạng sống của loài vật khác để mình sống, như vậy có công bằng hay không?

Tưởng là giết loài vật làm thuốc cứu người té ra rơi vào nhân quả phải làm rắn trong vô lượng đời kiếp để trả quả, chừng nào những sách thuốc của các ông đã bị diệt sạch thì các ông mới hết kiếp làm rắn. Có ba hành động ác đó là:

1- Ý nghĩ về việc ác.

2- Miệng nói lời ác.

3- Thân làm những điều ác.

Ý nghĩ về việc ác tức là viết sách nói những việc làm ác như:

1- Sách dạy cách thức nấu ăn bằng thịt chúng sanh.

2- Sách thuốc dạy giết hại chúng sanh làm thuốc trị bệnh.

3- Sách dạy làm súng, đạn, tên, ná, lưới, bẫy, rập, câu, giăng để săn bắn các loài thú, v.v.. lưới rập, câu giăng để bắt cá tôm và tất cả loài thủy tộc v.v..

4- Sách dạy chiến thuật, chiến lược đánh giặc giết người như binh thư Tôn Vũ Tử.

Sự sống của một con vật cũng giống như sự sống của một con người, dù con vật đó nhỏ bé như con kiến, con dế, con trùn, con sâu, con bọ, con rầy, v.v.. Chỉ vì con người thiếu đạo đức hiếu sinh nên mới chà đạp lên sự sống loài vật khác, biến loài vật trở thành thực phẩm của con người, thật là quá ác! Chỉ vì sự sống ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn của con người mà con người bất cần sự sống của người khác và loài vật khác, vì tâm ích kỷ, nhỏ mọn hẹp hòi đó mà thế giới mới có chiến tranh và nhà nhà mới có sự xung đột. Đó là một nỗi đau thương của loài người, chính vì con người không hiểu rõ nguyên nhân sinh ra sự xung đột và chiến tranh.

Khi nào loài người biết tôn trọng sự sống của mình, của người khác và của tất cả loài vật thì sự xung đột và chiến tranh sẽ chấm dứt. Lúc bấy giờ con người mới thật sự có cuộc sống bình an, yên vui, hạnh phúc, thì thế giới mới có hòa bình, xã hội mới có trật tự an ninh, không còn những tệ nạn xã hội cướp của giết người, không còn những tệ nạn mua dâm bán dâm, v.v..

Nếu con người không còn giết hại và ăn thịt chúng sanh thì những bệnh tật hiểm nghèo không bao giờ có và nếu có bệnh thì đó là những bệnh không đáng kể, vì do các pháp vô thường nên thân cũng vô thường, vì thế bệnh tật nhẹ nhàng không cần phải thuốc thang gì cả thì bệnh cũng hết sạch.

Cho nên, việc giết hại chúng sanh làm thuốc trị bệnh là một điều đi ngược lại nhân quả hiếu sinh. Vì thế, các ngài trị bệnh cho thiên hạ nhưng cuối cùng các ngài cũng bị bệnh tật mà chết.

Thưa quý vị! Chính vì các vị danh y từ xưa đến nay họ không rõ luật nhân quả, vì không rõ luật nhân quả nên họ không biết gốc sinh ra bệnh tật, vì thế mà các ngài cứ lo trị ngọn mà không trị gốc. Muốn trị gốc bệnh thì không nên giết hại và ăn thịt chúng sanh, đó là một thứ thuốc thần dược mà không ai biết.


SÁT SANH ĐỂ CỨU NGƯỜI

Minh Phước vấn đạo

HỎI: Những bác sĩ, thầy thuốc Nam, thuốc Bắc nghiên cứu, chế tạo ra những bài thuốc đại tài trị bệnh cứu người có sự chết chóc của chúng sanh từ các loài động vật (voi, hổ…) cho tới các loài chim (chim sẻ, chim cút, đa đa…) hay các loài cá (trắm, chuối, chép…) như những đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh, đại y Hải Thượng Lãn Ông, v.v.. thì công việc ấy có được gọi là bất thiện không?

ĐÁP: Đối với Đạo Phật, sát hại chúng sinh để cứu người thì được xem họ là những người phi đạo đức, biết nâng cao giá trị sự sống của con người mà không biết tôn trọng sự sống của loài vật, là con người thiếu đức hiếu sinh, do đó chưa xứng đáng làm người còn nói chi đến những bậc Thánh.

Cho nên, từ Hoa Đà, Biển Thước đến Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông đều là những con người phi nhân bản. Con người của Đạo Phật mới thật sự là con người nhân bản. Con người của Đạo Phật là con người của tình yêu thương, lấy đức hiếu sinh làm sự sống của mình và của mọi loài, nâng sự sống của muôn loài vạn vật lên bình đẳng ngang với sự sống của con người. Một con người còn giết hại và ăn thịt chúng sinh là con người phi nhân bản, con người còn mang gốc bản chất của loài động vật hung ác, chứ chưa được làm con vật hiền lành.

Những vị danh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, Hoa Đà, Biển Thước được người đời ca ngợi từ xưa đến nay, là vì mọi chưa thông suốt đạo đức nhân bản – nhân quả, nên họ không biết mới ca ngợi các vị ấy là Thánh nhân. Thánh nhân gì mà xem thường sự sống sinh mạng của tất cả loài vật khác, bắt giết đem làm thuốc trị bệnh cho con người. Vì một mạng người sống mà phải đổi bao nhiêu mạng sống của con rắn thì thử hỏi thế gian này có công bằng hay không?

Do không biết đạo đức nhân bản – nhân quả nên xem thường những sự sống của các loài vật khác, do không thông suốt đức hiếu sinh nên họ mới tôn xưng những bậc này là thần y, thánh y. Họ đâu biết rằng những thần y, thánh y của họ đang được tôn xưng chỉ là những con người sống phi đạo đức nhân bản.

Những bậc này sống thiếu đức bình đẳng sự sống, họ chỉ ích kỷ vì con người, nên giết hại chúng sinh, ăn thịt và làm thuốc uống, thật là những con người bất nhân vô đạo đức, sống làm người mà không có chút lòng yêu thương nên đáng trách, không nên gọi là thần y, thánh y. Vì thần, thánh sao lại không có lòng yêu thương mọi loài vạn vật, sao lại không có lòng yêu thương sự sống bình đẳng của con người và vạn vật?

Một sơ hở thiếu đức hạnh hiếu sinh của những bậc y nhân này cũng không đáng làm gương cho chúng ta soi. Cho nên, tiêu chuẩn làm người của Đạo Phật đã xác định và dạy rõ ràng: Nếu người nào sống thiếu năm tiêu chuẩn đạo đức này thì được xem là “Người thú”. Năm tiêu chuẩn này gồm có:

1- Đức Hiếu Sinh

2- Đức Ly Tham

3- Đức Chung Thủy

4- Đức Thành Thật

5- Đức Minh Mẫn

Người có năm tiêu chuẩn đạo đức này mới thật sự là con người. Xin quý vị cần lưu ý, đây là đạo đức của loài người mà con người có trách nhiệm và bổn phận phải sống đúng đức hạnh nhân bản mới thật sự là “Người thật người”.


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 93)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.