ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Phật không chuyển nhân quả của người khác

Đạo Phật, Nhân quả


image_pdfimage_print

Chơn Như, 2005

PHẬT KHÔNG CHUYỂN NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI KHÁC

Câu hỏi của chú Dũng

HỎI: Kính thưa Thầy! Đợt sóng thần vừa qua đã gây biết bao đau thương, thảm hại cho nhân loại, nhất là dân xứ Ấn Độ, nơi Phật sinh ra. Tại sao Phật lại không giúp cho những đứa con của mình vượt qua đại nạn vậy thưa Thầy?

ĐÁP: Dù đức Phật là người dân Ấn Độ, nhưng Người cũng không thể cứu dân Ấn Độ khi dân Ấn Độ làm ác. Đức Phật là một ân nhân của nhân loại vì Người đã dựng lại và làm sáng tỏ bốn chân lý của loài người để giúp cho con người sống có đạo đức không làm khổ mình khổ người; để giúp cho hành tinh này có một cuộc sống bình an như cõi Thiên Đàng, Cực Lạc, v.v..

Khi ra đời Ngài thường dạy mỗi người: “Các con phải tự thắp đuốc lên mà đi, Ta chỉ là một người hướng đạo mà thôi”. Cho nên mỗi người phải tự cứu mình, Ngài không cứu cho ai được vì Ngài đã rõ luật nhân quả, ai làm ác thì phải gặt lấy những điều khổ đau; ai làm lành thì hưởng phước báu, không ai có thể giúp ai được.

Các tôn giáo ở Ấn Độ rất ác độc, khi đức Phật tịch thì lần lượt đạo Phật cũng không còn trên đất nước này, họ đã diệt mất Phật giáo, cho nên nền đạo đức nhân bản – nhân quả trên đất nước này chẳng còn. Vì thế, nạn mê tín, thần thông ảo tưởng, đạo sĩ bùa phép, thần quyền đầy rẫy ác pháp khắp đất nước Ấn Độ. Ác pháp như vậy nên khiến dân nước này chịu quá nhiều khổ đau, nạn đói khổ trên quê hương này không phải là ít. Rồi sóng thần vừa qua đã gây nên biết bao đau thương, thảm hại cho dân xứ Ấn Độ, nơi đức Phật sinh ra, thế mà dân nước này phải chịu quả thảm khốc là do dân nước này, chứ đâu phải do Phật.

Cũng như Thầy đã dựng lại nền đạo đức nhân bản – nhân quả cho dân Việt Nam, nếu dân tộc Việt Nam không đủ phước để thọ hưởng đạo đức thì dân Việt Nam sẽ khổ, còn có thể khổ không kém dân Ấn Độ nếu cứ làm ác. Cho nên, không phải nơi đâu có bậc vĩ nhân xuất hiện là nơi đó được bình an thịnh trị, không có vấn đề đó đâu quý Phật tử ạ!

Một bậc vĩ nhân xuất hiện là đem lại lợi ích cho nhân loại chứ không phải đem lại lợi ích cho riêng một nước nào. Nhưng bậc vĩ nhân xuất hiện trên quê hương nước nào là một danh dự cho đất nước ấy, chứ không thể bậc vĩ nhân ra đời cứu khổ mọi người hay cứu khổ dân nước đó. Cho nên, con hỏi tại sao Phật không giúp cho những đứa con của mình vượt qua đại nạn.

Dân Ấn Độ đã gây ác nghiệp thì phải chịu đại nạn sóng thần, đó là luật nhân quả. Mà nói đến luật nhân quả thì phải công bằng. Do công bằng nên không có một vị Phật nào cứu khổ cho ai được, dù là những người thân nhất của Phật như cha mẹ, vợ con, Ngài cũng đứng nhìn trước thảm cảnh mà không bao giờ mó tay vào cứu khổ được.

Luật nhân quả chỉ có tự mình chuyển nhân quả, chứ không có một người nào chuyển cho mình được. Vì thế, người nào vào chùa cúng bái, tụng niệm, cầu an cầu siêu, lạy lễ hồng danh sám hối cho tiêu trừ tai ách là một điều làm phi Phật giáo, Phật giáo không có dạy điều này. Dạy điều này chính là Bà La Môn giáo, là ngoại đạo, là các tôn giáo khác.

Hình thức cầu an cầu siêu, lạy hồng danh sám hối là hình thức mê tín, lạc hậu, làm hao tài tốn của của người dân trong nước rất nhiều.


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 271)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.