ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Nhân quả quá khứ có chuyển được không?

Nhân quả


image_pdfimage_print

Chơn Như, năm 2005

NHÂN QUẢ QUÁ KHỨ CÓ CHUYỂN ĐƯỢC KHÔNG?

Câu hỏi của Liên Châu (TP. HCM)

HỎI: Kính thưa Thầy! Khi Thầy giảng cho con về nhân quả thiện ác, thì trước đây vô minh con đã lỡ tạo tác nhiều điều bất thiện. Vậy con phải làm sao để chuyển nghiệp quá khứ thưa Thầy?

ĐÁP: Mọi người khi chưa nhận ra đạo đức của Phật giáo nên làm nhiều điều tội ác. Bây giờ hiểu ra, muốn chuyển nghiệp nhân quả quá khứ của mình, điều này không phải khó, vì nhân quả có phương pháp chuyển hóa được. Do chuyển hóa được nhân quả nên Phật mới ra đời dạy người tu tập ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện để chuyển hết quả khổ từ trong vô lượng kiếp, chứ không phải trong hiện kiếp này.

Một người tu theo Phật giáo ngay từ lúc ban đầu họ đã ngăn chặn những nhân ác trong hiện tại và luôn luôn thực hiện những việc lành, vì thế hiện tại không làm ác thì tương lai đâu có quả khổ. Phải không quý Phật tử?

Do hiện tại không gieo nhân ác mà còn vui vẻ không lo âu phiền não quả khổ của hiện tại thì đó là đã chuyển quả khổ của nhiều kiếp quá khứ.

Nhân quả quá khứ, vị lai không tác động, không làm cho họ dao động được thân tâm thì đó là họ đã chuyển nhân quả nhiều đời nhiều kiếp.

Kính thưa quý Phật tử! Quý Phật tử có hiểu đạo đức nhân bản – nhân quả chưa?

Đạo đức nhân bản – nhân quả là đạo đức sống không làm khổ mình khổ người. Vậy sống không làm khổ mình khổ người như thế nào?

Sống không làm khổ mình là chuyển quả khổ từ vô lượng kiếp của mình. Cho nên, từ khi quý Phật tử biết đạo đức này là biết cách sống chuyển hóa nhân quả từ vô lượng kiếp chứ không chỉ có chuyển hóa trong hiện kiếp này thôi đâu.

Đạo đức sống không làm khổ mình không làm khổ người là một phước báu rất lớn cho những ai thực hiện nó. Không làm khổ mình khổ người là cách sống không gieo nhân ác trong hiện tại, do đó đã chấm dứt quả khổ trong tương lai. Như vậy, đạo đức không làm khổ mình khổ người là một phương pháp sống chuyển hóa nhân quả trong ba thời: hiện tại, vị lai và quá khứ. Nhờ có chuyển hóa được nhân quả mà người sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người là người chứng quả A La Hán. Cho nên, người chứng quả A La Hán là người sống không làm khổ mình khổ người. Người sống không làm khổ mình khổ người là người đã đạt được mục đích của Phật giáo, là người đã giải thoát hoàn toàn khỏi kiếp làm người.


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 177)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.