ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Giữ tâm thanh thản

Chánh kiến


image_pdfimage_print

GIỮ TÂM THANH THẢN

Nếu còn thấy người khác xấu ác thì tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu thiền định thì không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ý với ta dù bất cứ việc gì thì tâm ta đã xả, tâm ta đã xả thì nhập định dễ như trở bàn tay.

Xả tâm không phải trong một ngày, một tháng, một năm mà phải nhiều năm tháng.

Xả tâm không phải trong một lần, hai lần mà hết được, mà phải nhiều lần, hàng vạn lần.

Thiền định cũng vậy, không phải một ngày, hai ngày mà đóng sáu căn được, phải nhiều ngày, nhiều năm tháng.

Vì thế, phải bền chí, phải kiên cường không chùn bước, không thối chuyển tâm.

Người muốn giữ tâm thanh thản để nhập được thiền định giải thoát thì phải lập 8 đức 12 hạnh:

8 đức:

1- Cẩn thận
2- Kỹ lưỡng
3- Dè dặt
4- Kín đáo
5- Im lặng
6- Nhẫn nhục
7- Tùy thuận
8- Bằng lòng

12 hạnh:

1- Không khoe khoang tài giỏi của mình.
2- Không khoa trương sự hiểu biết ngoài đời cũng như trong đạo.
3- Không làm thầy dạy đạo khi còn đang tu.
4- Không bàn kinh luận thiền và nghị luận thế gian.
5- Không nói chuyện tào lao nhảm nhí.
6- Không hành động tự kiêu, tự đắc.
7- Tránh giọng nói ngạo nghễ.
8- Tránh nụ cười mỉa mai, khi dễ.
9- Tránh nụ cười tự tôn, tự đại.
10- Tránh nhìn liếc xéo, liếc ngang.
11- Tránh dáng đi nghoe nguẩy.
12- Tránh trề môi khi dễ người khác.

NHẪN XẢ TÂM & NÉN TÂM

1/ Nhẫn không thấy mình nhẫn là nhẫn xả tâm.
2/ Nhẫn mà thấy mình nhẫn là nén tâm.
3/ Nhẫn không có phiền não là nhẫn xả tâm.
4/ Nhẫn mà còn phiền não là nén tâm.
5/ Nhẫn mà còn thấy mọi vấn đề quan trọng là nhẫn nén tâm.

LỢI ÍCH CỦA XẢ TÂM VÀ TAI HẠI CỦA NÉN TÂM

Nén tâm là tự giết mình
Xả tâm là tự cứu mình
Nén tâm là Địa ngục
Xả tâm là Thiên đường
Nén tâm là ác pháp
Xả tâm là thiện pháp
Nén tâm là nhân ác
Xả tâm là nhân thiện
Nén tâm quả khổ
Xả tâm là quả vui
Nén tâm là u tối
Xả tâm là sáng suốt
Nén tâm là không thiền
Xả tâm là có thiền
Nén tâm là thiếu trí tuệ
Xả tâm là có trí tuệ
Nén tâm là làm khổ mình
Xả tâm là không làm khổ mình
Nén tâm là ghét đời
Xả tâm là yêu đời
Nén tâm là không thương mình
Xả tâm là thương mình

—o0o—

Tu tập tốt
Nhớ ám thị
Thường kinh hành

Chỉ cần 1 phút tĩnh giác hoàn toàn nhiếp tâm thì hơi thở sẽ có chất lượng cao.

Bền chí siêng tu tập
Một phút tĩnh giác cao
Cẩn thận từng hơi thở
Thiền định vốn không xa

—o0o—

Bền chí tập luyện
Thuần thục một phút
Tĩnh giác trong hơi thở
Là cơ bản thiền định

Cẩn thận, kỹ lưỡng trong mọi công việc, cũng như sự tu tập là tất yếu mọi thành công của con người.

Cẩn thận, kỹ lưỡng từng hơi thở, tránh chủ quan trong lúc tu tập.

Song song với sự ức chế tâm, phải lập đức, lập hạnh ăn, ngủ, độc cư đúng cách, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, xả tâm rốt ráo.

Phải nhìn vào trong
Tư duy cho kỹ
Xả tâm cho sạch
Đừng nghĩ chuyện ngoài
Để tâm thanh thản
Tu học mới tốt
Đức hạnh mới xong

—o0o—

Đạo của Phật
Đạo diệt ngã
Nếu chấp ngã
Không tu được
Uổng một đời

—o0o—

Cuộc đời tu hành
Là trường tranh đấu
Có bền chí
Có nghị lực
Có chiến thắng
Có giải thoát

—o0o—

Cuộc đời tu hành
Là trường tranh đấu
Thiếu bền chí
Thiếu nghị lực
Có thất bại
Có ê chề

Người tu hành theo đạo Phật là phải tôi luyện mình trong lửa đỏ, “Hoa sen nở trong lò lửa”.

Muốn tu tốt
Hơi thở đều
Ám thị kỹ
Gom 6 căn
Tại một điểm
Không thay đổi

—o0o—


NHÂN DUYÊN BÀI PHÁP NÀY:

Thầy viết cho cư sĩ Thích Nữ Từ Tuệ vào năm 1995. *

Cô Từ Tuệ đã hỏi Thầy:

– Bây giờ sách rất nhiều, con nên đọc sách gì?

Thầy trả lời:

– Con nên đọc kinh Pháp cú.

Cô hỏi tiếp:

– Bây giờ con đi làm như thế này, trong cuộc sống con nên làm thế nào? Thầy dạy sao cho con dễ nhớ!

Cô hỏi xong thì Thầy vào nhà, một lúc sau Thầy đưa cho cô bức thư này.

____

* Cô Từ Tuệ, sau này được Thầy đặt pháp danh là Thích Nữ Liên Châu 2.

Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 416)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.