ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Luân hồi

Chánh kiến


image_pdfimage_print

Ngày 19/01/2010

LUÂN HỒI

Thông Trí vấn đạo

HỎI: Kính bạch thầy!

Thầy cho con hỏi, con người ta khi chết đi thì cái gì đi luân hồi?

Tâm luân hồi hay Nghiệp luân hồi hay Thức đi luân hồi…?

Và khi luân hồi người ta vẫn luân hồi trên hành tinh này hay có thể ra ngoài hành tinh khác?

Trong vũ trụ ngoài con người và súc sinh còn có cảnh giới sự sống nào khác nữa không?

Những thông tin về kiếp trước của mình được lưu trữ trong não bộ (ý căn) hay trong không gian?

Hành động thiện tạo ra thiện nghiệp, hành động ác tạo ra ác nghiệp. Vậy nghiệp có phải là Hành trong Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức không?

Cái gì tạo nên bản ngã của con người? Tâm, Nghiệp hay Thức?

Tưởng đóng vai trò gì trong sự tư duy sáng tạo của con người?

Đây là những vấn đề đệ tử vô minh chưa hiểu. Mong ân sư khai thị tri kiến…!

ĐÁP:

1- Nghiệp đi luân hồi.

2- Tâm và Thức không đi luân hồi.

3- Nghiệp đi luân hồi nên không ra khỏi hành tinh này.

4- Hỏi làm chi xa vời. Trên hành tinh này chưa hiểu hết, lại hỏi hành tinh khác làm gì? Nên hỏi điều có ích lợi ngay bây giờ cho mình là tốt nhất. Hỏi ngoài sự hiểu biết của mình, khi người khác nói mình có tin không?

5- Những thông tin về kiếp trước được lưu trữ trong không gian, không lưu trữ trong ý căn.

6- Nghiệp thiện hay ác đều do thân người tạo tác.

7- Vô minh tạo nên bản ngã.

8- Tưởng đóng vai trò giao cảm trong ba thời: Quá khứ, vị lai và hiện tại.

Kính thư,

Thầy của con


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 56)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.