ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

Thọ Tam quy Ngũ giới

Thọ Tam quy Ngũ giới

BIA Tho tam quy ngu gioi

 

LỜI NÓI ĐẦU

Muốn tín ngưỡng theo một tôn giáo nào thì các bạn phải tìm hiểu nghiên cứu tôn giáo ấy cho tường tận, nếu tôn giáo đó là một chân lý của loài người thì các bạn nên tin theo và sống đúng những lời dạy của tôn giáo ấy. Còn ngược lại là những tôn giáo lấy nhất thần hoặc đa thần làm chỗ tín ngưỡng, đó là những tôn giáo ảo tưởng, thiếu thực tế, không cụ thể, các bạn cần nên xem xét lại đừng quá vội tin. Nó không những không mang đến lợi ích thiết thực cho đời sống của các bạn mà còn truyền đạt những tư tưởng mê tín dị đoan, trừu tượng, lạc hậu, biến các bạn trở thành những người cuồng tin, mê tín mù quáng, lạc hậu…

Cho nên, muốn vào đạo Phật các bạn phải tìm hiểu nghiên cứu cặn kẽ:

1- Phật là ai?

2- Pháp là gì?

3- Tăng là những người nào?

Các bạn đừng vội vàng tin theo mà phải chọn mặt gửi vàng, đừng quá dễ duôi, để tâm hồn và tư tưởng trong sạch của các bạn không bị ô nhiễm bởi những tư tưởng ảo ảnh, mơ hồ của tôn giáo gieo vào làm hại cho một kiếp người của các bạn.

Cho nên, khi các bạn muốn thọ Tam Quy Ngũ Giới để trở thành người đệ tử của đức Phật thì các bạn phải nghiên cứu về Phật giáo thật kỹ càng. Muốn nghiên cứu về Phật giáo mà các bạn chỉ có đọc kinh sách thì các bạn chẳng hiểu gì về Phật giáo bao nhiêu.

Trước khi nghe thuyết giảng kinh sách để nghiên cứu tôn giáo mình sắp theo, các bạn hãy chọn một vị Thầy không phải chỉ ở cấp bằng cao học mà còn ở giới hạnh tinh nghiêm, cuộc đời tu hành của vị ấy không bao giờ phạm vào một giới nhỏ nhặt nào? Một vị Thầy mà giới luật nghiêm chỉnh như vậy là một vị Thầy đã chứng đạt chân lý, vị Thầy ấy sẽ đầy đủ khả năng giúp các bạn tìm hiểu về Phật giáo không còn sợ sai lầm. Và tôn giáo bạn sẽ chọn là đúng với tâm ước nguyện của các bạn, nó sẽ mang lợi ích cho các bạn thiết thực trong cuộc đời của các bạn đang tìm về tôn giáo đó.

Kính ghi,

Trưởng lão Thích Thông Lạc

SÁCH NÓI:

Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.