ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

BỘ SÁCH "GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI"

BỘ SÁCH: GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI

“Những giới luật đầu tiên của Đạo Phật, mà quí vị tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni cũng như quí vị nam nữ cư sĩ cần phải tu học, đó là một trăm giới chúng học.

Một trăm giới chúng học không phải dành riêng cho tu sĩ (tăng, ni và cư sĩ), mà cho tất cả mọi người vì một trăm giới chúng học là những hành động đạo đức của mọi người, ai ai cũng đều cần phải học tập cho thông suốt để tu sửa những hành động sai quấy, lỗi lầm và tội lỗi của mình vì trong chúng ta hiện giờ mỗi người, ai cũng còn mang nhiều bản chất hung ác, gian xảo của loài cầm thú.

Một trăm giới chúng học là một trăm oai nghi tế hạnh của một vị tu sĩ đệ tử Phật (tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni). Nhưng đây chỉ là nói riêng, còn nói chung một trăm giới chúng học là một trăm hành động đạo đức của mỗi con người, nó không riêng cho giới đệ tử Phật mà cho tất cả mọi người, có tôn giáo hay không có tôn giáo, và bất cứ tín đồ tôn giáo nào cũng cần phải học, vì đạo đức này có lợi ích thiết thực chung cho đời sống của mọi người trên hành tinh này.”

Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.