ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

BỘ SÁCH "NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT"

BỘ SÁCH: NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếp theo hai tập Cẩm Nang Tu Phật Tập I và Tập II chúng tôi sưu tầm từ 10 tập Đường Về Xứ Phật, Những Lời Phật Gốc Dạy I, II, III và Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ, Đạo Đức Làm Người, Mười Giới Đức Thánh Sa Di,… để hoàn thành một bộ sách gồm nhiều tập, sắp xếp theo đề mục để quí vị tiện việc theo dõi, và tra cứu sau này. Chúng tôi đặt tựa đề của bộ sách này là:

1- Người Phật Tử Cần Biết Tập I (Những Điều Phi Phật Pháp).

2- Người Phật Tử Cần Biết Tập II (Những Kinh Điển Không Phải Do Đức Phật Thuyết).

3- Người Phật Tử Cần Biết Tập III (Chánh Pháp Của Đức Thế Tôn).

Việc này có thực hiện được hay không cũng còn tùy vào hoàn cảnh, tuỳ nhân duyên.

Tập sách Người Phật Tử Cần Biết – Tập 1 (NPTCB – I) được phác hoạ và trình đức Trưởng lão Thông Lạc cách đây gần hai năm, nhưng vì nhân duyên chưa đủ, nên chúng tôi tạm ngưng. Nay chúng tôi có sửa chữa và bổ sung một số bài trước khi gửi về trình đức Trưởng lão lần này. Dĩ nhiên, tập sách nhỏ này chỉ trích ra một số rất ít các bài mà Trưởng Lão đã đề cập đến trong 10 tập ĐVXP. Chúng tôi rất mong được các huynh đệ trong các Nhóm Tu Học Nguyên Thuỷ cùng tiếp tay với chúng tôi để trích thêm những bài viết của Trưởng lão để giúp đỡ các bạn khác. (* Nay nhóm Tu Sinh Tu Viện Chơn Như xin ấn tống vào mùa An Cư 2548 này, có bổ sung một số bài mà Trưởng lão đã khai thị cho Phật tử Khánh Hoà vào Tu viện tham vấn Ngài, chúng tôi cũng sắp xếp các đề mục lại cho phù hợp với nội dung và mục đích của tập sách để lưu hành nội bộ, có gì không phải xin quý đạo hữu hoan hỷ bỏ qua).

Ước mong tập sách này sẽ giúp phần nào cho các huynh đệ hiểu rõ hơn về chánh pháp của đức Phật để tránh được những điều phi Phật pháp, không làm những điều mê tín, cuồng tín, phi lý, mất công sức, thì giờ, tiền bạc mà không có lợi ích gì cho đời sống, và sự tu hành để giải thoát khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi.

Tháng 05 năm 2004

Kính ghi

Tu viện Chơn Như

CÁC TẬP SÁCH

CÁC TẬP SÁCH KHÁC

Các tập sách “Người Phật Tử Cần Biết (Chánh Pháp Của Đức Thế Tôn)” do tu sinh các nhóm nguyên thủy sưu tập và biên soạn:

Người Phật tử cần biết – Tập 3 (2012)

Người Phật tử cần biết – Tập 4 (2012)

Người Phật tử cần biết – Tập 5 (2012)

Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.