ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Tập làm chủ bệnh

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Tập làm chủ bệnh

A A A

TẬP LÀM CHỦ BỆNH

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thời gian: 02/07/2009

Thời lượng: [56:19]

 

1- PHƯƠNG PHÁP TU TẬP LÀM CHỦ SANH, GIÀ, BỆNH, CHẾT

(00:00) Trưởng lão: Lên ghế ngồi đi con, Thầy sẽ dạy cái phương pháp để cho mấy con tập làm chủ được cái bệnh, mấy con. Có thân người là khổ, mà khổ nhất là cái bệnh. Đầu tiên cái khổ hằng ngày như cái tâm của mình nó dễ phiền não, lo lắng, sợ hãi, thì những cái điều chướng ngại nó làm cho tâm mình rất khó. Thì do đó, nó có những cái phương pháp mà Phật dạy mình cách thức để mình làm chủ được cái tâm, rồi làm chủ cái thân. Khi thân bệnh mình phải làm chủ cho được. Nó có phương pháp hẳn hòi. vậy mà chỉ cần mình phải siêng năng mình tập. Mình tập mình sẽ làm chủ được cái tâm và làm chủ được cái thân của mình.

Mà nếu mà mình làm chủ được cái bệnh của cái thân, làm chủ được cái tâm, không giận hờn phiền não, không lo lắng buồn phiền, lúc nào cũng thanh thản, an lạc, vô sự thì cái thân của mình nó có già nó cũng khỏe mạnh, nó cũng quắc thước. Còn nếu mà mình không làm chủ được cái tâm, luôn luôn buồn phiền, thì cái thân nó dễ bệnh tật. Mà cái thân nó bệnh tật, mà mình không đẩy lui được bệnh thì mình phải tốn hao tiền bạc, đi bác sĩ, đi nhà thương, uống thuốc, rất là vất vả. Mà hễ uống thuốc thì nó hết bệnh này thì nó lại có bệnh khác.

Còn trái lại mình dùng pháp của Phật, nó đẩy được bệnh thì bệnh nào nó cũng đẩy lui được. Vì vậy mà cái thân nó ít có bệnh và đồng thời nó không bệnh. Đó là những cái phương pháp của Phật. Và đồng thời cuối cùng thì cái người tu, người ta sẽ làm chủ được sự sống chết, người ta chết hồi nào thì chết, người ta sống hồi nào thì sống. Còn mấy con làm chủ được bệnh thì mấy con chết tự tại, bởi vì mình thân không bệnh mà nó chết. Bây giờ nó già quá rồi thì nó chết, nó nằm xuống ngủ, rồi nó ngủ luôn. Đó là nó tự tại ở trong sinh tử.

(01:42) Mấy con thì bây giờ chỉ có ao ước rằng có thân thì nó đừng bệnh, rồi nó chết thì nó được nằm nó ngủ, nó ngủ luôn. Mấy con thấy ước ao điều đó. Nhưng mà ở đây đạo Phật dạy chúng ta, nếu mà chúng ta làm chủ được bệnh, thì cái thân nó chết thì nó sẽ nằm xuống nó ngủ, nó chết, chứ nó không có bệnh tật, không có đau khổ rồi nó mới chết. Đó là những cái phương pháp của Phật. Vì vậy người mà biết được Phật pháp là chúng ta phải nỗ lực chúng ta tu. Nó không có khó mấy con, mình chỉ siêng năng là được.

Thí dụ như: hằng ngày cái tâm của mình, mình biết nó dễ giận hờn, buồn phiền. Thí dụ như có ai nói gì nó trái ý nghịch lòng thì nó tức giận. Nó tức giận thì mấy con sẽ ngày ngày mấy con cố gắng mấy con tu cái tâm của mình. Mình biết nó hay sân thì mình: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”.

Thì một ngày, một đêm, thì ban ngày mấy con mắc lao động, mắc làm cái này, cái kia, thì mấy con không có thì giờ. Cho nên ban đêm, buổi tối thí dụ mọi người trong gia đình mình xúm nhau xem tivi. Còn mình coi chút xíu nào đó thôi. Rồi cái, mình vào ở trong phòng yên tĩnh mình lo mình tập như Thầy dạy: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”. Rồi hít vô, thở ra mình đếm đúng 5 hơi thở, rồi mình lại tác ý lần nữa: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”. Rồi mình lại hít vô, thở ra 5 hơi thở nữa. Và cứ như vậy mình tu, cứ 5 hơi thở rồi tác ý một câu, 5 hơi thở tác ý một câu. Như vậy mấy con tu 30 phút thôi, không tu nhiều.

Mấy con tu có 30 phút rồi xả nghỉ. Xả nghỉ thì mấy con thấy bây giờ còn sớm, thì mọi người trong gia đình họp xem tivi thì mình cũng ra ngồi chơi. Chứ nhưng mà sự thật ra thì mình cũng không quan trọng cái gì trên cái hình ảnh ở trên tivi, mà luôn luôn mình thấy cái tâm mình nó yên lặng. Đó là nó đã hướng vô trong.

Rồi khi mà đã hướng vô trong như vậy đó thì mấy con đã thấy. Khi mà tâm luôn luôn nó quay vô trong mà nó thấy hơi thở ra, hơi thở vô như vậy đó, là khi mà cái tâm sân của mấy con người ta chửi mắng, hay hoặc nói gì mà trái ý nghịch lòng mấy con cũng không giận nữa. Bởi vì nó có cái nội lực. Còn khi nó chưa có quay vô được, nó cứ nó quay ra, thì khi mà người ta nói lời nói gì đó, thì trái ý mấy con thì mấy con thấy sân rồi. Nhưng mà bây giờ mấy con không có dữ, mấy con không có nói lại, hay hoặc là cãi cọ, hay hoặc nói lại nặng cái lời nói. Nhưng mà nó hơi thoáng mấy con thấy nó cũng có buồn ở trong lòng. Nhưng nó nhẹ nhàng hơn, nó không có tức quá tức, cho nên nó cũng giảm được cái tâm sân.

Còn khi mà luôn luôn lúc nào mình ngồi lại, mình cũng thấy cái tâm nó quay vô, nó chỉ biết hơi thở ra, biết hơi thở vô một cách tự nhiên. Cũng như là mình: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”. Rồi thở ra, thở vô nó cũng biết thở ra vô, thì đó là nó sẽ không còn sân nữa, nó hết rồi. Tại vì nó quay vô rồi, nó không có quay ra nó tiếp nhận cái lời nói trái ý nghịch lòng mình. Nó không tiếp nhận.

Cho nên khi mà mình ngồi yên lặng vậy bỗng dưng có người nào họ tức giận mình cái gì đó họ nói nặng mình, thì mình mắc quay vô, thành ra do đó mình cũng nghe, cũng biết, nhưng nó không có giận. Còn bây giờ, mặc dù bây giờ mấy con ngồi yên lặng như thế này mà ai nói gì trái ý mấy con là mấy con tức giận liền, nên nó khác. Còn bây giờ mấy con đã tu rồi thì nó giảm xuống, nó không tức giận nữa. Tức là mình làm chủ được cái tâm của mình. Đó là cái phần về cái tâm của mấy con.

(05:05) Còn về cái phần thân của mấy con thì mấy con cũng cố gắng mà tập. Thân của mình thì dễ nó hay bữa nay không đau ốm, thì ngày mai, ngày mốt nó cũng sẽ bị bệnh đau. Không đau bệnh này thì cũng đau bệnh khác. Mà bây giờ thì nó chưa có bệnh, nhưng mà mình biết rằng nó sẽ bệnh. Thì do đó mấy con chuẩn bị, mấy con tập tu trước, mấy con nhớ câu: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi hít vô, thở ra 5 hơi thở. Rồi mấy con lại tác ý lần nữa: “An tịnh thân hành”. Thân hành nó an tịnh, thân của mình cho nó an ổn, thanh tịnh, đừng có bị bệnh đau, đừng có nhức nhối, có nghĩa là an ổn. “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con hít vô, thở ra 5 hơi thở, rồi mấy con tác ý. Cũng tu đúng 30 phút vậy.

Một thời gian sau mấy con tu 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng. Thì khi mà thân của mấy con nhức đầu, đau bụng, bất cứ đau cái bệnh gì thì mấy con chỉ cần tác ý: “Thọ là vô thường, tất cả các bệnh này đi khỏi thân ta đi. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con hít vô, thở ra theo hơi thở mấy con chỉ 5 hơi thở. Thì chỉ trong vòng mấy con tác ý chừng hai hay ba câu như vậy, thì chừng khoảng độ 10, 15 hơi thở như vậy thì mấy con hết bệnh, không còn đau nhức đầu hay đau bụng gì nữa.

Khi bây giờ nó đau bụng đi, đau bụng gió hay hoặc đau bụng bất cứ cái gì đau bụng, thì mấy con tác ý cũng hết đau bụng. Thậm chí như bệnh bán thân nằm liệt nửa người, rồi bệnh tim, bệnh thừa máu cơ tim, hay nhồi máu cơ tim, hay bệnh cao huyết áp gì, tất cả mọi bệnh gì ở trên thân mấy con. Mà mấy con biết nó có bệnh thì các con cứ tác ý: “Bệnh này phải đi đi. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con cứ tập, ngày nào mấy con cũng tập vậy. Trong cái thân của con nó có bệnh thì nó đẩy lui hết, mà nó không bệnh, mà nó giữ cái thân của con không có bệnh.

Cho nên đức Phật dạy: “Có Như Lý Tác Ý, lậu hoặc chưa sanh, tức là thân tâm chưa có đau khổ thì sẽ không đau khổ, mà đã có đau khổ thì sẽ bị diệt”. Cho nên câu kinh đức Phật nói chữ lậu hoặc có nghĩa là thân và tâm có phiền não, có đau khổ thì nó sẽ bị diệt đi. Cho nên có Như Lý Tác Ý, cái câu mà: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, đó là cái câu tác ý đó mấy con. “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh”, tức là sự đau khổ chưa có thì nó sẽ không hiện ra được, mà đã có thì nó bị diệt. Đó mấy con thấy chưa? Mình nhớ những cái câu mà Thầy dạy, rồi về mấy con tập thì mấy con sẽ không tốn tiền thuốc thang, mà tự mình đã cứu lấy mình. Cho nên đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi”. Tự thắp đuốc lên mà đi, nó sẽ cứu khổ mấy con bằng cái phương pháp đó mấy con. Nhớ kỹ.

Đây là đầu tiên dạy mấy con để cái tâm sân của mình, mình tức giận, nó làm khổ mình lắm mấy con. Nó làm khổ, cho nên mình: “Quán từ bỏ tâm sân”. Cái câu hồi nãy Thầy nói: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”. Thì mấy con tập cái này trong vòng 1 tháng, hoặc là 3 tháng, sau khi có hiệu quả rồi mấy con khỏi cần tập nữa. Hễ nó có sân thì mấy con tác ý một cái là nó hết. Mà hoặc là nó người ta nói gì thì nói, mấy con không có sân nữa. Thì đó là sự giải thoát của mấy con.

Rồi bây giờ mấy con tu tập cái câu: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Thì mấy con tập cái đó thì cái thân của mấy con, nếu nó có bệnh thì nó sẽ đẩy lui hết, mà nó không bệnh thì nó sẽ không bao giờ nó có những cái bệnh xảy ra cho mấy con. Bởi vì luôn luôn mấy con ôm cái pháp này mấy con tập, cho nên cái thân của mấy con nó được an tịnh, nó không bị đau nhức, nó không bị bệnh tật. Đó là cách thức để ngừa bệnh và đẩy lui các cái chướng ngại chứng bệnh trong thân của mấy con. Đó là cái phương pháp của Định Niệm Hơi Thở.Mà mấy con tu tập như vậy, có cái lợi ích như vậy, thì đó là cái lợi ích mà chính cái sự tu tập nó lợi ích cho mấy con. Hành động của mấy con tu tập là đem lại sự lợi ích cho mấy con được giải thoát.

Và nếu mà có duyên mấy con được làm chủ được bệnh, làm chủ được tâm mấy con rồi, thì do đó có đủ duyên mấy con xuống đây. Mấy con thấy bây giờ cuộc đời con, con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào thì sống. Thì mấy con xuống đây Thầy cho một cái thất, Thầy sẽ dạy cho mấy con sống giới luật, đức hạnh. Mấy con sẽ giữ gìn nghiêm chỉnh những cái giới luật, rồi mấy con ở trong đó mấy con tu tập để mấy con giữ được cái “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Cái đó là cái tâm vô lậu rồi. Cho nên mấy con giữ được cái tâm đó rồi, thì lúc bấy giờ khi mà cái tâm mấy con giữ được cái tâm đó rồi thì nó có cái lực của ý thức. Lực của ý thức tức là Định Như Ý Túc.

Thì lúc bây giờ mấy con mới lấy Định Như Ý Túc mấy con tác ý ra cái câu: “Tịnh chỉ hơi thở ngưng, nhập Tứ Thiền”, thì thân tâm của mấy con sẽ nhập vào cái trạng thái của Tứ Thiền. Nó có những cái hỷ lạc, có sự an lạc của trạng thái Tứ Thiền hơi thở ngưng. Hơi thở bình thường mấy con mạnh giỏi vậy nè, mà với một cái người nào, trẻ, già gì cũng được, bảo nó: “Tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền”. Thì bắt đầu cái thân, tâm của mấy con nó vào cái trạng thái đó thì cái thân của mấy con nó không thở, nó ngưng thở. Tự nó ngưng, nó thở chậm chậm, nhẹ nhẹ rồi cái nó ngưng lại, nó không thở nữa. Coi như toàn thân con nó không thở.

(10:05) Và đồng thời thì lúc bây giờ con ở trong cái trạng thái mà của Tứ Thiền không thở đó, con mới tác ý: “Tâm hãy rời ra khỏi cái thân, lìa ra khỏi cái thân vào trạng thái của Niết Bàn”. Tức là vào trạng thái bất động tâm thanh thản. Thì khi đó tất cả cái từ trường ở trong thân, cái nghiệp của con nó sẽ vào cái trạng thái của tâm bất động, thanh thản. Do đó cái thân của con nó không thở và nó lạnh ngắt. Còn hồi nó nhập Tứ Thiền cái thân không thở, nhưng cái thân của các con nó còn ấm, nó còn cái sức nóng cho nên máu không đặc. Mà khi con rời khỏi, con tác ý con rời khỏi, thì cái thân con nó, cái sức nóng nó tan mất đi, nó còn lại cái thân lạnh ngắt, cũng như là cái người chết, cái thây ma. Đó là cách thức người ta làm chủ được sự sống chết.

Nhưng mấy con phải tu ở trong một cái thất như vậy 7 tháng. Có 7 tháng mà làm chủ sự sống chết như vậy đó. Những người mà làm chủ bệnh, làm chủ cái tâm không giận hờn, phiền não, làm chủ được bệnh tật, làm chủ được sự già yếu. Đó là ba cái mà đầu tiên sanh, già, bệnh mấy con đã làm chủ được ba cái. Do đó mấy con ở trong thất một thời gian 5, 6, 7 tháng thì mấy con làm chủ sự sống chết, mấy con, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Do cái sự điều khiển của ý thức của mấy con mà mấy con làm chủ được sự sống chết của thân tâm.

Mấy con thấy đạo Phật rất thực tế mấy con. Tu có nghĩa là làm chủ sự sống chết, làm chủ sự đau khổ của kiếp người. Bởi vì khi đức Phật, đi tu đi ra bốn cửa thành. Mấy con đọc lại lịch sử của đức Phật mấy con thấy rõ. Đức Phật đi ra bốn cửa thành gặp bốn cái sự khổ. Mà bốn cái sự khổ đó, đức Phật gặp cái sự khổ đầu tiên là một cái người già đi lụm khụm, run rẩy, khổ sở quá. Rồi đến gặp cái người bệnh thì rên la khổ sở, đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia. Rồi đến gặp cái người chết. Già, bệnh, chết, phải không?

Bây giờ ba cái này đức Phật đã gặp trước trong ba cửa thành. Đến cửa thành thứ tư thì thấy một vị tu sĩ. Tức là đời sống đó mấy con, sanh đó. Thấy một vị tu sĩ, thì đức Phật nghĩ rằng: “Cái vị tu sĩ này có thể là giải thoát được ba cái khổ đau này. Cái đời sống của mình hiện giờ là một Thái tử, là một người giàu sang nhưng mà lại khổ. Bây giờ muốn đi tu, hay hoặc này kia thì vua cha lại gò bó không có cho mình đi. Cho nên ra cái cửa thành này, thấy cái vị tu sĩ này, nghĩ rằng vị tu sĩ này là cái đời sống giải thoát. Còn mình đời sống vương giả, đời sống của mọi người đều không giải thoát được những sự đau khổ già, bệnh, chết này. Không giải thoát”. Cho nên đức Phật mới về khắc khoải. Rồi từ đó mới bỏ cung vàng điện ngọc, vợ con, bỏ hết. Rồi mới đi qua một cái nước khác mà nỗ lực tu.

(12:55) Đầu tiên thì đức Phật tu theo ngoại đạo, tu nhập Không Vô Biên Xứ. Khi mà nhập được Không Vô Biên Xứ rồi thì đức Phật xét lại thấy hoàn toàn mình cũng không hết tham, sân, si, cũng còn khổ, không làm chủ được sự sống chết này. Do đó đức Phật mới đến với vị thầy thứ hai.

Vị thầy thứ hai này dạy cho mình nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tức là bốn cái loại định tưởng. Mà đã nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là cái định cao nhất của bốn cái loại định này. Nhưng cuối cùng xả nó ra, ở trong đó thì tâm thấy nó rất là hạnh phúc, rất là tốt. Nhưng mà khi xả ra rồi thì thấy cái tâm của mình nó cũng còn phiền não, cũng còn ham muốn, chưa sạch. Cho nên đức Phật lại bỏ, thì lại đi đến đi tìm một vị thầy thứ ba.

Vị Thầy thứ ba dạy tu khổ hạnh phải như thế này, thế khác, cách thức khổ hạnh để mà làm chủ được những sự đau khổ này. Thì đức Phật 6 năm khổ hạnh. Khổ hạnh cho đến mức ăn quá ít, đức Phật không còn đứng dậy nổi. Cho nên mới nằm, không còn ngồi nữa mà chỉ nằm thoi thóp, thoi thóp chờ chết thôi.

Thì lúc bây giờ,cái cô bé mà chăn dê ở gần cái vùng đó đó, cô mới thấy cái vị tu sĩ này hôm nay hết ngồi rồi, nằm mà thở thoi thóp muốn chết rồi. Cái cô bé này cô mới thấy vị này chắc đói quá, chứ sự thật ra đức Phật khổ hạnh ăn có mấy hột mè. Một ngày mà ăn có mấy hột mè để sống, làm sao sống được mấy con? Cho nên vì vậy mới mệt lã người, mới không thể đứng dậy được. Cho nên cô bé này mới vắt sữa dê, mới đem đổ cho đức Phật. Đức Phật uống được bát sữa dê mới tỉnh dậy, mới ngồi dậy được, mới suy nghĩ: “Khổ hạnh sáu năm mà chẳng được gì. Càng làm khổ mình thêm, chớ không thấy giải thoát”. Cho nên đức Phật mới đi khất thực ăn uống trở lại đầy đủ, rồi đi tìm cái cội bồ đề.

Bây giờ chúng ta thấy cái cội bồ đề đó, nghe cái cội bồ đề, của đức Phật. Đến cái cội bồ đề đức Phật tìm cái chỗ đó mát mẻ. Cho nên đức Phật mới ở dưới cội bồ đề mới nguyện: “Nếu mà nơi đây mình tu không chứng đạo, thà nát xương dưới cội bồ đề, chứ không đi nữa, không tìm đâu nữa hết”. Vì vậy mà đức Phật mới suy tư lại: “Ngày mà vua cha đi làm cái lễ hạ điền mà cày ruộng. Thì mình theo vua cha thì mình ngồi dưới cái bóng mát của cây hồng táo, mới ngồi tu ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền”. Thì khi đức Phật ngồi ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền, thì đức Phật nói: “Như vậy là mình ức chế cái ý thức của mình, để cho nó ly hết những cái niệm vọng tưởng như vậy gọi là ly dục, ly ác pháp như vậy đó. Thì khi vọng tưởng nó không còn có nữa thì mình rơi Không tưởng. Tức là trước kia có vị Thầy dạy mình nhập Không Vô Biên Xứ mà. Nó không có niệm rồi, thì nó rơi vô Không Vô Biên Xứ rồi.”

(15:30) Cho nên hầu hết bây giờ như mấy con thấy, như mình tu theo Thiền Đông Độ đó, biết vọng liền buông như Hòa thượng Thanh Từ dạy đó. Tức là có vọng mình buông, có vọng mình buông. Buông riết cái ý thức mình không làm việc nữa, tức là nó không niệm thì lọt vô Không Vô Biên Xứ. Rồi khi mà nó lọt vô Không Vô Biên Xứ rồi, trong cái thời gian lọt Không Vô Biên Xứ thì nó thực hiện qua cái Thức Vô Biên Xứ mấy con. Thức Vô Biên Xứ nghĩa là các vị Tổ sư mới thấy là cái biết nó phủ trùm vạn hữu đó. Các con nghe Thiền Tông, đó là những cái điều kiện ức chế ý thức, để rồi cái tưởng thức nó hiện ra, cái thức biết của tưởng thức nó mới phủ trùm. Nhưng mà cuối cùng thì nó chẳng làm chủ được sự sống chết mấy con.

Cho nên thiền sư hiện bây giờ người ta tu Thiền cũng nhiều, nhưng người ta đâu có làm chủ. Thậm chí như thầy Duy Lực dạy Tham thoại đầu và Công án. Có nhiều người tu ba, bốn chục năm mà họ đến gặp Thầy họ nói: “Con thấy con tu hết sức mình mà cũng không làm chủ được sự sống chết của mình”. Nghĩa là tu thậm chí như có người tu ức chế quá nó thành rối loạn thần kinh, cho nên nó thành khùng khùng, điên điên hết. Cho nên vì vậy mà cái ý thức của chúng ta hãy sống. Cho nên đức Phật dạy chúng ta làm chủ bằng ý thức.

Chẳng hạn bây giờ có người chửi mình. Mình suy tư: “Người này họ chửi mình, họ ở trong ác pháp, họ ở trong cái nhân quả ác, mình phải thương họ, chớ tại sao mình lại giận dữ họ, mặc dù họ chửi mình”. Nhưng mà cái người biết suy tư bằng cái ý thức suy nghĩ như vậy đó, thì cái người đó giảm xuống cái cơn giận tức cái người đó rồi, thương người đó, chớ không giận người đó. Con thấy không? Từ cái ý thức mà hiểu biết như vậy đó, nó giúp cho cái người đó được giải thoát. Mà cái ý thức hiểu biết như vậy gọi là Tri Kiến Giải Thoát mấy con. Cho nên vào đạo Phật chúng ta nuôi dưỡng cái tri kiến, làm cho nó lớn cái sự hiểu biết. Cho nên nó đi vào cái ngã gọi là đạo đức Nhân bản. Sống không làm khổ mình, khổ người bằng cái sự hiểu biết.

2- HỌC HIỂU VÀ ÁP DỤNG ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN – NHÂN QUẢ VÀO TRONG ĐỜI SỐNG

(17:13) Từ lâu tới giờ mình có cái sự hiểu biết, mà cái sự hiểu biết của mình đụng cái gì mình cũng dễ giận hờn, dễ ham muốn, thấy cái đó thích là ham muốn liền. Còn trái lại, bây giờ chúng ta học theo đạo Phật, chúng ta triển khai cái hiểu biết. Cho nên vì vậy mỗi mỗi ác pháp tác động, chúng ta đều thấy nhân quả, chúng ta không giận hờn, phiền não, không đau khổ nữa. Và đồng thời chúng ta thấy tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta hết. Tại sao chúng ta lại dính mắc? Cho nên từ đó chúng ta không có ham tiền, ham bạc. Nhưng không ham tiền, ham bạc nhưng mà cái khả năng chúng ta phải làm để sống. Chứ không phải là không ham tiền, ham bạc rồi chúng ta không làm. Chúng ta hiểu như vậy là sai Phật giáo, tiêu cực, yếm thế.

Mà chúng ta hiểu rằng không tham đắm, nhưng mà cái khả năng của Thầy làm ra tiền là Thầy làm giúp mình, và giúp cho những người bất hạnh trong xã hội. Bởi vì khi hiểu biết Phật pháp thì đâu có nghĩa là dứt sự cần lao. Chúng ta làm hết mọi công việc, nhưng không vì mà chúng ta làm để tích lũy cho cá nhân chúng ta giàu sang, bỏn xẻn, ích kỹ, góp nhặt cho mình, không phải. Làm gì mà lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người, giúp cho người thì chúng ta cố gắng mà làm. Đâu có buộc chúng ta phải là cái người tiêu cực yếm thế đâu.

Đạo Phật không dạy chúng ta yếm thế, không dạy bỏ đời, mà chúng ta tích cực trong cuộc đời. Nhất là chúng ta đang sống phải làm sao cho cái đời sống chúng ta được bình an. Bình an về vật chất, bình an về tinh thần. Rồi giúp cho mọi người xung quanh chúng ta cũng bình an về vật chất và bình an tinh thần. Cho nên một người theo đạo Phật buông xả nhưng lại cần lao. Bỏ xuống hết, không dính mắc.

(18:47) Thí dụ như chúng ta sắm được cái xe, mà lỡ cái xe bị cắp, chúng ta không vì đó mà buồn, mà chúng ta thấy nhân quả. Biết đâu ngày xưa mình cũng lấy xe của người ta, bây giờ người ta lấy lại có gì đâu mà buồn. Phải không? Khi mà chúng ta hiểu như vậy, cái tâm chúng ta an ổn liền, mình thấy đó là nhân quả mà. Còn trái lại: “Trời ơi! Cái xe tôi làm đổ mồ hôi, sôi nước mắt như thế này, cố gắng dành dụm hết sức tới bây giờ mới sắm được cái xe, mà bây giờ thằng ăn cắp này ác ôn. Thôi đi thưa công an coi thử coi bắt nó này kia nọ”. Thì chúng ta không làm điều đó. Mà chúng ta cứ nghĩ đây là nhân quả.

Cho nên chúng ta có cái tâm mà chúng ta biết nhẫn, biết nhịn như vậy, để rồi chúng ta được an ổn. Mà an ổn như vậy không có nghĩa là chúng ta tiêu cực, mà chúng ta phải giúp sao cho xã hội đừng có trộm cắp. Tức là mình mất xe thì mình chấp nhận, nhưng từ đây về sau đừng có cái người ăn trộm, ăn cắp xe này nữa, thì cái này là cái bổn phận của mình. Chứ không phải mình mất xe, vì mất xe mình lo của mình mà mình buồn, mình tức. Còn người ta mất xe thì thản nhiên, thì cái này không có. Mình mất xe hoặc là bất cứ một người nào mất xe, thì làm sao cái nguyên nhân không còn người ăn trộm, ăn cắp này nữa, thì sẽ không mất xe. Thì do đó, từ đó chúng ta sẽ đem những cái điều kiện. Bây giờ cái nỗi mà mất xe, là 1 cái người bị mất xe là phải khổ cái tâm. Cho nên mình đem những cái điều đó mình nói ra và đồng thời cái xã hội chúng ta cần phải tốt như thế này.

(20:08) Cái trách nhiệm này do ai? Cái trách nhiệm này, bổn phận này do thiếu đạo đức như thế nào? Đạo đức đang xuống cấp như thế nào? Và đồng thời đi tìm những cái vị Thầy sống có đạo đức. Để người đó hướng dẫn, tìm cách để giải quyết cả xã hội chứ không phải riêng chúng ta. Từ đó đem lại sự bình an cho chúng ta.

Bởi vì đạo đức mà chúng ta học được đạo đức Nhân bản – Nhân quả của đạo Phật thì các con thấy có Năm Giới chứ gì? Có Năm Giới à, đó là Nhân bản. Đâu có phải nhiều đâu, có Năm Giới. Mà Năm Giới này giữ đúng thì làm sao có cái chuyện mà trộm cắp, tham lam? Các con thấy không? Không có bao giờ còn cái sự móc túi, trộm cắp, cướp giật của người. Làm sao giết con gà, con vịt, con cá mà người ta còn không nỡ cầm dao mà người ta giết. Người ta không nỡ ăn thịt chúng sanh. Cái giới sát sanh: Đức Hiếu Sinh – Lòng Thương Yêu, thì người ta không làm cái điều này. Thì mọi người mà giữ gìn giới này, thì coi như chúng ta ăn chay là vì lòng thương yêu, chớ không phải vì giới luật đó mà ăn chay. Vì thương yêu chúng ta không nỡ cầm dao giết hại chúng sanh. Cho nên quý Phật tử đã biết đến chùa để xin quy y Phật Pháp Tăng, thì làm sao cũng phải thọ Năm Giới này chứ.

Giới thứ nhất không sát sanh. Tức là không phải vì ăn chay theo tôn giáo đó mà ăn chay, mà vì lòng thương yêu của chúng ta mà chúng ta ăn chay. Bởi vì chúng ta có sự sống, con vật như con gà, con cá, con tôm,v.v. đều có sự sống như chúng ta. Nỡ lòng nào chúng ta giết nó mà ăn thịt. Do đó từ cái thương yêu đó mà chúng ta thấy nó thấm nhuần được, chúng ta ăn chay trong cái lòng thương yêu chứ không phải ăn chay vì tôn giáo. Đó là cách thức nhân bản, cái đạo đức nhân bản.

Từ đó khi mà chúng ta không tạo những cái điều ác đó thì chúng ta làm sao có tham lam? Từ cái chỗ mà ăn uống mà thích ăn con vật này, con vật kia, từ đó trên bàn tay chúng ta vấy máu. Thân chúng ta nuôi bằng sự đau khổ nó thành ra một cái khối ác. Cho nên bây giờ nó ham tiền, là nó có thể, nó không có đủ tiền để chi phí cho cái sự vui chơi của nó, hay hoặc là chi phí một cái gì đó, thì lúc bây giờ nó có thể cầm dao giết người khác. Thậm chí như người thân nó cũng dám giết.

Quý Phật tử đọc trong báo coi một đứa cháu, nó chỉ thua bạc thôi. Rồi bây giờ người bà nó, nó kêu bằng bà. Bà ngoại, bà nội của nó yếu đuối, nó cầm dao vô nó giết để nó lấy mấy trăm bạc. Thì mấy con thấy đó là một cái nỗi rất đau. Vì vậy mà trong khi chúng ta hiểu biết Phật pháp thì chúng ta thấy nội cái giới mà không sát sanh, giới đức lòng thương yêu của chúng ta. Thì làm sao mà có sự thương yêu, làm sao chúng ta cầm dao giết con vật được? Mà cầm dao giết con vật không được thì làm sao chúng ta cầm dao giết con người được? Mà giết những người thân mình được, có phải không? Đó, thì mấy con thấy từ cái giới này nó đưa ra chúng ta trở thành những người rất là thiện.

3- PHƯƠNG PHÁP TU TẬP ĐỂ LÀM CHỦ THÂN TÂM

(22:48) Đây là Thầy nói về giới luật. Còn về phương pháp nãy giờ Thầy nói đó là nằm ở trong Định Niệm Hơi Thở. Nó có 19 cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở mấy con. Mấy con sẽ xin ở đây, lát chiều mấy con về, nếu mà cô Út có về thì mấy con xin được cái cuốn Định Niệm Hơi Thở. Mấy con sẽ tập để làm chủ được cái thân bệnh của mình. Mấy con có thân thì phải có bệnh, cố gắng để mà xin làm chủ được bệnh. Mà cuộc đời chúng ta làm chủ được tâm, làm chủ được bệnh, thì làm chủ được già. Và chúng ta nếu mà tu tập kế tiếp nữa thì chúng ta làm chủ được sự sống chết.

Thì đức Phật đã tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết được thì đức Phật gọi là chứng đạo. Các con thấy chứng đạo có gì đâu? Một người bình thường như Thầy bây giờ làm chủ được, tuổi Thầy bây giờ lớn rồi mà không lụm khụm, không yếu đuối, đi đâu cũng khỏe mạnh, trong người thấy nó không đau nhức chỗ nào hết. Còn mấy người già hở ra chút thì đau khớp xương này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đó là già suy yếu. Cho nên vì vậy mà trong khi tu tập thì chúng ta phải tu tập đúng pháp để làm chủ được sự đau khổ của thân mình. Các con thấy chưa? Nhưng phải siêng năng mỗi ngày. Mấy con ban ngày thì mấy con mắc làm việc, thì ban đêm, thì mấy con dành ra buổi tối 30 phút tập. Rồi khuya khi mà mấy con ngủ mà mấy con dậy, thức giấc rồi thì mấy con thấy không ngủ nữa. Thôi! Ngồi dậy để mình tập 30 phút, rồi cứ tập.

Thí dụ như mấy con lấy cái đề mục đầu tiên mấy con tu tập: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Mấy con tập như vậy suốt trong 3 tháng mấy con tập một cái đề mục đó thôi. Cứ tối mấy con tập 30 phút, khuya mấy con dậy tập 30 phút, rồi ngày nào cũng tập như vậy trong 3 tháng thôi, chỉ trong 3 tháng thôi. Thì 3 tháng đó mấy con đủ sức an trú rồi, mà đủ sức an trú là đủ sức đẩy lui bệnh. Đó là cái pháp thứ nhất.

Cái pháp thứ hai để làm cho cái tâm của mình nó không giận hờn, phiền não thì mấy con: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con tu tập như vậy suốt 3 tháng nữa thì cái tâm của mấy con không còn sân. Mà tâm không còn sân thì không còn tham. Mà không còn tham thì những cái buồn ngủ của con nó cũng giảm xuống, cái si nó cũng bớt rồi. Mấy con thấy không? Từ cái chỗ tu tập được cái tỉnh này thì nó sẽ được cái sức tỉnh khác. Mấy con làm chủ được tâm và làm chủ được thân thì mấy con thấy hạnh phúc rồi. Tới đây thôi. Nếu mà mấy con muốn tu nữa thì mấy con xuống đây, Thầy sẽ chỉ cho mấy con giữ ba hạnh.

4- TẬP LÀM CHỦ ĂN NGỦ CÓ GIỜ GIẤC

(25:18) Hạnh thứ nhất là: Ăn ngày một bữa. Hồi nào tới giờ mấy con về gia đình, mấy con lao động thì mấy con ăn ba bữa, thì được rồi, đừng có ăn thêm, đừng có ăn gì nữa, ba bữa thôi. Rồi mấy con tu tập như vậy là mấy con làm chủ được thân bệnh. Rồi mấy con làm chủ được cái tâm của mấy con không giận hờn, ai nói gì thì nói mấy con tha thứ thương yêu, không giận người nào hết, đó là mấy con được an ổn. Rồi mấy con mà muốn làm chủ được cái chết thì mấy con về đây, Thầy sẽ cho và đồng thời Thầy dạy.

Ở đây mấy con thấy ăn ngày một bữa. Phải không? Rồi bắt đầu bây giờ Thầy dạy cho mấy con làm chủ cái ngủ của mấy con. Bởi vì ở gia đình mấy con phải ngủ nhiều giờ, mà ở đây Thầy chỉ cho mấy con ngủ bốn tiếng. Trưa Thầy cho mấy con ngủ một giờ đồng hồ, khi ăn cơm rồi mấy con ngủ một giờ thôi. Do đó trong mỗi một ngày, một đêm thì mấy con ngủ được năm giờ. Còn hoàn toàn các giờ khác thì mấy con có thể nằm nghỉ, hay hoặc ngồi nghỉ mà không ngủ. Mà ngủ thì không được, không cho.

Thí dụ như bây giờ Thầy tu từ 2 giờ trưa, mà Thầy tu đến 5 giờ thì Thầy xả ra. Từ 5 giờ đến 7 giờ, khoảng 2 tiếng này thì nghỉ. Thầy ngồi Thầy nghỉ hoặc Thầy nằm Thầy nghỉ cũng được. Nhưng mà Thầy nhắc: “Đừng có ngủ nha, nằm nghỉ chứ không ngủ”. Ngủ khác mà nghỉ khác mấy con. Nghỉ là mình nằm cho nó yên lặng, nó không có quên là nghỉ. Cũng như bây giờ người nông dân họ cuốc đất, họ làm mệt, bắt đầu họ vô bóng cây họ ngồi, họ không làm nữa. Họ ngồi ở gốc cây họ nghỉ, họ hút thuốc, hay hoặc là uống nước thì đó là họ ngồi họ nghỉ. Mà họ làm thì họ ra họ cuốc họ làm, con hiểu không? Còn mình nghỉ là mình nằm nghỉ chớ không có ngủ. Còn ngủ là nó quên mất, nó không nhớ cái gì hết là ngủ. Phải phân biệt được cái chỗ này.

Cho nên vì vậy ngủ là cái giờ nào cho nó ngủ là ngủ, mà giờ nào mà thức là phải thức, không được ngủ. Do đó Thầy sẽ dạy mấy con cách thức phá cái hôn trầm, thùy miên. Chứ không khéo mấy con ngồi mấy con tu mà cứ gục tới, gục lui như vầy thì nó phí uổng lắm. Phải hông mấy con? Mà khi nó gục tới, gục lui như vậy thì mấy con phải tu tập cái pháp nào cho cái giờ đó nó đừng có buồn ngủ. Mà nó không ngủ thì mấy con mới giữ được cái tâm bất động của mình.

Thí dụ mấy con ngồi nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mấy con ngồi như thế này, phải không? Mà bây giờ nó cứ im lặng như thế này, nó không có niệm gì khởi, thì coi chừng đó. Nó không niệm thì coi chừng nó ngủ đó, nó sắp sửa nó lặng lặng là nó muốn thiếp vô rồi đó. Thì mấy con sẽ đứng dậy đi kinh hành, hoặc tác ý: “Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, Với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con hít vô, thở ra thì cái tâm mấy con sẽ định tĩnh trở lại. Đó là mấy con phá buồn ngủ. Đó là mấy con phải về đây, mấy con phải tập ăn ngày một bữa, ngủ không được phi thời. Phải không? Cái giờ ngủ thì phải cho ngủ, mà giờ không ngủ thì không được ngủ.

5- SỐNG ĐỘC CƯ PHÒNG HỘ SÁU CĂN THÌ TÂM MỚI XẢ SẠCH

(28:04) Kế đó mấy con phải sống một mình, cái này quan trọng lắm. Thầy cho một cái thất vô đó, chớ mà lát chạy đi nói chuyện là bị Thầy rầy đó, nghe không? Mấy con phải sống một mình thôi. Bởi vì mình nói chuyện là mình phóng dật. Mà nói qua, nói lại thì nó tiếp thu vô tâm mình. Rồi vô trong thất mấy con biết chừng nào xả cho hết. Xả tất cả những cái niệm, mấy con ngồi mấy con tác ý mấy con xả hết rồi, nhưng mấy con ra mấy con tiếp duyên với nhau cái thì nó dồn vô đầy hết. Cũng như là cái ao nước mà mấy con tát nó gần cạn rồi chứ gì? Chứ chưa cạn mà nó gần cạn thôi. Rồi ra tiếp thì cũng như là khai nước cho nó vô, nó vô đầy rồi tát nữa. Mấy con tát biết chừng nào cho nó cạn mấy con? Cho nên mấy con giữ độc cư trọn vẹn thì mấy con mới tát nước cạn. Tức là vọng tưởng sẽ không còn có nữa. Chứ mấy con ra tiếp thì mấy con tu hoài nó không hết vọng tưởng đâu.

Cho nên có nhiều người nói: “Sao tôi tu hoài mà sao giờ cũng còn vọng?”. Là tại vì cứ tiếp duyên nói chuyện hoài mà làm sao không vọng? Các con hiểu điều đó. Cho nên mình chỉ tu có một giờ sao? Tu liên tục 6 tháng ở trong thất không tiếp duyên với ai hết, thì mấy con xả hết. Tới chừng mấy con xả hết, cái “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rồi. Nó chỉ còn có một niệm bất động của nó thôi “thanh thản, an lạc”, nó không có niệm gì hết. Khi đó mấy con chứng được cái trạng thái bất động đó là trạng thái vô lậu. Mà khi chứng được thì nó mới có đủ Tứ Thần Túc – Bốn cái lực như thần.

Cái lực thứ nhất là Dục như ý Túc. Tự cái tâm thanh tịnh đó nó sẽ có cái lực của nó, cái lực vô lậu.

Cái lực thứ hai là Tinh Tấn Như Ý Túc. Mấy con ngồi nó cứ nó lặng lẽ, nó im lặng, nó không có niệm, khỏi có tu tập gì. Gọi là tinh tấn, nó siêng năng.

Cái lực thứ ba là Định Như Ý Túc. Nghĩa là muốn nhập cái định nào thì lấy cái sức của cái lực này nhập vào các định.

Cái lực thứ tư là cái định Tuệ Như Ý Túc. Những người nào mà ngồi sau lưng, Thầy không cần nhìn mắt trở lại sau lưng đâu, hoặc cách vách ở sau lưng Thầy, Thầy đều biết họ. Thầy ngồi đây, Thầy ngó đây, chứ mà Thầy biết họ đằng sau. Thì cái Tuệ Như Ý Túc của Thầy, nó ở chỗ nào, bất cứ cái người đó ở chỗ nào Thầy đều biết hết. Nó là Tuệ Như Ý Túc. Cũng như bây giờ cái không gian mênh mông của vũ trụ này. Con mắt của mấy con thấy thì nó xanh xanh, nhưng mà cái Tuệ Như Ý Túc Thầy thì không thấy xanh xanh. Con mất Thầy thì cũng thấy bầu trời xanh, nhưng mà cái Tuệ Như Ý Túc thì nó sẽ không thấy xanh, mà nó thấy thấu suốt hết. Chỗ nào có hành tinh có người, chỗ nào không có, nó biết hết. Đó là Tuệ Như Ý Túc mấy con, nó thuộc về Tam Minh rồi.

Đó mấy con thấy không? Tự ở trong thân của chúng ta tu mà nó đạt được cái tâm vô lậu, thì nó có cái lực của nó như vậy, nó thông minh và sáng suốt vô cùng như vậy. Người nào cũng có chỉ có tập mà thôi. Nhưng mà muốn sống được với cái tâm mà vô lậu đó, thì mấy con phải tập hết sức để mà giữ gìn “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi ngồi yên lặng như thế này. Có một niệm khởi ra: “tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Tất cả những niệm không được xen vô đây”. Các con cứ đuổi hoài, đuổi cho đến khi không còn niệm nữa, nó hoàn toàn thanh tịnh. Mà hoàn toàn thanh tịnh tức là chứng đạo rồi mấy con.

6- CUỘC ĐỜI KHÔNG CÓ SỐ MỆNH MÀ CHỈ CÓ NHÂN QUẢ

(30:51) Tu đạo Phật đâu có khó khăn gì. Đâu phải cầu Phật mà Phật phù hộ mình được đâu. Không có! Không có điều đó đâu mấy con. Bởi vì nhân quả do chính mình, làm sao có được mấy con? Cho nên chỉ còn cứu mình mà thôi. Mấy con lớn tuổi rồi, tuổi đời của mấy con cũng sắp hết, phải nỗ lực tu. Mấy cháu trẻ, đừng nghĩ rằng tôi còn trẻ. Chưa đâu! Bữa nay mạnh chứ mai đau, bữa nay như thế này, mai nó sẽ như thế khác.

Chẳng hạn như bây giờ Thầy đặt cái vấn đề. Ví dụ như mấy con sống ở ngoài đường như thế này. Nhưng mà không ngờ mấy con biết không? Tai nạn giao thông xảy ra cái chết liền mấy con. Các con thấy nó vô thường vô cùng. Cho nên khi mà hiểu được Phật pháp chúng ta tiếc từng phút, từng giây mấy con. Phải nỗ lực tu tập để cứu mình. Không khéo nó vô thường nó đến mình không kịp trở tay mấy con. Biết cái nhân quả của mình nó đến mức độ nào con? Đâu có biết được. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta nỗ lực tu tập.

Và ước nguyện khi mà chúng ta tu xong rồi thì chúng ta không còn sợ. Chẳng hạn là như bây giờ, ngày mai này con sẽ gặp tai nạn gì thì hôm nay con đã biết rồi. Mà con biết rồi không có nghĩa là ngày mai tai nạn xảy ra tôi phải chấp nhận vì đó là cái số mệnh của tôi như vậy. Không! Đạo Phật không có số mệnh mấy con, mà có nhân quả. Nghĩa là bây giờ tôi biết ngày mai tôi phải trả cái quả đó là bị xe đụng tôi, nhưng mà ngày mai tôi chuyển xe không đụng tôi được. Bởi vì tôi biết mà, tôi đâu có dại gì.

(32:07) Cho nên câu chuyện mà ngài Mục Kiền Liên mà bị ngoại đạo mà đập chết, các con hiểu không? Tại sao ngài Mục Kiền Liên là một cái người đã có thần thông phép tắc, đủ thần thông mà tại sao mà lại không biết cái chuyện đó? Mà lại nói là tại nghiệp tôi phải trả. Đâu phải là cái nghiệp là cái định mệnh, cái số mệnh đâu. Nó là cái nhân quả để tôi trả, tôi biết có trả. Nhưng mà tôi sẽ chuyển nó bằng thiện pháp, thì ngày mai không có cái bọn ngoại đạo đón tôi, giết tôi được.

Đó, thì trong kinh sách nó có nhiều cái chỗ sai, nó làm như là có cái định mệnh, cái số mệnh mà không thay đổi được. Ở đây không có đâu. Hôm nay mấy con thấy ngày mai là mấy con gặp cái tai nạn, thì bữa nay mấy con sống đúng giới đi, nó sẽ chuyển cái điều kiện đó. Cũng như bây giờ trong gia đình của mấy con nó đang có sự xảy ra những cái điều kiện cãi cọ, vợ chồng rầy rà đi. Mấy con sống đúng giới hẳn hoi hoàn toàn, ước nguyện cho gia đình tôi bình an. Thì ngay đó là gia đình của mấy con sẽ chuyển biến thay đổi cái nghiệp mà cãi cọ đó liền tức khắc.

Các con hiểu, khi mà biết được thì ngay đó đã là mình chuyển rồi. Bây giờ mọi lần mình chưa biết thì hối thúc nói chuyện mà trái ý là cãi nhau liền tức khắc, gia đình bất an. Còn bây giờ hiểu rồi, ngay đó là mình đã chuyển rồi đó. Khi mà thấy vợ hay chồng mình mà nói lời nói đều là nhẫn, chứ không cãi nữa. Các con thấy ngay đó là nó đã chấm dứt rồi. Nhân quả Phật pháp nó rất hay, nó chuyển biến, nó thay đổi mình đó.

Đó, thì cho nên chỉ có mình tu mấy con! Chỉ có mình tu! Chỉ có mình tập cho mình hiểu, cái tri kiến của mình hiểu những cái đường đi của Phật pháp, nó làm chúng ta thoát ra khổ. Cũng như mấy con bây giờ hiểu được nhân quả. Nhân là cái hành động làm cái gì đó, thì phải gặt lấy cái quả. Mà bây giờ mình biết cái hành động người ta chửi mình, mình không chửi lại thì cái nhân quả này nó sẽ bị diệt. Bởi vì người ta chửi đã rồi người ta nghỉ, chứ không lẽ chửi hoài, các con hiểu không? Còn mình, mình không chửi lại, do đó mình trả cái nhân quả, cái nghiệp của đời trước của mình. Nhưng mà từ cái chỗ mà mình không chửi lại, mình không đánh lại, cho nên cái nhân quả nó êm xuống liền tức khắc, nó chuyển thay đổi. Phải không? Các con thấy quy luật nhân quả mà. Đó, cái sự tu tập của đạo Phật là như vậy. Nó làm cho thay đổi cuộc sống, đem cái sự đau khổ của cuộc sống chúng ta trở về cái sự bình an. Cho nên phải ráng tu tập mấy con.

Chứ bây giờ mấy con đến mấy con cầu Phật, cầu đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, không bao giờ có điều đó. Không bao giờ có chư Phật cứu khổ cứu nạn mấy con. Mấy con niệm Phật để cầu vãng sanh. Cõi cực lạc ở đâu?

Thầy nói ví dụ chẳng hạn bây giờ để cho mấy con thấy nè. Nếu mà quả chăng có đức Phật A Di Đà, có cõi Cực Lạc thật sự. Mà mấy con cứ niệm Phật đi, để cầu vãng sanh đi. Niệm Phật được nhất tâm mà. Rồi bắt đầu bây giờ cái tâm mấy con còn tham, sân, si thì đức Phật A Di Đà có rước mấy con về cõi đó được không? Mấy con về đó mấy con đánh lộn người ta sao? Còn tham thì mấy con thấy trong kinh Di Đà diễn tả ở dưới sân, dưới đường người ta lát bằng vàng không à. Rồi cái tâm tham của mình nó lên nó cạy lấy hết thì sao? Chừng nào mình hết tham, mình mới được về cái đất nước đó chớ. Phải không mấy con? Đó, mấy con hiểu chưa?

Rồi bây giờ thôi ngưng, Thầy nói như vậy mấy con hiểu rồi. Bây giờ mấy con chuẩn bị mấy con về mấy con.

7- TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA PHẬT TỬ

(35:21) Trưởng lão: Ừm con, có gì không con?

Phật tử 1: Dạ con bạch Thầy mấy hôm nay con vô đây là để được gặp Thầy cho con học cái lớp. Thì con thấy rằng trong những cái bài học của Thầy như Tứ Vô Lượng – Từ, Bi, Hỷ, Xả. Cho nên khi hồi đầu con về tu hành, con về nhà, cái bản thân con nó bị bệnh. Con vẫn quán xét những người xung quanh con, con được cái gì và không được cái gì. Những người xung quanh con, con quán xét hết, rồi cái tâm từ con nó bắt đầu nó mở rộng, cái lòng bao dung nó bắt đầu nó chớm nở ra. Thì con mới ngộ được rằng khi mà mình có tấm lòng bao dung thì cái sự chấp nhặt nó không còn nhiều nữa. Nên con mới bắt đầu con mới quyết tâm tu lại từ đầu. Có nghĩa là vừa quán xét xả tâm, vừa tu tỉnh giác. Nên như vậy đó cho con được ở một cái thất ở gần nhà con cách mấy cây số để mà con tu tập lại. Khi nào con thấy cái sự tỉnh giác của con nó có tiến triển con sẽ quay về.

Trưởng lão: Đúng đó con. Được rồi con phải tập lại cho nó có căn bản đó con.

Phật tử 1: Dạ con tập lại cho nó căn bản, tự nó xả tâm quán xét. Con phải làm cho nó tỉnh giác, chẳng hạn như cái tâm của con nó khởi cái gì con đều phải biết.

Trưởng lão: Ừm, cái sức tỉnh đó con.

Phật tử 1: Tại bây giờ nó khá khá nhiều rồi, nên con xin phép Thầy cho phép con được ở một cái thất như vậy.

Trưởng lão: Được con. Thầy cho con nhập thất đó con. Nhận cái thất để mà lo tu con.

Phật tử 1: Dạ. Mô Phật.

Phật tử 2: Dạ thưa Thầy cho con hỏi: Con đọc lại mấy câu hồi nãy “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”“An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Vậy đủ rồi hả Thầy?

Trưởng lão: Ừm, đủ 2 cái đó con. Con về con cứ tập. Mỗi một câu như vậy con tập 3 tháng con.

Phật tử 2: Dạ mà mình tập trong 30 phút hả Thầy?

Trưởng lão: Ừm, 30 phút con. Vậy thôi!

Phật tử 2: Dạ con xin cảm ơn Thầy.

Phật tử 3: Dạ cho con hỏi bà nội con chết năm 2002, tới năm nay 2009 mà con vẫn còn nằm mơ thấy nội. Nằm mơ thấy một cảnh tượng như vậy thì con thỉnh chư Tăng tới nhà con tụng kinh cầu siêu có được không Thầy?

Trưởng lão: À, cũng tạm được. Thế nhưng mà con làm thế này. Con sẽ giữ gìn Năm Giới, con ước nguyện cho nội con mà bất cứ sanh nơi đâu thì nội con sẽ gặp được Năm Giới này. Năm Giới là căn bản của Phật giáo đó con.

Phật tử 3: Con ở nhà con thờ, nhưng tới chùa con tụng kinh. Nhưng mà tại sao mấy hôm nay con suy nghĩ tùm lum hết, con không có giữ tròn được trong cái giới đạo, con bị chữ ái đó Thầy.

Trưởng lão: Ừm, ái là con phải quán nó là con đường sanh tử luân hồi, nó độc lắm đó con. Con đường đó nếu mà không dạy kỹ là quý thầy bị ái hết. Cho nên phải dạy kỹ đây là con đường sanh tử luân hồi. Bởi vì cái quy luật âm dương nam nữ là con đường sanh ra để mà chết, phải chấm dứt ngay liền. Nếu không đi tu thì thôi, mà đi tu thì cái tâm này phải diệt trừ. Nó sẽ luôn luôn kéo dài mãi từ kiếp này đến kiếp khác là không bao giờ dứt. Dứt được cái tâm ái là dứt được con đường luân hồi con.

Phật tử 3: Nếu con dính chữ ái vậy là con có tội không?

Trưởng lão: Có con.

Phật tử 3: Mà con dụ dỗ người ta vậy con có tội không?

Trưởng lão: Tội lớn lắm à con, khổ lắm à con.

Phật tử 3: Vậy thì con phải làm sao?

Trưởng lão: Con phải tác ý, dứt trừ: “Đây là con đường khổ, con đường mà muôn đời, muôn kiếp phải tái sanh luân hồi”. Con nhớ tác ý nó con. Khi mà nó có như vậy thì con nhớ tác ý để cứu con. Cái đó, cái khổ của con lắm đó con. Cái tâm của mình mà nó muốn cái đó là nó tạo cái nghiệp đó. Mà tạo cái nghiệp đó là con phải tiếp tục tái sanh luân hồi, không có chạy khỏi nó đâu, khổ lắm! Mỗi một lần làm người khổ lắm.

Phật tử 3: Con bị bệnh nhiều lắm, con bị tim, rồi con bị tiểu đường, con bị gan nhiễm mỡ. Cho nên ngày xưa con mập mà bây giờ con ốm bớt rồi.

Trưởng lão: Phải tu tập để mà đối trị làm cho cái cơ thể nó không còn cái bệnh gì hết con.

Phật tử 3: Cứ tới giờ tụng kinh là con mệt, cho nên cả mấy tháng nay con không tụng được kinh.

Trưởng lão: Bởi vì tụng được kinh nó cũng không cứu được con. Mà con nhớ là con dành 5 hoặc 10 phút hay 30 phút để tu tập cái câu mà Thầy dạy đó thì may ra nó sẽ cứu con.

Phật tử 3: Quán tự tại tôi hít vô?

Trưởng lão: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi con hít vô thở ra 5 lần, rồi lại tác ý hít vô thở ra 5 lần. Thì cái thân con nó sẽ không bệnh đó con.

Phật tử 3: Dạ, con cảm ơn Thầy.

Trưởng lão: Nhớ! Nó sẽ cứu con đó con, nó chuyển hết, con không khổ đau nữa.

(39:48) Phật tử 4: Con xin bạch Thầy. Dạ trước đây khoảng 14 năm, hồi năm 1996 con có đến đây đảnh lễ Thầy. Dạ con có đến cùng với một huynh đệ. Con là đệ tử của thầy Minh Tâm, con xuống để hỏi cất cốc đó Thầy. Cái cốc bên chùa Hiệp Long mà Thầy có vẽ sơ đồ Thầy giúp đó. Thầy còn nhớ không Thầy?

Trưởng lão: Ừm, Thầy Nhớ.

Phật tử 4: Dạ nhưng mà lúc đó con chưa hiểu gì về Phật pháp nhiều. Rồi sau đó Thầy con tịch đi, rồi con theo Hòa thượng Thanh Từ con tu theo Thiền Đông Độ. Dạ nhưng mà con cũng có đi dạy, thành ra cái sự tu của nó cũng không có thuần thành. Rồi sau đó con được một huynh đệ cho con đọc sách Thầy. Cũng gần đây khoảng một tháng, thì khi con đọc được sách Thầy thì con rất là tiếc cái thời gian qua, con dự thính mà con không hiểu. Bây giờ con xin trở lại, con xin Thầy chỉ cho con tu.

Trưởng lão: Ráng con! Bây giờ Thầy nhận con là đệ tử của Thầy thì con ráng. Có dịp nào con về con hỏi kỹ, Thầy dạy con cách thức để làm chủ cái thân tâm của mình. Chứ còn nếu không làm chủ được thân tâm của con, thì con sẽ bị nó dẫn dắt, nó đau khổ con. Nhớ cố gắng! Thầy sẽ trợ giúp mấy con, Thầy không bỏ mấy con đâu.

Phật tử 4: Dạ con có cái chứng bệnh đau cột sống, mà con đã mổ cách đây hai năm. Nên giờ con chỉ ngồi bán già.

(41:28) Trưởng lão: Ừm, con ngồi bán già đi con. Hoặc là ngồi trên cái ghế dựa lưng cũng được con.

Phật tử 4: Dạ con ngồi bán già được, nhưng con không ngồi kiết già được.

Trưởng lão: Ừm, giờ con sẽ tập cái pháp: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Tập nhiếp tâm rồi an trú. Nhiếp tâm rồi an trú vô trong 5 hơi thở của con, không có bị ức chế.

Phật tử 4: Bữa nay con về đây con xin thọ Bát Quan Trai ở đây một ngày vậy có được không Thầy?

Trưởng lão: Được con. Thọ Bát Quan Trai giữ gìn 8 giới.

Phật tử 4: Dạ gặp Thầy con mừng, xin Thầy chứng minh cho con. Thưa Thầy như vậy là 1 tháng con có thể đến đây 2 lần thọ Bát Quan Trai được không Thầy? Tại vì con còn đi dạy. Năm tới con xin nghỉ rồi con sẽ vô đây nhiều hơn.

Trưởng lão: Được rồi con, vậy là tốt đó con. Còn đi dạy thì mấy con lo cho hết cái nhiệm vụ, rồi sau đó mình vào tu.

Phật tử 4: Dạ, con thì con có một đứa con, mà con ly thân với chồng hồi con con nó được 5 tuổi. Bây giờ cháu nó đang học ngành y đó Thầy.

Trưởng lão: Ừm, phải lo cho nó xong.

Phật Tử: Dạ, nó đang học còn hai năm nữa nó mới ra trường. Nhưng mà năm tới con tính con xin nghỉ. Tại nó thấy con cũng lớn tuổi rồi, mà bệnh hoạn, với hơn nữa con muốn tu mà tu chưa được. Nó cũng nhắc nhở, nó nói: “Thôi mẹ! Mẹ xuống Thầy tu đi”. Vậy khi mà con nghỉ thì Thầy thương Thầy cho con vào đây.

Trưởng lão: Được con! Thầy giúp đỡ cho con, không có gì đâu con, con cứ yên tâm đi. Để cho cháu nó yên bụng, để cho nó lo nó học tập cho nó xong đó con.

Phật tử 4: Dạ, mà nó cũng có cái tâm đạo tốt lắm Thầy, nó cũng hướng về con đường đạo. Dạ thưa Thầy như vậy bây giờ con sẽ bắt đầu lại từ đầu. Như vậy là bây giờ con nên đọc sách Thầy, con xin Thầy chỉ dạy cho con từ đầu con phải làm như thế nào?

Trưởng lão: Ừm, thì coi như trong Năm Giới thì trong Bát Quan Trai nó có Năm Giới đó con. Con sẽ cố gắng con giữ Năm Giới. Rồi hằng ngày con dùng cái pháp Như Lý Tác Ý con sẽ lo con đuổi cái bệnh thân của con, để cho cái thân bệnh của con nó phục hồi lại, nó không còn đau gì hết. Rồi sau đó là Thầy dạy cho con lần lượt con thọ Bát Quan Trai, rồi con nhập thất. Mình phải thọ Bát Quan Trai một thời gian, thấy nó được rồi, con bắt đầu xin nhập thất.

Thí dụ như 1 tháng con nhập chừng 3 ngày, hay 1 tuần lễ. Rồi sau đó xả ra để mà mình lao động mình giúp đỡ, hay hoặc làm cái gì đó. Bởi vì bây giờ dạy học thì nó không còn. Nhiều khi mà con nghỉ rồi đó, nó không còn bắt buộc con nữa, con chỉ giúp chuyện gia đình thôi. Còn cái phần mà không có đi dạy nữa, thì nó đỡ cho con. Chứ đi dạy thì giờ giấc ngày nào nó cũng phải dạy hết làm sao con nghỉ được. Cho nên vì vậy mà con có thể tăng lên cái thọ Bát Quan Trai trong 1 tuần lễ. Thay vì 1 ngày, hay hoặc là thọ Bát Quan Trai trong 2, 3 ngày thì bây giờ con sẽ tăng lên 1 tuần lễ. Trong 1 tuần lễ đó thì coi như là nhập thất tu. Đó, như vậy mới tiến tới con.

Phật tử 4: Dạ, xin Phật từ bi gia hộ sức khỏe cho Thầy được thân tâm an lạc, để Thầy dìu dắt hướng dẫn con tu hành.

Trưởng lão: Ừm, Thầy cảm ơn mấy con. Mấy con lớn tuổi rồi ráng mấy con. Có dịp mấy con về gặp Thầy, Thầy sẽ dẫn dắt mấy con tập tu mấy con, để cái tuổi đời của mấy con nó còn ngắn quá, ngắn quá mấy con, ngắn quá! Ở chung tỉnh Tây Ninh đây mà mấy con không về.

Phật tử 5: Thưa Thầy con bữa nay là đi vô thọ bát. Hôm trước con có thọ bát được ba ngày.

Trưởng lão: Vậy hả con.

(44:56) Phật tử 5: Nhưng mà thưa Thầy con bận đi mổ nên con phải nghỉ, đến hôm nay là hơn cả tháng rồi con mới trở lại. Con đi với mấy bạn vô đây.

Trưởng lão: Vậy hả con.

Phật tử 5: Dạ con cũng chưa biết là con phải tập tu học làm sao nữa Thầy.

Trưởng lão: Ừm, con sẽ tập để mà đối trị cái thân già mấy con, nó dễ có bệnh. Và đồng thời để cho nó đẩy lui hết bệnh của con, rồi mình mới thọ Bát Quan Trai. Trong những cái thọ Bát Quan Trai tức là giữ tám giới đó con. Nói tám giới chứ nó chín giới lận. Thành ra con giữ cho thanh tịnh, rồi mấy con tập những cái phương pháp Thầy dạy đó. Ở trong thất mấy con sẽ tập. Nó có bốn cái pháp: Định Vô Lậu, Định Chánh Niệm Tỉnh Giác là đi kinh hành đó. Con đọc cái cuốn sách mà thọ Bát Quan Trai, nó có cái pháp cho con tu. Thì trong đó nó có những cái phương pháp như Định Niệm Hơi Thở đó.

Phật tử 4: Dạ thưa Thầy con cũng tu như vậy luôn hả Thầy?

Trưởng lão: Đó, tu luôn như vậy đó con, ở nhà mình tu. Nhưng mà mình không có giữ giới nghiêm như là ở khi mình thọ Bát Quan Trai ở trong tu viện con.

Phật tử 5: Dạ thứ bảy với chủ nhật là ngày đó con về đây được.

Trưởng lão: Được! Con cứ về được con về. Về xin con sẽ thọ Bát Quan Trai giữ gìn tám giới cho nghiêm chỉnh ở đây. Rồi con sẽ trở về trên đó rồi lo công việc nhà, giúp ích. Nhưng mà trong hằng ngày mặc dù làm công việc cho gia đình, không giữ gìn tám giới nghiêm ngặt, nhưng mà giữ Năm Giới thôi, rồi mấy con cứ tập tu.

(46:15) Phật tử 6: Kính bạch Thầy, con ở nhà thì con cũng không làm gì hết. Con con nó lớn hết rồi, nó ra riêng đi làm. Mà ông xã con mới mất, nên con không có thể vô trong đây được. Dạ con ở nhà coi chừng nhà thôi chứ con cũng không làm việc gì hết. Nó có thời gian như vậy nhưng mà con không biết cách tu. Cho nên giờ con vào đây để hỏi Thầy. Xin Thầy cho con biết cách tu?

Trưởng lão: Cái cách tu như thế này, như hồi này Thầy dạy đó: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Bởi vì con không có làm công chuyện gì hết. Mà buổi sáng là tụi nó đi làm công việc hết, nhà chỉ có một mình con, thì con tu trong 30 phút. 30 phút đó thì bắt đầu con sẽ tập đi kinh hành. Đi kinh hành, đi vòng vòng vậy đó 30 phút. Mà trong 30 phút đi kinh hành nó có hai phần: Phần đi thư giãn và một phần đi pháp Thân Hành Niệm. Con biết pháp Thân Hành Niệm không con?

Phật tử 6: Dạ con có đọc cuốn Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ.

Trưởng lão: Ừm, của người cư sĩ đó. Con sẽ tập cái pháp Thân Hành Niệm đó con. Pháp đó nó sẽ cán nát tất cả những cái chướng ngại pháp của con. Con tu tập nó, mà nó thành một cái cỗ xe của nó rồi, con ngồi lại con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nó ngồi im lặng, im phăng phắc, nó không có một niệm vô đó con. Cái sức tỉnh thức của nó đến cái mức độ mà con ngồi nó không có vọng tưởng được. Chớ không phải là mình ngồi, mình dùng cái gì ức chế nó. Tại vì mình tỉnh quá nó vô không được. Còn mình mê tức là mê nó mới có vọng tưởng nó vô. Con hiểu không?

Phật tử 6: Vậy là tập Thân Hành Niệm có phải là ngồi xuống rồi chống tay ra sau lưng đó hả Thầy?

Trưởng lão: Ừm đó đó! Đó là cái pháp Thân Hành Niệm đó con. Chống tay rồi ngồi, rồi đưa tay, rồi đứng lên, ngồi xuống đó. Đó là pháp Thân Hành Niệm đó con.

Phật tử 6: Dạ, con tu tập pháp đó được hả Thầy?

Trưởng lão: Được con. Con tu tập cái pháp đó.

Phật tử 6: Tại vì con nghe cái đĩa của Thầy mà Thầy nói là cái pháp này không có thể ở nhà tu được. Thành ra con cũng sợ.

Trưởng lão: Cũng sợ! Thầy chỉ cho mấy con đừng dùng tưởng ở trong đó thôi. Bây giờ mình bảo nó giơ chân lên, cái mình tưởng như là có cái lực ở dưới đẩy lên. Nhưng mà sự thật một thời gian sau nó đẩy thật con. Cái lực đó là lực tưởng mấy con, nó lực tưởng, mà đừng có dùng tưởng. Mà khi mà nó có lực nó đẩy vậy đó, thì biết cái tưởng nó xuất hiện cái lực tưởng rồi. Bảo: “Tao chưa có bảo mày giở lên mà mày đẩy lên. Không có được. Chừng nào tao biểu giở chân lên thì phải dụng cơ đưa lên. Tao đưa lên, chứ không mày đẩy như vậy không được”. Thì nó sẽ phá nó đi. Chứ mấy con không biết là mấy con để cho nó đẩy đẩy đẩy. Mấy con thấy sao nó nhẹ quá, nó đẩy đi phớt phớt thì coi chừng lực tưởng nó đẩy mấy con. Không được. Nó sẽ thành ra những cái chướng ngại sau này.

Phật tử 6: Dạ còn cái phần mà ly dục, ly ác pháp đó Thầy. Con quán ly tham, quán ly sân, xong rồi con đi kinh hành con cũng vẫn nói như vậy, vẫn tác ý như vậy luôn hả Thầy?

Trưởng lão: Vẫn nói như vậy được con. Được!

Phật tử 6: Xong rồi cứ đi 30 phút rồi con nghỉ xả. Xả rồi cái con trở lại con đi kinh hành lại cái đợt thứ nhất, đợt nhì, đợt ba luôn hả Thầy?

Trưởng lão: Được con! Cái đó để cho tập tỉnh thức của mình đó con. Để phá hôn trầm, thùy miên đó con. Tốt rồi.

Phật tử 6: Dạ. Con cũng không biết làm sao thành ra chạy tới đây.

(49:11) Trưởng lão: Cứ tu theo cái pháp mà Thầy dẫn dắt mấy con bốn pháp ở trong thọ Bát Quan Trai đó con. Con sẽ tu mấy cái đó cho nhuần nhuyễn. Sau khi mà mấy con thấy đủ duyên mấy con nhập thất, thì bảy ngày trong một cái thất, Thầy sẽ dạy cho mấy con căn bản để giữ độc cư. Tức là nhập thất là mấy con giữ độc cư rồi, không có tiếp duyên nói là độc cư đó con, đi tới nữa rồi mấy con. Rồi tới nữa Thầy mới dạy. Thấy độc cư được rồi, mà thấy cái tâm nó thanh tịnh được rồi, Thầy dạy mấy con tu Tứ Niệm Xứ, “Trên thân quán thân”. Bắt đầu trên thân quán thân rồi thì mới chứng đạo đó con. Cái chỗ đó là cái chỗ đi tới chứng đạo.

Phật tử 7: Con cũng nhờ chị Hiền chỉ sách của Thầy cho con xem.

Trưởng lão: Vậy đó hả con.

Phật tử 7: Dạ, rồi con mới biết, rồi con mới đến để hỏi thăm. Ngày hôm nay là cũng đủ duyên may mắn con cũng đã gặp được Thầy. Chứ con tính ngày thọ Bát Quan Trai khó gặp được Thầy.

Trưởng lão: Thầy sẽ về mà, Thầy sẽ về thăm mấy con mà. Coi như lúc nào Phật tử đến đây là Thầy lưu ý hết, Thầy giúp mấy con. Để gặp Thầy, Thầy hướng dẫn cho cặn kẽ, để giúp người có duyên tới đâu để giúp cho tu tập được tới đó, được giải thoát mấy con.

(50:17) Phật tử 7: Thưa Thầy con xin hỏi Thầy Định Niệm Hơi Thở, như con ở nhà tập có được không Thầy?

Trưởng lão: Được con. Cái Định Niệm Hơi Thở là những cái phương pháp tập để cho mình ngăn ác, diệt ác. Ví dụ như bây giờ cái thân con đau, là ác pháp rồi chứ gì? Mình dùng cái Định Niệm Hơi Thở cái nó hết đau liền à con. Cái tâm của con bị chướng ngại gì đó, con dùng một cái nó cũng hết liền. Thí dụ như tâm con đang bị sân nè: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra”. Hít vô, thở ra cái hết sân. Nó hay lắm con. Cái Định Niệm hơi thở nó hay lắm.

Phật tử 7: Thưa Thầy như vậy là mình ngồi kiết già hay là bán già?

Trưởng lão: À, mình ngồi bán già hay kiết già cũng được, mà ngồi trên ghế như Thầy quán ly sân nó cũng ly. Ăn thua cái tâm của mấy con, do tâm thôi, tâm nó nhiếp được, nó an trú được là nó hết bệnh đó con.

Phật tử 7: Dạ thưa Thầy cho con xin phép hỏi Thầy. Thầy đặt tên cho con là Châu Thiện, vậy là sao Thầy?

Trưởng lão: Châu là cái hạt châu, Thiện là cái hạt châu thiện. Tức là con sẽ trở thành một cái vật quý. Ai nói vàng bạc châu báu chứ gì. Con là vật quý mà lại thiện nữa, thì cái vật quý, quá quý rồi chứ gì. Con hiểu cái nghĩa của tên con là Châu Thiện. Cái pháp danh của con nó phải hợp. Bởi vì cái sự tu tập của đạo Phật nó thực hiện qua cái đức. Cái đức cho nên nó là điều thiện pháp rồi, mà lại là hạt châu, cái vật quý của thiện pháp. Con hiểu không? Đó là tên Châu Thiện.

Phật tử 7: Còn điều này con muốn hỏi Thầy. Như con của con ở nhà, nó thấy con đi như vầy thì nó cũng cho đi thọ Bát Quan Trai. Nhưng mà nói là nó không tin, như con nói con đi gặp Thầy, Thầy là người chứng đạo thì không phải là nó không tin mà nó nói: “Con bây giờ là con còn đi làm, mẹ nói như vậy con không biết làm sao”. Tại nó làm dược sĩ nên nó nói: “Con làm cái nghề của con nó quá ấy đi, con thấy vậy nên con không dám tin”. Vậy không biết là có sao không Thầy?

Trưởng lão: Không có sao đâu con. Tại vì cái duyên nó chưa đủ thôi, mà con cứ nỗ lực con tu cho được giải thoát. Rồi sau khi mà con làm chủ được sự sống chết, nó mới thấy: “Ờ như vậy mẹ mình tu tập bây giờ làm chủ được bệnh nè, đuổi bệnh đi nè, làm chủ được sự sống chết”. Nó thấy coi như là khoa học không thể chứng minh được cái điều này, mà chỉ luyện cái ý thức của mình mà làm được cái điều này. Con hiểu không? Thì từ đó những cái hành động sống con không khuyên, không gì hết. Thì chừng đó nội cái hành động sống không, nó cũng phải phục con nữa rồi. Thì đó tức là nó theo Phật pháp rồi, con hiểu không?

Cho nên cái thân giáo nó quan trọng, mà cái thuyết giáo không quan trọng, con nói mà con không làm được. Con nói: “Tao tu tập, tao không sân”. Mà rõ ràng là “đụng chuyện gì mẹ cũng sân hết, vậy mẹ tu cái gì ở đây?” Còn trái lại con không nói gì hết, mà ai nói gì con cũng không sân hết. Trời ơi! Mẹ tu sao bây giờ mẹ dễ quá vậy, không giận ai hết. Đó chính cái chỗ đó là cái thân giáo đó con.

Phật tử 7: Bởi vì hành được thì mình mới nói được.

Trưởng lão: Đó! Con hành được rồi thì con sẽ dẫn nó đó con. Dạy người khác bằng thân giáo là đúng đó con. Bởi vì đạo Phật là cái đạo đức. Mà cái đạo đức, mà dạy người đạo đức mà mình nói suông không thì không được. Mình phải nói bằng cái kinh nghiệm, bằng cái thực mình làm được. Đó, thì đó là cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Chứ còn con nói mà con làm không được thì coi chừng nó lại không tin con nữa. Con hiểu không? “Mẹ đi tu mà sao mẹ lại sân quá vậy”. Đó là cái nó không tin. Mấy con ráng mấy con. Ráng! Thầy sẽ giúp đỡ cho.

(53:38) Phật tử 8: Con kính thưa Thầy. Pháp danh thì trước đây con đã có, nhưng mà bây giờ con theo Thầy con tu, vậy có nên quy y trở lại không?

Trưởng lão: À, không cần con. Con có pháp danh thì coi như người ta đặt con cái pháp danh gì đó. Sau này khi mà con tu tốt được, Thầy cho một cái tên cho nó phù hợp với cái đặc tướng của con thôi. Con hiểu không? Chớ không có gì hết.

Phật tử 8: Dạ thưa Thầy các lần khác nếu mà con đến đây tu tập, con muốn gặp Thầy thì có khó lắm không Thầy?

Trưởng lão: Không có khó con, không có khó. Con muốn đến đây gặp, con xuống đây con tu tập, để rồi Thầy sẽ, thí dụ như con đến đây con thọ Bát Quan Trai thì trước khi mà xin thọ Bát Quan Trai, con nói cô Út: “xin cô Út cho con gặp Thầy để con hỏi coi con tu được tới đâu. Thầy kiểm nghiệm lại coi chỗ nào mà Thầy dẫn con tu tới”. Chứ để không con cứ tập có chừng đó thôi không có thay đổi, thì nó không tiến thôi. Rồi con nói cô Út, rồi cô Út sẽ gọi điện thoại, thì Thầy dù bất cứ chuyện gì Thầy cũng dừng lại để giúp mấy con.

Cứ một người mà tu tập được giải thoát, mà mấy con bỏ ra cái công mấy con nỗ lực tu tập thì mấy con đâu có phí mấy con. Chớ còn để cho mấy con bỏ cái công như vậy, cái trách nhiệm, bổn phận của người Thầy chưa xứng đáng mấy con. Thầy không bỏ mấy con đâu. Chỉ cần cho biết là mấy con xuống đây thọ Bát Quan Trai thì Thầy sẽ đến Thầy thăm. Rồi Thầy coi thử coi mấy con tu tới đâu, thọ bát được cái chỗ nào, tập cái gì được, cái gì chưa được. Đó là cái Thầy hướng dẫn mấy con. Một vài kỳ mấy con thọ Bát Quan Trai ở đây rồi thì mấy con sẽ gặp Thầy, Thầy sẽ kiểm tra lại coi thử coi sự tu tập thọ Bát Quan Trai của con. Những cái tu hành của mấy con nó thuần thục chỗ nào, chỗ nào chưa thuần thục, chỗ nào tu đúng, chỗ nào tu sai.

(55:19) Thí dụ như bây giờ mấy con tu tập cái pháp Thân Hành Niệm, mấy con đi kinh hành cho Thầy xem. Mấy con ngồi mấy con quán Vô Lậu thì mấy con ngồi cứ quán Vô Lậu. Mấy con ngồi Định Niệm Hơi Thở hít thở, Thầy ngồi đây Thầy xem. Thầy nói “Được rồi con ngồi như vậy đúng, con hít thở như vậy đúng, con quán như vậy đúng, tác ý như vậy đúng”, thì con cứ về tập. Còn Thầy nói “Như vậy sai, không được, con đi như vậy không được, phải đi như thế này, sửa lại”, Thầy sửa lại cho mấy con tu cho đúng hết. Các con hiểu chưa? Đó, cái trách nhiệm của Thầy là vậy.

Mà khi mấy con tu được, tức là mấy con không phụ lòng Thầy. Còn mấy con tu không được tức là Thầy thiếu trách nhiệm. Khi mấy con quyết tâm đến đây mà. Mấy con xin Thầy, thực sự mấy con quyết tu, chứ đâu phải là mấy con đem cuộc đời mình đến đây để mà chơi đâu. Phải không, mấy con hiểu không? Cho nên Thầy có trách nhiệm phải dẫn dắt mấy con đi tới nơi, tới chốn, mấy con. Cho nên mấy con yên tâm, không có gì đâu con.

Thôi! Rồi bây giờ Thầy ra mấy con. Thôi! Thầy chào mấy con. Thôi! Thầy ra. Mấy con ráng thọ Bát Quan Trai ít hôm rồi mấy con về.

Phật tử: Dạ!

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 2)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.