ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

TỔNG HỢP CHO PHẬT TỬ - CƯ SĨ

PHÁP ÂM THẦY DẠY CƯ SĨ, PHẬT TỬ

Tổng hợp chọn lọc những đề mục pháp âm quan trọng được Trưởng lão giảng cho quý Phật tử và Cư sĩ.

Bạn có thể truy cập tài liệu ngay tại trang này hoặc tại thư viện lưu trữ Google Drive.

Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.
Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.