ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Ngũ giới nâng cao 01 – Mục đích của người tu hành

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Ngũ giới nâng cao 01 – Mục đích của người tu hành

A A A

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 01

MỤC ĐÍCH CỦA NGƯỜI TU HÀNH

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 01/11/2007

Người nghe: Tu sinh Nam

Thời lượng: [01:54:12]

Tên cũ: Cần Thông Suốt – Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 64 pháp âm

 

1- MỤC ĐÍCH CỦA NGƯỜI TU HÀNH

(00:00) Trưởng lão: Mấy con ngồi xuống hết. Ngồi xuống hết đi, mấy con, ngồi xuống hết.

Thầy về Thầy thăm mấy con. Trong cái dịp này Thầy thấy, về thăm cái Giáo đoàn của Chơn Như trong đó có Tăng đoàn, Ni đoàn, Nam cư sĩ đoàn, Nữ cư sĩ đoàn. Hôm nay Thầy về thấy mấy con ăn mặc đồng phục rất đẹp. Nhưng mà, điều kiện cần thiết nhất là xả được cái tâm, mấy con. Mấy con xả được cái tâm thì mấy con sẽ được ở gần bên Thầy để được hướng dẫn tu tập thiền định.

Bởi vì tu tập thiền định không phải ngồi để mà nhiếp tâm cho hết niệm khởi, mà tu tập thiền định tức là định nội lực của chúng ta. Từ đó nó có Tứ Thần Túc tức là có Định Như Ý Túc, chúng ta mới nhập các định được. Các con hiểu, nó không có Định Như Ý Túc thì chúng ta không nhập các định được. Vì vậy mà chúng ta phải tu tập pháp Thân Hành Niệm. Do pháp Thân Hành Niệm chúng ta mới có được Tứ Thần Túc, chứ không phải mình vào trong thất mình ngồi nhiếp tâm cho nó hết niệm khởi, cho nó không còn vọng tưởng, nó sẽ vào định. Không phải đâu, mấy con. Đó là cái sai của người ta hiểu, từ xưa đến giờ người ta hiểu sai. Con đường thiền định của Phật giáo không phải vậy.

Bắt đầu chúng ta tu tập từng Giới luật- ly dục, ly ác pháp. Khi mà ly dục, ly ác pháp thì tâm chúng ta thanh tịnh. Nó thanh tịnh chứ không phải nó hoàn toàn không niệm, nhưng mà nó bất động. Ai nói gì, làm gì nó không còn tham, sân, si, giận hờn, phiền não. Do đó thì chúng ta mới tu tập thiền định được, mấy con. Còn khi giới luật chưa thanh tịnh tức là chúng ta còn phiền não, giận hờn, thương ghét, thì lúc bấy giờ chúng ta vô thất tu tập thiền định uổng công. Phí công, mấy con.

(2:32) Cho nên Thầy muốn lập cái giáo đoàn của Chọn Như là để rút những người đã tu tập được giới luật thanh tịnh, được sống bên Thầy để dạy nội lực, để dạy Thần lực. chứ không phải gì khác. Còn giới luật chưa thanh tịnh mà dù ở gần Thầy một ngàn lần cũng không tu tập được gì thêm hơn. Cho nên khi Thầy về đây, Thầy thấy mấy con như thế này, tổ chức được như thế này, Thầy rất mừng.

Nhưng cái lo của Thầy là cái giới luật của mấy con ở ngoài cái hình thức, nhưng mà cái nội tâm của mấy con chưa thanh tịnh, mấy con. Cho nên phải cố gắng, ráng cố gắng, mấy con. Hôm nay Thầy về thăm, mấy con có gì để trình bày với Thầy qua cái sự tu tập, qua cái sự thành lập cái giáo đoàn này không? Mấy con thấy những gì còn khó khăn, những gì chưa có được như ý nguyện của mình, con đường tu tập còn những gì khó khăn thì mấy con hãy trình bày lại cho Thầy để Thầy biết, Thầy giúp đỡ cho mấy con.

Bỏ hết cuộc đời vào đây tu hành, mấy con còn có gì đâu nữa? Thế mà mấy con không đạt được sự giải thoát, không làm chủ được sanh tử, luân hồi, thì mấy con uổng phí một cuộc đời của mình, chẳng có gì. Cho nên vào đây tu tập là mục đích chúng ta phải làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết, chấm dứt luân hồi, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là mục đích của các con phải đạt được. Nếu không đạt được, thôi đừng đi tu.

(4:12) Chúng ta không phải đi tu để cầu danh, cầu lợi, để có chùa to, để có Phật lớn, không phải đâu mấy con. Chúng ta đi tu là làm chủ thân tâm chúng ta, làm chủ nhân quả. Tâm chúng ta muốn gì nó không được, mà chúng ta điều khiển nó chứ không để nó điều khiển chúng ta. Đó là mục đích của người đi tu.

Vậy hôm nay có những gì mà mấy con cần hỏi, mấy con cứ thưa hỏi khi Thầy về đây để rồi trong từng cái giáo đoàn, cái Tăng đoàn và cái Cư sĩ đoàn của mấy con, Thầy sẽ chọn lấy người nào giới luật thanh tịnh thì sẽ được ở gần bên Thầy. Thầy sẽ hướng dẫn sự tu tập. Còn bây giờ Giới Luật thì mấy con phải học, học để khai triển cái tri kiến của mấy con để mấy con hiểu được, biết được cái nào thiện cái nào ác, mà mấy con ngăn ác, diệt ác; sanh thiện, tăng trưởng thiện như trong Tứ Chánh Cần đã dạy.

Đó là các con tập tu hằng ngày, các con tập tu tỉnh giác chứ không phải tỉnh thức đâu mấy con. Các con phân biệt chữ Tỉnh thức và Tỉnh giác như Thầy đã viết trong thư cho mấy con. Hai danh từ này nó khác xa lắm mấy con, nó không giống nhau đâu.

Giác là chúng ta giác ngộ xung quanh chúng ta, tất cả các ác pháp và thiện pháp, chúng ta đều hiểu rất rõ. Đó là cái phương pháp để khai triển cái tri kiến của chúng ta để hiểu biết để chúng ta làm chủ được sự sống chết sau này. Còn nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta không xả được. Mà không xả được thì chúng ta bị ức chế tâm. Bị ức chế tâm thì không bao giờ chúng ta hết tham, sân, si đâu, mấy con.

Đó, cái mục đích của chúng ta hôm nay là chúng ta phải tu tập bằng cái tri kiến của chúng ta, để chúng ta đạt được cái kết quả là tất cả các ác pháp không làm động tâm chúng ta. Cái mục đích của chúng ta là như vậy. Cho nên Thầy nói cố gắng tu tập, chứ nếu mà mấy con không tu tập thì mấy con sẽ để cái tri kiến của mấy con sẽ cùn nhụt. Mà khi nó đã cùn nhụt rồi thì mấy con không cách nào mà mấy con xả được tâm hết.

(06:26) Bởi vì hiện giờ chúng ta xả tâm bằng sự hiểu biết chứ không phải bằng cái sự ức chế nó đâu, bằng cái sự hiểu biết. Cho nên mọi ác pháp, mọi chướng ngại pháp, trong lớp mấy con thấy mỗi người có những cái ý kiến, mà ý kiến trên cái bài học, ý kiến trên cái câu đáp án, thì điều đó để giúp cho chúng ta có cái chướng ngại pháp hay không có cái chướng ngại pháp trong tâm để mà xả. Đó là cách thức chúng ta triển khai tri kiến của chúng ta, mà triển khai tri kiến của chúng ta tức là chúng ta đã tu Định Vô Lậu, chứ không có gì khác hết.

Bởi vì Định Vô Lậu nó làm cho chúng ta không còn lậu hoặc của tâm. Mà khi tâm chúng ta đã vô lậu rồi, thì đó là chứng quả A La Hán chứ gì. Các con thấy không, tu tập quá dễ chứ đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta không bỏ được? Tại vì chúng ta thấy rằng cái thói quen của chúng ta từ lâu chúng ta đã huân tập quá nhiều, cho nên hiện giờ hiểu thì hiểu mà bỏ xuống thì bỏ chưa được. Cho nên hằng ngày chúng ta cố gắng hằng quán xét, hằng tư duy từng ác pháp tác động đến thân tâm chúng ta đều xả xuống, đều dừng lại để cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cái mục đích chúng ta là như vậy: đạt được chỗ thanh thản, an lạc, vô sự bằng Bất Động Tâm.

Các con thấy trong sự tu tập của chúng ta là như vậy, các con. Mà hằng ngày chúng ta về đây chúng ta ăn ngày một bữa cơm, chúng ta làm cái gì mấy con? Chỉ có chuyên duy nhất của chúng ta là làm một cái điều này thôi. Ở trong thất của chúng ta tu tập, chúng ta đi tới, đi lui, đi kinh hành đi tới, đi lui. Mục đích của chúng cũng tỉnh giác chứ chúng ta có làm cái gì đâu, đâu phải tỉnh thức đâu mấy con. Giai đoạn này không phải mấy con tu tỉnh thức, mà tỉnh giác. Giác từng bước đi, giác từng hành động, giác từng lời nói, mấy con.

(08:27) Chữ “giác” là thấu suốt, hiểu biết từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ của chúng ta, thiện hay là ác đây? Nó có làm chúng ta khổ tâm hay có làm chúng ta khổ cái gì đây? Hễ ác là nó có khổ mình, khổ người; mà thiện thì không làm khổ mình, khổ người. Nó xác định rất rõ những điều mà chúng ta tu. Cho nên sự tu tập chúng ta phải cố gắng ở cái múc độ này. Ở cái mức độ này khó nhất! Thiền định không khó đâu mấy con.

Nếu tâm mấy con mà giới luật nghiêm chỉnh, ly dục, ly ác pháp được rồi, thì Thầy dạy mấy con tu tập Tứ Thần Túc rất dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ trong vòng chừng bảy ngày, cao lắm thì mấy con bảy tháng, không sai, thì mấy con sẽ đạt được những kết quả rất lớn. Bởi tu tập nó phải thấy được cái kết quả. Hằng ngày mấy con xét nét thử coi tâm mình mấy con xả được chưa, có còn thấy hết chướng ngại chưa? Từ cái ăn uống, từ cái đi đứng, từ cái nằm ngồi, từ cái giấc ngủ của mấy con, mấy con thấy mình có xả được chưa? Mấy con có lưu ý điều đó không, thấy mình còn hôn trầm, thuỳ miên tức là còn si chứ gì. Mục đích của chúng là làm sao cho hết tham, sân, si. Mà muốn hết tham, sân, si thì mấy con thấy mình phải làm cái gì đây?

(10:00) Mà cái tướng nào thì nó lộ ra cái tướng nấy. Đến bữa ăn, thấy hôm nay thấy đồ ăn dở quá, thì tức là mấy con đã thấy cái tâm tham của mình rồi. Mà khi thấy còn hôn trầm, thuỳ miên, gục tới, gục lui, thì đó là mấy con thấy còn tâm si rồi. Còn hở ra chút xíu cái mình nghi ngờ người này, mình nghi ngờ người kia thì đó là tâm nghi. Tham, sân, si mấy con đầy đủ không thiếu gì hết. Thì như vậy mình tu là mình phải làm cái gì đây?

Vậy thì muốn phá cái si thì mình phải làm sao? Muốn phá cái tham, mình phải làm sao? Muốn phái cái sân, mình phải làm sao? Phải biết cách chứ! Không biết cách thì làm sao mà xả đây? Thì biết cách mấy con phải.. Cái chương trình học Đạo Đức thì đó là cái mục đích để mấy con biết triển khai cái tri kiến của mình để xả từng cái tâm niệm, từng cái ác pháp ở trong tâm của mình. Đó là chính chỗ chúng ta học tu. Mà hằng ngày chúng ta tập tu như thế này, thì ít ra ngày ngày chuyên môn tu tập thì làm sao lại không giảm? Nó tạo thành cho chúng ta cái lực giải thoát, cái lực không tham sân si.

Còn từ lâu chúng ta sống trong cuộc đời, từ cha mẹ sanh ra cho đến hôm nay mà chúng ta chưa biết pháp tu đó, thì chúng ta huân cái tham, sân, si, càng ngày càng huân thêm. Mỗi lần có ham muốn từ cái ăn cái ngủ, thích ăn, thích ngủ, cái đó là mình huân thêm cái lực của nghiệp tham, sân, si. Chúng ta luôn luôn, hằng ngày chúng ta gạt bỏ bớt những cái lực đó ra thì nó tạo thành cái lực không tham, sân, si. Cho đến khi mà tâm chúng ta hoàn toàn bất động mà không tham, sân, si thì chúng ta đã giải thoát chứ gì.

Khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì bắt đầu chúng ta bước qua giai đoạn tu thiền định, thì chúng ta luyện Thần Túc. Luyện cái nội lực của thân của chúng ta, tâm của chúng ta để chúng trở thành một cái lực, một nội lực ghê gớm lắm, mấy con. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là cái nội lực của thân tâm chúng ta.

(12:13) Cái lực của nó mà mấy con có nghe người ta nói đến Tam Minh chưa? Thiên Nhãn Minh, Túc Mạnh Minh, Lậu Tận Minh. Ngồi đây mà cũng đôi mắt này chứ nó không khác đâu, nhưng mà khi nó hoạt động trong cái ý thức của mấy con hiện giờ, thì nhìn cách vách mấy con không thấy bên kia; trong tâm ruột của người khác mấy con không biết họ đang nghĩ gì.

Cũng đôi mắt này, mà người ta nhìn suốt được cách vách, qua bên kia người ta thấy được. Không gian vũ trụ mênh mông người vẫn thấy được, mấy con. Cũng đôi mắt này, nó không có gì khác đâu! Nó đâu phải thấy bằng cái đôi mắt khác đâu. Nhưng mấy người người ta không hiểu, người ta tưởng rằng đó là đôi mắt huệ, không huệ gì hết. Tại cái đôi mắt này nó sử dụng qua cái mức độ khác, chứ nó không có mới mẻ gì khác mấy con.

Nghĩa là sáu căn chúng ta vẫn sử dụng y như thường, nhưng khi nó hoạt động trong cái ý thức của sáu thức của nó thì nó là một con người bình thường. Như bây giờ mấy con cũng như Thầy cũng sử dụng bình thường.

Khi mà toàn bộ thân tâm của Thầy ở trong một cái trạng thái Định, tức là Định Tứ Thiền, nghĩa là Thầy có thân mà không thở, vẫn sống như thường. Lúc bấy giờ đôi mắt của Thầy nó sẽ thấy suốt cả không gian vũ trụ. Còn bây giờ mấy con thở phì phèo như thế này, mấy con bảo thấy vũ trụ thì mấy con không thấy gì hết. Nghĩa là bây giờ mấy con nhìn lên bầu trời, mấy con tìm cái ngôi sao, mấy con không thấy khi mà mặt trời mọc, có phải không? Chờ cho trời tối, thấy ánh sáng của ngôi sao đó, chứ mấy con biết ngôi sao đó là cái gì, phải không? Nghe các nhà khoa học sử dụng máy móc nói nó cũng như là một hành tinh, nó cũng đất đá vậy thôi.

(14:17) Chứ chẳng hạn như bây giờ chính đôi mắt của mấy con nhìn thấy mặt trời, hoặc nhìn thấy cung trăng, để nhìn thấy trăng, thì mấy con chẳng biết nó là cái gì, chỉ thấy sáng mà thôi. Có phải không? Mấy con đâu có chứng minh được đó là đất đá. Làm sao mấy con chứng minh được đó là đất đá bằng cái đôi mắt chúng ta thấy như chúng ta thấy ở trên cái chỗ chúng ta đang ngồi đây, trái đất của chúng ta đây. Chúng ta thấy cây cỏ như vầy là chính chúng ta thấy chứ không phải nghe người khác nói rồi bắt chước nói theo người khác.

Làm sao mà chúng ta tu tập được như vậy? Chứ đâu phải một cuộc đời chúng ta bỏ hết, chúng ta đi tu. Đến đây chúng ta chỉ ngồi đây chơi như thế này sao? Rốt cuộc chúng ta được những gì?

Thân này nó đau bệnh mấy con cũng nằm la liệt hết, mấy con cũng không làm gì khác được. Thì mấy con thiết nghĩ hết đi. Cho nên Thầy bảo mấy con cố gắng buông xả, dùng Đức hạnh- Giới luật của Phật sẵn có để mà chúng ta xả hết tâm. Ai chửi, ai nói gì, chúng ta thấy bất động.

2- XẢ BỎ NHƯ ĐỨC PHẬT

(15:28) Hôm nay chúng ta đứng lớp, chúng ta dạy đâu có nghĩa chúng ta là thầy của mọi người, có phải không? Mấy con mượn vào kinh sách của Phật, mượn vào lời của Thầy, mượn những ý của Thầy, những ý của Phật mà dạy lại, truyền đạt lại cho cùng huynh đệ với nhau, để chúng ta cùng thông hiểu, để chúng ta góp ý với nhau để làm chúng ta thấu suốt. Có gì mà phải tranh cãi?

Rồi khi mà chúng ta trở thành một người tu sinh trong lớp học này. Đứng lớp thì chúng ta là giảng viên, nhưng mà khi chúng ta trở thành tu sinh của lớp này, thì chúng ta vẫn học những cái hay, cái dở của những người khác trong lớp này. Thì có người khác đứng lên, thì chúng ta vẫn coi người đó là thầy, đâu có khác gì đâu mấy con. Chứ đâu phải người đó là thầy, rồi mình chấp cái ngã của mình là thầy, rồi mình xuống mình ngồi lớp, hoặc là mình là trưởng đoàn của Tăng đoàn. Thì khi mình đứng lên mình hướng dẫn, thì mình đem hết cái trách nhiệm, bổn phận của mình, nhưng mà khi mình vào lớp học thì mình là một học viên ở trong lớp học này.

Nghĩa là chúng ta là người tu chưa chứng thì chúng ta phải thấy mình như vậy. Còn mình tu chứng rồi, thì cái trách nhiệm, bốn phận của mình truyền đạt cái hiểu biết của mình, chứ không phải cái mà mình vay mượn của Phật, của người khác. Còn hiện giờ mấy con toàn là vay mượn của người khác để nói lại mà thôi, để thay Thầy nói lại những điều Thầy hướng dẫn cho mấy con. Cho nên mấy con phải cố gắng, mấy con. Cố gắng!

Hôm nay mấy con chính thức vào được Tăng đoàn, vào được Nam cư sĩ đoàn, thì mấy con chính thức là đệ tử của Chơn Như, thì ít ra mấy con phải làm sao cho xứng đáng là đệ tử của Chơn Như. Một khi mấy con bước ra khỏi cổng Tu viện Chơn Như, thì mấy con càng giới luật, càng nghiêm chỉnh hơn. Nó là ánh sáng, nó là những hành động của sự sống của Đức Phật ngày xưa. Chúng ta làm sao phải sống đúng như Phật.

Đức Phật là một Thái tử, con của một nhà vua giàu sang vô cùng, bỏ cung vàng điện ngọc. Chúng ta sánh với Đức Phật, chúng ta có bằng gì Đức Phật đâu mấy con. Không có gì mà chúng ta bằng Đức Phật hết, thế mà Đức Phật bỏ rồi còn ba y, một bát đi xin ăn. Bỏ hết. Trong thời gian Đức Phật xa lìa đất nước của mình, xa lìa vợ con của mình, không bao giờ trở về đến khi tu chứng mới thôi.

(18:19) Chúng ta cũng vậy chứ. Bỏ hết thì phải bỏ hết. Bỏ nửa chừng! Bỏ nửa chừng là sao mấy con biết không? Ít hôm có chuyện gì gia đình của mình, chạy về thăm cái đã, giải quyết cái đã. Tu như vậy biết bao đời mấy con mới được, mấy con? Một khi đã không tu thôi, mà đã tu thì quyết bỏ sạch. Tu làm sao để một ngày nào đó, mình trở về mình độ những người thân của mình như Đức Phật, tu chứng rồi mới trở về độ. Có bao giờ Đức Phật nửa chừng mà chạy về thăm nhà bao giờ? Thăm vợ thăm con coi nay nó ra sao không? Thăm cha mình coi nay cha mình ra sao không? Không. Mấy con đọc trong lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các con có thấy điều này không?

Tại sao cái hình ảnh, cái gương hạnh của Đức Phật như vậy, mà tại sao chúng ta không soi gương như vậy? Để rồi chúng ta cứ chạy tới, chạy lui, chạy tới chạy lui, để làm gì? Thầy nghe có người xin Thầy để về lo vụ đất đai. Đất đai thì giao hết, viết giấy uỷ quyền giao hết. Hôm nay đi tu là chỉ biết đi tu thôi, chứ không biết gì nữa. Thầy biết đó là cái trình với Thầy.

Nhưng trước khi chưa vào Tăng đoàn thì thôi, mà đã vào Tăng đoàn thì nhất định là sống chết đúng Giới luật của Phật, lìa xa hết những nhân quả của thế gian. Như vậy mới gọi là vào Tăng đoàn chứ!

Còn Nam cư sĩ đoàn của mấy con là chuẩn bị cho tư tưởng, tinh thần của mấy con. Chứ đừng nghĩ tôi là cư sĩ, tôi cũng còn phải chạy tới, chạy lui với gia đình này kia. Đừng nghĩ như vậy. Chính vào cư sĩ là một cái tên để cách thức chúng ta sống làm gương cho người cư sĩ khác, nhưng vẫn cái hạnh của chúng ta không thua gì Đức Phật ngày xưa, hạnh buông xả. Cho nên Thầy mong rằng mấy con nhớ rằng phải xả hết, từ cái hình tướng cho đến cái tinh thần của chúng ta đều xả xuống hết. Chúng ta chỉ còn là một tu sĩ ba y, một bát.

(20:39) Người cư sĩ chúng ta cũng lấy cái tinh thần giải thoát của đạo Phật, lần lượt, hôm nay chúng ta cố gắng khắc phục gia đình của mình, cố gắng! Bởi vì mình còn bận chiếc áo cư sĩ, thì mình chưa phải phạm phải giới của người tu sĩ đâu, là mình còn về thăm gia đình, mình còn cố gắng khắc phục. Bởi vì mình không thể thành một tu sĩ như Đức Phật được, là vì mình biết gia đình của mình còn những cái khó khăn chưa có thể chấp, chưa có thể hoàn toàn chấp thuận được. Cho nên vì vậy mà mình cố gắng, mặc dù là mình có cái ý chí quyết tâm trở thành một tu sĩ hoàn toàn trong chiếc áo cư sĩ. Thì các con lần lượt giải quyết cho gia đình mình được rất an ổn.

Bởi vì, mình giải quyết như thế nào? Mình phải xác định cho gia đình mình biết, cho cha mẹ mình biết sanh làm người có bốn cái đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Và chết đi không biết về đâu, mà mục đích theo đạo Phật chết phải biết chỗ mình về. Và chết lúc nào chết, sống lúc nào sống, đều làm chủ sự sống chết. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là quyền sống chết trong tay của chúng ta chứ không phải còn quyền sống chết của nhân quả. Người tu sĩ chúng ta phải có một quyết định cho đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta mới dứt hẳn tất cả những cái sự ái kiết sử, dây mơ rễ má này mà trói buộc chúng ta, mà không cho chúng ta đi vào con đường giải thoát được.

(22:15) Vì còn những sự trói buộc của ái kiết sử của gia đình thì không thể nào mà chúng ta giải thoát. Đã quyết thì từng giờ, từng phút mấy con phải tu tập như thế nào? Hằng ngày phải xả. Nói xả là xả cái gì? Xả sao mà ít hôm lại chạy về gia đình được? Như vậy có xả không mấy con? Mấy con bị cái tâm mấy con gạt mấy con: “Để tôi về gia đình tôi giải quyết cho nó ổn”. Sự thật ra bị cái tâm mình gạt. Bỏ là bỏ chứ!

Gương hạnh ngày xưa của Đức Phật còn đó, Đức Phật có bao giờ chạy về gia đình mình giải quyết gì đâu. Không tu thôi, mà đã tu thì quyết định! Mình không nghĩ rằng mình tu ngày mai, ngày mốt mình chứng đạo, mà hôm nay tôi tu, tôi xả như vậy, tôi làm như vậy tốt, thì ngày mai sẽ chứng đạo. Tôi không biết ngày nào, nhưng mà hôm nay tôi làm tốt, giờ phút này tôi làm tốt. Tâm tôi sẽ bất động, luôn luôn bất động, ngày nay, ngày mai, ngày mốt, thì sự bất động này nó sẽ như thế nào mấy con biết không? Nó thu ngắn cái thời gian của mấy con lại. Còn mấy con không thấy cái kết quả này, mấy con cứ tu cầm chừng, tu lai rai những chuyện gì đó, rồi tư duy quán chiếu xả cho tâm mình nó an ổn lại thôi. Không phải đâu mấy con.

Mấy con biết, con đường của mình còn phải có những sự làm chủ thân tâm của mình cụ thể, rõ ràng chớ. Chứ đâu lẽ mình tu như vậy, mình thỏa mãn, mình cho như vậy là được rồi sao. Cũng như bây giờ không lẽ mấy con bận cái bộ y áo này rồi mấy con cho như vậy là đủ sao? Chưa đủ đâu.

(24:05) Con đường tu của mấy con đòi hỏi rất nhiều cái nhiệt tâm, nhiệt huyết đối với cái nhân quả bản thân của mình, đối với nhân quả của những người, cái nhân quả từ cha mẹ mình ra, là cái chùm nhân quả này. Cái chùm nhân quả của kiếp sống. Đừng nghĩ lo cho ai hết, mà bây giờ hãy lo cho chính bản thân của mấy con. Chừng nào mình làm chủ được sanh, già, bệnh, chết rồi, mình mới giải quyết.

Sáu năm trong rừng khổ hạnh, Đức Phật mục đích không còn nghĩ ngợi một cái gì xa xôi hết mà chỉ là làm sao làm chủ được bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Làm sao làm chủ được sự sống chết của mình, chừng đó Đức Phật mới mãn nguyện. Sau khi tu chứng, Đức Phật mới đem ra những điều cần thiết để dạy cho đệ tử của mình. Còn lúc tu chưa xong thì Đức Phật coi như là chết bỏ. Các con có nghe Đức Phật nguyện: “Nếu không chứng đạo, thà nát xương tại cội bồ đề mà không hề đứng dậy”.

Thì hôm nay mấy con đến đây để vào cái Tăng đoàn này, thà nát xương mà không rời khỏi Tu viện Chơn Như. Còn người nào mà còn cái ý mà muốn rời bỏ Tu viện Chơn Như trong khi mà tu chưa xong, thì đương nhiên mấy con đừng nhập vào Tăng đoàn Chơn Như mấy con. Nó phải có sự quyết tâm, sự nhiệt huyết như vậy, mấy con mới thấy được cái sự đạt được kết quả tu tập của mấy con.

Còn thiếu nhiệt tâm nhiệt huyết thì mấy con không thể. Mấy con thấy Đức Phật chưa gì hết, bỏ gia đình một cách mạnh mẽ. Con còn nhỏ, vợ còn trẻ, cha già mà ra đi mà bỏ là bỏ. Mà trong thời gian đi sáu năm khổ hạnh dưới cội bồ đề, Ngài không bao giờ trở về thăm gia đình chút nào cả. Đâu có nghĩa Ngài là gộc cây, ngọn cỏ, cục đá mà vô tri không có tình cảm sao? Bao nhiêu tình thương của gia đình, của vợ con, của cha già! Làm sao bao nhiêu cái tư tưởng đó không dày xéo lên tâm can của Đức Phật, mấy con? Thế mà Ngài quyết định xả là xả, bỏ là bỏ.

(26:41) Chúng ta thử một con người đâu phải đất đá, vậy mà Đức Phật xả là xả. Nhứt định là nhứt định. Trong khi Đức Phật chưa biết pháp tu, mấy con. Mầy mò từ pháp này đến pháp khác đủ loại, thế mà Ngài có ý chí quyết tâm vô cùng. Còn mấy con được pháp rồi, biết được cái chân lý rồi, giác ngộ được cái chân lý rồi. Tâm Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự; ai lại không biết trạng thái này? Thế mà mấy con có bảo vệ được không? Hôm nay vào Tăng đoàn, mang cái hình sắc của Đức Phật ngày xưa, sống ba y, một bát, bỏ xuống hết. Chỉ cần thiết những gì cần thiết cho đời sống chúng ta mà thôi. Còn bao nhiêu chúng ta dẹp xuống hết.

Ngày Thầy ra khỏi Tu viện Chơn Như, cách đây một năm với bộ y áo mặc này. Hôm nay trở về cũng với y áo này, không có gì khác. Còn bây giờ mấy con đã quyết định trở thành đệ tử của Tu viện Chơn Như, hình ảnh của mấy con rất đẹp đẻ, giống y như Phật ngày xưa, thì tâm mấy con cũng làm cho giống y như Phật ngày xưa mới xứng đáng là đệ tử của Phật, mới xứng đáng là đệ tử của Chơn Như. Hôm nay trước mặt mấy con là đệ tử của Chơn Như, vậy mấy con làm sao cho xứng đáng đây? Phải nỗ lực tu tập như thế nào đây?

3- THẮNG MÌNH MỚI LÀ OANH LIỆT NHẤT

(28:32) Là người nam, chúng ta phải có ý chí, phải gan dạ, phải cương quyết đối mặt. Đức Phật nói: “Thắng trăm trận không bằng thắng mình”. Mấy con thấy thắng mình khó lắm mấy con. Nhưng hôm nay chúng ta khép mình trong một khuôn khổ như thế này, là coi như chúng ta đã thắng rất nhiều trận chứ không phải là không thắng đâu, không phải là kẻ thất bại đâu. Các con dám bước vào đây để xin vào Tăng đoàn Chơn Như, xin vào Nam cư sĩ đoàn Chơn Như không phải là một chuyện dễ. Đắn đo suy nghĩ rất nhiều trong tư tưởng của mấy con. Chỉ còn quyết tâm thôi, mấy con.

Hôm nay Thầy về đây khích lệ cho mấy con nỗ lực, quyết tâm để thực hiện cho bằng được con đường giải thoát của chúng ta, để nối gót Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để làm sáng tỏ con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà không còn ai, không còn một cái hệ phái, một cái giáo phái nào làm lệch lạc con đường này nữa. Bàn tay và khối óc của mấy con sẽ dựng lại nền Đạo Đức của Phật giáo cho loại người trên hành tinh này. Mấy con thấy cái trọng trách của mấy con lớn lắm chứ không phải nhỏ.

Khi Thầy tu xong, chỉ có một mình Thầy mà dám đương đầu với tất cả mọi cái không đúng của đạo Phật, để rồi dựng lại được cái nền Đạo Đức của đạo Phật, dựng lên những cái lớp học Nhân bản, Đạo Đức Nhân Bản cho con người- Năm Giới- thì mấy con biết rằng Thầy dốc hết sức lực của Thầy ra làm. Còn bây giờ mấy con có bao nhiêu người như thế này, chúng ta siết chặt vòng tay đoàn kết nhau, để mà làm công việc này đem lại cho hành tinh của chúng ta, mấy con.

(30:30) Con người trên hành tinh này còn đau khổ nhiều lắm, đang chờ đợi mấy con. Mấy con cứ nghĩ đi, bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu hệ phái của Phật giáo, họ làm được những gì lợi ích cho con người? Các con đã học Năm Giới Luật của Đức Phật, tức là năm cái Đức Hạnh: Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, đến Đức Chung Thuỷ. Đức Thành Thật, Đức Minh Mẫn thì các con chưa học. Nhưng mấy con có lợi ích rất lớn, nó lợi ích cho con người rất lớn.

Thầy chưa nói về vấn đề làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Chết, là chúng ta lúc nào cũng làm chủ được sự sống chết của chúng ta, muốn chết là chết, muốn sống là sống, chưa nói đến những cái điều này đâu. Chúng ta chỉ cần nói cái Đạo Đức mà thôi. Cũng đem lại hạnh phúc, cũng đem lại sự lợi ích cho muôn người. Thì cái trách nhiệm của mấy con hôm nay, trở thành những đệ tử của Tu viện Chơn Như là phải gánh vác những điều lớn này, chứ không phải là những cái người nhỏ nữa. Cho nên những chuyện nhỏ mọn, hơn thua, tranh chấp, có ích lợi gì mấy con?! Chẳng có ích lợi gì.

Các con thấy nỗi khổ là từ lâu Thầy xin phép Nhà nước cho thành lập cái Trung tâm An dưỡng Từ thiện, cái mục đích xây dựng cái làng Nguyên Thuỷ, cái Làng Đạo Đức. Mười mấy năm, hai chục năm trời trôi qua, xin phép không được. Cho đến xin phép được, xin phép được thì các con lại không chịu đoàn kết nhau, là một nỗi khổ. Xin phép được, có giấy phép, Nhà nước cho phép thì chúng ta phải đoàn kết nhau để mà chúng ta xây dựng được cái Làng Đạo Đức.

(32:34) Chúng ta có đạo đức của Phật giáo rồi, Đạo Đức Nhân bản – Nhân quả. Các con thấy rõ ràng: Nhân bản là năm cái giới của đức Phật, cái đạo đức gốc của con người, có phải năm giới không? Đạo Đức Nhân quả hay là Thập thiện mấy con thấy có rõ ràng, Đức Phật đã dựng cho con người rõ ràng. Thế mà chúng ta biết được cái nền Đạo Đức lợi ích lớn như vậy, mà tại sao chúng ta bây giờ lại xin phép được cái Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chơn Lạc mà không đoàn kết nhau để xây dựng, để làm tốt?

Nhà nước cho phép, đó là cái điều chúng ta làm mà chúng ta không có lỗi đối với luật pháp của Nhà nước. Bởi vì chúng ta là người dân trong một nước, chúng ta phải làm đúng theo pháp luật của Nhà nước. Không làm sai. Cho nên từ lâu Thầy biết rằng trong sinh hoạt của chúng ta tại Tu viện là sinh hoạt theo pháp luật tôn giáo. Chúng ta mở cái lớp học để dạy cho tu sĩ chứ không thể dạy cho toàn dân ở chỗ khác đến, các con hiểu không? Bây giờ các con ở đâu các con đến đây cũng đều xin vào tu ở trong Tu viện này chứ không phải nói rằng tôi đến đây để học Đạo Đức.

Các con thấy nhân dân ở xung quanh cái xã, ấp này họ có dám vô đây không? Nếu họ vô đây thì coi như họ là tu sĩ là phải theo Phật giáo. Họ cũng biết Đạo Đức hay thật, họ cũng đọc sách nhưng mà họ có dám không? Nhưng mà cái Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chơn Lạc thì mọi người dân ở đây họ dám tới đây ở, tại vì đó là pháp luật của Nhà nước cho phép mọi người đều được. Còn bây giờ chúng ta là cái Tu viện chỉ có sinh hoạt đúng theo pháp luật tôn giáo mà thôi. Các con thấy không, nó còn hạn hẹp chứ, nó đâu thể rộng ra mênh mông được. Mà Đạo Đức là Đạo Đức cho con người nên mọi người đều phải học chứ, đâu riêng có tu sĩ của Phật giáo chúng ta học, đâu riêng có cư sĩ của Phật giáo học.

(34:46) Cái trách nhiệm chúng ta lớn lắm mấy con. Vậy mà chúng ta không thấy. Hở ra chút, danh với lợi làm gì đây? Nếu không danh thì chúng ta tranh giành nhau để mà chia chác nhau để làm gì đây? Nếu không lợi thì chúng ta làm cái gì đây? Chúng ta có danh có lợi gì mấy con?

Vì hạnh phúc của con người, vì sự bình an của con người mà chúng ta phải tu tập. Vì sự giải quyết sự sống chết của chúng ta mà chúng ta phải tu tập.

Vậy mấy con có những gì cần hỏi Thầy thì phải hỏi. Đâu phải lúc nào Thầy cũng ở gần bên mấy con, nhưng mà Thầy vẫn ở gần bên mấy con. Nhưng không phải lúc nào cũng ở gần bên mấy con, cũng không phải lúc nào mấy con cũng hỏi Thầy được.

(35:35) Hôm nay Thầy về thăm, có gì mấy con cứ nói, cứ hỏi. Mặc dù tuy ở xa mà cũng không xa, nhưng Thầy trả lời cho mấy con. Những bức tâm thư Thầy gởi về trả lời cho mấy con, hầu hết là có những điều mà mấy con chưa rõ cho nên Thầy …​ Vậy thì hôm nay đối diện với Thầy, mấy con có những điều gì thì cứ hỏi Thầy đi. Thứ nhứt là Thầy về đây thăm thì đó là cái nỗi vui mừng của mấy con. Rồi đây sự tu tập của mấy con, sự xả tâm của mấy con, rồi trong cái số những người ngồi trước mặt Thầy sẽ có những người Thầy sẽ rút mấy con đi vào nơi gần gũi nhứt để mà hằng ngày, hằng giờ, hằng phút Thầy hướng dẫn cho mấy con phải tu tập như thế nào.

Bước qua một cái giai đoạn thứ hai, các con ráng làm sao mà các con được ở gần bên Thầy để rèn luyện cái nội lực. Các con biết là lực của nội tâm chúng ta ghê gớm lắm, mấy con. Mà không biết cách tu tập thì không bao giờ có. Cho nên cái danh từ trong kinh sách của Phật nói Tứ Thần Túc:

Dục Như Ý Túc, muốn cái gì là làm được cái nấy hết.

Định Như Ý Túc, muốn nhập cái định nào thì sẽ nhập được tất cả các định ấy. Mới gọi là Định Như Ý Túc.

Các con thấy chưa, cho nên chúng ta cần có một cái thời gian, năm ngày, bảy ngày, mười ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, bảy tháng rèn luyện cái lực đó.

Để khi mà cái lực đó có được, thì chúng ta sẽ làm chủ được sự sống chết, mấy con. Làm chủ được thân tâm của chúng ta. Bệnh đau không dám bén mảng đến thân của mấy con, mặc dù thân mấy con, thân của Thầy đều là thân vô thường, thân của nhân quả. Nó vẫn có sự vô thường, mà vô thường thì thời tiết thay đổi là có bệnh. Cơ thể dễ suy yếu bởi vì nó là vô thường, dễ bệnh. Nhưng đối với cái người tu làm chủ bệnh, bệnh họ sẽ đuổi đi hết dễ dàng, không có khó khăn. Không có khó khăn với họ. Sống chết họ còn làm chủ, huống hồ gì là bệnh đau.

(37:56) Cho nên mấy con phải ráng, mấy con. Người nào đứng trước mặt của Thầy đây, còn một vài người còn trẻ, còn bao nhiêu lớn tuổi hết rồi. Tuổi đời của mấy con lớn rồi, mà nếu ngay trong lúc này mà không nỗ lực tu tập thì Thầy nghĩ rằng phí mất thời giờ, quá uổng. Sự tu tập chúng ta còn rèn luyện nhiều nữa chứ, đâu phải. Các con biết một người mà học võ, họ cũng phải rèn luyện võ công của họ mới nhanh nhẹn, mới đánh, mới đấm đá người ta mới chết người.

Còn chúng ta, một người mà học để làm chủ được sự sống chết của chúng ta thì phải có sự rèn luyện, phải có sự học tập, phải có sự nhiệt tâm nhiệt huyết chứ. Chứ đâu phải chúng ta tu hành chơi chơi được. Không phải bỏ hết gia đình chúng ta để ngồi đây để hưởng sự sung sướng, ngồi đây để mà sống dưỡng già đâu. Không phải đâu! Chúng ta phải có sự quyết tâm.

Bây giờ mấy con có hỏi Thầy gì không?

Con cứ ngồi tự nhiên đi, Thầy cho phép.

(Nói bên nữ lát nữa Thầy sẽ qua)

4- THẤY LỖI MÌNH, ĐỪNG THẤY LỖI NGƯỜI

(39:22) Tu sinh Giác Thường: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, hôm nay có nhân duyên được Thầy về thăm chúng con. Thầy đã cho chúng con một bài pháp, thấy được cái tâm vi diệu, chúng con nguyện lắng nghe để Thầy truyền đạt cho chúng con tu học.

Kính thưa Thầy, qua thời gian tu học, với trong quyển sách tu học, tu sinh chúng con đều có thể là thiếu cái sự đoàn kết. Thứ hai nữa, là vấn đề trên cái lớp học của chúng con, chúng con cũng thấy thật sự là vui vẻ, nhưng mà nói về…​

Con, thì con đang còn vô minh cho nên con chưa thấy vào cái hai mặt. Vì đó mà trước mặt thì con thấy chứ sau lưng thì con không thấy. Vì đó mà Thầy đã hiểu rõ và hiểu được, thì Thầy giúp đỡ cho chúng con để chúng con biết cái vấn đề trên cái tình trạng mà có sự đoàn kết, chứ không có sự đoàn kết thì cái đó theo con, con nghĩ rằng đó, thì một cha một mẹ sanh con ra thì người này người khác, mỗi người một ý. Như vậy thì trên cái sự thành lập cái giáo đoàn hôm nay hơn một tháng rồi, thì Thầy đã quyết định cho con ra ở dạy. Nhưng trên vấn đề con hướng dẫn về, nói thật con cũng nhiệt tình hướng dẫn cho quý sư, quý tu sinh để đi vào nề nếp của Giới luật – Đức hạnh, và oai nghi đức hạnh để trang nghiêm cho sự thanh tịnh cho họ.

Như vậy thì trong một thời gian mà con hướng dẫn Tăng đoàn, không biết con có làm điều gì không? Mà trước khi sinh hoạt con cũng là sám hối với quý sư và cũng xin quý sư có điều gì thì tận tình dạy nhau, giúp đỡ nhau trên con đường tu học với nhau. Con thấy nghĩ rằng có thể cái sự đoàn kết, mà đoàn kết và tha thứ nhau là hơn, chứ không có sự soi mói sau lưng hay nói xấu mình.

Nhưng mà trong sự tu học của con, con thấy những quý sư cũng không có gì soi mói con. Thì hôm nay Thầy về trong cái đột ngột, thì chúng con rất là vui mừng, tự tại dù cho Thầy, gặp Thầy trước mặt là chúng con đã sung sướng quá rồi. Hôm nay Thầy nhắc nhở cho chúng con là phải có sự đoàn kết. Và đoàn kết, đừng chia rẽ với nhau nữa. Như vậy thì con nguyện xin Thầy là con sẽ cố gắng nghe lời Thầy dạy, thì con không bao giờ để mà thấy lỗi người, không bao giờ để ý dòm vào người mà con chỉ dòm lại con, và con luôn luôn chỉ có một lòng thương yêu nhau mà thôi. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con.

(42:30) Trưởng lão: Qua cái lời mà sư Giác Thường, các con thấy mình: “Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người”, mà chính lời nói đó là lời Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta. Cố gắng, phải cố gắng đúng như lời sư Giác Thường nói, mấy con. Cho nên Thầy cho sư Giác Thường là trưởng đoàn trong Tăng đoàn của mấy con để hướng dẫn cho mấy con những cái oai nghi tế hạnh, cái gì còn sơ suất từ ăn mặc y áo, cho đến khi đi, đứng, nằm, ngồi để mấy con thực hiện cho đúng oai nghi tế hạnh.

Hôm nay cái Tăng đoàn của mấy con nó cũng được đầy đủ, tốt đẹp. Thầy về thăm, Thầy thấy mừng và Thầy mong rằng nội tâm của mấy con cố gắng: Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người”. Đoàn kết nhau, chúng ta phải gánh vác một cái gánh rất nặng là đem cái nền Đạo Đức của Phật giáo phổ biến khắp nơi. Trách nhiệm của chúng ta là phải thân giáo, phải sống đúng những cái đức hạnh trước tiên với mọi người khác, thì như vậy nó mới xứng đáng, mấy con. Cho nên phải cố gắng như lời sư Giác Thường nói, hãy cố gắng nghe lời sư Giác Thường dạy, thì trong cái Tăng đoàn của chúng ta nó sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn mấy con.

Đến lớp học thì mấy con cố gắng học những bài, cố gắng làm những điều. Khi nào mà không hiểu điều gì đó thì Thầy sẽ gởi thư về hoặc Thầy gởi bài về. Thầy phân đoạn đáp án và có thể giải thích thêm cho mấy con những phần nào khó để giúp cái tri kiến của mấy con triển khai về cái đức hạnh, cái hiểu biết đó càng tốt ra, càng sâu sắc hơn để mấy con xả được tâm của mình. Cái mục chúng ta học để xả tâm chứ không phải học để lấy cấp bằng, để hơn người, không phải. Học để mục đích chúng ta xả tâm. Nhờ đó mà chúng ta mới tìm thấy con đường giải thoát.

Vậy trong mấy con, còn ai có gì hỏi nữa không, mấy con cứ trình bày. Có gì cứ thưa hỏi Thầy. Giác Thường, con về con.

Có gì không con?

5- CẮT ĐỨT MỌI DUYÊN SANH

(44:43) Tu sinh Minh Độ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật. Dạ kính bạch Thầy, con Sa Di Minh Độ. Hôm nay được Thầy trở về đây trong sự đột ngột, chúng con hết sức là vui mừng, cảm xúc. Được Thầy cho phép, chúng con có những cái gì thắc mắc trong lòng thì Thầy cho phép được hỏi. Thì con xin phép, kính Thầy cho con xin phép được hỏi về tình trạng…​ Và như tình trạng của con thì quốc tịch Canada suốt trên hai mươi năm nay. Như vậy kính Thầy, từ đây con hết sức là nao núng, mỗi lần đọc những bài pháp của Thầy, những cái kinh sách của Thầy viết thì con chỉ thấy một con đường duy nhất, chỉ có một cái pháp môn này, pháp môn này là tối thượng trên cái hành tinh này, không còn pháp môn nào khác hơn.

Và tìm trên hành tinh này chỉ có một vị minh sư mà chính con là người đã khấn nguyện dưới cội bồ đề bốn lần trước nơi Phật thành đạo, cội bồ đề nơi Phật thành đạo: “Xin ơn trên, Chư Phật ban phước lành cho con. Chuyến này con về, trở lại Canada vì lý do nóng, mà con nhập thất không được bên Ấn Độ. Con trở về Canada, con cầu xin ơn gia hộ, ban phước lành cho con gặp được Minh sư và Chánh pháp”. Thì thật sự khi con trở về tới Tu viện Chơn Như, sau đó khoảng hai hôm thì con mới chợt nhớ lại thật sự chính là Chư Phật đã đưa con về đây để gặp được Minh sư và gặp được Chánh pháp. Nỗi vui mừng không siết kể.

(46:23) Mãi cho tới hôm nay thì con vẫn tiếp tục tu hành thì vấn đề ngay từ buổi đầu cho tới hôm nay là, coi như năm tháng nay, nói về vấn đề cái ăn, về cái hạnh ăn thì con đã giữ tròn, đúng nghiêm tức về hạnh ăn, không có phi thời một chút nào.

Nhưng mà về vấn đề, cái phần ngủ thì con còn nhiều sơ xuất lắm. Như cách đây hai hôm, con mệt mỏi trong người quá, muốn bệnh, thành thử ra con cũng có ngủ thêm một tiếng mấy đồng hồ như vừa rồi.

Để trở lại vấn đề thì kính thưa Thầy, con muốn chính Thầy cho con biết về tình trạng của con. Do quốc tịch Canada, như vậy thì con phải trở về đó thì để con sắp xếp coi như thế nào, rồi để con trở về, trở lại Tu viện Chơn Như gặp Thầy sớm hơn. Như vậy kính Thầy, điều thất lễ này, Thầy cho biết con thất lễ này đó nó có sai phạm mà phải rời khỏi Tăng đoàn hay không. Kính thưa Thầy giải thích, chỉ giáo cho con biết.

Trưởng lão: Bởi vì cái hoàn cảnh của con Thầy biết, hết hạn thì con nên về để mà lo giấy tờ. Sau khi mà lo giấy tờ xong rồi thì con trở qua tiếp tục theo cái Tăng đoàn của mình để mà tu tập. Những cái giờ phút mà quyết liệt, nó phải có cái thời gian còn rộng. Còn khi mà con đến đây mà đến hôm nay mới gặp Thầy, thì mặc dù là mình có sự quyết tâm lắm nhưng sự thật ra mình đang đi tìm. Đang đi tìm.

Còn khi con trở về Canada đó, con lo giấy tờ xong thì trở lại là tu chứ không còn tìm nữa. Cho nên cái thời gian của con mà trở lại tu thì có cái sự nhiệt tâm, nhiệt huyết hơn, do đó cái thời gian nó sẽ thu ngắn cho con. Bởi vì cái hoàn cảnh của con Thầy biết nó rất khó, bởi vì quốc tịch ở ngoại quốc nó khác rồi. Cho nên vì vậy mà đối với đất nước, trong cái đất nước này thì con không đủ giấy tờ thì coi như người ta không cho con ở. Cho nên vì vậy, đó là một cái khó. Bởi vì mình là một con người thì mình phải tuân hành theo pháp luật của một đất nước, không thể nào khác hơn được mấy con. Còn cái vấn đề mà ngày xưa Đức Phật bỏ, là nó không có cái pháp luật gì hết. Ngài bỏ là bỏ, rồi Ngài ở đâu cũng được hết, không có khó khăn bởi vì đó là trong một đất nước mà.

(48:43) Còn giờ đây mình, một con người mà một quốc tịch khác cho nên khi mà vào cái đất nước này thì con phải giải quyết cái vấn đề đó cho đúng pháp luật thì mới được bình an mà tu tập. Thì do đó thì con cứ trở về. Còn Thầy muốn nhắc nhở ở đây là các con là những người quốc tịch Việt Nam, nghĩa là các con đến đây các con ở là các con không còn lo gì nữa, quyết tâm làm sao mà tu tập cho đạt được kết quả của mình mỹ mãn. Như vậy các con thấy như sư Minh Độ, quốc tịch Canada về đây rất là khó khăn đó mấy con. Vậy mà còn quyết tâm thì mấy con thấy mình đã là người trong đất nước này thì mình phải quyết tâm hơn, cố gắng hơn. Phải quyết tâm hơn. Nhớ chưa?

Thôi con về, con. Cố gắng, con.

Về sư Minh Độ thì mấy con thấy nó có khó khăn, nhưng mà rồi quyết định là mình sẽ giải quyết để mình tiếp tục con đường tu tập. Bởi vì gặp được Chánh pháp không phải là chuyện dễ. Bao nhiêu người, hàng trăm, hàng vạn người mà muốn gặp được Chánh pháp. Hiện giờ biết bao nhiêu người biết được cái Chánh pháp để tu tập là chủ sự sống chết?

(50:11) Có bao nhiêu người mà biết được cái nền Đạo Đức của Phật giáo mà chúng ta đang tu học chưa? Chưa.

Các con thấy, nhìn chung ở trên cái hành tinh này, nhìn chung trong đất nước của chúng ta thôi, những người mà gọi là Phật tử mà đã biết được cái Chánh pháp như thế này thì mấy người? Mấy con thấy bao nhiêu người, mấy con? Ít, quá ít phải không mấy con? Thế mấy con làm người được phước duyên nhứt, mấy con mới gặp được Chánh pháp như thế này, tại sao chúng ta không nỗ lực, không quyết tâm?

Chúng ta tu càng sớm chừng nào, đạt được sớm chừng nào, đức hạnh chúng ta thực hiện trên thân giáo của chúng ta sớm chừng nào, tốt chừng nấy mấy con. Là gương hạnh cho mọi người, là thấy được cái kết quả của chúng ta tu tập rất là vĩ đại. Một con người bằng xương, bằng thịt như thế này mà thế mà chúng ta muốn làm chủ sự sống chết, nó rất dễ dàng. Các con thấy từ lâu đến giờ, Thầy cũng con người bằng xương, bằng thịt như thế này, hôm nay tuổi rất lớn, thế mà Thầy có đi bác sĩ, có đi bệnh viện bao giờ không? Không bao giờ đi. Từ khi Thầy tu xong rồi, chẳng bao giờ mà Thầy đi. Như vậy rõ ràng là chúng ta có đủ cái lực chứ, đủ cái lực để làm chủ cái thân vô thường của chúng ta chứ. Thế sao mà chúng ta không làm chủ? Để rồi mỗi lần chúng ta đau, chúng ta bị nằm lê liệt như vậy sao?

Đức Phật đã xác định được cái lời nói có một giá trị rất lớn: “Khi cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng là mát lạnh”. Đức Phật nói lời nói như vậy, chúng ta có tin không? Nó đau như vậy nó có chết chúng ta không? Hay là làm cho chúng ta nhụt chí, sợ hãi trước cơn cảm thọ? Đức Phật đã xác định nó đau tận cùng nó thì nó sẽ mát lạnh. Nó đâu có chết chúng ta đâu. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật đã có những lời dạy để tạo cho chúng ta có ý chí dũng mãnh trước các cảm thọ, mà trước các cảm thọ là rất khổ đau, đâu phải chuyện dễ.

(52:24) Mấy con biết khi đã đau rồi mà mình dựng cái thân ngồi sừng sững lên là một chuyện ý chí kinh khủng, chứ mà còn ý chí mấy con lơ mơ là mấy con không thể ngồi dậy nổi, nhứt là mệt nhọc. Thì mấy con biết rằng trong cái vấn đề đó, trải qua kinh nghiệm Đức Phật mới có những cái lời dạy như vậy. Chứ nếu không có kinh nghiệm trong sự tu tập thì không có những lời dạy đó. Thầy thì nhắc nhở mấy con thôi, hãy cố gắng.

Bây giờ còn ai muốn hỏi Thầy gì nữa không? Con.

Tu sinh Pháp Châu: Kính bạch Thầy! Hôm nay chúng con được vinh dự được gặp Thầy…​ Hôm nay là con được ra…​ một thời gian, khi trở về Tu viện học được đạo đức và từ chỗ con người bị liệt do cái chiến tranh, trong khi thân thể học không được nên bị thua kém. Mà con quyết tâm vào học cái đạo đức này. Từ ngày học cái đạo đức này, con thấy mà trong cái hoàn cảnh của mình còn nhiều chuyện, những việc sai lầm và từ lúc ở đời đến lúc vào đạo…​ sửa chữa làm thân người, con thấy…​. Con xin Thầy, hôm nay được gặp Thầy con xin trình bày Thầy coi con có sáu, bảy bức tâm thư…​ Xin Thầy cho con, con nếu có khả năng vào được thiền định, nếu mà, con xin nhưng mà con chỉ học được Đạo Đức ở khoá này, khóa kia là con đã viên mãn, đã mừng rồi.

(55:05) Trưởng lão: Được rồi, Thầy chấp nhận cho. (Dạ). Cố gắng, cố gắng học Đạo Đức xả được tâm thì Thầy sẽ giúp đỡ. Tu tập thiền định không có khó đâu. Cố gắng xả được tâm thì thiền định, thì Thầy sẽ tìm cách Thầy lôi gần bên Thầy để dạy cho con tu tập những cái lực để mà làm chủ được, để mà các con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là con phải cố gắng đó con. Cho nên hôm nay phải nỗ lực tu tập, thật sự tu tập. Đừng có rời khỏi Tu viện Chơn Như.

Nếu mà rời khỏi Tu viện Chơn Như với một lý do gì, thì mấy con sẽ bị gián đoạn đó. Bởi vì cái duyên của mấy con là cái người ở tại trong đất nước này, các con hiểu không, đó là cái duyên của mấy con rất là dễ dàng. Minh Độ rất khổ, khổ tâm bởi vì đi là phải gián đoạn, và đi thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình phải tiếp xúc với sáu trần bên ngoài. Nhiều cái nó làm cho tâm chúng ta…​ từ ở trong Tu viện chúng ta xả nó gần cạn kiệt, gần sạch thì đi ra nó ào ào nó sẽ đổ vào. Thì đó là một nỗi khổ tâm của người bạn tu của mình. Các con thấy cái hoàn cảnh của Minh Độ, không thể nào mà ngồi đây được khi mà giấy hết hạn.

Còn mấy con không sợ, các con hiểu điều đó. Cho nên thân các con có bệnh, hay hoặc là trong chiến tranh nó có làm một phần cơ thể con suy yếu đi, nhưng vẫn tu tập được, không có khó khăn. Đạo Phật không có người nào mà tu không giải thoát đâu. Chỉ nghe lời Thầy dạy, làm đúng, thực hành đúng, thì người nào cũng như người nào, cũng giống như Phật mà thôi, cũng giống như Thầy mà thôi. Các con hiểu điều đó, hãy cố gắng. Con về, con. (Dạ)

Tu sinh Nguyên Tánh: Kính trình bạch Thầy! Con Nguyên Tánh, con là người mang ơn lớn, thật là nhờ Thầy. Nếu không có pháp của Thầy thì nay con chắc không còn sống ở đây nữa…​ Vì con xuất thân là một thương binh, bệnh tật rất nhiều, nay con đã hết bệnh. Hôm nay pháp của con là…​ con muốn ở lại đây tu tập liên tục, bởi vì từ hồi vào đây thì giờ giấc của con không có gì thay đổi. Giữ cái ăn là tuyệt đối, giữ cái ngủ thì chưa đượ tuyệt đối…​ Bây giờ có cái việc nhà của con là một trăm ngày; con biết người ta chết là đã tái sanh không còn nữa…​ Nhưng mà ở đời thì nó thiên về con trưởng, mà gia đình ba chị em; một anh với người em trai không về được, chị gái ở nhà sợ người đời sẽ nói tu kiểu gì mà không nhớ đến cha mẹ. Vợ con bảo xin Thầy là: trước khi con về trong đó rồi con sẽ vào. Nhưng khi thành lập Tăng đoàn con cũng hơi bịn rịn, nhưng con cũng xin được mang áo tu tập trong đó luôn…​ cho nên con, mùng tám cái tháng tiếp đây, âm lịch là đúng một trăm ngày của Bố con, theo như phong tục ở đời là năm mươi ngày, một trăm ngày là có cái giỗ. Cho nên bây giờ con muốn ở lại để điện về trình bày cái hoàn cảnh này nọ để tu tập cho được liên tục hay không? Hay là bây giờ con phải về, để cho làm sao mà nó thuận cả hai bên, với lại cả đường tu…​ ?

(58:57) Trưởng lão: Con về chỗ ngồi, Thầy sẽ giải quyết cho con về. (Dạ). Như mấy con thấy, một khi mà chúng ta ở trong Tu viện, thì chúng ta phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Nhưng khi bước ra khỏi cổng Tu viện rồi thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của chúng ta sẽ tiếp xúc với sáu trần. Thì như vậy bao nhiêu cái lúc ở trong Tu viện cố gắng hằng ngày, hằng giờ, hằng phút mà để xả tâm, thì bao nhiêu cái sự ở ngoài đời nó sẽ tuôn trào.

Cho nên đây là cái hại rất lớn cho con đường tu của mình, mà mấy con có thể tìm mọi cách giải quyết làm sao cho cái cái tình cảm, cho những cái phong tục của gia đình của mình, cái thói quen, cái phong tục tập quán.

Con bây giờ không về thì anh em, gia đình trách cứ điều này điều kia, hay hoặc là dòng họ trách cứ mình như thế này thế kia. Sự thật ra mình có thể giải quyết được, nói rõ ràng hoàn cảnh trong khi tu hành, thời gian phải cần thu ngắn lại chứ không thể kéo dài lê thê. Khi mà, các con cứ nghĩ, Thầy đem một cái thí dụ: một cái vũng nước tát nó gần cạn rồi, thế mà mình không biết giữ gìn thì nó sẽ tuôn trào nước khác đầy lên rồi tát nữa. Mà không biết tát nữa, tát có xong không đây?

Càng lúc sức khoẻ mấy con càng cạn kiệt, các con hiểu điều kiện đó? Bởi vì lớn tuổi, một giờ qua là cái thân vô thường nó thay đổi, nó càng suy yếu xuống chứ nó đâu có thể còn cho chúng ta tu tập được. Và nó tuôn trào vào biết bao nhiêu, và khi mà giải quyết được điều này bằng cách như vậy thì nó sẽ còn có chuyện khác, sẽ giải quyết chuyện khác. Sự thật ra nó kéo dài cái đời sống tu hành cho đến khi các con chết mà các con cũng chưa thật tu. (01:00:50)

Cho nên chúng ta tìm mọi cách giải quyết. Làm sao nói cho gia đình biết con đường tu là phải tu, không phải không có đạo đức. Vì có đạo đức cho nên tu mới thật sự tu, tu để làm sao mà cha mẹ chết mà độ được cha mẹ, dòng họ, anh em, con cái ở trong gia đình. Phải tu làm sao mà làm gương hạnh cho những người sau này kế thừa, để mà tu tập cho đúng cách. Còn bây giờ đi tới, đi lui, hồi đó, con cháu sau này nói: “Hồi ổng đi tu đi tới, đi lui như vậy, (bây giờ) mình cũng đi tới, đi lui như vậy”. Đó là cái gương hạnh không có sáng suốt chút nào.

(1:01:31) Như hồi nãy Thầy nhắc, Đức Phật bỏ vợ con, vợ mới sanh, vợ còn trẻ, con mới sanh, cha thì già. Bỏ! Suốt sáu năm trời khổ hạnh, không bao giờ ngó ngàng tới. Có về thăm không? Không. Không sợ nói rằng như người ta lên án như thế này, thế nọ, thế khác. Không sợ gì hết. Chỉ nhắm có một sự giải thoát mà thôi. Con cũng vậy, bây giờ nhắm vào sự giải thoát. Còn nếu mà thấy không được thì con về, thì cái thời gian đó con phải gánh chịu chứ không phải Thầy gánh trách nhiệm cho con.

Hôm nay Thầy về thăm là nhắc nhở từng cái vấn đề này. Bởi vì có nhiều người xin phép Thầy về để giải quyết từ cái đất đai cho đến gia đình này kia nọ. Mấy con thấy, như hồi nãy Thầy nói, mấy con ở trong đất nước, mấy con có một quốc tịch Việt Nam mấy con rất tiện lợi vô cùng, và cái pháp luật hôm nay nhà nước cũng rộng rãi cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần đến đăng ký mà thôi, nếu xin phép tạm vắng, tạm trú như ngày xưa. Còn bây giờ như chúng ta lỡ mà không xin phép tạm vắng tạm trú, chúng ta chỉ cần đem cái giấy chứng minh chúng ta đến đăng ký nơi chúng ta ở là nhà nước cũng cho chúng ta ở. Pháp luật hôm nay nó dễ dàng hơn ngày xưa nhiều lắm. Thế mà chúng ta không nỗ lực! Phước chúng ta đã có đầy đủ, như vậy mà chúng ta không nỗ lực tu, lại còn để cái tâm chúng ta kéo dài theo những cái phong tục tập quán, những cái tình cảm lặt vặt, nhỏ mọn.

Ở đây trừ ra có Minh Độ thì Thầy thấy cần phải giải quyết thôi. Còn mấy con thì một là chết tại Tu viện chứ không bước ra khỏi cổng Tu viện. Người nào bước ra khỏi cổng Tu viện là mấy con đã đổ nước vào ao, nước sắp cạn mà đổ vào. Thì điều đó mấy con tu không biết đến bao đời. Chuyện gia đình, biết bao nhiêu cái chuyện nhân quả của gia đình giải quyết sao cho xong đây mấy con? Chuyện này rồi sẽ tới chuyện khác. Nay đám giỗ ông, mai đám giỗ bà, bữa kia đám giỗ nọ thì mấy con sẽ thấy biết bao nhiêu chuyện không?

(01:03:39) Ở đây chỉ còn có biết tu, chứ không biết gì khác. Hằng ngày mấy con thọ trai, mấy con đã cúng tổ tiên ông bà, có cần tới ngày giỗ mấy con cúng đâu? Mấy con đã cúng rồi. Ngày nào cũng cúng ông bà tổ tiên mình hết rồi. Cái lòng của mấy con còn hơn cái người thế gian. Người thế gian họ ăn, họ không nhớ kêu gọi ông cha họ chết đâu, có đúng không mấy con? Tới cái ngày giỗ đó, họ cúng đó để làm cái gì? Một năm ăn một lần mà cha mẹ họ, cỡ thật sự ra ăn mà chết nhăn, chết héo rồi còn cái gì đâu. Đó là lòng của mấy con hiếu hạnh như vậy đó, hiếu thảo như vậy đó? Có phải đời họ hiếu thảo không, hay là cái phong tục của họ như vậy? Nếu mà có cái linh hồn về thọ hưởng như vậy, chắc cái linh hồn đó cũng chết luôn rồi. Sống sao nổi, con cháu nó cho mình ăn có một ngày, còn bao nhiêu ngày đó thôi nó không cho ăn. Cho nên đây là không có cái linh hồn. Chứ cỡ có cái linh hồn thì chắc chắn là tiêu luôn chứ không còn sống đâu. Phải không, mấy con?

Cho nên ở đây thôi, Con cứ về, nếu mà con thấy giải quyết không được vì phong tục như vậy thì con cứ về.

Còn giải quyết việc sanh tử quan trọng lắm mấy con.

Mấy con về gia đình mình, dòng họ mình, anh em mình có giải quyết sự sống chết này được hay không? Không. Họ còn làm thêm khổ đau cho mình. Làm sao mình nói cho họ biết rằng sự hiếu thảo không phải ở chỗ này. Mà hiếu thảo là làm sao tôi tu cho được để mà tôi độ ông cha tôi chết nè. Ổng đã chết rồi nhưng tôi biết ông đầu thai ở đâu, sanh ở đâu, tôi sẽ lôi ông khỏi chỗ đó mà trở về với Chánh pháp của Phật. Đấy là tôi đền đáp công ơn sanh thành.

(01:05:25) Còn anh chị em làm đám giỗ, đám chạp như vậy có độ được ông cha mình không? Hay là ở chỗ nào có biết không? Bây giờ ông chết rồi, ông sanh ở chỗ nào có biết không? Hay là ông ở địa ngục chỗ nào, mấy người đi xuống đó mà xin tội ông ta đi, đem tiền bạc mà lo lót đi, cho ông ta khỏi tội. Còn tôi tu là mục đích tôi là để cứu độ cha mẹ, những người sanh thành dưỡng dục, đau khổ, tôi mới có thân này được, có ngày hôm nay. Tu làm sao mà cha mẹ còn thì tôi độ người tu tập, mà cha mẹ mất thì tôi tìm cái người đó, cha mẹ sanh ở đâu, ở chỗ nào, để tôi giúp cho người đó mà tôi đền đáp công ơn sanh thành này.

Còn quý vị lo ăn lo ngủ, lo giàu, lo có, lo nhà, lo cửa, cho nên bây giờ cha mẹ chết thì chết, mấy người biết ở đâu không? Chỉ có ngày giỗ mà cúng đó mà còn không rõ có ăn hay là không ăn nữa. Đó, mấy con thấy cái chuyện làm mơ hồ, ảo huyền, không thật. Còn ở đây chúng tôi làm thật. Làm sao mà chúng tôi biết cha tôi chết ngày đó bây giờ sanh ở đâu, con nhà ai, tên họ gì. Như vậy rõ ràng tôi biết thật, không còn ai che dấu tôi cái điều này được hết.

Đó, cái đó là một cái xứng đáng cho cuộc đời của chúng ta bỏ đi tu. Con cứ suy ngẫm rồi giải quyết. Nếu không được thì con hãy về. Rồi từng đợt lần lượt người vào tu tập thì cái thời gian dài thì con chịu lấy chứ Thầy không có thu ngắn cái thời gian con được. Ở đây Thầy đang chọn những người để mà lôi vào cái nơi tu tập thiền định. Mà người nào mà xả sạch, người nào mà quyết định như Đức Phật ngày xưa: “Thà nát xương dưới cội bồ đề nếu không chứng đạo”, những người đó là những người mà Thầy sẽ đưa vào nơi gần bên Thầy.

Thầy đâu có ở xa mấy con đâu, nhưng mà nếu Thầy ở trong Tu viện này thì mấy con dễ ngươi, mấy con tu không bao giờ tới. Cho nên vì vậy mà mấy con phải cố gắng khắc phục mình hơn, để rồi trong những mấy con, sẽ có một, hai người chứ đâu có nhiều được. Nhưng mấy con phải làm sao cho xứng đáng mà được Thầy, bao nhiêu cái Tăng đoàn, bao nhiêu cái tu sinh đang ngồi trước mặt Thầy, được Thầy đem vào tu hết thì điều đó rất tốt.

(1:08:04) Rồi mấy con sẽ đi khất thực. Nơi Thầy ở thì hoàn toàn đi khất thực mà sống. Có chỗ, có nơi khất thực đàng hoàng. Còn ở đây là cái lớp học, mấy con. Cái lớp học. Cô Út cực khổ phải lo cho mấy con từng bữa cơm.

Bây giờ con? Có gì không, con lên trình bày.

Tu sinh Nguyên Tánh: Dạ, mô Phật. Thầy đã chỉ dạy như thế thì con quyết chí, con tìm cách, con sẽ ở lại đây, con không về.

Trưởng lão: Con phải gọi điện thoại về báo.

Tu sinh Minh Đạo: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con lên cám ơn Thầy. Kính bạch Thầy, con là Minh Đạo. Trong thời gian gần một tháng vừa qua, cũng ba tuần qua thì con có được cô Diệu Quang báo là có điện của gia đình xin Tu viện về để làm giấy, người ta quen gọi là bìa đỏ, cái quyền sử dụng đất thổ cư. Thì con đã suy nghĩ đến hai tuần, thế tuần vừa qua con có viết thư gởi cô Diệu Quang để trình lên Thầy, để con xin về làm quyền sử dụng ruộng đất. Thế nhưng con định xin ngày thứ bảy này con về, tức là ngày kia.

Thế nhưng hôm nay được Thầy về thăm Tăng đoàn và được Thầy đã chỉ giáo, khai giảng, tỏa bóng từ bi để cho con hiểu được chân lý, lẽ phải, vậy con rất mang ơn Thầy, và cái phần thẻ Tăng đoàn thì con xin rút lại cái thư mà xin phép Thầy để về làm cái quyền sở hữu ruộng đất.

Vì từ nãy đến giờ, từ khi Thầy về nói giờ con tư duy quán xét. Là vì từ chỗ mà Thầy hỏi đến giờ…​ con thì con chỉ một điều là, vì con thấy cái nhân quả nó sai sử con mà con không đủ trí tuệ để mà nhận rõ và con đã đang bị sai đường lạc lối. Mà nếu như hôm nay Thầy không về thăm Tăng đoàn và không chỉ giáo cho con, thì có lẽ là cứ trên đà này thì ngày kia, chiều nay con xin báo cô Út và ngày kia con sẽ về. Con xin ở lại ạ, để con học hành, tu tập để cho đạt được cái chân lý của đạo giải thoát. Con xin hết ạ.

(1:11:04) Trưởng lão: Ừm. Ráng cố gắng con. Tốt lắm. Biết hiểu được vậy mà, bây giờ cái đó con uỷ quyền cho người nào. Đất đai không cần đâu, bỏ hết đi. Cung vàng điện ngọc Đức Phật còn bỏ sạch. Chúng ta có đất đai, ham gì, bỏ xuống hết đi. Lo giải thoát làm chủ sanh tử là quan trọng. Thôi con đi xuống đi. Rồi.

Tu sinh Gia Lộc: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (Ba lần)

Trưởng lão: Con xá Thầy thôi con. Lạy Phật được rồi. Con trình bày cho Thầy, có gì không. Có gì?

6- PHÂN BIỆT TỈNH THỨC VÀ TỈNH GIÁC

(01:12:20) Tu sinh Gia Lộc: Kính thưa Thầy, con Gia Lộc, ngày đầu tiên con đi theo đoàn từ thiện của…​ nghe được buổi thuyết pháp của Thầy ở nhà khách, con đã…​ thấy đây là Chánh pháp, con đã về đây để tu tập nhưng mà về đây, theo những cái pháp mà Thầy dạy, của Đức Phật Bổn Sư đã tìm ra và Thầy truyền dạy lại, thì con thấy để diệt tam độc tham sân si thì có phương pháp nhiếp tâm và Như lý tác ý. Nhưng mà con tác ý hoài sao nó không hết cái tham, cái sân, cái si. Mà rồi, như hồi trước ở ngoài con hút thuốc lá dữ lắm, một ngày hút một gói mấy lận, nhưng mà lúc Thầy ở nhà con bỏ được đâu mấy tháng, sau con hút lại. Con hút lại mà giờ con muốn bỏ mà nhiều lúc nó vẫn không được. Nhiều lúc nó ghiền gì đâu, không có nó thì buồn, nó nhớ gì đâu, tới chừng hút vô thì cảm thấy trong người nó mệt, nó khó chịu. Cái thứ nhứt.

Cái thứ hai con xin hỏi Thầy, như hồi trước ngay lúc Thầy về, đi ẩn bóng để viết sách. Lúc đó không có Thầy ở nhà, thì Thầy không có chịu ký tên cho con, trong cái bằng quy y của con ghi là Gia Lộc. Rồi sau con xin Thầy quy y đặt lại, nhờ thầy Thiện Tâm giới thiệu xin cho con là, cái pháp danh mới là Thanh Phong. Nhưng mà về thì trong lớp nói là giữ nguyên Pháp danh Gia Lộc, cho nên giờ con hai tên. Nên con không biết con sử dụng tên nào?

Rồi cái thứ ba là con xin sám hối với Đức Phật với Thầy, với toàn thể quý tu sinh là chỉ cho con thực hành để con tu tập được tốt.

Trưởng lão: Bây giờ về vấn đề Pháp danh con thì Gia Lộc cũng tốt lắm rồi. Không, con Gia Thọ phải không, hay Gia Lộc?

Tu sinh Gia Lộc: Con, Gia Lộc

Trưởng Lão: Vậy thì tốt rồi, con. Thôi, sử dụng cái Pháp danh đó đi. Tốt rồi. Đừng có đổi qua, đổi lại gì nữa hết. Còn cái kia kể như Pháp hiệu của con thôi, con hiểu không? Rồi, bắt đầu vấn đề đã giải quyết rồi. Còn về pháp tu, pháp tu con phải tập, bởi vì con biết là khi mình tu tập, mình thấy mình còn trạng thái hôn trầm, thuỳ miên. Con còn không, hay hết rồi?

Tu sinh Gia Lộc: Dạ, có khi cũng còn, cái lúc khoảng hai giờ mấy sáng. Còn ban ngày thì không có.

Trưởng lão: Ban ngày không có. (Dạ).

Tu sinh Gia Lộc: Cái lúc hai giờ mấy sáng, chỉ lúc đó thôi. Với lúc buổi tối thì không có. Mà lúc hai giờ sáng.

(01:15:04) Trưởng lão: Vậy còn, chưa hết. (Dạ). Nó còn là còn, là nó chưa hết. Nó chưa có đánh con buổi tối. Bây giờ nó đánh buổi khuya, phải không? (Dạ). Rồi mai mốt nó đánh ban ngày luôn. Có tu nhiều là nó đánh luôn à, nó không tha con chút nào đâu. Bởi vì nó đã còn thì tức là nó còn. Nó đã hết thì sáng, trưa, chiều, tối, khuya, không còn nữa. Tức là con thức làm sao nó cũng vậy, nó không buồn ngủ không gì hết. Thì tức là nó hết. Còn bây giờ nó còn là nó còn. Con hiểu không? Nó báo cho con biết là nó còn.

(11:15:36) Vậy thì con phải tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác, phải không? Con phải tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác. Bởi vì muốn phá được cái tâm si của mình thì chỉ có tỉnh giác mà thôi. Tỉnh mà giác, con hiểu không? Tỉnh đây không có nghĩa là “tĩnh”, là sự yên lặng. “Tỉnh” đây là tỉnh thức, tỉnh táo, nó dấu hỏi chứ không phải dấu ngã, mấy con.

Còn “tĩnh” yên lặng, nó là dấu ngã. Phải không, mấy con thấy? Tỉnh thức nó dấu ngã. Mấy con phân biệt được cái danh từ mà người ta đã viết? Cho nên ở đây là tỉnh giác, tức là tỉnh táo, giác tức là sáng suốt nhìn mọi mặt xung quanh mình.

Mà muốn được vậy, nó đã tỉnh mà nó giác như vậy thì còn hôn trầm không? Vậy thì cái pháp đó phải tập chứ. À bây giờ nó buồn ngủ, nó hơi hơi buồn ngủ thì mấy con phải tập nó. Tập nó, bây giờ mấy con ngồi tập được không? Không, không được. Phải đi.

Cho mày ngủ, tao đi. Mà tao đi, tao phải tập. Rồi phần tác ý của nó. Mà tỉnh giác được thì nó mới xả tâm, thì tham, sân, si nó mới hết. Chứ con, bây giờ con không tỉnh giác mà bảo tâm tham, sân, si phải ly dục, ly ác pháp hết, ly cho tao. Con nói vậy nó có nghe con không? Nó còn si thì làm sao nó nghe, nó còn si tức là nó còn mê mờ. Mà mê mờ thì khi mà người ta nói gì nặng con là con sân liền. Có đúng không? (Dạ đúng). Con có giác ở đâu? Con mê mà làm sao con giác? Còn bây giờ người ta bảo tập tỉnh giác. Tỉnh giác mà không chịu đi thì làm sao tỉnh giác? Con phải tập đi.

(1:17:16) Mà tập đi thế nào cho đúng tỉnh giác chứ? Thì ở trong Tứ Vô Lượng Tâm, thì các con thấy Thầy nói: “Khi mình đi, mình biết mình đi”. Biết mình đi không phải chỉ biết mình đi, mà còn biết tránh tất cả loài chúng sanh dưới chân chúng ta, không dẫm đạp. Làm một cái gì, thì chúng ta phải chú ý cái hành động tay chúng ta làm, nắm bắt chúng ta làm, để coi chúng ta có cầm vào cái vật đó cẩn thận, chín chắn. Để lỡ nó rớt xuống, thì nó làm trúng chân, trúng tay chúng ta, chúng ta làm chúng ta gây thương tích. Thứ nhứt, nó làm cho chúng ta đau khổ; thứ hai, tay nắm bắt mà không nhìn kỹ thì con kiến con vật gì nhỏ trong cái vật mà chúng ta nắm, coi chừng chúng ta nắm chết nó. Như vậy chúng ta có giác không? Thiếu.

Thiếu tỉnh mà thiếu giác nữa. Có phải không? Bây giờ tôi có buồn ngủ đâu mà tôi làm cái chuyện này, tôi không cẩn thận, tức là cái Đức Cẩn Thận của chúng ta. Mà Đức Cẩn Thận nó mang theo cái tính chất của nó, như trong cái bài học Đức Cẩn Thận, Đức Hiếu Sinh- Cẩn Thận: do lòng thương yêu của chúng ta cho nên chúng ta tu tập. Mà chúng ta bước đi là do lòng từ của chúng ta, cho nên chúng ta quan sát rất kỹ. Tức là giác rồi mới bước đi.

Còn bước đi mà giục cứ bước đi, coi như là đi cứ đi thôi, đi cho tới nơi tới chỗ mình muốn tới thôi. Thì như vậy chúng ta không có giác mà chưa tỉnh thức trong hành động đi của chúng ta. Cho nên chúng ta tập cho nó thành một cái thói quen tỉnh giác, thì do đó cái tâm hôn trầm, thuỳ miên chúng ta không có. Cho nên nó tỉnh giác mà, cho nên nó sẽ không còn hôn trầm. Do đó mấy con còn nói hôn trầm, thuỳ miên là mấy con còn chưa biết cách tu tập pháp môn Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Đã Chánh niệm mà còn Tỉnh giác cái niệm chân chánh của chúng ta, là cái niệm thân hành chứ gì, Thành Hành Niệm chứ gì! Cho nên cái pháp môn của Đức Phật có pháp Thân Hành Niệm, lấy niệm thân của chúng ta mà làm cái đối tượng để mà chúng ta tu tập, để mà tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác. Giác nó, giác tất cả mọi sự xung quanh nó, chứ không phải tỉnh thức để biết cái hành động đi mà thôi. Cho nên mấy con đừng lầm. Bây giờ Thầy biết hơi thở Thầy ra vô, chỉ duy nhứt biết hơi thở ra vô, thì đó là tỉnh thức trong hơi thở, nhiếp tâm trong hơi thở.

(01:19:31) Còn bây giờ Thầy biết hơi thở Thầy ra vô, chứ ai mà làm gì ngoài kia Thầy nghe hết, tức là Thầy giác chứ không phải Thầy tỉnh thức, là Thầy giác, tỉnh giác. Cho nên ai nói gì Thầy cũng nghe cũng biết hết, mà Thầy biết thiện, ác, Thầy biết rất rõ. Người đó nói xấu mình, người đó khen mình, chê mình, mình biết rất rõ. Người đó đương nói ai Thầy cũng biết rõ hết, tức là Thầy đang biết hơi thở.

Còn cái người tỉnh thức, họ chỉ biết hơi thở. Lỗ tai nghe, họ cũng không muốn để cho nghe bên ngoài. Nó khác mấy con. Cho nên khi mà chúng nhiếp như thế này đó, ở ngoài kia người ta la làng, chúng ta cũng không biết nữa.

Còn cái tỉnh giác, ở ngoài kia người ta làm cái gì chúng ta đều biết, còn ở đây chúng ta giác được ở trong, tỉnh được ở trong cái hơi thở mà tất cả những gì xảy ra xung quanh chúng ta đều biết hết. Họ đánh lộn đổ máu, chúng ta cũng biết; chửi tiếng nói như thế nào, chúng ta cũng đều biết, đó là chúng ta giác. Các con phân biệt.

Bây giờ ở đây giai đoạn mấy con tu tỉnh giác, để chúng ta sử dụng cái tri kiến chúng ta xả các ác pháp, để ly dục, ly ác pháp. Con hiểu chưa? Còn con cứ ngồi tác ý không mà, mê vẫn mê, thì làm sao hết tham, sân, si. Tu trật pháp, (dạ) đọc sách không biết cách tu. Thôi rồi, về đi, tu lại.

Tu sinh Gia Lộc: Dạ. Con xin đội ơn Thầy. (Rồi, rồi) Con cũng mong Thầy về thăm chúng con thường xuyên để Thầy trạch pháp chỉ dạy cho chúng con, để chúng con biết cách thức tu tập và xả tâm tốt, và Thầy dạy chúng con phương pháp khác để chúng con tiến hoá, để ra khỏi bốn chỗ sanh, lão, bệnh, tử. Con xin đội ơn Thầy.

(01:21:10) Trưởng lão: Ráng tu tập đi con. Cư sĩ chứ mấy con cũng tu tập giải thoát được.

Rồi, con đứng lên. Thôi xá Thầy một xá thôi con.

7- GIỚI LUẬT LÀ CĂN BẢN

(01:22:08) Tu sinh Anh Duy: Dạ thưa Thầy, con là cư sĩ Anh Duy. Pháp danh của Sư Giác Thường đặt cho con là Chơn Hạnh. Nay con cũng mới về Tu viện, mà thời gian gần đây thôi, con có thắc mắc trong bốn giờ tu tập, là con xin phép Thầy cho con hỏi.

Dạ Thầy, là thời gian gần đây con có đọc cuốn Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống, có hai mươi lăm giới hành của Sadi đó, con mới đọc và nghiên cứu để lấy kinh nghiệm con tu tập. Con dùng cái Định Niệm Hơi Thở và con tác ý từng cái sự thở, cái địa đại, thủy đại, phong đại, hoả đại, phong đại, con tác ý luôn cái mắt và các căn, sắc trần, sắc thức…​ Con cảm thấy cái ngã nó tuôn trào ra ở ngoài đó, rồi nó tức, nó muốn loạn điên. Mà thời gian mới hôm nay, sáng tới tối giờ đó…​nó tức, nó muốn loạn điên. Con xả thiền ra con thấy không có cái gì là thanh tịnh hết…​ Và con muốn hỏi Thầy cái trạng thái đó coi nó như thế nào. Nếu mà đúng thì con muốn thưa với Thầy chỉ dẫn cho con cái phương pháp làm chủ giấc ngủ cho nó thanh tịnh luôn…​ Không biết cái nào là đúng hay sai. Xin Thầy vui lòng chỉ dạy cho.

(01:23:50) Trưởng lão: Ừm. Thật ra thì con chỉ đọc trong sách đó nó nói về cách thức mà tu tập về phong đại, hoả đại, thuỷ đại…​ Nhưng không phải vậy đâu con, khoan đã. Bởi vì đọc trong sách là nó nói như vậy, chứ nhưng mà phải được thân cận thiện hữu tri thức người ta hướng dẫn, chứ không khéo mình tu như vậy mình bị tưởng mất. Bởi vì người ta biết cái căn cơ, cái trình độ của mình lúc bấy giờ phải tu cái pháp nào trước cái pháp nào sau.

Cho nên trong bốn cái loại Định của Đức Phật, con lưu ý: Định Vô Lậu, Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định Niệm Hơi Thở, Định Sáng Suốt. Con thấy không, đó là bốn loại Định mà Đức Phật đã đề ra cho chúng ta biết bốn cách.

Bây giờ trong cái giai đoạn của mấy con hiện giờ là phải tu Định Vô Lậu. Tức là triển khai cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta, để xả toàn bộ tâm chứ không được nhiếp tâm ở trong cái quán tưởng, một cái nào khác nữa hết. Cho nên thí dụ Đức Phật có dạy chúng ta quán tưởng thân bất tịnh, nhưng mà trong khi chúng ta chưa có sử dụng được cái tri kiến đạo đức của chúng ta để xả cái tâm bằng cái đức hạnh – giới luật, thì chúng ta quán thân bất tịnh coi chừng chúng ta bị tưởng.

Nó cũng dùng pháp tưởng, nhưng mà tưởng là khi nào mà chúng ta dùng giới luật thanh tịnh được thân tâm, thì chúng ta quán cái đó thì chúng ta nó không bị tưởng. Chứ không khéo nó sẽ bị tưởng. Cái tưởng của chúng ta nó còn mang đầy cái tham, sân, si, thì cái tưởng đó rất mạnh, mấy con. Cho nên người ta biết được cái căn cơ của mấy con là lúc bấy giờ ở trên cách thức sống của mấy con, giới luật ở cái mức độ nào, người ta sẽ dạy ở chỗ đó. Thí dụ như giới luật các con thanh tịnh đến những cái giới nào, thì người ta sẽ hướng dẫn ở cái mức độ đó. Còn các con chưa thanh tịnh ở mức độ đó, thì người ta sẽ không hướng dẫn cho mấy con tu tập về các pháp khác.

Chánh Niệm Tỉnh Giác là nó giúp cho chúng ta tri kiến giải thoát, nhưng mà tri kiến giải thoát chúng ta chưa học được Đức hạnh – Giới luật, thì Chánh Niệm Tỉnh Giác nó sẽ trở thành tà pháp. Nó làm chúng ta bị ức chế tâm. Các con hiểu điều đó?

(01:25:49) Cho nên trước tiên mấy con phải đi vào cái Định Vô Lậu. Mà vào cái Định Vô Lậu thì phải triển khai cái tri kiến của mấy con, cái sự hiểu biết về Giới luật. Các con chưa hiểu biết về giới luật gì hết, chưa thông suốt hết mà mấy con lo tu tập Thiền thì mấy con chưa chuẩn bị, sẽ bị lọt vào những cái phương pháp đúng của Phật, nhưng nó lại thành ra những cái phương pháp tu tưởng, tu tưởng mất.

Cái giới luật nó phải đi trước. Mà nó trước ở cái mức độ nào rồi nó đến cái pháp nào, cũng như bây giờ giới luật chưa nghiêm chỉnh mà mấy con tu Định Niệm Hơi Thở. Tu để làm quen với nó thì thôi chứ tu hơn một chút nữa là mấy con bị lạc. Mười sáu cái đề mục ở trong cái Định Niệm Hơi Thở, những cái đề mục khác ở trong pháp Thân Hành Niệm và Tứ Niệm Xứ. Cho nên nó mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Hơi thở rất quan trọng chứ không phải dễ.

Còn quán về đất, nước, gió, lửa, đều là mấy con phải ở trên căn cứ vào giới luật, để coi thử coi mấy con sẽ sử dụng hiểu biết cái giới luật chỗ nào. Như năm giới của cư sĩ. Năm giới của cư sĩ, đó là nói riêng cho cư sĩ, còn nói chung là cư sĩ và tu sĩ đều là phải có năm giới cơ bản. Bởi vì nó là Đạo Đức Nhân bản, cho nên chúng ta là con người là chúng ta phải có cái đạo đức này. Không thể không có được. Cho nên chúng ta phải hiểu được những cái điều này, tức là tri kiến chúng ta phải biết.

(1:27:10) Và đồng thời chúng ta có phạm năm giới này không? Căn bản nhứt mà, nó là nhân bản. Chúng ta là loài động vật, nhưng mà chúng ta nhờ có năm cái giới này nó mới gọi là chúng ta nhân bản, cái gốc của con người. Còn chúng ta không có cái đạo đức thì chúng ta là loại động vật mà thôi. Mặc dù là con người, chúng ta cũng có mặt, có mũi, có tay chân; cũng như một loài đười ươi, như một con khỉ, một con vượn, nó cũng giống như chúng ta vậy, nhưng mà nó là con vật. Bởi vì nó không có thể nhân bản được. Còn chúng ta có nhân bản. Còn chúng ta là con người mà không nhân bản thì chúng ta cũng như con vật mà thôi. Đó, phải hiểu như vậy.

Cho nên nó là cái đạo đức căn bản nhứt. Rồi bắt đầu từ đó chúng ta đi lên nữa. Thập thiện là nhân quả, mà nhân quả mà chúng ta không biết thì nó sẽ đem đến những quả đau khổ cho chúng ta, hành động ác của chúng ta sẽ đem đến những quả khổ cho chúng ta. Cuộc đời chúng ta toàn bộ gặp khổ. Cho nên trên cái bước đường tu tập, chúng ta phải đi từ cái chỗ hiểu biết này đến chỗ hiểu biết kia của giới luật, rồi mới Thập Giới Sa-di, mấy con.

Chớ không phải khi mà chưa biết được năm giới, chưa có thông được thập thiện mà vô đó thọ thập giới Sa di là mấy con hỏng chân hết. Phải đi từng bước. Cho nên lần lượt mấy con sẽ tìm hiểu, học hiểu cho rõ, rồi chừng đó người ta sẽ dạy cho mấy con những cái phương pháp Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Chánh Niệm Tỉnh Giác, tu mà cho đến khi mà cái tri kiến của mấy con nó xả sạch được tâm thì người ta mới dạy mấy con Chánh Niệm Tỉnh Thức. Ở trong cái tỉnh thức của nó. Đó thì bắt đầu người ta mới dạy cho mấy con cái pháp môn hơi thở, để làm gì? Để luyện Thần Lực đó. Chứ không phải Định Niệm Hơi Thở để mấy con mà tu Định Niệm Hơi thở để vào định đâu. Mà luyện Thần Lực bằng những cái đề mục của hơi thở. Cho nên nó có những cái phương pháp tác ý của nó. Cho nên con cứ từ từ, để rồi Thầy sẽ dạy. Thầy biết tu như vậy chưa đúng. Thầy sẽ dạy cho. Thôi, mấy con cứ lo học cái lớp đạo đức cái đã.

(1:29:16) Các con thấy cái lớp Tam Quy mấy con chưa học, có phải không? Quy y Phật, quy y Pháp. Người cư sĩ mà vào đạo Phật là phải thọ Tam Quy rồi mới tới Ngũ Giới. Tại sao mà Thầy đưa Ngũ Giới trước, mấy con? Tại vì xã hội chúng ta hiện bây giờ cái đạo đức nó xuống cấp quá. Mà nếu Thầy không soạn cái đạo đức này để phổ biến rộng ra mà lo dạy Tam quy, thì Tam quy phải nói là cái đức hạnh của Đức Phật, cái gương hạnh của Đức Phật. Quy y Phật mà mình không hiểu Đức Phật là ai, không hiểu cái hành động sống của Đức Phật như thế nào. Bây giờ cái bộ sách Quy y Phật mấy con có chưa?

Rồi Quy y Pháp, Pháp nào, Pháp gì? Để không người ta lừa đảo mấy con, người ta nói pháp này của Phật, pháp kia của Phật. Mấy con bị lừa đảo mấy con đâu có biết được. Cho nên quy y Phật, quy y Pháp là không ai mà lừa đảo mấy con được. Quy y Tăng là mấy con chọn một vị thầy của mấy con là một người chứng đạo, làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Chứ đâu phải đụng ông nào mấy con cũng chọn làm thầy mình đâu. Thấy ông đó làm trưởng ban, hoặc cái này cái kia, giàu có, chùa to, Phật lớn, được mọi người đảnh lễ cung kính. Mấy con xu hướng theo, coi như ông ta là thầy mấy người. Nhưng ông ta vẫn sống như một người bình thường, vẫn danh, vẫn lợi, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn say sưa, vẫn y chạy theo dục lạc như người, thế mà làm thầy mấy con à?

Mấy con phải chọn lấy một vị thầy mà người đó phải chứng đạo, phải làm chủ sự sống chết, thì đó là vị thầy của mấy con chứ. Để cái kinh nghiệm của người tu chứng mới dạy lại mấy con, mấy con mới tu chứng chứ. Còn cái ông thầy đó chỉ dạy mấy con chỉ ở trên dục lạc không hà, thì như vậy mấy con thấy cuộc đời mấy con tu như thế nào?

Cho nên bây giờ mấy con cứ về để mà học đạo đức, rồi Thầy sẽ dạy. Phải cố gắng! Bỏ hết cuộc đời còn trẻ mà nếu tu không được, quá uổng mấy con. Mà trong tuổi trẻ tu được thì đó là lợi ích rất lớn cho Phật giáo mấy con, cho Phật Pháp. Lợi ích rất lớn cho mọi người, bởi vì tuổi trẻ mấy con còn thời gian khoẻ mạnh, mấy con sẽ đem cái Chánh pháp này mà dạy cho người khác. Thầy đang nhìn vào cái tuổi trẻ của mấy con đó.

(1:31:22) Bây giờ Phật Pháp phải nhờ vào cái tương lai của tuổi trẻ. Bây giờ những người lớn tuổi như mấy con, Thầy dạy rồi, sức khoẻ mấy con, bây giờ đi ra đó, bây giờ đưa mấy con đi ra chỗ nào dạy thì sức khoẻ mấy con đâu bằng tuổi thanh niên đâu mấy con.

Cho nên mấy con chỉ cần nhập diệt là mấy con thấy an. Bởi vì tu rồi mấy con thấy cuộc đời này không có còn nghĩa lý gì hết. Muốn ra đi. Nhưng mà vì cái nhiệm vụ của mấy con, còn một tấc hơi mấy con phải độ chúng sanh mà thôi. Chứ còn tuổi trẻ thì cái nhiệm vụ nó phải gánh vác. Cho nên ở đây những người tuổi trẻ là mấy con phải thấy cái trách nhiệm của mấy con rất lớn đó mấy con. Mấy con phải còn có cái thời gian mà bây giờ mấy con phải tu đúng, tu nhanh để cho mấy con phải đạt được kết quả rõ ràng.

Thân giáo mấy con cụ thể, rõ ràng, nói đâu mấy con làm được đó, chứ đâu phải nói đùa nói giỡn được. Đó, mấy con thấy cái trách nhiệm của mấy con lớn như vậy. Chứ còn những người lớn tuổi này, người ta tu xong rồi thì người ta muốn ra đi liền tức khắc. Người ta đâu còn sức khoẻ đâu để mà hướng dẫn đâu. Nhưng vì không có người, buộc lòng Thầy để cho họ hướng dẫn. Chứ họ vào Niết bàn, họ bỏ cái thân này không phải sướng cho họ sao?

Khi tu xong rồi người ta đâu có còn tha thiết gì đối với cuộc sống thế gian này nữa đâu, mấy con. Người ta muốn ra đi, chứ người ta đâu muốn ở đây. Cho nên Đức Phật tu xong rồi, Đức Phật cũng muốn ra đi chứ Đức Phật đâu có muốn ở đây. Nhưng vì độ chúng sanh, vì chúng sanh còn đau khổ. Cho nên thậm chí như Đức Phật nhìn cái hoa sen, có hoa sen nở mà có hoa sen còn chìm trong trong nước, chưa nở trên mặt nước. Phật thấy chúng sanh khổ quá, không thể bỏ được. Cũng như Thầy tu rồi, Thầy thấy quá khổ, biết chúng sanh có độ được không? Nhưng mà gánh vác chúng sanh là cả một vấn đề khổ chứ đâu phải không. Hai mươi mấy mấy năm trời nay mấy con thấy Thầy làm được những gì? Mấy con thấy, rất là đau khổ mấy con.

(1:33:07) Điều mình muốn, mong muốn mà nó không bao giờ nó đạt được cái mong muốn của mình đâu. Cứ sóng gió dập dờn! Cũng như bây giờ xin phép được rồi thì bắt đầu nội bộ mình chia rẽ lẫn nhau, để rồi không làm được những gì hết. Chia rẽ mà làm gì? Giấy phép để ngó mà thôi. Các con thấy không? Vì vậy ngay từ bây giờ chúng ta phải học đạo đức, phải học đúng cách của nó. Đoàn kết, thương yêu nhau, bởi vì đây là kê vai gánh vác với nhau, chứ không phải có một người nào mà làm được chuyện này. Cả bao nhiêu người trên hành tinh này chứ đâu phải một người đâu. Mà có một người làm sao làm nổi?

Phật giáo mấy con thấy, trong đời Đức Phật, bao nhiêu vị chứng quả A La Hán, thế mà từ khi Đức Phật nằm xuống rồi, còn những gì của Phật giáo? Bây giờ nhìn kinh sách lại mấy con thấy không, có cái pháp nào dạy chúng ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết không? Lý luận thì hay, nói thì hay, nhưng mà cuối cùng tu được những gì đây? Các con cứ nhìn từ Đông sang Tây coi Phật giáo người ta tu được những gì? Hay là tu để có chùa to Phật lớn, hay tu để có những cái danh, cái lợi?

Hôm nay mấy con cố gắng hơn nữa mấy con. Khi mà Thầy về thăm đều là mục đích Thầy sách tấn mấy con đoàn kết, nỗ lực tu tập thật tình, quyết tâm làm cho được, dựng lại nền đạo đức của Phật giáo cho mọi con người trên hành tinh này. Đó là mục đích phải gánh vác của mấy con. Vai của mấy con còn gánh nặng lắm, mấy con. Thầy bây giờ đã lớn tuổi rồi, Thầy mong mấy con tu tập được, làm chủ được, Thầy trao cái gánh này cho mấy con, Thầy sẽ ra đi. Nhiệm vụ của Thầy đã hết.

Chứ đâu phải mà Thầy ở đây đâu mấy con. Lẽ ra Thầy đi lâu rồi, nhưng mà Thầy thương xót mấy con, nhìn mấy con có duyên với Thầy mà bỏ đi thì bây giờ mấy con sẽ như thế nào? Có còn ngồi ở trong cái Tu viện Chơn Như này nữa không, có còn ngồi ở trong cái lớp này mà để nghe Thầy nói không? Thầy biết cái duyên của Thầy với mấy con còn, cho nên Thầy phải kéo dài từ đây để mà gặp mấy con, để truyền lại cái kinh nghiệm tu tập của mình, để truyền lại cái Chánh pháp của Phật.

Thầy biết mấy con đọc sách mấy con thấy hay lắm, đúng lắm. Từ lâu tới giờ thì mấy con đọc sách thì đâu có thấy được đâu, nhưng hôm nay thấy được rồi thì phải cố gắng, mấy con.

Con về. Có Thầy thì Thầy sẽ hướng dẫn, Thầy không bỏ. Nhớ, ráng học đạo đức hiện giờ.

(1:35:38) À bây giờ …​ xong rồi hả con? Có gì không con, cứ nói đi. Rồi Thầy còn qua bên nữ nữa con. Thăm mấy con rồi Thầy còn qua thăm bên nữ.

Tu sinh Minh Phước: Mô Phật. Kính thưa Thầy. (Thôi xá Thầy một lễ thôi con) Cái nghiệp của con cũng nặng thưa Thầy, cơ thể nó cũng có rất nhiều chứng bệnh. Cho nên nhiều khi tập một thời gian cái nhiếp tâm nó cũng chưa có được, cho nên nhiều khi nó cũng thối chí mà nó muốn về để mà trị bệnh, uống thuốc. Nên hôm nay nhân duyên lành được Thầy về đây sách tấn chúng con, khi nghe con rất cảm động, con cũng xin cố gắng ở lại Tu viện, cố gắng tu tập mà sau này cũng cầu mong gánh vác sự …​ an lành trong khi Thầy …​ Thầy chứng minh cho con.

Trưởng lão: Ừm. Thầy chứng minh. Cố gắng, mấy con. Khi nào mà, coi như là trong cái giới trẻ mấy con thì Thầy có sự chú ý đến mấy con. Phải cố gắng bởi vì tuổi trẻ mà như thế này, đời nó còn nhiều cám dỗ dục lạc, thế mà mấy con dám bỏ vào tu như thế này là gan dạ lắm. Thì các con là tương lai của Phật giáo, phải nỗ lực. Để rồi Thầy sẽ lần lượt, Thầy sẽ theo dõi từng chút, Thầy sẽ hướng dẫn cho. Thầy sẽ hỏi thăm kỹ lưỡng đàng hoàng, hướng dẫn từng chút cho mấy con. Thầy không bỏ một người nào đâu. Cố gắng, mấy con.

Thôi bây giờ thì mấy con…​ Còn gì nữa không con? Con.

8- NHIỆT TÂM, CẨN THẬN, KỸ LƯỠNG

(01:37:54) Tu sinh Gia Khánh: Kính thưa Thầy, nhân duyên lành hôm nay được Thầy về thăm chúng con. Chúng con rất là vui mừng. Con xin thưa Thầy con tu tập, bởi vì con tu tập để …​ có phần là thì như hồi nãy Thầy đã nói, về đạo thì như vũng nước tát gần cạn mà ra đời thì nó nhiễm trần, thì nó bị ác pháp tấn công lại. Ác pháp tấn công lại thì con bị, có phần con bị hôn trầm, còn một cái nữa là, thật sự làm bài thì cái ý kiến của con nó không được rõ ràng, mạch lạc như mọi người. Có cái nữa là sự tu tập của con về Như Lý Tác Ý, nó không có kết quả tốt lắm. Còn những gì Thầy dạy về xả tâm thì chúng con hiểu ở ngoài, hiểu qua chứ chưa có xả được thân tâm. Xin Thầy hướng dẫn kỹ lưỡng thêm. Như con đi kinh hành, đi Thân Hành Niệm có được không, và Như Lý Tác Ý thế nào cho kết quả tốt, cho thân tâm mình thanh tịnh để được tu tập tốt ạ.

Trưởng lão: Trong vấn đề tu tập đó là tu ít mà chất lượng cao. Chẳng hạn như bây giờ con muốn tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác ở trên cái thân hành bước đi của con. Thì con quyết định là tu tập trong mười bước đi, mà mỗi bước đi đều có cái chất lượng rất cao, cái sự tác ý và cái sự làm theo cái thân hành của con, và quan sát chung quanh con phải có sự cẩn thận, kỹ lưỡng trên cái hành động tu tập đó, gọi là nhiệt tâm, thì nó mới có kết quả.

(1:40:05) Còn con tu láng, tu linh, đi thì cũng có đi vậy đó, tu vậy là tu lấy có . Hồi đó là cái sự tu sai, tu không đúng đâu. Cho nên ở đây khi mà không tu thôi, mà tu, một lần mà đưa cái tay lên như thế này thì chú ý hết sức mình, chú ý cái hành động đưa lên. Và nhiệt tâm trên cái hành động đưa tay lên và phải có cái tác ý, ý của chúng ta muốn đưa cái tay lên để mà đẩy lui cái bệnh đó.

Thật sự nhiệt tâm ở trong tâm chúng ta là quyết định để đẩy lui cái thân bệnh này. Cái bệnh nhức đầu, bệnh đau bụng, bệnh gì thì khi đưa tay lên với một nhiệt tâm thật sự. Đây là đưa lên để mà đẩy cái bệnh. Thì trong khi các con tu, cái sức của các con làm được cái điều đó năm lần, cao lắm là mười lần nhiệt tâm. Chứ hơn nữa là các con tu lơ mơ, tu cầm chừng. Thầy biết.

Sau khi rèn luyện được cái nhiệt tâm, cái cẩn thận đó thì lần lượt mấy con mới tăng dần lên. Chứ mà chưa rèn luyện được cái Đức Cẩn Thận, cái nhiệt tâm của chúng ta thì chưa chắc chúng ta sẽ có một thời gian dài để nhiệt tâm. Hầu hết mấy con tu thì cái thời gian mấy con muốn dài, nhưng mà nhiệt tâm lại không có. Không có nhiệt tâm ở trong cái thân hành của chúng ta. Cho nên vì vậy mà tu cầm chừng, tu lơ mơ, tu không thấu suốt.

Đó, cho nên vì vậy có Thầy nhắc nhở mấy con, mấy con tu tập kỹ lưỡng lại, hẳn hoi từng chút, từng chút, thì cái sự nhiệt tâm của mấy con, từ đó nó sẽ kéo dài ra được. Các con hiểu điều đó?

Chứ không phải muốn tu là mình tu nhiều là nhiều. Nhiều mà không chất lượng thì cũng như cái người làm mà không cẩn thận. Kêu là làm dối đó. Cho nên cái sự tu tập của mấy con là sự tu tập dối, không thật. Chứ nếu mà tu tập thật thì mấy con đã làm chủ lâu rồi. Và cái tâm mấy con đã xả hết rồi. Còn tu tập dối thì xả không hết. Tu hoài mà giờ cũng còn sân, hoài mà sao bây giờ cũng còn si. Đó là tu dối.

(1:42:10) Mình phải xét thấy cái lỗi của mình chứ. Phải thấy được cái lỗi của mình, mà thấy được cái lỗi của mình rồi thì nhứt định là mình phải chừa những cái lỗi đó. Thấy lỗi mình để mà diệt, mà trừ nó. Cho nên Đức Phật nói: “Thấy mỗi mình, đừng thấy lỗi người”, đừng nhìn ra ngoài ai hết mà thấy mình. Mình tu tập sai là cái lỗi của mình.

Thôi bây giờ Thầy nói rồi mấy con xét lại có phải mấy con tu tập sai không? Mấy con thấy sai rất nhiều chứ đâu phải sai ít đâu. Tại sao tu tập không kỹ lưỡng? Tu tập phải nhiệt tâm, tu tập phải cẩn thận.

Không tu thôi, tu là một cái chuyện làm rất cẩn thận, chớ đâu phải tu chơi. Tu đâu phải lấy có. Cho nên chúng ta bỏ hết cuộc đời rồi mà bây giờ làm chuyện lấy có à? Làm cho ai cũng thấy mình tu à? Làm đâu phải lấy cái hình thức để che đậy? Mà đây thật sự là tu thật, cho nên mỗi hành động, bởi vậy Thầy dạy người ta tại sao mà người ta đẩy lui bệnh được. Thầy chỉ dạy người ta đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô, tay này, tay này, thế mà đẩy lui được bệnh. Tại vì người ta nhiệt tâm đẩy lui bệnh, còn mình thì thật sự có bệnh nhưng mà chỉ cầu mong thuốc thang kia à.

Còn đây, đẩy lui bệnh cũng nói ờ: “Cái bệnh nhức đầu này theo cánh tay mà ra!” rồi cứ đưa tay ra vô như vậy cho lấy có, chứ đâu phải nhiệt tâm mà đẩy lui bệnh! Còn ở đây người ta nhiệt tâm đẩy lui bệnh, người ta đâu cần thuốc đâu, cho nên cái bệnh người ta đâu có.

Các con thấy, một người tu chưa có Tứ Thần Túc nhưng mà người ta vẫn đẩy lui bệnh được mà, với cái phương pháp của Phật mà, tỉnh giác để mà đẩy lui bệnh mà. Các con thấy lúc Đức Phật sắp sửa chết, Đức Phật có một thời gian mà bệnh gần như muốn chết, thế mà Đức Phật ở trên tỉnh giác mà đẩy lui bệnh, chứ Đức Phật đâu có dùng Tứ Thần Túc đâu. Các con thấy rõ phải không? Cái bài Niết Bàn, cái bài kinh Niết Bàn, Đức Phật có nói cái đoạn kinh đó mà chứ đâu phải không đâu.

Đó, cho nên ở đây chúng ta tu để giải thoát thì chúng ta tu từng hành động, tu nhiệt tâm với hành động của chúng ta bước đi, đưa cánh ta ra. Hít thở, mỗi hơi thở của chúng ta là một hành động nhiệt tâm, chứ không phải thở lấy có. Còn mấy con thở lấy có cái một hơi nó thiếp luôn à. Cũng thở ra thở vô một hơi mà không biết tôi thở mấy hơi thở rồi đây? Quên mất rồi. Có phải không, mấy con? Tu đó là tu chơi, tu lơ mơ, tu không nhiệt tâm.

Mà Đức Phật thường trong kinh nhắc nhở: “Tu phải nhiệt tâm”. Trong kinh nào Đức Phật cũng nhắc mình phải nhiệt tâm. Đó thì con về, rồi lần lượt rồi Thầy sẽ hướng dẫn cho. Tập phải cẩn thận, kỹ lưỡng. Không tu thôi, ngồi chơi. Mà ngồi chơi với cái tư thế tỉnh giác, chứ không phải ngồi chơi để tâm mình sanh ra dục, nghĩ tham cái này, nhớ cái kia: “Bây giờ phải có ổ bánh mì về ăn chắc ngon”. Thì cái điều đó là sanh dục. “Bữa nay không biết cô Út nấu cái mùi gì mà thơm đây!”, ngồi đây mà lắng nghe cái mùi ở nhà bếp rồi thì có còn cái thứ gì mà tu?

(1:45:13) Đó thì các con thấy không, trong cái vấn đề chúng ta tu thật mà. Ngồi chơi chứ sự thật ra mỗi mỗi những cái gì xảy ra trên thân tâm của chúng ta đều là chúng ta đều biết hết. Tức là nhiệt tâm trong cái ngồi chơi. Ngồi chơi chứ mà phải nhiệt tâm, huống hồ là trong cái pháp Thân Hành Niệm. Đi đứng, hoặc đưa tay, hoặc hít thở, đều là Thân Hành Niệm của chúng ta, thì mỗi lần mà chúng ta muốn nhiếp tâm trong hơi thở thì phải nhiệt tâm trong hơi thở, từng hơi thở một. Thì Thầy tin rằng mấy con mà tu đúng như lời Thầy nói, thì sự chứng đạo của mấy con không xa. Không có xa.

Tu sinh Gia Khánh: Kính thưa Thầy! Thì con cũng nghiên cứu để chiến thắng. Bây giờ con mới thấy, con cố gắng tu tập nhưng con thấy nó đánh con, làm con…​ con thấy cũng oải quá rồi.

Trưởng lão: Thật sự ra nó đánh con thì con phải oải rồi. Tức là thiếu nhiệt tâm, thiếu cái sự nghị lực của mình là bị nó đánh riết là mấy con oải, mấy con thua trận rồi. Coi như là một người lính thua trận rồi, người lính bại trận. Cho nên nó mất hết ý chí của mấy con. Nó đánh mấy con chừng vài ba trận, mà nó đánh hôn trầm mấy con, hoặc nó đánh chừng vài ba trận mà các cảm thọ thì kể như mấy con rút dù mà chạy đi bác sĩ rồi. Chứ không còn dám ở đây mà nói dùng cánh tay mà đẩy bệnh được đây. Không dám đâu. Thầy tin rằng mấy con chưa đủ cái gan dạ và chưa đủ cái sức bền chí, gan dạ, sừng sững mà đấu tranh với cảm thọ, huống hồ là đã đánh mấy con gục vài ba lần thì mấy con thấy: “Thôi chắc cái kiểu này, tôi tu chắc không nổi rồi. Thôi chỉ còn nước về đời sống dục lạc, coi còn khoẻ hơn”.

Thật sự ra thì phải cố gắng hơn con, khắc phục hơn. Phải tu tập nhiệt tâm hơn. Cố gắng hơn. Tu, nó phải có cái khó của nó chứ. Mình đi là ngược dòng mà, ngược dòng đời mà, chứ đâu phải còn dòng đời đâu

Tu sinh Gia Khánh: Con xin nghe theo lời Thầy dạy

(01:47:10) Trưởng lão: Ráng cố gắng. Thầy về thăm là cái mục đích sách tấn mấy con đó, làm cho nó sống lại, làm cho nó quyết liệt lại, cho nó mạnh mẽ hơn.

Rồi còn thầy Chân Thành, để rồi Thầy còn qua bên nữ nữa. Để hết giờ.

Tu sinh Chân Thành: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trưởng lão: Con quỳ con lạy luôn con, đứng lên đứng xuống, cực lắm. Rồi, xá thầy thôi con.

Tu sinh Chân Thành: Kính thưa Thầy, hôm nay là hơn một năm một tháng, Thầy ra đi có chút việc. Hôm nay chúng con rất vui mừng được Thầy về thăm, mà Giáo đoàn đã thành lập hơn một tháng nay. Trước mấy tiếng đồng hồ, Thầy đã để ý đến chúng con, biết thêm cái pháp cần tu, cần xả để đi đến con đường giải thoát hoàn toàn. Chúng con vô cùng biết ơn. Chúng con hứa là kỳ này trở đi, chúng con nhiệt tâm, nhiệt tình mà qua những lời dạy của Thầy, những lời sách tấn của Thầy, để chúng con tiến tu trên con đường giải thoát cũng như là cứu cho mình và cho người. Và chúng con xin vô cùng đội ơn Thầy.

(1:50:23) Trưởng lão: Rồi, bây giờ hết rồi phải không con? Con, còn gì?

Tu sinh Giác Thường: Kính thưa Thầy, qua thời gian thời giờ rất quý báu. Thời gian qua rồi rất là quý, cho nên không làm mất thời giờ Thầy, vì đó mà trong Tăng đoàn cũng như trong tu sĩ tu sinh của các con, hôm nay gặp Thầy, đã được Thầy chỉ dạy cho chúng con một bài học thánh thiện và đem vào để theo y giáo phụng hành tu tập. Đó là ân đức của Thầy vô lượng. Chúng con nguyện theo Thầy trên con đường tu học đến nơi đến chốn, và lắng nghe những lời Thầy dạy.

Điều thứ hai nữa, kính thưa Thầy, trong thời gian Thầy đã chỉ dạy cho chúng con mà tam y, nhất bát, mà thành lập giáo đoàn. Giáo đoàn chúng con đang còn mới mẻ, và sự hướng dẫn của chúng con đang còn nông cạn, không tránh làm sao khỏi những sai phạm vấp phải trên con đường tu học. Vì đó mà chúng con, theo như chúng con, theo như con nghe lời Thầy dạy là hướng dẫn, thì con cũng nghe lời Thầy và luôn luôn y giáo phụng hành. Làm bất cứ một việc gì, con phải trình Thầy, con không có tự ý là điều thứ nhất.

Điều thứ hai nữa, con nguyện con sẽ hết sức làm bổn phận mà Thầy đã giao phó. Dù cho xương nát này có tan, sự thực con cũng không lùi bước. Đó là điều thứ nhứt.

Điều thứ hai nữa, con sẽ làm được ngày nào thì con cũng sẽ làm sao để Tăng đoàn Chơn Như của chúng con ngày càng phấn chấn, ngày càng đoàn kết, dù cho có ai chửi con, hay có ai đập đánh con, hay la rầy con, con cũng vui theo hạnh ngài Phú Lâu Na.

Xin Thầy hoan hỷ cho chúng con, vì chúng con đang còn mê mờ, vì sự hướng dẫn của con đang còn vấp phải nhiều, cho nên nó có tiếng vô tiếng ra, làm cho nhiều khi Thầy cũng nghĩ đến chúng con không có hướng dẫn nổi. Như vậy thì chúng con cũng hy vọng và luôn luôn nghe Thầy chỉ dạy. Hôm nay, con xin quyết là làm bổn phận, trách nhiệm của con. Thầy đã cho con hướng dẫn thì con hướng dẫn đến nơi đến chốn. Con không bao giờ con nghỉ. Xin Thầy hoan hỷ chứng minh, cho con được xin lạy Thầy ba lạy.

(1:53:40) Trưởng lão: Bây giờ Thầy thăm mấy con rồi. Cố gắng nhớ những lời Thầy dạy. Thầy qua thăm bên Ni đoàn của mấy con. Rồi mấy con sẽ thực hiện, rồi Thầy lần lượt chọn người thanh tịnh giới, Thầy sẽ cho vào tu tập thiền định. Nhớ cái điều đó. Mấy con cố gắng. Người nào mà giới luật thanh tịnh, buông xả sạch thì sẽ được tu tập thiền định.

Rồi bây giờ Thầy xin…​ Mấy con đứng dậy, Thầy chào mấy con.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 42)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.