ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

Sáu cái biết có phải là Tánh biết không?   ⚬   Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả   ⚬   Có nhân quả luân hồi là có không gian và thời gian   ⚬   Nhẫn nhục – Tùy thuận – Bằng lòng   ⚬   Sát sanh cầu hạnh phúc   ⚬   Đạo Phật là nền đạo đức nhân bản - nhân quả   ⚬   Lòng tin phải có căn cứ   ⚬   Lạt Ma Tây Tạng có phải là Phật giáo không?   ⚬   Cầu xin phúc lộc   ⚬   Tụng kinh giỏi, thông giáo lý   ⚬   Kinh Kim Cang   ⚬   Hướng lưu, nhập lưu đạo đức lòng thương yêu   ⚬   Các pháp đều không   ⚬   Mười hai bà mụ   ⚬   Tôn giáo và khoa học   ⚬   Từ trường nhân quả   ⚬   Nếu mọi người đều là tu sĩ đi xin ăn   ⚬   Bốn sự thật của loài người   ⚬   Duyên nhân quả   ⚬   Tứ bất hoại tịnh   ⚬   Đạo và đời   ⚬   Kiếp mèo là kiếp sắp làm người   ⚬   Tệ nạn mê tín   ⚬   Tiếng kêu cứu giữa biển khơi   ⚬   Đức Phật xác định thế giới của con người   ⚬   Nhân quả chúng sanh của bậc A-La-Hán   ⚬   Kinh Kim Cang   ⚬   Nhập thất thọ pháp để cầu sanh con Thánh   ⚬   Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp   ⚬   Lên đồng nhập cốt   ⚬   Đạo và đời   ⚬   Sát sanh mà không tội   ⚬   Nhà tu hành làm lợi ích gì cho xã hội   ⚬   Bản thể tuyệt đối   ⚬   Nghề nghiệp sống chân chánh   ⚬   Tôn giáo và khoa học   ⚬   Tứ thần túc   ⚬   Chứng đạo   ⚬   Nhân quả ý hành   ⚬   Nhân quả quá khứ có chuyển được không?   ⚬   Không có ngày giờ tốt xấu   ⚬   Đạo đức nhân quả   ⚬   Quả báo gì khi tâm và lời nói không đi đôi   ⚬   Ăn chay làm cây cỏ biết đau   ⚬   Kinh sách Đại thừa không phải Phật thuyết   ⚬   Thần giao cách cảm   ⚬   Pháp sai chứ người không sai   ⚬   Sáu nẻo luân hồi   ⚬   Trả lời những câu hỏi của N.C   ⚬   Chánh kiến
truonglao thichthonglac

Pháp tu dành cho người già

Hiện giờ khi thân còn mạnh khỏe, thì hãy cố gắng siêng năng tu tập, đừng bỏ qua một thời gian nào cả, dù một phút, một giây hay một sát na ngắn ngủi, vì thời gian tuổi đời của các cụ, các bác còn lại rất quý....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Kết quả bảy tháng tu học chứng chân lí

Bởi Phật pháp là một chân lí, là một sự thật không thể lừa gạt, dối mọi người được. Ai tu tập đến mức độ nào thì rõ ràng ở mức độ nấy. Ai tu tập ở mức độ nào thì kết quả lợi ích ở mức độ nấy, không thể nói hơn được, không thể dối người được....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Bố thí mà không được phước báu

Người tu theo Phật giáo chỉ cần sống đúng giới luật đức hạnh thì chuyển sạch nghiệp báo khổ đau. Chuyển sạch nghiệp báo khổ đau là chứng đạo....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Tình thương một hướng hay đa hướng

Ái kiết sử là tình thương làm khổ mình, khổ người. Thương cha, mẹ, anh chị em, vợ, chồng, con cái, mà không làm khổ cho nhau là ĐỨC HIẾU SINH, còn thương mà làm khổ nhau là ÁI KIẾT SỬ....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Âm dương và Ngũ hành

Văn minh Đông phương Trung Quốc chỉ là một triết thuyết Âm Dương, Ngũ Hành để tạo ra những thế giới ảo tưởng, siêu hình như: Thiên đàng, Địa ngục, linh hồn, chứ không phải là chân lí của loài người....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Thời khóa tu tập trong thời đức Phật

Thiền định theo trong thời khoá biểu này là thiền định xả tâm ly dục ly ác pháp, từ đức Phật dựng ra, để xác định con đường tu tập thiền định của đạo Phật không giống như tất cả các loại thiền định mà quý vị đang theo tu tập....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Thiểu dục tri túc

Nói đến hạnh thiểu dục tri túc là nói đến một tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Trên đời này, không còn có một vật gì ràng buộc tâm hồn của họ được....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Trả lời những câu hỏi của N.C

Muốn góp phần vào việc giữ gìn và xây dựng Chánh pháp không phải ở chỗ xây dựng cơ sở, không phải ở chỗ in kinh sách nhiều mà ở chỗ mỗi người phải sống có đạo đức: đừng nói những lời li gián, đừng nói xấu người khác, đừng tranh chấp hơn thua, đừng vì danh, vì lợi mà vì sống lợi ích cho mình, cho người....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Đạo đức nhân quả

Hầu hết mọi người chỉ biết nói nhân quả, nhưng chưa thật sống với nhân quả. Cho nên, cuộc sống của loài người trên thế gian là Địa ngục, vì con người chỉ biết sống vì mình chớ không vì người, vì vậy mà sự xung đột và chiến tranh thường xảy ra khắp trên thế giới không nước này thì nước khác. Đó là sống phi nhân quả nên loài người phải chịu mọi khổ đau, cũng chính nhân...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Không thể cứu độ

Người theo Phật giáo mà cầu an, cầu siêu là người đã đi sai lời dạy của đức Phật. Phật không cứu khổ cho ai được chỉ có mình tự cứu mình....

đọc tiếp
Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.