ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

Không có cảnh giới Niết Bàn, tu rồi về đâu?   ⚬   Người cư sĩ làm chủ sanh già bệnh chết được không?   ⚬   Quả báo gì khi tâm và lời nói không đi đôi   ⚬   Không thể cứu độ   ⚬   Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp   ⚬   Phật tánh   ⚬   Tụng kinh ăn tân gia và đầy tháng cho em bé   ⚬   Tiếp dẫn về Cực Lạc   ⚬   Hiểu sai Phật pháp   ⚬   Pháp và Luật là vị đạo sư   ⚬   Nhân quả thiện ác   ⚬   Kinh Phật mà hiểu sai nghĩa là một tai hại lớn   ⚬   Kệ lúc thành đạo   ⚬   Nghiệp tái sanh luân hồi   ⚬   Đời người có sáu cái khó   ⚬   Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh   ⚬   Chánh kiến   ⚬   Nhà tu hành làm lợi ích gì cho xã hội   ⚬   Năm giới là tiêu chuẩn được sinh làm người   ⚬   Các pháp đều không   ⚬   Chỉ lỗi người phạm giới   ⚬   Tứ thần túc   ⚬   Không tánh   ⚬   Sức đề kháng trong cơ thể   ⚬   Lời di chúc cuối cùng   ⚬   Tánh giác   ⚬   Kinh Kỳ Cầu và điệp phái   ⚬   Bồ Tát Quan Âm có sự linh thiêng?   ⚬   Tiếp dẫn về Cực Lạc   ⚬   Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả   ⚬   Hũ hài cốt là con tin trong chùa   ⚬   Làm chủ nhân quả   ⚬   Chứng đạo   ⚬   Tuần thất   ⚬   Khi tắt thở mà còn sân hận   ⚬   Không làm khổ mình, khổ người   ⚬   Không có Phật quá khứ   ⚬   Nhà ngoại cảm - Đồng cốt   ⚬   Giải hạn   ⚬   Nhân quả dạy người tu hành   ⚬   Pháp sai chứ người không sai   ⚬   Loài thực vật có cảm nhận sự đau khổ không   ⚬   Người mất trí   ⚬   Giới luật của đạo Phật là chân lí   ⚬   Tánh biết   ⚬   Ái ngữ   ⚬   Chánh nghiệp và Chánh mạng   ⚬   Các pháp cần phải liễu tri   ⚬   Chùa to Phật lớn   ⚬   Yêu thương và tha thứ
truonglao thichthonglac

Khi nào ngồi kiết già tu tập

Các bạn hãy nên theo thứ lớp tuần tự các pháp trên đây mà tu tập cho kỹ lưỡng, đừng tu tập vội vàng; không tu tập thì thôi mà đã tu tập thì phải tu tập cho có chất lượng, cho có căn bản, chứ đừng tu tập lấy có, vừa uổng công sức vừa phí uổng cuộc đời; mang tiếng đi tu mà chẳng làm chủ sanh, già, bệnh, chết và không chấm dứt tái sanh luân hồi...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Sáu điều cung kính Pháp

Chúng ta cung kính và tôn trọng đức Phật, không có nghĩa là đến chùa cúng bái, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, hoặc chiêm ngưỡng dung nhan Phật hoặc quỳ lạy. Sự cung kính như vậy là hình thức bên ngoài, không nói lên được lòng cung kính ở nội tâm. Theo nghĩa đức Phật dạy, tùy thuận tức là sống như Phật, Phật sống như thế nào mình sẽ sống như vậy, sống giống như Phật thì mới...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Hương đạo đức

Người tu hành theo Phật giáo phải lấy giới luật (đức hạnh) làm cuộc sống. Vì chính giới luật đức hạnh mới xác định giá trị của một người tu giải thoát. Người tu hành phạm giới, phá giới như đa số các tu sĩ và cư sĩ hiện giờ bên Đại Thừa, Nam Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông thì không xứng đáng là đệ tử Phật, không xứng đáng là tín đồ Phật giáo. Họ chỉ là những...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Tâm khó trị

Tâm con người rất khó chế ngự, chế ngự tâm là một việc làm hết sức thiện xảo, phải biết rõ đặc tướng, hành tướng, nhân tướng của tâm mình, thì mới uốn nắn nó được. Cho nên, tất cả pháp môn của Đạo Phật là những phương pháp huấn luyện tâm, muốn huấn luyện tâm cũng giống như người huấn luyện voi, cọp, chó, ngựa, v.v.....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Ác nghiệp

Khi rõ được lời dạy này, chúng ta sống là tu, chúng ta tu là sống. Cho nên, biết sống là tu, biết tu là sống thì cuộc sống này là Thiên Đàng, Cực Lạc, Niết Bàn. Đã là Thiên Đàng, Cực Lạc, Niết Bàn thì còn đến chùa tụng kinh, niệm Phật, ngồi Thiền để làm gì?...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Hỏi đáp Thân hành niệm

Nếu hành giả tu tập mà cứ trên thân hành tập trung tâm thì sẽ bị ức chế, tâm bị ức chế thì sẽ rơi vào thiền tưởng và tu tập như vậy chẳng bao giờ có ly dục ly ác pháp, có nghĩa là chẳng bao giờ lìa hết tâm tham, sân, si. Vì thế, muốn tỉnh thức trên thân hành thì phải dùng ý thức điều khiển tâm (Như lý tác ý) cho tâm ly dục ly ác...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Lòng thương vô bờ bến của một vị thầy

Đạo Phật tu hành không khó, khó là chỗ người ta không biết tu sai thành ức chế thân tâm và nhất là chỗ không dám buông xả đời sống thường tình thế tục, do chỗ tu sai và không dám bỏ đời sống thế tục, nên tu hành chỉ có hình thức, chứ không có giải thoát rốt ráo được....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Sắc dục

Sắc dục là con đường đi tái sanh luân hồi của tất cả các loài động vật, không riêng gì loài người, cho nên, trên đời này không có người nào thoát khỏi, chỉ vì sắc dục có mùi vị dục lạc cám dỗ rất mạnh khiến cho ai cũng đắm mê....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Văn Thù Sư Lợi

Đây là những nhân vật hư cấu không có lịch sử chân thật. Khi đưa ra nhân vật này trong kinh Hành Thập Thiện, là chúng tôi có mục đích dung hòa Đại Thừa, Thiền Tông và Nguyên Thủy, vì thời điểm đó nói thẳng bất lợi....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Không chống đối va chạm

Nếu sống riêng một mình không chống đối, không va chạm với ai thì tu hành dễ dàng không khó, nhưng phải hiểu rõ các pháp tu và còn phải biết cách tu tập cho đúng pháp, chỉ cần tu sai một tí là lọt vào thiền ức chế tâm rất là nguy hiểm, hoặc sống không đúng cách cũng có thể rơi vào sự ức chế tâm....

đọc tiếp
Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.