ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

Nhân quả thiện ác   ⚬   Trùng trong lông sư tử   ⚬   Nhập thất thọ pháp để cầu sanh con Thánh   ⚬   Kinh Kim Cang   ⚬   Đạo Phật là nền đạo đức nhân bản - nhân quả   ⚬   Giải hạn   ⚬   Niệm Phật không phải là pháp môn xả tâm   ⚬   Nhân quả có trùng hợp không?   ⚬   Người cư sĩ làm chủ sanh già bệnh chết được không?   ⚬   Ông Táo   ⚬   Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả   ⚬   Chơn tâm   ⚬   Tứ bất hoại tịnh   ⚬   Trí tuệ giải thoát - Trí tuệ thế gian   ⚬   Nguyên nhân gốc của bệnh   ⚬   Các pháp cần phải liễu tri   ⚬   Kệ lúc thành đạo   ⚬   Cận tử nghiệp   ⚬   Thiểu dục tri túc   ⚬   Đức Phật đã xác định pháp môn tu tập giác ngộ   ⚬   Trái đất, sự sống và thời gian   ⚬   Lời di chúc cuối cùng   ⚬   Quy y tam bảo   ⚬   Mười điều lành   ⚬   Kinh Kim Cang   ⚬   Mời người chết về ăn Tết   ⚬   Làm phúc phải tội   ⚬   Văn Thù Sư Lợi   ⚬   Nhân quả quá khứ có chuyển được không?   ⚬   Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh   ⚬   Lên đồng nhập cốt   ⚬   Niềm tin   ⚬   Vô sở đắc - Thấy mình tu chứng là chưa chứng đắc   ⚬   Chết là sự nối tiếp của luật nhân quả vô thường   ⚬   Nén tâm hương   ⚬   Tam minh   ⚬   Luân hồi   ⚬   Bậc Trưởng Lão   ⚬   Tượng Phật quá nhiều   ⚬   Thần giao cách cảm   ⚬   Boriska - Cậu bé sao hỏa   ⚬   Số mệnh   ⚬   Giới luật của đạo Phật là chân lí   ⚬   Sau khi chết không có sự sống   ⚬   Cầu cơ   ⚬   Người điếc không sợ súng   ⚬   Kinh sách Đại thừa không phải Phật thuyết   ⚬   Bản thể tuyệt đối   ⚬   Bà La Môn   ⚬   Giải hạn
truonglao thichthonglac

Một truyền thống đẹp – Uống nước nhớ nguồn

Để phát huy truyền thống tốt đẹp lâu đời đối với chư Phật, tổ tiên, ông bà và cha mẹ, để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục như trời biển đó, ngày Tết, ngày giỗ nên tổ chức như thế nào cho đúng ý nghĩa đạo đức nhân quả làm người, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Chỉ lỗi người phạm giới

Như vậy, sự chỉ trích và chỉ thẳng tội lỗi phạm giới của những vị tỳ kheo có ích lợi như vậy thì quý vị nghĩ sao? Dù cho thật sự có tội nhất định chúng ta cũng không sợ phải không hỡi quý bạn? Là vì làm lợi ích cho đời, cho đạo quá rõ ràng. Nếu chúng ta che dấu những vị tỳ kheo phạm giới, phá giới thì chúng ta có lỗi rất nặng,...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền

Bất Động Tâm Định là tên gọi một kết quả thiền định xả tâm của đạo Phật, để chỉ cho một quá trình tu tập đức hạnh và giới luật của bậc Thánh tăng, để diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, chứ không phải là những danh từ suông như Thiền tông dùng “đối cảnh vô tâm”....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Nhẫn nhục – Tùy thuận – Bằng lòng

Đạo Phật không phải là đạo yếm thế, bỏ đời, tránh xa mọi người. Xưa, đức Phật dạy: “phiền não tức là bồ đề”, lấy đối tượng để tu tập nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng hay “ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Bốn quả Thanh văn

Bốn quả Thanh Văn thừa này có nghĩa là kết quả của sự tu tập của hàng Thanh Văn Tiểu thừa, mà các nhà Đại thừa đã tưởng giải ra và gán cho làm bốn quả giải thoát của Phật giáo....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Không làm khổ mình, khổ người

Con người là thừa tự của nghiệp lực nhân quả; nghiệp lực nhân quả là cha mẹ đẻ sanh ra loài người, vì thế làm sao có sự đau khổ ngoài luật nhân quả được. Cho nên người sống đúng đạo đức nhân bản không làm khổ mình, khổ người là người sống đúng đạo luật nhân quả, nên chuyển tất cả quả khổ thành quả vui; mình vui, người vui....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Con người ngày một đông hơn

Cháu hãy nhìn cây đu đủ kia, trong một quả đu đủ có nhiều hạt mỗi hạt lên một cây đu đủ; mỗi cây đu đủ cho nhiều trái; mỗi trái có nhiều hạt; mỗi hạt lên một cây, nhưng cây đu đủ mẹ vẫn còn sống. So sánh nhân quả của cây đu đủ và nhân quả của con người thì có khác chi đâu....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Sáu nẻo luân hồi

Sáu cõi luân hồi không phải ở đâu xa mà chính cuộc sống của chúng ta trên hành tinh này, hiện ra đầy đủ sáu cõi. Sáu cõi này, được xác định thực tế và cụ thể, rất khoa học, không có mơ hồ trừu tượng, mà ai cũng có thể hiểu một cách dễ dàng. Chỉ có những người tu theo kinh sách phát triển sống trong tưởng tri, trong mơ mộng, mới xây dựng sáu nẻo luân hồi...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Một người học Phật phải nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, nên không tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm. Người học Phật phải có tri kiến nhân quả, tri kiến thập nhị nhân duyên, tri kiến thập thất kiết sử, tri kiến ngũ uẩn, tri kiến ngũ triền cái, tri kiến về các pháp bất tịnh, tri kiến các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tri kiến về lòng từ, bi, hỷ, xả, v.v…...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Bậc Trưởng Lão

Trưởng Lão trong Ðạo Phật được xem là một bậc tu chứng đã giải thoát hoàn toàn như bậc A La Hán. Trưởng Lão không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, không phân biệt tuổi tác nhỏ hay lớn, dù là người tu sĩ lớn tuổi hay trẻ tuổi, người cư sĩ cũng vậy, một khi đã tu chứng thì đều được gọi là Trưởng Lão....

đọc tiếp
Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.