ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

Số mệnh   ⚬   Cúng dường trai tăng   ⚬   Không có ngày giờ tốt xấu   ⚬   Tội gián tiếp sát sanh và mục đích ăn chay   ⚬   Một truyền thống đẹp – Uống nước nhớ nguồn   ⚬   Dùng thần thông độ chúng sanh   ⚬   Đứng lại thì chìm, bước tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua   ⚬   Trả lời những câu hỏi của N.C   ⚬   Pháp sai chứ người không sai   ⚬   Ăn mày đội lốt tu sĩ Phật giáo   ⚬   Có cõi trời không   ⚬   Yêu thương và tha thứ   ⚬   Hồi hướng   ⚬   Những trò mê tín lừa đảo trong các chùa   ⚬   Sống là tu   ⚬   Buôn bán thật thà không có ăn   ⚬   Luân hồi   ⚬   Pháp môn ngoại đạo mang nhãn hiệu Phật giáo   ⚬   Tin theo Phật giáo nhưng sao lại khổ đau   ⚬   Thiền Đông Độ   ⚬   Thọ bát quan trai   ⚬   Tiếng kêu cứu giữa biển khơi   ⚬   Nhân quả thiện ác   ⚬   Nghiệp tái sanh luân hồi   ⚬   Chiếc áo không che được mắt thánh   ⚬   Nói cái sai của Đại Thừa và Thiền Đông Độ   ⚬   Có nhân quả luân hồi là có không gian và thời gian   ⚬   Nghiệp tái sanh luân hồi   ⚬   Đạo Phật chỉ có 37 phẩm trợ đạo   ⚬   Nén tâm hương   ⚬   Thường kiến và Đoạn kiến   ⚬   Tác hại của việc đốt vàng mã   ⚬   Niệm Phật không phải là pháp môn xả tâm   ⚬   Phật tánh   ⚬   Tình thương một hướng hay đa hướng   ⚬   Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả   ⚬   Đạo đức hiếu sinh   ⚬   Các pháp cần phải liễu tri   ⚬   Lên đồng nhập cốt   ⚬   Không có Phật quá khứ   ⚬   Sát sanh cầu hạnh phúc   ⚬   Ngòi bút xây dựng đạo đức nhân bản - nhân quả   ⚬   Đạo Phật yếm thế   ⚬   Thắp hương đúng chánh pháp   ⚬   Linh hồn   ⚬   Bốn thần túc   ⚬   Nhân quả ý hành   ⚬   Ăn thịt chúng sanh   ⚬   Thiện hữu lậu   ⚬   Cầu cơ
truonglao thichthonglac

Công ơn rất lớn

Phật Pháp là một cứu cánh cho loài người, giúp con người ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp người. Cho nên, không thể lấy một vật gì trong thế gian này mà báo đáp được ơn đức này....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Khéo tích tập

Những lời đơn giản này, nhưng cả một vấn đề bền chí tu tập, nếu không bền chí huân tập thì không tích tụ được tâm ly tham, ly sân, ly si. Không tích tụ được tâm ly tham, ly sân, ly si thì làm sao hết tham sân si được. ...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Giới cụ túc

Nghề nghiệp duy nhất của người tu sĩ theo Phật giáo, là chỉ có nghề đi ăn xin và ăn ngày một bữa, còn tất cả các nghề khác không phải là nghề của người tu sĩ Phật giáo. Như lời Phật dạy trên đây, ngoài nghề đi khất thực xin ăn, người tu sĩ Phật giáo hành các nghề khác thì giới luật cụ túc không thành....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Tranh luận – Gây gổ

Cho nên đoạn kinh trên đây là đức Phật đã xác định Ngài không tranh luận hơn thua bất cứ một ai. Nhưng những pháp nào lừa đảo làm cho con người hao tài tốn của một cách nhảm nhí và tốn hao công sức tu hành không được những gì ích lợi thiết thực, thì Ngài nói thẳng, chỉ thẳng để dẹp bỏ....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Ly dục tham

Có đoạn dứt được như vậy thì trước các cảm thọ ta mới có thể bất động tâm được. Nếu không từ bỏ được, không ngăn chặn được lòng tham dục thì chúng ta khó mà thành tựu pháp quán thân, thọ, tâm, pháp vô thường, khổ, vô ngã....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Pháp môn yểm ly

Chỉ cần biết cách thức yểm ly thân ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì tâm tham, sân, si, mạn, nghi sẽ được ly sạch. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy ngay trạng thái giải thoát....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Đoạn tận lậu hoặc

Có sống và tu tập đúng ba pháp môn trên như vậy thì sự đau khổ sẽ chấm dứt, lậu hoặc sẽ không còn. Cho nên, các bạn cần phải thông suốt ba pháp môn này. Ba pháp môn này là ba pháp môn đoạn tận lậu hoặc tuyệt vời, mà không còn có một phương pháp nào hơn được....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Vượt dòng sinh tử

Người tu sĩ nào cũng muốn tìm tu để vượt thoát sanh tử, nhưng giới luật lại vi phạm. Vi phạm giới thì tâm không bao giờ ly dục ly ác pháp như trên đã nói. Không ly dục ly ác pháp thì làm sao tìm cầu Niết Bàn được, phải không các bạn?...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Biết rõ sự tái sanh trong tương lai

Như lời dạy trên trong cuộc đời tu hành theo Phật giáo, chúng ta thấy rất rõ, kẻ nào vô minh thường bị tham ái trói buộc thích thú vui chơi chỗ này, chỗ kia thì sự đau khổ và tái sanh luân hồi không thể tránh khỏi; còn kẻ nào ly dục, ly ác pháp thì được giải thoát, an vui, tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Do tâm hồn được như vậy...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Bậc chiến thắng

Người tu sĩ Phật giáo phải luôn luôn là người chiến thắng giặc ăn, giặc ngủ, giặc hội họp, giặc tham, giặc sân, giặc si... Muốn chiến thắng được như vậy thì giới luật là khuôn phép để chúng ta khép mình, sống đúng Thánh hạnh, để tôi luyện mình trở thành những thanh thép hữu ích cho mình, cho người, cho đời, cho xã hội, cho quê hương đất nước, cho thế giới, cho cả sự sống trên hành...

đọc tiếp
Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.