ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

Chọn ngày giờ để sinh con   ⚬   Người chết rồi còn đau đớn nữa không?   ⚬   Giải hạn - Cúng kem - Nhập nhà mới - Triệu vong   ⚬   Sáu nẻo luân hồi   ⚬   Cái biết, cái thấy, cái nghe   ⚬   Nhân quả phải trả   ⚬   Lạy lễ hồng danh chư Phật   ⚬   Thông minh và Năng khiếu   ⚬   Phước hữu lậu   ⚬   Nhẫn nhục – Tùy thuận – Bằng lòng   ⚬   Nhân quả tái sinh   ⚬   Con cái là nhờ đức cha mẹ   ⚬   Mười điều lành   ⚬   Người điếc không sợ súng   ⚬   Nhân ác   ⚬   Nhân quả ý hành   ⚬   Đạo Phật chỉ có 37 phẩm trợ đạo   ⚬   Phạm hạnh có chấp nhận chùa to, Phật lớn không?   ⚬   Kinh Duy Ma Cật không phải do Phật thuyết   ⚬   Không có cảnh giới Niết Bàn, tu rồi về đâu?   ⚬   Tin theo Phật giáo nhưng sao lại khổ đau   ⚬   Người cư sĩ làm chủ sanh già bệnh chết được không?   ⚬   Lỡ tay làm chúng sanh chết   ⚬   Tánh biết   ⚬   Hiểu sai Phật pháp   ⚬   Đức hạnh làm người   ⚬   Phật là trí tuệ của vị Minh sư   ⚬   Pháp môn ngoại đạo mang nhãn hiệu Phật giáo   ⚬   Lời di chúc cuối cùng   ⚬   Nếu mọi người đều là tu sĩ đi xin ăn   ⚬   Nhục thân và Xá lợi   ⚬   Nhẫn nhục – Tùy thuận – Bằng lòng   ⚬   Phước chúng sanh chưa đủ   ⚬   Đứng lại thì chìm, bước tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua   ⚬   Từ trường   ⚬   Làm chủ nhân quả   ⚬   Lên đồng nhập cốt   ⚬   Xuất gia   ⚬   Nghề nghiệp sống chân chánh   ⚬   Hiểu sai Phật pháp   ⚬   Pháp sai chứ người không sai   ⚬   Phật tánh   ⚬   Niềm tin   ⚬   Nhân quả giết gà hàng loạt   ⚬   Các pháp đều không   ⚬   Chứng đạo   ⚬   Cha mẹ hiền sinh con dữ   ⚬   Bản thể tuyệt đối   ⚬   Nguyên nhân gốc của bệnh   ⚬   Trần Nhân Tôn
truonglao thichthonglac

Đoạn trừ sắc, thân tứ đại là vào cứu cánh

Khi quán xét rõ thấu lý như thật của thân tứ đại, không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Thì thân muốn gì ta không làm theo, thân gặp chướng ngại gì ta không sợ hãi, do đó dục và ác pháp đều bị đoạn diệt....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Chiếc bè sang sông

Cho nên, giới luật của Phật được xem là chiếc bè, ngón tay chỉ mặt trăng là các bạn đã hiểu sai lầm. Các bạn hãy ném bỏ những tư tưởng này mà từ lâu đã chịu ảnh hưởng tư tưởng Đại Thừa một cách tai hại....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Làm Trụ trì nên cảnh giác

Làm trụ trì lãnh chúng, khi tu hành chưa tới nơi tới chốn, dễ bị ô nhiễm, tâm dễ rơi vào dục vọng thường khởi lên nhiều tham ái, do đó mà người làm trụ trì dễ bị phá hết giới luật, sống trở lui lại đời sống sung túc dục lạc. Phạm hạnh không còn, các ác bất thiện pháp tấn công, tạp nhiễm dẫn đến tái sanh. Đáng sợ hãi nhất là đưa đến quả khổ, dẫn đến...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt

Khi một người nào muốn theo Phật xuất gia tu hành đều phải sống biệt trú 4 tháng để thử thách đời sống giới luật, nếu thấy sống được thì Phật chấp nhận cho xuất gia, còn thấy sống không được thì trở về đời bình thường. Giới luật tinh nghiêm như vậy, tại sao lại có chuyện bỏ các giới nhỏ nhặt?...

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Tẩm liệm năm trăm lớp vải

Đem vải vấn thân Phật 500 lớp là một hành động phí phạm mồ hôi nước mắt của loài người quá lớn. Đây là một hành động của vua chúa, chứ không phải là một hành động của một bậc Thánh A La Hán đã ra khỏi thế gian, đầy ô nhiễm và uế trược này....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Mắt chư Thiên

Các nhà Đại Thừa khéo tưởng tượng làm sai lệch giới luật đức hạnh của một bậc vĩ nhân nhân loại, nhất là một con người đã từng sống Phạm hạnh đi ngược lại với đời sống phàm phu của con người, thế mà khi chết lại ma chay giống như người thế tục thì còn nghĩa lý gì là đạo giải thoát, đạo trí tuệ, đạo đức hạnh, đạo thiểu dục tri túc....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Tại sao đức Phật biết nấm độc mà lại ăn

Tóm lại, đoạn kinh này do các Tổ biên soạn viết ra để thêm vào trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh sách Nguyên Thủy để nói lên thuyết nhân quả định mệnh là của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng thuyết nhân quả định mệnh này là của Bà La Môn Ấn Độ và của Thiền Tông Trung Hoa....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Bốn pháp chứng đạt làm chủ sanh tử luân hồi

Trong bốn pháp môn này chỉ cần chúng ta giác ngộ và chứng đạt một pháp cũng đủ cho chúng ta không còn trôi lăn trong biển sanh tử nữa....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Xả niệm chống đối hệ phái

Thầy nói kinh sách Đại thừa sai để Thầy chấn chỉnh lần lần, làm cho quý thầy, các huynh đệ đều thức tỉnh biết được cái đúng cái sai mà hướng về sự tu tập. Đó là lòng thương yêu của Thầy khi mà Thầy tu xong....

đọc tiếp
truonglao thichthonglac

Có ai bắt buộc bạn tu đâu

Đạo Phật là một tôn giáo tự giác, tự nguyện, nên bạn theo Phật giáo là vì toàn bộ khổ uẩn này đã được tìm ra và đã được đoạn trừ và không còn ý nghĩa ta bị chìm đắm trong những sự khổ đau của kiếp làm người: sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ....

đọc tiếp
Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.