ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Lợi ích thật sự của tôn giáo

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Lợi ích thật sự của tôn giáo

A A A

LỢI ÍCH THẬT SỰ CỦA TÔN GIÁO

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 12/03/2005

Thời lượng: [01:10:54]

 

1- TU TẬP CẦN KẾT HỢP ĐỊNH VÔ LẬU VÀ ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC

(00:00) Trưởng lão: Định Vô Lậu nó không có dạng mà người ta cứ nghĩ rằng mình cứ nghe nói thân vô thường hoặc là nói nhân quả là mình chỉ tư duy cái cấp độ hiểu nào đó thôi, chứ mình không đi sâu vào. Nhiều khi mình tư duy bán tin bán nghi nên mới không có đúng. Do như vậy nó phải triển khai cái Định Vô Lậu để cho mình phải được hiểu biết và thấm nhuần và biết cách thức áp dụng nó vào trong cuộc sống hằng ngày của mình nó mới có đem lại lợi ích, chứ không phải học suông hay làm bài suông mà còn phải biết cách áp dụng.

Nó đi kèm theo một cái Định Chánh Niệm Tỉnh Giác nó làm cho tâm chúng ta định tĩnh. Thường thường tâm chúng ta hay mất bình tĩnh lắm, cho nên sự tu học này nó giúp chúng ta phải có sức định tĩnh. Sự bình tĩnh trước các ác pháp nó tác động, mà lúc bấy giờ mình bình tĩnh thì cái tâm mình, cái tri kiến của mình mới dễ sử dụng, nó mới phá vỡ đi những cái ác pháp nó làm cho tâm mình phiền não đau khổ.

Bởi vì cái tri kiến của mình là cái sự quán Định Vô Lậu nó làm cho mình hiểu biết và mình hiểu biết thì mình phá vỡ đi những cái tác động của cái ác pháp đó, cho nên trong khi đó mình phải song song với cái Định Chánh Niệm Tỉnh Giác nó làm cho tâm định tỉnh. Khi tâm định tỉnh khi người ta chửi mình mà mình định tỉnh thì mình không có giận, còn mình không định tỉnh thì mình sẽ bị giận hờn, phiền não, đau khổ.

Do đó cái sự định tỉnh phải tập bằng từng phút, từng giây chứ không phải vào cái ngồi nhiếp tâm cái nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng, thì việc đó đối với đạo Phật không quan trọng bằng tập tỉnh thức từng phút từng giây. Rồi dần đi lên cho đến khi đúng ba mươi phút để được sức an trú, mà trong khi đó thì không được quyền ức chế, tại vì mỗi khi mình ngồi mình an trú ở trong hơi thở hoặc là tỉnh thức ở trên bước đi của mình nhưng nó sẽ có những niệm khởi lên.

Những niệm khởi lên không có nghĩa là dừng lại mà có thể nói rằng đưa nó thành cái đề tài của Vô Lậu, dùng cái tri kiến học hiểu đó mình quán xét, mình xả cái niệm đó bằng cái tri kiến chứ không phải bằng cái ức chế của mình hoặc là mình biết nó mình dừng lại không có theo nó thôi thì nó bị ức chế đi. Còn trái lại mình phải đưa nó vào một cái tư duy suy nghĩ của mình để mình thấu được cái niệm đó là ác pháp, nó ở trong cái chỗ nào? Để từ đó khi mình thấu hiểu nó rồi mình không chấp nhận nó thì nó được xả ra, nó xả gọi là ly dục ly ác pháp. Do đó cái tâm mình nó mới định tĩnh nữa và tiếp tục cứ như vậy thì cái tâm nó định tĩnh thì nó nhu nhuyến nó dễ sử dụng. Mà khi nó nhu nhuyến dễ sử dụng thì nó có ở trong tâm mà nó thanh tịnh, nó không còn tham, sân, si. Mà nó không còn tham, sân, si thì nó có bảy cái năng lực xuất hiện, tức là bảy năng lực Giác Chi xuất hiện.

(03:01) Nhưng bảy năng lực Giác Chi xuất hiện đó là Tứ Thần Túc – bốn cái Thần lực mà cái người tu người ta được những Thần Túc đó để rồi mà người ta mới làm chủ được sự sống chết và người ta chấm dứt được sự tái sinh luân hồi. Làm chủ được sự sống chết là bây giờ thí dụ con đang thở, con muốn chết thì con sẽ điều khiển nó bằng cái Thần Túc, con bảo: “Hơi thở tịnh chỉ, nhập Tứ Thiền”, thì lúc bây giờ cái hơi thở của con nó lần lượt nó dừng lại một cách rất tự nhiên. Và đồng thời chúng ta hoàn toàn không thở, nhưng mà trong thân tâm của chúng ta rất là an ổn, nó không phải đau nhức, nó không phải mệt nhọc, nó không phải tức nhói, do đó chúng ta làm chủ hoàn toàn được cái sự chết của chúng ta. Còn bây giờ mình muốn sống lại thì mình chỉ cần tác ý một cái là nó sẽ sống lại: “Hơi thở phải thở lại, thở bình thường” thì bắt đầu cái lệnh của mình như vậy thì cái hơi thở bắt đầu thở trở lại.

Con thấy pháp Phật nó có cái sức điều khiển mà, cho nên cái sức điều khiển đó nó làm cho mình làm chủ được, nó đem lại cái sự hạnh phúc cho mình, mình được sống an ổn. Thí dụ như người ta chửi mình thì mình thấy đây là nhân quả, đời trước mình đã gieo một cái nhân nào đó thì đời nay mình phải trả cái quả chứ sao? Chắc chắn là người ta chửi mình, mình bị chửi là mình đang trả quả. Còn cái người chửi đó họ đang gieo nhân ác, mà cái người đang gieo nhân ác mình phải thương họ, tội họ, họ không hiểu họ mới chửi mình chứ họ hiểu họ làm gì mà họ chửi? Các con hiểu không? Khi mình hiểu như vậy cái tâm mình nó hóa giải nó không còn giận hờn, tức giận nữa, thì coi như tâm mình nó đâu còn đau khổ?

2- ĐẠO PHẬT LÀM CHỦ SANH, GIÀ, BỆNH, CHẾT

(04:43) Các con thấy pháp Phật nó thực tế, nó cụ thể, nó làm cho người ta ở trong cái sự hiểu biết bình thường mà nó được giải thoát mấy con. Còn bây giờ ví dụ như cái thân con bệnh, nhức cái đầu, thì nếu mà mình chưa có thì mình an trú trong cái hơi thở hoặc là trong cánh tay đưa ra đưa vô. Mình trú tức là mình nhiếp cái cánh tay đưa ra đưa vô như thế này, mình không lưu ý cái đau, mặc dù cái đau nó đang có đau nhưng mình vẫn lưu ý cánh tay đưa ra vô, thì nó chia con hết phân nửa cái đau rồi. Bởi vì con trụ ở trong cánh tay đưa ra đưa vô, cái tâm con nó cột trong cánh tay, thì nó vừa biết đau mà nó vừa biết cánh tay đưa ra đưa vô thì con đã giảm bớt phân nửa cái đau. Thay vì nhức đầu con chịu không nổi nhưng mà khi con trú trong cái cánh tay con đưa ra vô thì con giảm bớt phân nửa. Rồi bắt đầu con tác ý: “Thọ là vô thường, cái đầu đau này không có được ở đây, đi rời khỏi thân ta”, thì con chỉ nói vậy thôi rồi con đưa ra đưa vô. Một lúc sau cái tâm con nó an trú ở trong cánh tay, nó lại quên đi cái đau. Nó quên đi cái đau là cái đau đã hết rồi con, con hiểu không? Đó là cách thức nó làm chủ cái bệnh trong khi mình đâu có cần uống thuốc gì đâu? Mình đâu có tốn tiền, mình đâu có đi bệnh viện, bác sĩ gì đâu? Cuối cùng bệnh gì trị cũng hết con.

(05:57) Bởi vì Phật pháp nói như thế này: “Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu”. Trên cái thân mình quán cái thân mình thấy nó ưu phiền, tức là nó có đau bệnh rồi, thì mình sẽ khắc phục cái bệnh đau đó nó sẽ hết bệnh. Cho nên đạo Phật làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Sanh: làm chủ cái đời sống của mình, ai chửi mắng, ai làm gì mình không giận, không buồn phiền. Làm chủ già: già quắc thước như Thầy bảy mươi chín tuổi gần một năm nữa là tám mươi tuổi rồi, nhưng mà Thầy thấy Thầy vẫn khỏe mạnh đi đứng vững vàng, trèo núi được, đi lên dốc mà không mệt, những người tuổi trẻ mà đi dốc còn mệt mà Thầy không mệt thì tức là Thầy biết cơ thể mình quắc thước, nó khỏe mạnh mặc dù tuổi rất lớn, đó là mình làm chủ được cái già. Rồi làm chủ cái bệnh: như hồi nãy Thầy nói cách thức đẩy lui bệnh. Rồi làm chủ cái chết: tịnh chỉ được hơi thở, chứ ai mà dễ gì làm được điều này? Bốn cái chỗ đau khổ của kiếp người mình làm chủ, thì mình tu hành theo đạo Phật đạt được như vậy là mình mừng rồi chứ? Mình đòi hỏi làm Phật làm chi, làm Thánh làm chi cho nó cực? Cho nên khi con người mình tu vậy là mình thấy hạnh phúc rồi chứ?

3- NẾU THẦY DẠY MÀ KHÔNG CÓ AI TU CHỨNG THẦY SẼ ĐỐT HẾT SÁCH

(07:06) Cho nên sách Thầy mà viết ra thì hầu hết là nhờ Phật tử mỗi người một chút, họ đóng góp nhau họ in rồi họ phát ra. Với cái số lượng mà người ta phát ra, bởi vì mình không có bán, mình cho, cho nên số lượng in bao nhiêu cũng hết, nó không còn. Nhưng mà Thầy thấy tốn tiền của Phật tử quá nhiều. Coi vậy chứ cái số kinh sách in ra được tốn hao nhiều tiền, những người Phật tử phải làm bằng mồ hôi nước mắt mà có. Nhưng vì muốn lợi ích cho nhiều người cho nên người ta mới bỏ ra từng giọt mồ hôi nước mắt người ta đến lấy người ta in những cái sách của Thầy. Cho nên khi mà Thầy làm công việc này, mà Thầy thấy nếu mà cái người mà hướng dẫn họ tu mà không chứng thì Thầy dẹp Thầy đốt sách hết.

Nghĩa là trong khóa này mà Thầy đào tạo một số tu sĩ, hơn sáu mươi người ở đây về cái khóa này, coi như Thầy khóa sổ Thầy không nhận thêm (có một số người về xin nữa nhưng vì một tháng đã học trôi qua rồi, thì bây giờ có vào cũng học không kịp đâu, do đó Thầy khóa sổ Thầy không nhận nữa), thì cái số người này mà nếu trong một năm, hai năm cho đến ba năm phải có người tu hoàn toàn làm chủ sự sống chết này. Nếu mà không làm chủ sự sống chết này đúng là bảy năm như Phật đã nói trong kinh Tứ Niệm Xứ: “Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm”, mà nếu bảy năm không có người tu chứng sách vở Thầy xé hết, không để Phật tử người ta hao tốn nữa.

Nhất định là Thầy phải đào tạo cho được những bậc mà gọi là làm chủ được sự sống chết của họ. Nếu mà làm chủ được sự sống chết của họ rồi thì kinh sách Thầy còn để lại cho đời, để cho mấy con sau này mấy con còn có chỗ mấy con nương tựa mấy con tu để được giải thoát. Còn khi mà sách Thầy mà Thầy đã dạy mà chỉ có mình Thầy tu được làm chủ mà bao nhiêu người theo Thầy tu không làm chủ thì Thầy đốt, bởi vì chúng sanh không có đủ phước cho nên cái nghiệp quá nặng không tu được, thì để lại người ta phải tốn hao tiền. Để lại người ta mất công tu mà tu được những gì? Đốt, bỏ! Theo Thầy thiết nghĩ là như vậy. Để cho đời sau người ta không bị khổ, người ta không mất tiền.

(09:17) Chứ con thấy kinh sách Đại thừa các con nhìn thấy quý Thầy tu cuối cùng cũng đi nhà thương, cũng bệnh, cũng chết một cách như người thường thì còn nghĩa lý gì? Đạo Phật nó làm chủ bốn sự đau khổ sinh – già – bệnh – chết mà giờ đi theo đạo Phật rồi rốt cuộc quý Thầy được những gì đây? Hay là chỉ cất chùa to Phật lớn thôi? Để rồi phục vụ cúng bái tụng niệm những điều mê tín không đây? Thì kinh sách đó để như vậy bây giờ ai đốt đây? Nếu mà không đốt thì tất cả những con người đời sau chúng ta, những thế hệ sau này nó cũng nói: “Ờ đây của Phật thôi”, nó cũng tu rồi nó cũng như quý Thầy hiện giờ thì xem chừng có lợi gì?

Theo Thầy thiết nghĩ sách vở của Thầy nếu mà đào tạo được thì còn may ra để lại cho đời, nếu đào tạo không được thì chấm dứt, Thầy đốt sạch. Trong những cái khóa mà Thầy hướng dẫn tới đây, cái khóa này mà Thầy hướng dẫn mà quý Thầy được thì còn để lại cho đời sau, mà nếu quý Thầy tu không được, dẹp, Thầy sẽ dẹp ngay. Thầy quyết định rồi.

Mặc dù Thầy dạy rất là đạo đức, người ta đọc sách Thầy người ta sống gia đình hạnh phúc lắm. Nhưng mà Thầy thấy nếu mà tu mà không tới nơi tới chốn như vậy thì Thầy nghĩ rằng cũng đốt bỏ thôi. Vì đời nó không đủ duyên phước nó thọ hưởng những cái phước Pháp Bảo của Phật, còn để lại cho đời thì nó lại càng làm cho đời khổ. Con thấy như từng kinh sách, từng băng đĩa phổ biến ra biết bao nhiêu không? Cuối cùng ai được những gì đây? Hay là tốn hao mấy con? Nhiều tiền lắm mấy con, bằng mồ hôi nước mắt của mấy con chứ mấy con có ăn cắp ăn trộm của ai được đâu? Có phải không?

(Thầy nói một học trò hướng dẫn các Thầy vào bên trong chờ Thầy tiếp khách chút xíu rồi Thầy sẽ ra, còn bây giờ không có chỗ, bởi vì quý Thầy là người xuất gia, ngồi chung coi không được, người ta sẽ đánh giá trị mình, vì quý Thầy là người xuất gia mà lại là nam, còn ở đây là các cư sĩ nữ. Không phải Thầy không muốn cho họ vào nhưng mà mình phải có cái nhìn khôn khéo người ta đánh giá trị mình.)

4- NGƯỜI TU CHỨNG LÀ MỘT GƯƠNG HẠNH SỐNG, MỘT BỘ KINH SỐNG

(11:30) Mấy con thấy cuộc đời tu hành Thầy hướng dẫn mà người ta tu được thì đó là một cái hạnh phúc cho đời, đó là cái gương hạnh sống, một bộ kinh sống. Một người mà Thầy hướng dẫn họ làm chủ bốn sự đau khổ của họ được là một bộ kinh sống đó. Thí dụ như bây giờ tất cả mọi người đi theo các pháp Đại thừa người ta tu mà người ta không làm chủ được vậy, mà ở đây người ta chỉ tu theo Nguyên Thủy như vậy mà người ta làm chủ được như vậy, thì thử hỏi các chùa, mọi người người ta có vào đây tu không? Đó là cái bộ kinh sống của người ta mà.

Mà bây giờ cái lớp Thầy hơn sáu mươi người mà chỉ cần được mười người chứng quả A La Hán làm chủ bốn sự đau khổ như vậy thì thử hỏi thế gian này, không những ở đất nước chúng ta đâu mà cả thế giới người ta sẽ tập trung về đây người ta tu tập đó mấy con, không có chỗ đó. Bởi vì đây là cái gương sáng rồi. Người ta làm được thật sự, mà năm mười người mà người ta làm được chứ không phải là một, thì như vậy nó báo trước cho chúng ta biết rằng cái thời đại của chúng ta nếu được phước thì sự đào tạo của Thầy sẽ được, mà nếu thiếu phước thì sự đào tạo Thầy không được. Thì tức là tất cả chúng sanh đều không được, không có phước chứ gì? Thì tốt hơn sách vở Thầy đốt chứ để làm chi mà phải hao tốn tiền của Phật tử? Các con thấy, không có hao tốn tiền của Phật tử, nào băng đĩa này kia cũng đâu có hao tốn? Bởi vì các con thấy bây giờ các con giải trí các con nghe nhạc nó còn thoải mái hơn là các con nghe pháp, còn bây giờ không thì các con cứ nghe rỉ rả những lời dạy pháp mà cuối cùng pháp đó tu được những gì? Nó mất thì giờ các con … (Không nghe rõ).

Đó các con thấy bây giờ mọi người ở đây, hơn sáu chục người về ở đây tu tập, thì bao nhiêu mồ hôi nước mắt của Phật tử hướng về đây chứ đâu phải khi không mà làm sao nuôi được một số người dữ vậy được? Bây giờ một gia đình nào mà cái người nào làm giỏi nuôi sáu chục người này, nuôi nổi không? Không nổi. Quá vất vả chứ. Vậy mà ở đây người ta nuôi nổi thì công lao của bao nhiêu người chứ đâu phải một người. Thế mà tu không ra gì thì thử hỏi làm sao đây? Có đúng không? Không đúng. Cho nên Thầy nhất định kỳ này Thầy đào tạo, mà đào tạo tu được thì thế gian này còn lợi ích, mà tu không được Thầy dẹp hết. Thầy đi tìm cái hang cái hốc nào đó Thầy ẩn cho rồi.

Cuộc đời của Thầy thảnh thơi, Thầy làm chủ được bốn sự đau khổ của mình rồi, mà nếu quý Thầy tu không được Thầy tìm một cái hang nào đó Thầy ẩn trong đó thôi, rồi Thầy chẳng bao giờ mà Thầy còn gặp ai nữa hết. Bởi vì pháp Phật không ai tu được thì để làm gì đây?

5- CẦN PHẢI SÁNG SUỐT NHẬN ĐỊNH ĐỂ KHÔNG BỊ LỢI DỤNG BỞI TÔN GIÁO

(13:58) Con người bây giờ nó yếu quá đi nó tu không được, thì tốt hơn là mình dẹp đi để cho người ta sống nó có một cái chiều, thì người ta thà là người ta khổ nhưng mà người ta không bị đối lập. Còn bây giờ có tôn giáo rồi con thấy hai cái tư tưởng nó đánh nhau. Mỗi lần mình muốn cái đó thì mình nhớ đến cái chuyện của mình tôn giáo thì mình không dám. Còn đời, người ta sẵn sàng người ta buông xả, người ta không bị cái tư tưởng cản trở. Còn mình bây giờ có cái tư tưởng của tôn giáo rồi, nhiều khi mình làm mình sợ tội, phải không? Con vì vậy mà cứ nó bị đấu tranh với nhau, con người của mình nó bị giành giật, nó đau khổ.

Cho nên thà là không có một cái tư tưởng của tôn giáo nào hết thì mình sống ác thiện mình chấp nhận mình chịu khổ thôi. Còn thiện thì phải đàng hoàng toàn thiện chứ còn không khéo nửa thiện nửa ác như thế này không được, nó làm cho người ta càng khổ thêm.

Bởi vì mình phải nghĩ rằng phải biết thương người, mà con người sinh ra quá khổ, bây giờ thêm cái tôn giáo làm khổ nữa. Mà con thấy bây giờ cất chùa to Phật lớn vậy, đến cầu khẩn cúng bái mà chẳng có lợi ích gì mà tốn hao bao nhiêu tiền? Tiền tỷ chứ đâu phải, con thấy bây giờ chùa tiền cất tiền tỷ không chứ đâu có cất ít được? Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người ta đổ vào mà rồi đem lại cái lợi ích gì? Hay là đem lại cái sự mê tín mơ hồ hết? Mà cứ tin tưởng thôi, bởi vì người ta cứ nghĩ đó như vậy là mình sẽ được an ổn. Nhưng mà cuối cùng được những gì đây? Số không, chẳng có gì hết.

Cho nên cái người phải sáng suốt, phải biết đừng có để cho người khác lợi dụng cái này mà làm tiền sống trên mồ hôi nước mắt của mình. Có nhiều người người ta lợi dụng đó. Cho nên Thầy thấy phải nên hoàn toàn là phải sáng suốt nhận định để giúp cho những thế hệ sau này con cháu của chúng ta không còn đau khổ.

Cũng như con thấy …​ (không nghe rõ) … cũng có một nhà triết học nào đó đưa ra một cái lý thuyết. Trời đất ơi người ta thấy hay quá, lý luận hay quá, nhưng mà dạy mãi cho đến khi mà cuối cùng trời đất ơi nó còn khổ hơn là chết nữa. Một cái triết học thôi chứ huống hồ chi một cái tôn giáo?

Còn cái tôn giáo con biết đưa ra cái bao nhiêu người theo làm tín đồ của tôn giáo đó, cứ phải thề thốt trung thành với tôn giáo đó, không dám đi qua tôn giáo khác, bây giờ nó làm bậy cũng phải theo nó thôi. Con thấy không? Nó chi phối cái tư tưởng của người ta ghê gớm, nó ảnh hưởng cái tư tưởng của người ta ghê gớm lắm, nó giết người ta chết đứng ở trong đó. Con hiểu không? Rất là khổ. Những cái triết học, những cái hệ tư tưởng của tôn giáo nó giết người ta chết được.

(16:18) Cho nên theo Thầy thiết nghĩ cái gì lợi ích là để, cái gì không lợi ích thì dẹp bỏ. Cho nên trong kinh sách mà Thầy viết, Thầy nói, tại vì Đại thừa nó sai nó không đúng, Thầy vạch ra, chứ nếu mà không vạch ra thì làm sao mấy con biết cái đó là sai đâu? Nhờ Thầy nói ra. Thầy dám nói ra là tại vì Thầy làm chủ được mà. Chứ còn nếu mà Thầy chưa làm chủ, ở trong kinh sách Đại thừa nó nói bậy bạ là tội đọa địa ngục, ai cũng sợ hết mà, có ai dám nói đâu? Làm sai cũng không dám nói nữa. Cái gì cũng không dám nói, nói cái đầu bể bảy miếng, trời đất nghe nó ghê gớm quá. Còn Thầy thì bể tám miếng, chín miếng, mười miếng Thầy cũng chẳng sợ, Thầy vẫn nói thẳng. Cho nên vì vậy mà Thầy giúp cho mọi người người ta sáng suốt, người ta nhận định được. Thầy muốn sao mà con người chúng ta bớt khổ, cái ước muốn của Thầy là như vậy.

6- NẾU CÓ NGƯỜI TU CHỨNG THẦY SẼ MỞ LỚP DẠY ĐẠO ĐỨC Ở THÀNH PHỐ

(17:06) Nếu mà cái lớp này được thì một cái thời gian sau này ở thành phố sẽ mở cái lớp dạy đạo đức. Cái lớp này mà Thầy đào tạo được rồi, Thầy sẽ cho cái số người mà họ đã tu chứng được họ sẽ đứng lớp họ dạy đạo đức. Thì thành phố sẽ tổ chức một tháng có bốn ngày chủ nhật, thay vì mấy con đi chơi, trong những ngày kia thì mấy con đi làm, tới cái ngày chủ nhật mấy con đăng ký mấy con ghi tên vào mấy con học, người ta sẽ dạy đạo đức làm ngườisống không làm khổ mình khổ người.

Nghĩa là các con nghe đạo đức các con không biết nó như thế nào nhưng mà đến người ta dạy cho mình, thì người khác chửi mình mình không giận, người ta dạy cho mình hoàn cảnh gia đình mình xảy ra mình bình tĩnh mình không có gì đó mình khổ sở, mình nức nở trước nghiệt cảnh của mình. Người ta dạy cho mình rất bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh éo le, nó không còn dao động, nó không còn sợ hãi. Người ta dạy cho mình có cái nền đạo đức không làm khổ mình. Đó người ta dạy.

Sau một năm mà học ở trong cái này, mỗi tháng vậy con học bốn ngày chủ nhật thì trẻ em cũng học được, người lớn cũng học được, người già cũng học được, người nào cũng vào học được hết. Cái lớp đó thì thành phố Hồ Chí Minh thì rất đông người, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà có đủ duyên mà cái lớp này Thầy đào tạo được thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những lớp đó và có một số Phật tử họ sẽ xin phép đàng hoàng Thầy đến để dạy, để giúp đỡ cho người ta sống đạo đức. Bởi vì đất nước của chúng ta, xã hội của chúng ta hiện giờ đạo đức nó đang xuống dốc lắm mấy con, cho nên ác pháp nó không đẩy lùi, người ta giết người cướp của một cách ghê gớm lắm. Mình phải đem đạo đức ban rải cho mọi người.

Cho nên từng đó những cái lớp học đó thì mấy con đến dự một ngày thôi, một buổi thôi mấy con sẽ học được cái đạo đức, rồi tuần sau mấy con đến nữa, đến mãi đến mãi và cái lớp học nó sẽ càng ngày càng đông hơn, để giúp cho mấy con có hiểu biết đạo đức. Khi hiểu biết đạo đức thì đạo đức với bản thân của mình; đạo đức với gia đình nghĩa là cha mẹ dạy con cái, con cái biết vâng lời cha mẹ, đó là cái đạo đức; rồi đạo đức với xã hội, chung đụng với mọi người xung quanh mình phải cư xử như thế nào. Rồi những bài pháp mà người ta dạy mình về đạo đức, cách thức để áp dụng đạo đức trong đời sống, thực hiện những cái pháp hành để mà thực hiện được cái đạo đức đó. Người ta dạy cho mình cách thức để cho mình tập luyện, để cho mình sống với cái đạo đức đó cho được. Đó là cách thức hướng dẫn trở thành cái nền đạo đức của con người.

7- KỶ LUẬT CỦA LỚP ĐÀO TẠO TU SĨ GẮT GAO

(19:43) Cái lớp này mà đào tạo được người thì cái lớp đạo đức nó sẽ ra đời, chứ còn một mình Thầy mà mở nhiều lớp Thầy đâu có đứng dạy được? Phải nhờ nhiều người, nhiều Thầy đã tu xong. Thầy mong rằng cái lớp đào tạo này sẽ rất chịu cực khổ, nhưng họ nỗ lực họ tu thì chắc chắn là nó sẽ đạt thành những kết quả, những ước mong của Thầy. Bởi vì đây là chương trình giáo dục đào tạo cho nên nó sẽ đào tạo được chứ không phải là tu cầu may, tu người nào được thì được, người nào không được thì thôi, tu cầu may thì ở đây không cầu may. Mà đào tạo người nào tu được giữ đúng giới luật đúng kỷ luật thì người đó tu được, còn người nào phạm giới phá giới thì buộc lòng Thầy phải cho họ ra dự tính, chứ không có được tham dự cái lớp này.

Tuy rằng sáu chục người nhưng cuối cùng người nào còn phạm thì Thầy sẽ đưa ra hết. Nghĩa là bây giờ ví dụ như ăn, ngủ rồi độc cư này – đó là ba đức hạnh rồi, mà cái người vào lớp này phải ăn ngày một bữa, không được ăn phi thời. Mà người nào mà lén uống một ly sữa hay ăn phi thời một cái kẹo thôi, lần thứ nhất Thầy cảnh cáo, lần thứ hai Thầy bắt phạt quỳ một cây hương, lần thứ ba Thầy đuổi đó. Nghĩa là Thầy cho ra khỏi lớp chứ Thầy không cho ở đây đâu, phạm giới.

Thì ngủ mà ngủ phi thời, cái giờ thay vì hai giờ dậy mà ngủ tới hai giờ rưỡi là một lần cảnh cáo, phải đúng hai giờ chứ mà dậy trễ đôi ba lần là Thầy đuổi Thầy không cho ở đây tu nữa, tu vậy không được. Còn độc cư mà hễ nói chuyện là bị đó, lần thứ nhất Thầy cảnh cáo, lần thứ hai Thầy còn thấy nói chuyện Thầy bắt quỳ hương, Thầy bắt phạt đó, lần thứ ba Thầy đuổi ra khỏi lớp. Cho nên sáu mươi người mà coi chừng sẽ còn có năm mươi người thôi, hễ hở ra là bị đuổi đó.

Bởi vì kỷ luật gắt gao thì đào tạo mới được, kỷ luật không gắt gao thì không đào tạo được. Mà ba cái giới này nó thuộc về loại ly. Cái giới thứ nhất là nó ly cái tham ăn, mà ly được cái tham ăn thì tất cả cái tham khác nó đều ly theo. Còn cái thứ hai ly ngủ là ly cái tâm si, bởi vì mình si mình mới ham ngủ, do đó mình ly được cái này mình làm chủ được cái ngủ của mình thì đó là mình ly được cái si.

Còn cái thứ tư là độc cư, mình ly được cái này không tiếp duyên, mình sống trầm lặng một mình mình, cái này là ly ham vui nói chuyện này chuyện kia, thích theo cái cuộc đời nó không phải là đạo. Mình sống trầm lặng một mình để mình quan sát lại tâm mình, còn mình tiếp duyên mình nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, đó là mình vui theo đời. Cho nên vì vậy mà phạm ba cái giới này là bị đuổi ra khỏi lớp. Hằng ngày mình cứ nói chuyện thì làm sao tâm mình thanh tịnh? Mình vương vào ba cái chuyện đời, chuyện pháp này kia để làm gì đây? Mình lo mình tu. Cho nên những người nào nói chuyện là lần lượt Thầy sẽ cho ra khỏi lớp.

(22:29) Cho nên sáu mươi người mà giữ trọn được sáu mươi người đó là may mắn, còn nếu sáu mươi người mà thấy có phạm lỗi là buộc lòng Thầy tách. Còn một người Thầy vẫn dạy chứ Thầy không cần nhiều đâu, mà một người giữ đúng giới, còn nếu phạm giới lần lượt Thầy cho ra hết, không để trong lớp học của Thầy, để Thầy chịu Thầy cực khổ mà cuối cùng chẳng được gì. Bởi vì họ phạm ba cái giới này là họ tu không được.

Ăn – tức là họ không ly tham mà họ ăn phi thời tức là họ không tu được. Mà ngủ – họ ngủ phi thời họ cũng tu không được bởi vì họ si, họ còn ham ngủ thì thôi ra đời đó mặc sức mà ngủ, ở trong chỗ này là chỗ tu chứ không phải là chỗ ngủ, giờ giấc đâu người ta cho mình ngủ đúng giờ đúng giấc, đó là một cách thức đào tạo mà. Còn ở đây là sống độc cư trầm lặng chứ không phải sống nói chuyện, muốn nói chuyện thì ra đời để mặc sức mà nói, ở đây không phải là chỗ nói chuyện, còn thích nói thì ra đời cho nó đã đi chứ còn vào đây mà tập mà nói chuyện thì không được.

Đó là những cái kỷ luật của Thầy, buộc lòng Thầy đào tạo họ thì phải sống đúng, mà hễ sống đúng cái này Thầy dẫn đi tới nơi tới chốn, còn không đúng thì không được. Các con thấy cái giới luật của Thầy như vậy đó, mà nếu mà các con thấy muốn tu là mấy con cũng phải nghĩ là mình làm được không, sống được không? Sống được thì mới vào tu, mà sống không được thôi đừng có vào, vào đây rồi mất công Thầy phạt quỳ gối.

Thật sự ra Thầy bắt mấy con quỳ gối mà Thầy khóc. Tại sao? Tại vì mấy con khổ quá mà kỷ luật không phạt mấy con không được. Và nếu mấy con vào đây mà Thầy đuổi mấy con Thầy khóc, Thầy thương lắm. Nhưng mà điều kiện ra làm sao – kỷ luật, nếu để mấy con thì nó sẽ lây tới người khác. Các con hiểu không? Đó. Chứ không phải là Thầy không thương mấy con đâu, Thầy rất thương. Khi đuổi khi phạt mấy con là Thầy đau xót lắm, nhưng mà cái nghiệp của mấy con mà Thầy nói mấy con không nghe Thầy biết làm sao hơn là Thầy phải áp dụng kỷ luật chứ?

Pháp bất vị thân chứ? Nó không có nghĩa là bây giờ cái người thân của Thầy hoặc là cái người mà có công lao cho Thầy bao nhiêu đi nữa mà tới chừng phạm là phải đuổi. Thí dụ bây giờ Thầy Chơn Giáp hoặc cô Liên Hợp này có công lo kinh sách này kia phổ biến, biết là có công, nhưng mà vào đây mà lớp học mà phạm là Thầy cũng loại ra liền tức khắc chứ không có nói công gì hết, thí dụ như vậy đó. Đó là cái kỷ luật.

Cho nên Thầy nhớ ngày xưa đức Phật, trong cái thời đức Phật, đệ tử có ông Xá Lợi Phất với ông Mục Kiền Liên là hai người đệ tử đó là hai cánh tay của Phật đó mấy con, cánh tay trái cánh tay mặt đó, để mà giữ vững cái Tăng đoàn của Phật. Mà cái số chúng của hai vị này ồn náo đức Phật đuổi ra, mặc dù là đệ tử của hai ông này vẫn đuổi ra hết đó: “Ở đây không phải là cái chỗ mấy ông đến đây mấy ông làm ồn, mấy ông đi ra khỏi chỗ này đi”. Mà đó là đệ tử của hai người đệ tử trung thành nhất của mình mà vẫn đuổi đó. Đúng là đức Phật là người pháp bất vị thân mấy con, Thầy thì bây giờ Thầy cũng muốn vậy đó, để đào tạo một cách …​(không nghe rõ), mấy con. Đó là cái cách thức của Thầy.

8- CON ĐƯỜNG CỦA ĐẠO PHẬT LÀ PHẢI VÔ LẬU CHỨ ĐỪNG HỮU LẬU

(25:19) Mấy con hôm nay về thăm Thầy, đó con thấy ở cái Tu viện của Thầy thì đơn giản lắm, không có gì hết, nhưng mà sống thanh bần vậy chứ nỗ lực tu lắm đó mấy con. Thầy cũng cám ơn mấy con là mấy con đã giúp đỡ Thầy. Cô Liên Hợp cũng chịu cực khổ, do Thầy Chơn Giáp bên đó gửi tiền hoặc gửi thư qua thì cô bên đây chịu cực khổ lo lắng đi in kinh sách này kia, thậm chí phải chở lên trên này giao cho Tu viện gửi cho các nhóm Nguyên Thủy. Cô làm cái nhiệm vụ này thật ra Thầy thấy cô cũng cực khổ lắm con, chứ không có sung sướng gì đâu. Vậy là cô cũng tạo phước mà tạo phước tu chứ không phải tạo phước mà tạo phước báu để mà hưởng giàu sang thì chết, tu giải thoát đó con, sau này phải ráng nỗ lực tu.

Cuộc đời của mình cái thân của mình là thân nghiệp, nó đang giành giật nó đang sai bảo mình nó làm những điều đau khổ, mà nếu mình không làm chủ được nó thì cuộc đời mình sẽ tiếp tục tái sinh luân hồi không bao giờ dứt.

Phật tử Liên Hợp: Thưa Thầy con làm đây cũng có mấy cô mấy chú cũng phụ làm chứ một mình con chắc không làm nổi.

Trưởng lão: Đúng vậy. Bởi vậy công lao của mấy con nhiều lắm, cho nên ráng nếu mấy con làm được cái này thì mấy con hướng đến sự tu tập giải thoát. Các con sẽ đọc sách Thầy, chỉ có giải thoát, chỉ có làm chủ bốn sự đau khổ này mới chân hạnh phúc mà thôi, chứ không khéo cuộc đời của mình bị trôi lăn trong lục đạo. Các con làm đó thì có cái phước báu thiệt là phước hữu lậu đó mấy con, chứ phước vô lậu chưa có đâu.

Phước vô lậu là do mấy con phải tự tu đó mấy con, tự thắp đuốc lên mà đi đó. Còn bây giờ mấy con làm kinh sách phổ biến cho mọi người đọc để biết chánh pháp của Phật đó là phước hữu lậu đó mấy con, chứ chưa phải là vô lậu đâu.

Thành ra khi mà làm cái điều này rồi thì bắt đầu mình phải quay trở lại để cho mình thắp đuốc lên, mình phải ly dục ly ác pháp trong thân tâm của mình, chứ không phải là bây giờ mình làm vậy nó đủ đâu mấy con. Đó là một cái phước hữu lậu, nó còn lậu hoặc, cho nên mấy con thấy cái phước hữu lậu nó vẫn còn thấy nhọc nhằn. Ví dụ như từ ở dưới con phải chở kinh sách lên đây đâu có nghĩa là ngồi thư thả được? Nên mấy con thấy còn nhọc nhằn đó, mà nhọc nhằn đó là lậu hoặc chứ gì? Có đúng không? Rồi còn lo lắng nữa, lo lắng đủ điều chứ đâu phải không đâu, chứ đâu phải rằng nó yên ổn cho tâm mấy con đâu? Cho nên nó là hữu lậu mấy con, phước hữu lậu.

Dù là giàu như vua chúa, dù là làm tổng thống của nước Mỹ đi nữa vẫn là hữu lậu. Mà Thầy thấy như tổng thống Bush ông còn khổ hơn chúng ta nữa, bão lụt nước Mỹ thì ông coi còn bất an hơn nữa chứ đâu có sung sướng gì? Cho nên càng phước hữu lậu bao nhiêu mấy con càng cực bấy nhiêu. Cho nên con đường của đạo Phật là phải vô lậu chứ đừng hữu lậu, quá khổ đi.

Cho nên đối với Thầy thì bây giờ là vô lậu rồi, Thầy hoàn toàn Thầy không có cầu danh cầu lợi, không cầu gì hết mà ước nguyện của Thầy làm sao cho chúng sanh sống có đạo đức, tu tập được làm chủ bốn sự đau khổ. Thầy ước nguyện điều đó để con người trên hành tinh này họ sống được an ổn, được yên vui chứ không khéo tự họ làm khổ cho nhau, quá khổ. Thầy chỉ có ước muốn như vậy, được giáo pháp, được nền đạo đức của Phật ban rải ra rộng để cho người ta hiểu, để cho người ta đừng có làm khổ nữa. Đó là đủ rồi.

9- KHI THẦY MẤT KHÔNG ĐƯỢC XÂY THÁP HAY LỢI DỤNG THẦY LÀM TIỀN

(28:47) Thầy ước muốn vậy thôi chứ còn đối với Thầy thì chẳng có gì nữa hết, Thầy muốn đi hồi nào Thầy đi, Thầy muốn ở hồi nào Thầy ở, nhưng khi mà Thầy thấy đúng là Thầy sẽ đi đó, Thầy sẽ xong công việc Thầy đi đó mấy con. Nghĩa là Thầy đào tạo cái lớp này xong rồi, Thầy tổ chức các lớp học từ chi nhánh chỗ này đến chi nhánh chỗ khác rồi, quý Thầy thì đưa họ đi về tất cả chỗ đó dạy rồi, Thầy thấy duyên Thầy nó mãn rồi, Thầy sẽ đi.

Thầy không để lại một cái gì hết, sau khi Thầy chết rồi thì Thầy yêu cầu mọi người nên trồng ở cái mã của Thầy là cây xoài để nó sẽ ra trái rồi sẽ gửi cho mọi người mỗi người một trái. Cây xoài nó tốt lắm con, nó ăn thân Thầy tốt lắm, chứ đừng có xây tháp xây mồ gì hết, mà người nào cãi Thầy thì không được, cãi Thầy Thầy sẽ vào trong núi Thầy coi có cái hang nào Thầy chui Thầy nhập đó. Nghĩa là Thầy biết tâm niệm của mấy con là Thầy chết mấy con xây tháp là Thầy chui mất, Thầy không có để. Mà Thầy dặn mà nghe lời Thầy biết, Thầy biết trước mấy con chứ không phải Thầy không biết trước đâu. Thầy dặn mấy con chứ: “Bây giờ Thầy chết thì đem chôn chỗ đó đó, đem mua một cây xoài đem về trồng, hay mua một cái hột xoài đem ươm trồng ngay tại chỗ mã đó, cái mã đất chứ không có để đá để gạch gì hết, rồi bắt đầu đó cái cây xoài nó lớn lên rồi thì nó ăn cái mã đó nó sẽ ra trái, mấy con sẽ ăn trái xoài ngọt lắm, không có chua luôn đâu”.

Thầy chết Thầy cũng muốn cái thân của Thầy để làm lợi ích cho đời, ban cho mấy con được cái trái xoài ngọt. Lúc bây giờ đó người ta lợi dụng Thầy mà Thầy dặn mà nếu lợi dụng Thầy mà bán trái xoài này đắt tiền, nghe trái xoài mà ở trên cái mã Thầy họ mua đắt lắm mấy con, một trăm triệu họ cũng dám mua đó mấy con. Bởi vì nghe cái người tu như Thầy mà được trồng cây xoài lên trái là người ta lợi dụng chỗ đó người ta bán đắt mấy con, thì Thầy dặn trước nếu người nào bán như vậy là cây xoài sẽ chết, Thầy không cho cây xoài sống đâu. Các con hiểu không?

Bởi vì nhiều người ta lợi dụng con, Thầy nói thật sự đó. Con biết bây giờ Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường ông ta để hai cái nhục thân, bây giờ nó lấy cây tầm vong nó gác ngang đường như vậy, mình đi ngang qua xe mình chạy tới cũng phải đưa tiền nữa. Đó là tại cái ấp đó nó làm lấy tiền, mà hồi đó nó chưa làm cổng còn bây giờ nó làm cổng rồi mấy con đến cái chỗ đó coi, trời đất ơi mấy con phải bỏ tiền mấy con mới vào được chứ nó cho mình vào hả?

Nó khôn lắm, nó lợi dụng cái chỗ đó nó lấy tiền đồng bào, lấy tiền mọi người hết đó. Thầy không có chấp nhận điều đó đâu, Thầy chết Thầy không bao giờ mà Thầy để người ta lấy tiền, làm tiền mấy con. Người ta lợi dụng lắm, một cái người mà có tai tiếng gì đó, có một hình ảnh gì khác lạ đó, thì cái hiếu kỳ của con người mà, người ta muốn đến đó để mà người ta nhìn, người ta thấy để người ta chiêm ngưỡng đi, thì lợi dùng cái lòng chiêm ngưỡng đó mà người ta lấy tiền, coi như người ta mượn cái đó để người ta bán người ta ăn.

(31:35) Như vậy là Thầy sẽ không chấp nhận cái điều đó. Nghĩa là để cho người ta tự do người ta đến chiêm ngưỡng gì cũng được hết, người ta chiêm ngưỡng cây xoài của Thầy sao cũng được hết, phải không? Chứ mà làm cổng mà mở ra mở vào để lấy tiền thì không được, Thầy không chấp nhận điều đó. Đối với Thầy thì cái gì mà nó đúng thì đúng chứ cái gì mà làm phi đạo đức Thầy không chịu.

10- HIỆN TRẠNG MƯỢN TÍN NGƯỠNG, TỪ THIỆN ĐỂ LÀM TIỀN NGƯỜI KHÁC

(32:00) Mượn người khác để làm tiền người khác. Cũng như giờ người ta mượn ông Phật để làm tiền mấy con. Có phải không? Mấy con thấy điều này là rất rõ. Người ta mượn đức Phật Thích Ca để người ta làm tiền mấy con. Các con thấy người ta mượn cái hình ảnh Phật mà người ta làm tiền, cứ làm thật nhiều tượng Phật rồi mỗi tượng Phật để một cái thùng phước sương, rồi bà con mình mê tín sao không biết cứ lạy Phật rồi bỏ vào đó một ngàn hai ngàn, trời đất ơi một tháng sau họ giở cái thùng phước sương họ đầy ngập hết. Bởi vậy cho nên chùa nào Thầy thấy cũng để thùng phước sương là mấy người này khôn lắm mấy con, khôn lắm không có dại đâu.

Thầy ra Hà Nội Thầy thăm mấy cái chùa, mấy cái đền; cứ chỗ này để cái thùng, chỗ kia để cái thùng, thùng mà thùng kiếng nữa chứ để thấy tiền nhiều tiền ít đặng cho mình bỏ nữa. Thiệt đúng là con người ta đủ các mánh khóe làm tiền hết, tiền của mình làm mồ hôi nước mắt người ta vét qua cái tín ngưỡng của người ta. Quá độc! Thật quá độc! Lo làm ăn như mọi người bằng mồ hôi nước mắt đi có tốt hơn không? Để ngồi đó làm cái chuyện phi đạo đức đó Thầy không chấp nhận, Thầy thấy là Thầy dẹp hết.

Cho nên mấy con đến chùa Thầy thì không tìm thấy thùng phước sương đâu hết. Chỉ có trên xã nó thấy Thầy Phật tử ra vào đông nó xin để thùng từ thiện xã hội, nếu mà không cho thì cũng không được, thôi cho, ai có từ thiện xã hội cứ bỏ vào đó rồi Nhà nước người ta làm từ thiện gì đó người ta làm. Chứ còn Thầy không có để kiểu đó.

Đối với Thầy thì cái vấn đề đó mình lợi dụng một cái hình thức tôn giáo để mình làm việc từ thiện xã hội cũng không đúng, Thầy thấy không có đúng. Nghĩa là cái người làm việc từ thiện xã hội là tự tâm người ta thấy nỗi bất hạnh của xã hội người ta bỏ mồ hôi nước mắt ra để an ủi nỗi bất hạnh đó thì đúng, còn mình làm vậy là mình gợi thêm lòng từ thiện của kẻ khác, mà đồng tiền mình làm đây nó đi tới đâu đây? Mình biết tới chỗ nào không? Người ta nói chỗ đó vậy chứ đưa tiền người ta biết chắc gì những người bất hạnh đó có hưởng hay là người ta bỏ túi đồng tiền đó? Người ta bỏ ra một đồng mà người ta lấy cả trăm đồng. Cho nên những hội từ thiện nhiều khi họ làm việc không có đúng đâu, Thầy thấy cuộc đời nay sao nó dễ lừa đảo mọi cách, nó gợi đúng cái lòng tín ngưỡng, nó gợi đúng cái lòng từ thiện của con người mà để móc túi con người mình, mồ hôi nước mắt của người khác, thật đau lòng lắm.

Thầy thì không vậy, sáng suốt, cho nên ăn mày mà đưa bị vô sát Thầy, Thầy hỏi thật sự mà có nghèo thật sự thì Thầy cho mà đừng có giả dối gạt Thầy mà dối mình thì tội đó, Thầy nói thẳng thật. Có một cái chú đó chú đẩy xe chú đi đến Thầy, chú nói xe chú bị xẹp lốp hư Thầy cho con tiền để con vá con đi. Thầy nói thôi được rồi bây giờ cứ theo Thầy lại cái chỗ kia có người vá xe, cái chú này chú lật đật chú đẩy xe chú đi luôn. Con thấy cái lối nó lừa đảo nếu mà thấy tội nghiệp thôi một ngàn hai ngàn thôi cho cho rồi chứ gì? Nhưng không ngờ bị người ta lừa đảo mấy con, bởi vậy mình phải sáng suốt.

11- ĐỨC PHẬT NÓI BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG PHẢI SÁNG SUỐT

(35:18) Cho nên đức Phật nói mình bố thí cúng dường mình phải sáng suốt, đừng để mình bị lừa đảo, mình bị lừa đảo là người ta tội mà vô tình mình làm cho người ta tội thêm, mình cầm tiền cho người ta mà người ta tội thêm, tại vì người ta lừa đảo được, người ta tội. Mà người ta lừa đảo được người này thì người ta lừa đảo được người khác nữa. Cho nên khó lắm, cho nên phải sáng suốt. Mình biết cái người đó thực sự nghèo ở bên xóm mình mình cứ cho, mình giúp đỡ. Còn chỗ nào xa xa thôi tôi không biết đâu: “Vì ở trong xã hội này nhiều người lừa đảo lắm, mà bây giờ thực sự ra chú (bác hay là cô, em, cháu) trong hoàn cảnh này thì chú (hay bác) rất thương, nhưng mà chú sợ rằng chú bị lừa đảo, mà bị lừa đảo thì em (cháu hay là cô, bác) sẽ mang cái tội. Cho nên chừng nào mà bác (hay chú) biết chắc chắn là trong cái hoàn cảnh khổ đó thì sẵn sàng bác (hay chú) bố thí”. Nói thẳng thật với mấy người đó mà. Rồi sau đó nó không dám ăn mày nữa. Chứ còn mình thấy nó mình không dám nói gì hết, cái rồi mình cứ cho tiền nó rồi cái xã hội của mình nó trở thành ăn mày nhiều. Mình thành thật mình thẳng thắn mình nói: “Nếu mà bác (hay chú) mà biết cháu mà trong hoàn cảnh nghèo thì bác (chú) sẽ giúp bởi vì bác (chú) ở xa không biết, mà xã hội thì nhiều người lừa đảo lắm, cho nên muốn cho cháu những mà sợ cháu thành tội cho nên không cho”. Tại vì mình cho nó thì nó thành lừa đảo thành ra mình không cho, mình nói thẳng thật nó, mình nói đúng mà chứ mình đâu có nói sai, phải không? Rồi bắt đầu bây giờ: “Nếu mà cháu thật sự cháu là một cái người nghèo khổ thật sự, cháu cứ ghi địa chỉ đi, có dịp rồi cô bác sẽ tìm đến cái địa chỉ mà thật sự nghèo của cháu thì cô bác sẽ giúp đỡ, cứ cho cái địa chỉ đi”. Như vậy nó lừa đảo mình nó không dám, mà thực sự nó nghèo thì nó dám. Cho nên làm bố thí hay làm từ thiện mấy con cũng phải sáng suốt nữa.

12- PHÁT TÂM PHÓNG SANH PHẢI TÙY DUYÊN VÀ NHÂN QUẢ

(37:16) Còn phóng sanh mấy con đừng có ra chợ đi mua tôm cá ở ngoài chợ mà phóng sanh hoặc là lại chỗ nào mà người ta nhốt chim nốt này kia các con mua. Đừng! Mấy con muốn phóng sanh mấy con ước nguyện: “Hôm nay tôi đi đường mà nếu tôi gặp con vật nào đó mà con vật đó có duyên với tôi, tôi sẽ phóng sanh”. Con đi đường mà con gặp người ta đang câu cá, người ta đang lưới cá lên: “Tôi mua hết, tôi không sợ, tại vì cái duyên của tôi với cái nhóm này, cái nhóm chúng sanh này. Tôi nguyện tâm tôi hôm nay tôi đi phóng sanh”.

Mà bây giờ con đi một vòng từ đó mà con trở về nhà con không gặp thì bây giờ: “Tôi quyết phóng sanh mà tôi không có duyên phóng sanh cho nên tôi không phóng sanh”. Còn hễ mà tôi quyết tâm phóng sanh mà tôi đi tôi gặp, bây giờ gặp cái người mà họ mua chó họ bỏ vào trong cái lồng mà lỡ tôi gặp tôi kêu lại tôi mua, bán bao nhiêu tôi cũng mua bởi vì tôi đã phát tâm rồi, tôi đã phát tâm tôi để phóng sanh. Mà con vật đó mà nó gặp tôi nó có nhân duyên đời trước với tôi, không biết chừng nó là cha mẹ ông bà tôi chết thành con chó đó mà bây giờ tôi phát tâm phóng sanh, tức là tôi gặp nó như vậy là tôi có cái duyên với nó rồi, nó có những cái nhân quả gì với tôi rồi, tôi sẽ mua nó tôi đem về tôi nuôi, tôi không để họ giết con chó này đâu, con hiểu không? Mà bây giờ nó nhốt hai con chó tôi cũng mua hết nữa, nghèo tôi chịu, nhưng tôi biết những người này là những người thân của tôi đó. Tôi đã phát tâm phóng sanh, nó có duyên nhân quả với tôi cho nên tôi mới gặp nó đây. Thì mấy con đi trên đường nếu mà mấy con gặp những người bán chó bán mèo gì mua hết đem về nuôi, để không họ giết chết tội.

Đó mà một cái duyên, tức là cái duyên phóng sanh, mình thấy nhân quả mà. Mình không gặp tức là không nhân quả, còn mình đi chợ kiếm thì sai, mình kiếm thì nó không đúng. Bởi vì mình đi kiếm cái nhân quả của người khác. Người ta làm cái nghiệp gì đó người ta sanh ra chó, gà, heo, dê gì bây giờ mình cũng mua mình thả, tức là mình tạo thêm cái tội ác cho cái loài đó, loài đó phải đang thọ lấy cái quả đó; phải bị nhốt, bị cầm, rồi bị giết cắt cổ. Mình đi đến mình kiếm cái nhân quả đó thì nó không đúng. Mình phải có cái nhân duyên gặp nhau. Cái duyên hợp mà, nó gặp nhau, thì gặp nhau nó phải có đời trước nó có duyên, còn mình đi kiếm nhân quả của người khác thì không đúng, nó sai cái quy định của đạo Phật.

Thì Thầy nói như vậy để cho các con thấy biết mình phóng sanh thì mình làm cái gì cho đúng, mình bố thí cúng dường cho đúng pháp. Mà đúng pháp nó lợi mình mà lợi người, nó không có lỗi lầm gì với nhau. Con bố thí cho một người mà con bố thí đúng thì nó vừa lợi cho mình vừa lợi cho người kia không bị lừa đảo thì nó không mang tội, nó không có lỗi đó. Cho nên phải sáng suốt đó mấy con, chứ không khéo mình vì cái tình cảm của mình, mình thương rồi mình bị người khác lừa đảo. Mình phải bằng trí tuệ, sáng suốt.

(39:52) Còn kinh sách cũng vậy con, không phải kinh sách nào cũng thiện hết đâu. Nó dạy mình cúng bái, cầu siêu, cầu an nó đâu thiện con? Nó không thiện đâu. Cái chuyện nó làm nó nhảm nhí nó có lợi ích đâu? Thì tức là nó đã sai rồi mà mình lại chấp tác mình lại làm theo thì mình quá mê mờ. Mà mình làm theo nó phải tốn tiền tốn bạc chứ bộ? Mình làm theo vừa tốn công, tốn tiền, tốn bạc chứ không phải là không.

Bây giờ thí dụ người ta mở cái đàn cầu siêu, mà giờ người ta ghi tên họ của các Phật tử vô thì mỗi người Phật tử phải bao nhiêu tiền chứ đâu phải khi không người ta ghi vào cho mình không đâu. Thành ra người ta làm sớ điệp này kia nữa thì người ta tính tiền ở trong đó hết chứ đâu phải người ta bỏ tiền ra người ta làm không cho mình đâu. Đó là cái chuyện mê tín mà người ta còn ăn tiền được như vậy huống hồ là những cái chuyện khác. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ đó mấy con, trí tuệ mới ổn định cuộc sống.

Hôm nay bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì nữa thêm không? Thầy đã nói với người cư sĩ mấy con Thầy nói như vậy là đủ rồi, sau này có duyên mấy con sẽ thọ Bát Quan Trai. Mấy con có hỏi gì Thầy thêm không?

13- THẦY MUỐN DẠY ĐẠO ĐỨC CHO CẢ TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN

(40:58) Phật tử: Thưa Thầy con lần đầu tiên gặp Thầy cũng có nhân duyên gì ở trong cái đạo Phật mà tu học này. Sự thật là con là cái người mà biết ít nhất, kinh sách một ngày một tháng con cũng chả đọc được mấy câu. Nhưng mà những cái gì mà mấy cô, mấy băng phát lại có gì hay thì con cũng hỏi lại. Thì con nghĩ như vầy, Thầy nói nãy giờ thì con thấy là trong đạo Phật thì con thấy ví dụ như là để cái thùng cúng dường, thì thực sự là con cũng không có trở ngại là những người nghèo khổ không có chỗ mà nương tựa, thì chùa là chỗ tâm linh để cứu rỗi tinh thần khi người ta gặp khó khăn. Nhưng mà nhiều khi chùa chiền người ta …​(không nghe rõ), cái đó là một cái cản trở, nhưng mà các Thầy với các chùa hình như không thấy điều đó.

Trưởng lão: Đúng rồi, Thầy cũng hiểu điều đó.

Phật tử: Thì cái điều đó Thầy nói đúng còn điều thứ hai Thầy nói mà con cũng nhận định được, thà rằng ở xã hội làm ác luôn. Lúc làm thì không có suy nghĩ nhưng mà khi biết Phật pháp mà không tới nơi, chỉ biết một đoạn một chừng nào thôi, thì chính cái đó làm hại mình thêm nữa, tại vì vừa làm vừa bị dằn vặt. Dằn vặt không biết cái này đúng hay sai, mà nếu mà sai thì sai chỗ nào để biết rõ mà tránh, mà hễ đúng thì đúng tới đâu, thì không có, thì cái điểm đó là rất là khó. Nhưng mà con thấy rõ ràng là con rút kinh nghiệm, ví dụ con đi chùa hai năm, con thấy cái lòng tin thì có những băng pháp dạy là mình đến mình lễ Phật, lạy Phật cho nhiều lên thì những cái khuất mắc trong lòng mình một thời gian sau nó sẽ giải tỏa bớt đi để mình lạy như là mình tôn vinh một đấng tối cao nào đó thì tâm linh của mình cũng khá lên như vậy, mình lạy Phật nhiều thì tâm mình nó mở ra. Đó là nguyên nhân thôi chứ con không hiểu được điều đó, nói là xác minh thì mình không có đến mức độ mà con làm Thầy hay là sư cô tu tại gia để biết cái điều đó thì không tới mức độ đó. Thì thấy như vậy nhưng mà khi mình đến nhà chùa thì mình có lòng tin củng cố con người của mình lại. Thì đó nhưng mà con thấy gì mà ngày nào cũng lên chùa, mỗi ngày lên chùa lạy, lạy, lạy xong rồi đi về rồi đâu cũng vào đó, nhà cũng không lên nổi mà chỉ có một mình độc cư tới giờ đi rồi tới giờ về, mặc việc ở nhà liên quan tới ai thì cũng không cần biết nữa, mà liên quan để nói cho những người xung quanh hiểu cái điều đó là tốt hay là xấu thì cũng không luôn. Thì con thấy mất thời gian ngày nào cũng như ngày đó, đi đều đặn như một cái kim đồng hồ nhưng mà tác dụng của nó là cái gì thì không biết. Con thấy cái đó là rất nhiều. Bây giờ rõ ràng các chùa mỗi buổi tối từ sáu giờ, bảy giờ có đọc kinh mỗi ngày, nhưng mà những điều đó để làm cái gì thì con không thấy. Con nghĩ cái việc thiếu sót cái nhìn thấp của xã hội, còn cái người tu cao thì con không có biết đâu, con đâu có đi tới cái mức độ đó để con hiểu, mà tu tại gia ở mức độ cao thì con cũng không có được đến mức độ đó nữa.

(44:20) Tại sao mà giáo huấn đứa nhỏ không chịu giáo huấn mà để cho người lớn? Nghĩa là nó ở trong cái xã hội này nó bị nhiễm quá nhiều, rồi lại đi tu mà cảm nhận được cái sự sai trái đó để tu để sửa đổi con người mình rất là khó, cứ dằn vặt cái đúng cái sai cứ kéo qua kéo lại hoài. Tại sao con thấy như ý định của Thầy là đào tạo một số người để sau này ra giúp cho con người đỡ đau khổ, thì con nghĩ là một hai vị nào đó mở một cái nào đó để giảng dạy cho người lớn thì tốt hơn là nên mở dạy cho trẻ con là vì trẻ con nó đâu có bị dằn vặt. Giờ Thầy dạy cái đạo lý đó đúng là nó hiểu đúng mà sai là nó hiểu sai chứ đâu phải như người lớn cứ giằng qua giằng lại giữa cái xấu cái ác, nội cái giằng không mất hết thời gian rồi. Khi cái tốt cái thiện mà đánh được cái ác thì con người cũng bầm dập rồi. Ví dụ con thấy tại sao tôi mở khu vui chơi được, một cái tiệm Internet cho trẻ con được mà tại sao đạo Phật không có một cái điểm nào để mà giúp đỡ, mà giúp đỡ đứa nhỏ rất dễ hơn người lớn? Người lớn bị xã hội bôi đen rồi, xã hội bây giờ nửa đen nửa trắng, hai phần đen một phần trắng thì bây giờ xóa, tắm rửa sạch sẽ cái đó thì rất là khó.

Trưởng lão: Đúng đó con nói cái đó rất là đúng rồi.

Phật tử: Chỉ vậy mà con đi hoài không thấy đâu không thấy cái chùa nào có chút xíu khoảng cách nào cho đứa trẻ, toàn người lớn lên tụng niệm lạy còn con đi theo cha mẹ thì trốn mất. Không biết làm gì mà lạy lục hoài, không biết lạy lên xuống một trăm lẻ tám lạy để làm chi? Nhưng mà những người làm như thế đó cũng không đủ trình độ để về nói cho con mình hiểu tại sao mình làm vậy. Thì con chỉ có mỗi cái của người thấp thôi, con nói với Thầy thì Thầy thấy thế nào? Thì sau này nếu Thầy mở sáu hay mười điểm cho người lớn Thầy mở ra một điểm nào đó cho trẻ cuốn hút chúng vào, không cần thuyết pháp gì nhiều. Trẻ con nó dễ dàng hơn, thì theo con nghĩ không hiểu nổi mà trong khi đi hoài trong chùa không có điểm nào cho nó, trong óc nó không có khái niệm về chùa.

Trưởng lão: Đúng vậy con. Dạy cho người ta học đạo đức. Thật sự ra Thầy nghĩ như thế này này con, bởi vì đạo Phật có cái đạo đức nhân bản – nhân quả, dạy con người có cái nền đạo đức nó cụ thể lắm. Cho nên bây giờ mấy đứa trẻ nhỏ nó đến chùa nó đi theo ông bà cha mẹ đến chùa, cha mẹ lạy đã nó đi nhìn ông Phật này, nhìn tượng Phật kia, nó chơi vậy thôi nó về nó cũng không có khái niệm gì trong đầu nó về Phật giáo hết. Sau đó nó ra đời nó đi học này kia nó nhiễm bạn bè nó cái nó về thành ra đứa trẻ xấu.

(47:15) Phật tử: Nhiễm rất là nhanh. Trong khi chùa chỉ cần một chút xíu thôi, ví dụ sư cô cho một cái bánh cái hay cái gì hay thì đứa trẻ nó nhanh lắm, chỉ nói nó một câu ví dụ như: “Thôi con đừng có chửi bậy con sẽ xuống địa ngục”. Vây địa ngục là sao? Từ đó đứa nhỏ nó không chửi bậy nữa. Thì rất là dễ, còn người lớn con thấy khó lắm.

Trưởng lão: Bởi người lớn nó nhiễm rồi con. Nhưng mà người ta dạy cho trẻ con, rồi bắt đầu người ta sẽ dạy cho người lớn, mà dạy cho người lớn cách thức sống chứ không phải dạy cách thức cúng bái tụng niệm. Cúng bái tụng niệm, con về tật nào con cũng còn tật nấy, nó không có hết.

Phật tử: Mà con thấy người lớn đi chùa về rồi dạy cho con mà cũng dạy không được, tại vì đi ngược trở lại, nó rất là khó vì đi từ dưới lên trên, con thấy vậy thôi.

Trưởng lão: Cho nên cái lớp học của Thầy nó sẽ nhắm vào nó đào tạo thứ nhất là trẻ em, rồi bắt đầu dần mới đến người lớn. Người lớn để dạy cho người ta sống để người ta xả bớt những gì mà người ta đã huân vào trong thân tâm người ta nó quá khổ rồi. Coi như là tự người ta để người ta cởi mở xả lần những đau khổ đó mà người ta đã gánh chịu ở trên đôi vai này quá nhiều. Do đó bây giờ dạy cho người lớn để cho họ sống được an ổn. Dạy trẻ con là mớm vào cho nó để hiểu biết cái đạo đức, để từ nay về sau nó không sa ngã, nó không bị sai lệch, làm cho đứa trẻ lớn lên nó trở thành người tốt, mà nó không bị ô nhiễm, thành ra nó một tờ giấy trắng nó giữ trắng mãi, nó sạch sẽ ở trong những cái nền đạo đức của nó, nó không bị ô nhiễm. Còn cái này mình không chuẩn bị cho trẻ con, mà mình chuẩn bị cho người lớn. Mà người lớn đã nhiễm đen hết rồi mà cứ làm những chuyện nó không phải là xóa cái màu đen đó, mà thêm những cái mà cứ tưởng tượng rằng mình sẽ được an ổn nhưng mà sự thật bao giờ nó cũng đi vào cái chỗ tật nào tật nấy, nó không hết, mà nhiều khi bỏ bê gia đình nữa.

Phật tử: Đúng đến giờ con thấy là ở chùa có một điểm rất là khó, ví dụ như là sáu giờ là giờ cơm gia đình, tự nhiên Phật tử lên chùa từ sáu giờ đến bảy giờ thì người ta muốn đi, một trong hai người ta chọn thôi.

Trưởng lão: Nếu mà mình hướng về Phật thì phải bỏ gia đình làm cho gia đình nó buồn tẻ, trong khi cái giờ ăn cơm nhau tập trung cả gia đình nó vui vẻ, rồi bây giờ lên đó mắc lo tụng kinh, niệm Phật rồi bây giờ gia đình ở nhà còn một hai người. “Mẹ đi đâu?” – nói: “Đi chùa” – “Trời đất ơi, gia đình có mấy người mà bây giờ đi hết một người, nhất là mẹ. Mẹ tụi bây giờ về ba thấy ăn cơm mới ngon”, có phải không? Ăn làm sao mà ăn ngon được? Con tụng niệm đã rồi lát về rồi bắt đầu ở trong nhà trẻ con này kia nó lộn xộn vậy ông tức giận rồi bắt đầu ông ấy đổ dồn trên đầu con. Vậy là gia đình có chuyện.

(50:01) Sự thật ra đạo Phật không phải dạy vậy đâu con…​ (Không nghe rõ), Thầy mong rằng cái ước nguyện của Thầy, Thầy sẽ đem cái nền đạo đức cho mỗi gia đình, cha mẹ dạy con, con cái hiếu thảo. Tại vì con cái nó có đạo đức thì nó phải hiếu thảo. Nó biết. Nó biết sống như vậy là đối xử cha mẹ mình không tốt, cha mẹ mình buồn khổ. Còn mình làm cái này sai cái kia sai nó đọc trong này nó hiểu, dạy dỗ nó hiểu nó sẽ không làm cái gì sai làm cha mẹ nó buồn khổ. Đó mình phải dạy nó chứ mình không dạy nó đâu có biết đâu? Nó chỉ biết ham vui theo cái tuổi đời của nó thôi, nó phát triển thì nó thích cái này thích cái kia mà mình không biết ngăn chặn nó thì làm sao? Còn cha mẹ thì mắc lo làm để cho có tiền.

(Đã là 11h trưa, một số cư sĩ, Phật tử cảm ơn và xin phép về sớm về nghỉ, có một số cư sĩ, Phật tử mới vào)

Trưởng lão: Bây giờ tới giờ rồi hả mấy con? Ờ bây giờ mười một giờ rồi mấy con. Thôi bây giờ mấy con nghỉ đi, lát mấy con về. Thầy sẽ mở lớp rồi sau này mấy con sẽ học được chứ không có gì đâu con.

Rồi mấy con xá Thầy mấy con về đi.

Con với vô hả con? Mấy con còn nhỏ ráng học mấy con, sau Thầy rồi sẽ dạy đạo đức cho.

Phật tử: Con rất thích Thầy mở lớp học đào tạo chứ lớp trẻ chứ giờ nó hư dữ lắm.

Trưởng lão: Thầy đang ước ao đó con, Thầy sẽ cố gắng bởi vì bây giờ phải xin phép đàng hoàng, chứ mình dạy không có xin phép thì tập trung đông lại đó thì Nhà nước người ta đến hỏi này kia khó khăn lắm. Thầy đang nói với một số Phật tử ở thành phố họ sẽ xin một cái trung tâm an dưỡng, trong khu an dưỡng thì nó có khu học tập, cho nên mình có giấy phép đàng hoàng khu học tập mình được hướng dẫn đạo đức, những bài vở đạo đức thì được Nhà nước người ta cho phép. Như hai bộ sách “Đạo Đức Làm Người”, Thầy được đưa ra Hà Nội Thầy xin phép, chắc chắn là tháng giêng thì chắc chắn là sẽ được cấp phép. Thầy mong muốn là Thầy đem đạo đức cho mọi người.

14- TẦM QUAN TRỌNG CỦA Ý THỨC LỰC

(52:03) Bệnh đau rồi thì con xem cô viết trong tâm thư đó, thì mình tác ý mình đẩy lui cái bệnh nó đi, không có đau khổ nữa. Cô lớn tuổi rồi con. Thầy thấy tội nghiệp mấy cô lắm còn không có bao lâu nữa, mà nếu mà không biết cách thức tu tập, mình giữ không được, cái tâm của mình nó theo cái nghiệp tham, sân, si nó đi tái sanh luân hồi đó mấy con. Bởi vì cuộc đời của mình nó chưa có dứt hết cái lòng tham, sân, si, cho nên vì vậy khi mà mình bỏ cái thân thì cái nghiệp tham, sân, si nó đi tái sanh, chứ không phải mình đi mà cái nghiệp (cái nghiệp tham, sân, si).

Nghe nói chữ nghiệp thì mấy con biết đó là cái thói quen của mình, thí dụ như mình huân tập nhiều lần nó thành cái thói quen, mà cái thói quen nó gọi là nghiệp. Cũng như bây giờ mình ăn cái gì đó rồi nó quen cái đó rồi mình thấy nó thích, không có nó thì mình thèm, cho nên là nó thành nghiệp. Cho nên cái nghiệp sân, cũng như bữa nay con sân một chút, ngày mai ai chọc con sân chút nữa, ngày mốt sân…​ bây giờ sân nhanh quá tại vì mình cứ huân hoài nó thành cái nghiệp sân.

Còn ngày mình ham một chút, mình thích cái gì đó từng chút, từng chút, như bây giờ mình ăn cái gì đó mình thích, nó huân thêm cái thèm ăn đó, cứ huân huân về. Cho nên con thấy mấy người uống rượu đó, nghiền rượu đó, tức là cơ thể mình nó quen rồi, nó là cái thói quen gọi là nghiệp, bỏ rượu cũng không được. Cho nên cái cuộc đời tu theo đạo Phật là mình dứt cái nghiệp. Như bây giờ nó ham muốn cái đó mình ngăn chặn, mình có cái phương pháp mình tác ý: “Cái đó là khổ đau đó, đừng có ham nha, ham là chết đó”, mình nhắc cái tâm mình vậy cái nó chặn đứng lại liền mấy con, tức là nó ly.

Cũng như bây giờ có cái gì đó mình buồn phiền, mình tức giận thì nói: “Giận là khổ đau đó, mày đừng có giận nữa, mày giận nữa mày khổ đó”, cái nó nghe nói nó khổ cái nó sợ nó không giận, cứ mình nhắc nó vậy riết nó hết khổ con, mà chính nó hết khổ thì nó lại giải thoát. Cho nên thường thường Thầy hay dạy: “Tâm như cục đất đi, ly tham, sân, si hết đi, tham, sân, si khổ đau lắm”, mình chỉ nhắc nó vậy thôi mà sao nó lại không có giận hờn nữa, nó giảm lần xuống.

Cũng như hằng ngày mình có cái thân mình đau nhức: “Thọ này vô thường, cái đau nhức này đi đi đừng có ở đây nữa. Khổ lắm”, mình nói vậy mà sao nó lại đi mấy con. Con biết không? Thậm chí mình đâu có làm gì được trong khi cái đầu đau, cái bụng đau mình đâu có làm gì được đâu, mà nói vậy thì nó hết đau chứ, các con thấy cái ý thức lực nó hay lắm. Cho nên trong Kinh Pháp Cú đức Phật nói: “Ý tạo tác, ý dẫn đầu, ý làm chủ”. Nó làm chủ mình nó dẫn từ từ cái gì nó cũng đem lại bình an cho mình hết.

(54:37) Phật pháp nó hay vậy mà tại sao người ta không dạy cho mình tu như vậy mà dạy cho mình đi trật đường đi, thành ra mình không có biết mình cứ đến chùa mình cầu khẩn thôi. Người ta thấy Phật pháp hay quá Thầy tu được rồi Thầy mừng quá, Thầy nói: “Trời ơi hay quá vậy mà tại sao không có ai dạy cho người ta biết cách như thế này”. Chính bây giờ Thầy triển khai ra Thầy thấy mấy con khổ quá, cuộc đời mấy con khổ quá. Nó không bệnh đau thôi, bệnh đau mấy con thấy khổ. Rồi cái cuộc sống của mình hằng ngày nó chung đụng nó có nhiều cái sự phiền toái lắm mấy con, mà nếu không có Phật pháp làm sao chúng ta thắng được cái phiền toái đó? Đau khổ lắm.

Cho nên Thầy sẽ dạy cho mấy con học đạo đức gọi là “không làm khổ mình, khổ người”. Các con nghe cái danh từ nó đơn giản mà dễ hiểu: “Đạo đức không làm khổ mình khổ người”. Mà mình sống được đạo đức thì mình hạnh phúc chứ có gì? Mà nó đơn giản chứ đâu có gì mà khó đâu? Mình học, mình hiểu cho nên mình sống đạo đức chứ có gì? Mình thấy cái đạo đức dạy mình sống vậy nó đúng, mà sống vậy thì nó không đúng, sống vậy nó làm khổ mình, khổ người. Nên mình thấy: “À như vậy mình làm khổ mình khổ người thì không được”, do đó thì mình cố gắng mình sống không có làm khổ mình, khổ người thì mình sẽ được giải thoát.

15- TRẠNG THÁI CỦA NIẾT BÀN

(55:46) Đạo Phật nó thực tế vậy mới được gọi là chân lý đó mấy con. Cho nên đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như đó, giảng Tứ Diệu Đế đó, nói bốn cái chân lý của đời người mà. Các con thấy nó thật phải không? Thật, rất là thật. Nó cụ thể rõ ràng. Nó khổ. Thì con người ai không khổ mấy con? Giận hờn cũng khổ, đau bệnh cũng khổ, phải không? Già yếu cũng khổ, chết cũng khổ. Rõ ràng là con nói con người khổ chứ có ai nói rằng tôi không khổ đâu? Có ai bao giờ mà gọi là không bệnh, không đau, không chết, không giận hờn tức giận? Cho nên nói khổ là cái chân lý thôi, nó không có còn cái gì khác nữa.

Rồi đức Phật lại nói đến nguyên nhân khổ. Nguyên nhân khổ đức Phật nói đến lòng ham muốn của mọi con người, bây giờ ai còn ham muốn thì còn khổ mà hết ham muốn thì hết khổ. Nó rõ quá mà. Bây giờ ai cũng có ham muốn chứ có người nào không ham muốn đâu mấy con thấy không? Ham muốn nhiều hay ham muốn ít thôi chứ người nào cũng ham muốn.

Rồi đức Phật nói cái trạng thái hết khổ tức là Diệt Đế đó mấy con, chứ đâu phải đức Phật nói có cảnh giới Cực Lạc, thiên đàng hay hoặc là Niết Bàn đâu đó nó hết khổ? Đức Phật đâu có nói điều đó! Nói điều đó thì nó không thực tế rồi, nhưng đức Phật nói trạng thái tâm mình nó hết khổ, Đức Phật nói: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”. Cái tâm mình nó thanh thản, nó an lạc, vô sự nó đâu có gì phiền não, nó đâu có gì đau khổ, nó đâu có gì mệt nhọc trong đó, cho nên nó hết khổ. Thì đúng rồi bây giờ các con cứ nghĩ, ngồi lại lắng nghe coi mình có thanh thản không? Mà mình thanh thản mình thấy nó hết khổ mấy con. Có đúng không? Đó là sự thật mà, nó chân lý mà, cái này là chân lý.

(57:19) Nhưng mà mình sống được dưới cái trạng thái này bao lâu? Nó có một chút à, người nào kéo dài lắm được một phút là hết sức. Có phải không? Bởi vì một lát nó có nhảy cái niệm này, mình ngồi một hơi nó có mỏi chân, thì như vậy là nó đâu còn an lạc được? Cho nên vì vậy mà nó mất cái đó đi, nó mất cái trạng thái thanh thản an lạc. Cho nên vì vậy mà người ta sống làm sao người ta tu tập để trạng thái nó tự nhiên mà nó thanh thản an lạc, gọi là chứng đạt chân lý hoặc là chứng đạo.

Chứ đâu phải chứng đạo mà làm Phật ngồi cho người ta thờ cúng mình đâu? Trời ơi! Mấy con cứ nghĩ tưởng chứng quả A La Hán là có phải thần thông bay lên trời phóng hào quang, có phải không? Mấy con nghĩ là những người chứng quả A La Hán là như vậy chứ gì? Không phải. Chứng quả A La Hán là cái tâm người ta nó bất động, ai nói gì nó thản nhiên, cũng y như mấy con vậy, nhưng mà người ta không giận hờn, người ta không ham muốn, người ta không phiền não, người ta không tức giận. Thân cơ thể người ta có bệnh đau thì người ta đẩy lui, người ta hướng tâm thì nó sạch nó không có đau bệnh nữa.

Chứng quả A La Hán là chứng cái quả vô lậu, tức là không còn khổ đau, chứng cái quả không có khổ đau nữa, chứ nó không phải thần thông pháp tắc gì hết. Các con thấy như vậy là hạnh phúc rồi chứ gì? Đạo Phật mục đích là áp dụng vào đời sống của con người để cho hết khổ đau, chứ không phải là đi theo đạo Phật để rồi sanh lên thiên đàng hay hoặc vào Niết Bàn, không có điều đó đâu, đức Phật không có dạy cái kiểu đó, tại người ta hiểu, rồi người ta dựng nó sai, nó trật mấy con.

Cho nên cái này nó thực mà, mấy con thấy bây giờ mình ngồi mình lắng nghe thanh thản, an lạc, vô sự, một phút một giây mình thấy có, chắc cái chỗ này là cái chỗ giải thoát của mình rồi. Nhưng mà vì mình còn tham, sân, si, thấy một chút nó nghĩ cái này, một chút nó nghĩ cái kia. Vì mình còn tham, sân, si mình ngồi một hơi nó mỏi, con thấy nó đâu có sung mãn cái Tứ Niệm Xứ con được? Còn người ta ngồi suốt cả ngày mà không mỏi mệt mấy con, tại vì cái thân người ta nó sung mãn. Mà ngồi suốt cả ngày người ta không thấy đói, còn mấy con ngồi nó buồn ngủ gục tới gục lui, rồi tới chừng đây nó đói, nó muốn đi ăn. Còn người ta ngồi nó không đói không khát gì hết, tức là từ ngày này qua ngày khác người ta ở trong Tứ Niệm Xứ nó không đói, gọi là sung mãn Tứ Niệm Xứ, mà sung mãn cái thân người ta, sung mãn cái tâm người ta, nó an trú, nó an lạc lắm, đó là cái trạng thái Niết Bàn của người ta đó.

Cái trạng thái của người nào cũng có hết, mấy con có chừng tầm ba mươi giây, một phút, rồi kế đó thì mấy con không được nữa. Còn người tu, bắt đầu quý Thầy tu đây người ta được hai phút, ba phút, năm phút. Hồi nãy Thầy nói đó, tu từng phút đi lên mà, để cho mình xả tâm, mình xả cái ý cái tâm mình nó an trú được, nó kéo dài cái trạng thái đó ra một ngày, hai ngày, ba ngày. Mà đức Phật gọi là “Nhất Dạ Hiền”, chỉ cần cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự đó nó một đêm thôi, tức là mười hai tiếng đồng hồ thôi thì mấy con chứng đạo rồi, tức là mấy con sẽ sống được hoài hoài. Còn mười hai tiếng đồng hồ mà nó cứ lát niệm này lát niệm kia suy nghĩ rồi lát buồn ngủ, lát mỏi, lát nhức thì cái chuyện này thì còn lâu lắm, mấy con còn tu lâu. Các con hiểu chưa?

16- PHẬT PHÁP DẠY LÀM CHỦ ĐỜI SỐNG ĐỂ KHÔNG CÒN KHỔ ĐAU

(01:00:19) Cho nên vì vậy mà cái lớp của Thầy mà dạy hôm nay đó con biết không, vừa dạy cái tri kiến của mình nó hiểu biết đó, để nó giữ gìn được cái trạng thái đó bằng cách có cái tri kiến hiểu biết.

Như bây giờ hiểu nhân quả, trong khi ngồi đây thanh thản, an lạc, vô sự nó mới có chừng được ba mươi giây cái nó nhảy ra một niệm, cái Thầy đưa cái niệm này ra Thầy đưa cái tri kiến Thầy để hiểu cái niệm này. Thầy biết khi mà Thầy hiểu nó là nhân quả ác thì cái niệm này nó sẽ tan biến đi, nó tan biến đi sẽ có cái niệm tới khác nữa thì đem cái tri kiến Thầy chuyển hóa nó nữa, Thầy thấy nó đúng quá nó đi luôn, cứ niệm nào nó nhảy ra nó đúng. Mà nó ra hoài một cái thời gian một tháng, hai tháng, ba tháng, sau đó nó không có ra nữa, bởi vì nó ra Thầy mới ngăn diệt nó hết, nó không có làm sao nó ngự trị được nữa mà nó không sai Thầy được nữa.

Bây giờ Thầy ví dụ một cái niệm mà nó sai mình để Thầy nói: bây giờ ngồi đây bắt đầu nó khởi sự đói bụng nó muốn ăn, cái bắt đầu Thầy nói: “Rõ ràng đây là cái tham rồi, mày muốn ăn là mày tham, giờ này đâu phải giờ mày ăn? Trưa ăn một bữa thôi chứ giờ mày đòi ăn thì không được”, mình nói vậy cái mình biết nó rõ là cái tâm tham ăn nó còn tham chứ đâu phải hết, mình nói vậy cái nó không có sai mình được, mình không có đi ăn. Mình không đi ăn thì nó không thành cái nghiệp, nó không thành cái thói quen. Còn mình đi ăn rồi cái mai mốt sáng không ăn là nó đói bụng đó, có phải không mấy con? Nó thành quen rồi không ăn không được. Còn bây giờ mình thành quen rồi trưa nó ăn, sáng nó không đói, chiều không đói mấy con, ăn ngày một bữa tự nhiên. Mọi chúng ở đây giờ nó quen rồi. Còn như mấy con giờ ăn ba bữa mấy con sống, nó đói bụng chết, rồi bắt đầu bây giờ chiều ráng nó đói bụng cũng không ăn, sáng trời đất ơi nó đói bụng muốn xỉu chứ chờ đến trưa chắc chết. Phải không? Bây giờ mấy con tập thử coi, nó dằn vặt mấy con lắm đó. Nhưng mà cái người tu đó mấy con nó quen rồi, bởi vì đó là cái nghiệp mà con, mà do cái nghiệp mình huân nó, tại vì nó muốn ăn cái mình ăn. Còn cái người mà ăn lặt vặt nữa con, muốn thấy cái trái, bánh, chuối nó ăn, cái gì lúc nào nó cũng thấy nó muốn ăn không à, đó là nó nuôi cái dục của nó đó.

Cho nên người tu người ta ăn điều độ lắm con, ngày ba bữa là ba bữa, mà hai bữa là hai bữa, một bữa là một bữa. Thành ra tới cái giờ đó nó mới ăn. Thì do đó mình làm chủ cái ăn, cái ngủ của mình. Mà làm chủ cái ăn cái ngủ không được thì làm chủ cái sống chết không được, làm chủ cái bệnh đau không được.

Con làm chủ được cái ăn cái ngủ bắt đầu con làm chủ được cái bệnh, con làm chủ được cái bệnh thì con làm chủ được sự sống chết. Mình muốn chết khi nào thì chết, muốn sống khi nào thì sống, đó là cái phương pháp của Phật là như vậy mấy con. Dạy chúng ta để chúng ta làm chủ cái đời sống của chúng ta không còn để sự khổ đau nữa. Đó là cái phương pháp trung đạo.

(01:02:57) Các con thấy Phật pháp nó hay đến mức độ vậy đó. Mà mình không biết cách thì thôi mình cũng chịu đầu hàng. Con thấy nếu mình tu sai thì không có ai làm chủ được cái này hết, coi như là con người không làm sao mó được nó, nhưng mà sự thật pháp Phật để lại chúng ta làm được mấy con, làm chủ được. Phải ráng nỗ lực tu đi, một đời người mà chúng ta biết được Phật pháp nó lợi ích lắm đó mấy con.

Thầy nói như bây giờ ai mà đem tiền chồng chất bằng cái nhà này mà đổi cái pháp mà làm chủ được bốn sự đau khổ của Thầy Thầy không đổi đâu mấy con. Nghĩa là Thầy làm chủ được cái tâm của Thầy là không giận hờn, không phiền não, không ham muốn; Thầy làm chủ được cái thân Thầy già khỏe mạnh, quắc thước không lẫn lộn, không run rẩy, Thầy làm chủ được thân này mà; Thầy làm chủ được bệnh: bệnh đau Thầy đuổi đi, Thầy không có bị bệnh chi phối làm cho Thầy đau khổ; Thầy làm chủ hơi thở: Thầy chết hồi nào Thầy chết, Thầy sống hồi nào Thầy sống. Bây giờ ai đem vàng bạc chất ngập cái nhà này đổi Thầy không đổi đâu.

Mà cỡ đổi được chắc mấy nhà vua họ đem đổi hết đó. Các con thấy không? Vua Chúa mấy người đấy giàu lắm, cỡ giờ mà tiền mà chất cái nhà đem đổi đặng cho làm chủ mấy ông vua ông làm liền đó, ông tham vọng lắm, ông muốn sống dai mấy con. Mấy con nghe Đường Minh Hoàng đi tìm thuốc trường sanh, nhưng mà có tìm được đâu, Đường Minh Hoàng cũng chết ngắc chết queo. Không có đổi được đâu.

Cho nên cái phương pháp tu của Phật nó giúp cho mình thoát ra. Mấy con là phụ nữ mấy con khổ lắm, phải ra cho khỏi cái cuộc sống của thế gian này, chứ mấy con không thấy là mấy con khổ. Hở chút là mấy con khổ, sinh con đẻ cái mấy con cũng phải ôm ẵm mấy con nuôi khổ lắm. Biết cái thân phận con người mà nhất là người phụ nữ khổ lắm mấy con, người đàn ông thì có thể nó đỡ hơn một chút nhưng cũng khổ mấy con, nhưng mà đỡ hơn người phụ nữ. Phụ nữ gánh vác nặng lắm. Cho nên nghe lời Thầy đi con, rồi sau này có dịp Thầy mở cái lớp cho Phật tử ở thành phố học Thầy dạy cho từ trẻ em cắp sách đi học cho đến những người lớn tuổi già, những người đi làm công việc. Mỗi tuần lễ ngày chủ nhật nghỉ họ sẽ được đến cái lớp học đạo đức đó, học đạo đức rồi bắt đầu họ sống bản thân họ an ổn, gia đình hạnh phúc, xã hội không còn làm khổ đau cho nhau nữa. Đó là đem lại sự sống bình an, mấy con học được như vậy là hạnh phúc rồi. Rồi người nào mà có duyên đi tới nữa để cho mình làm chủ được sự sống chết mấy con, làm chủ được bệnh đau, làm chủ được sống chết.

17- PHẬT TỬ NÊN THỰC HÀNH PHÁP THÂN HÀNH NIỆM HÀNG NGÀY

(01:05:25) Khi mà mấy con sống đúng đạo đức rồi cái bệnh đau trên thân mấy con chỉ cần tác ý nó nó cũng hết nữa. Ở đây có nhiều người người ta cũng chưa tới đâu hết, nhưng mà người ta sống đúng những giới luật ở đây đó, rồi người ta tác ý bệnh người ta cũng hết mấy con. Có những cái bệnh ngặt nghèo lắm nhưng mà người ta cũng hết. Do cái niềm tin là thứ nhất, hai là người ta giữ gìn cái giới luật, đức hạnh, tác ý là người ta hết.

Phật pháp thì giúp chúng ta thoát khổ. Đến đây thì mấy con nghe Thầy dạy đạo đức không à, đạo đức không làm khổ mình mà. Cái đó là có cái phương pháp, có cái phương pháp hẳn hoi.

Các con biết đức Phật có phương pháp cũng hay lắm, để mà ngăn ngừa những bệnh tật, cái phương pháp Thân Hành Niệm đó con. Phương pháp đi mà mình giở chân giở gót lên, rồi đưa chân tới rồi hạ chân xuống nó có theo cái lệnh của nó rồi mình tập, mình tập cái pháp đó. Thí dụ buổi sáng mấy con thay vì ở thành phố mấy con hay đi ngoài đường mấy con đi bộ hoặc tập thể thao thể dục gì đi đường này qua đường kia hay gì một lúc mấy con vào nhà đó, thấy nó cũng khỏe hơn. Nhưng mà không, cái pháp này mấy con trong những giờ buổi sáng mấy con sẽ tập trong ba mươi phút hay là một giờ đi, thì cái thân thể của mấy con không có bệnh. Tại vì nó vừa tinh thần tập luyện nữa, ví dụ như bây giờ hai cái chân Thầy đây, Thầy bảo Thầy muốn cái chân mặt của Thầy hay chân trái của Thầy, ví dụ như Thầy nói: “Chân trái bước” thì Thầy chú ý tập trung vô nó, “Giở gót lên” – Thầy giở gót lên, “Giở chân lên” – Thầy giở chân lên, bởi vì cái lệnh của Thầy đó, Thầy truyền lệnh Thầy giở lên, “Đưa chân tới” rồi Thầy bảo: “Hạ chân xuống” – nó hạ chân xuống, hạ gót xuống. Nó là một cái bước đi của Thầy nó nhiều động tác mà, do cái lệnh của Thầy truyền nó cho nên cái tinh thần của Thầy nó luyện tập ở trong này và cái cơ mà Thầy giở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống đó là cái cơ Thầy nó vận động. Khi Thầy đi hai mươi bước như vậy rồi Thầy đứng lại, Thầy hít thở.

Thầy không ngồi chứ còn ngồi xuống nữa những cái hành động ngồi xuống: đưa tay ngồi, chống tay như thế nào đều là hoàn toàn kết hợp với cái hành động ngồi, rồi mới kết hợp với hơi thở hít vô thở ra năm hơi thở, mỗi hơi thở đều tác ý “Hít!” là mình hít vô, “Thở!” là mình thở ra. Hít thở, hít thở vậy đúng năm hơi thở, bắt đầu mình thở ra mình đưa tay đưa chân từng hành động từ từ mình thả lần ra rồi bắt đầu mình đứng dậy, đứng dậy rồi mình tiếp tục mình đi kinh hành từng bước từng bước một như vậy, tác ý từng cái hành động của cơ thể mình. Nhưng mà trong ba mươi phút hoặc một giờ mấy con ngày nào cũng tập mấy con không có bệnh nữa.

(01:08:00) Cái phương pháp nó thể thao rất là hay, mà nó luyện được cái tinh thần của con và nó luyện được cái lực của ý thức của con. Bởi vì các con truyền lệnh mà, truyền lệnh cái thân con nó làm. Sau này con có bệnh có đau gì con bảo: “Thọ là vô thường, cái bệnh này đi”, con nói vậy thôi cái lệnh nó vậy thôi thì tự nó quảy gói nó đi, mình hết đau.

18- THẤY LỖI MÌNH KHÔNG THẤY LỖI NGƯỜI

(01:08:23) Nên có duyên mà mấy con được về đây tham dự, Thầy mong rằng có ngày nào đó mấy con sẽ được học, nó đem lại cái bản thân của mấy con nó được an ổn, kế đó gia đình của mấy con, mấy con sẽ học đạo đức mà, không bao giờ mấy con nói to tiếng, con cái mình sai mình khuyên lơn dạy bảo nó như một người bạn hơn là coi nó như đứa con rầy mắng nó, mình không bao giờ rầy. Mấy con sẽ thấy hạnh phúc gia đình lắm. Do đó xã hội những người xung quanh mình không bao giờ mình phàn nàn.

Ví dụ như cái đường hẻm vầy người ta quét rác vô nhà mình mình vui vẻ hốt không nói gì hết, nhưng mà mai mốt cái người này họ nói: “Tại sao mà tôi quét tôi đẩy rác vô nhà chị mà sao chị không giận tôi chút nào hết?”, nói: “Giận làm chi? Chị đem của cải cho tôi đó mà tôi hốt”. Thành ra cuối cùng mình thành công liền, người này họ không bao giờ họ đẩy rác qua nhà mình nữa đâu. Mình sống thiện mà con, đem sự an vui cho mình và cho người, chứ không phải vì cái chuyện nhỏ mọn đó mà chửi lộn.

Các con biết không cái đó là cái nhẫn nhục và cũng biết đời con người người ta chưa hiểu biết người ta ích kỷ lắm, cho nên vui vẻ mình chấp nhận liền, cuối cùng mình biến họ thành người tốt mấy con. Cái đó gọi là thân giáo, nghĩa là lấy cái hành động của mình sống đạo đức làm cho người ta sống đạo đức, chứ mình nói mình bảo họ sống đạo đức này kia, họ nói: “Tôi không có đạo đức hay sao chị nói?”. Còn mình không nói gì hết nhưng họ làm cái gì trái mình cứ vui vẻ, mình không giận không hờn thì tức là mình hướng dẫn họ. Trong cái cuộc sống tu hành của đạo Phật là như vậy: “thấy lỗi mình, không thấy lỗi người”. Phải không? Như vậy là mình …​ (không nghe rõ) …mấy con.

Rồi bây giờ mấy con có hỏi Thầy gì không con? Con muốn hỏi Thầy gì cứ hỏi con. Con hỏi đi con, người nào cũng hỏi Thầy được.

Phật tử Diệu Đức: …​(Không nghe rõ)

Trưởng lão: Rồi, được rồi Thầy hiểu. Con lát nữa ra đây con chờ Thầy chút. Thầy sẽ mang bức thư cho con, rồi con sẽ xem theo bức thư con làm con tập, để cho con được mạnh khỏe, an ổn tới chết thôi.

Phật tử Diệu Đức: Thầy là Thầy phải mạnh khỏe dìu dắt tụi con.

Trưởng lão: Để cho con được mạnh khỏe con.

Phật tử Diệu Đức: Dạ, con pháp danh Diệu Đức.

Trưởng lão: Diệu Đức hả con? Cái pháp danh tốt lắm đó chứ, Diệu Đức mà không tốt sao được, nên có phước đức mới gặp Thầy chứ không có phước đức con chết con cũng không biết giữ cái nghiệp của con nó trôi lăn trong lục đạo đó.

Rồi mấy con vô. Xá Thầy thôi mấy con, xá thôi. Xá rồi mấy con vô con.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 4)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.