ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

CHƯƠNG TRÌNH TU TẬP

GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP ĐẠO PHẬT

Giáo án đường lối tu tập Đạo Phật

Giáo án Đường lối tu tập đạo Phật được Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng trong Mùa An Cư năm 1997, tại Tu viện Chơn Như.

Giáo án bản gốc có tổng cộng là 61 băng cassette, gồm hai giai đoạn tu tập:

1. Giai đoạn 1 (Băng số 01 – 16): Giai đoạn người cư sĩ.

2. Giai đoạn 2 (Băng số 16 – 61): Giai đoạn người tu sĩ.

Này các thầy! Thầy dạy giáo án này là nhằm phục hồi giáo pháp chơn chính của đạo Phật, có đầy đủ lý pháp và hành pháp để giúp cho mọi người tự thắp đuốc lên mà đi, không còn lạc đường lạc lối, nếu họ tự có quyết tâm tìm đường giải thoát khổ đau và chấm dứt luân hồi. Ở đây Thầy dạy cái pháp này nhằm để cho chúng ta thấy được con đường đi, thấy được cách hành trì để cho chúng ta chấm dứt đau khổ, chấm dứt luân hồi.

… Thầy dạy giáo án này mục đích của nó là cho quý thầy biết pháp nào là bất thiện, pháp nào là thiện. Và pháp bất thiện mà quý thầy chưa từ bỏ thì quý thầy hãy cố gắng từ bỏ vì pháp bất thiện đó nó làm cho cấu uế, đưa đến tái sanh luân hồi, làm khổ đau, đưa lại quả khổ, đem lại già chết ở trong tương lai của chúng ta. Nghĩa là giáo án Thầy dạy để quý thầy biết pháp thiện, pháp bất thiện để cho quý thầy tu tập dứt bỏ nó chứ không phải đem ra để quý thầy thấy cái sai cái đúng của thế gian. Phải hiểu như vậy mới biết được cái tâm trạng của thầy khi giảng giáo án này.


Bạn có thể truy cập tài liệu ngay tại trang này hoặc tại thư viện lưu trữ Google Drive.

DANH SÁCH CÁC PHÁP ÂM

XEM BẰNG ĐỊNH DẠNG FILE MỀM

Chia sẻ trang này

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.