ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

Chứng đạo của đạo Phật

Chứng đạo của đạo Phật

CHỨNG ĐẠO

(Trích sách “Những Lời Tâm Huyết”, NXB Hồng Đức – 2015, trang 78-84)

 

Tâm thư ngày 18/05/2009

Một lần nữa Thầy nói về Chứng Đạo. Các con đừng cho rằng tu hành theo Phật giáo là không Chứng Đạo. Chứng Đạo là một sự thật của Phật giáo. Phật giáo là một tôn giáo vì loài người, cho nên tu hành là phải có Chứng Đạo. Phật giáo là một tôn giáo luôn luôn biết dùng tự lực của mình, vượt lên mọi khổ đau của cuộc đời; vì vượt lên mọi khổ đau của cuộc đời, nên đó là Chứng Đạo. Một tôn giáo nhờ vào tha lực của Thần, Thánh, Tiên, Phật, Trời, Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn, giải trừ bệnh tật, tai ách khổ đau của mình, là một tôn giáo mê tín.

Mục đích của đạo Phật là làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Cho nên, người nào tự làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT là người Chứng Đạo. Vì thế, đạo Phật là đạo TỰ LỰC chứ không phải đạo THA LỰC. Ai theo Phật giáo mà cầu cúng, lạy lễ van xin Tam Bảo gia hộ, là theo ngoại đạo Bà La Môn.

Đạo Phật còn gọi là đạo GIẢI THOÁT, vì thế, ai sống đúng đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh là người Chứng Đạo. Bởi không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh đó là GIẢI THOÁT, mà giải thoát là Chứng Đạo. Sự Chứng Đạo của Phật giáo không có khó khăn, không có mệt nhọc, chỉ cần chịu khó học tập đạo đức nhân bản – nhân quả, sống với PHÁP TRÍ ĐẠO ĐỨC và TÙY TRÍ ĐẠO ĐỨC là có sự giải thoát ngay trước mặt. Có sự GIẢI THOÁT ngay trước mặt là Chứng Đạo.

Muốn làm sáng tỏ sự Chứng Đạo, các con đừng giải thích theo chữ Hán (Trung Hoa): Đạo là con đường, nẻo, lối đi, v.v…​ Giải thích như vậy không đúng nghĩa của Phật giáo. Vì ĐẠO ở đây có nghĩa là tâm không còn khổ đau; tâm được an ổn, yên vui; tâm bất động, không còn một ác pháp nào làm cho tâm động. Những điều trên đây tâm đã đạt được thì mới gọi là GIẢI THOÁT, mà giải thoát là Chứng Đạo như trên đã nói. Khi nói đến Chứng Đạo thì đức Phật dùng một cụm từ, chỉ cho chúng ta thấy sự Chứng Đạo: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa”. Cụm từ này chỉ rất rõ sự GIẢI THOÁT:

1- SANH ĐÃ TẬN có nghĩa là cuộc sống không còn đau khổ.

2- PHẠM HẠNH ĐÃ THÀNH có nghĩa là đời sống giới luật, đức hạnh nghiêm chỉnh.

3- CÁC VIỆC LÀM ĐÃ LÀM XONG có nghĩa là sự tu tập đã hoàn tất, không còn tu tập một pháp môn nào nữa cả.

4- KHÔNG CÒN TRỞ LUI TRẠNG THÁI NÀY NỮA có nghĩa là tâm không còn trở lại tham, sân, si, mạn, nghi nữa.

Chứng Đạo có nghĩa là giải thoát hoàn toàn, tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa, như trên đã nói. Cho nên trong kinh Tương Ưng, có đoạn ông Xá Lợi Phất hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Nếu con được hỏi: Này hiền giả, giải thoát như thế nào, mà đức Thế Tôn đã tuyên bố: trí đã được chứng đắc, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa? Thì con sẽ trả lời: Do tự giải thoát, do tự đoạn diệt tất cả chấp thủ, do tự làm tâm con luôn an lạc trong chính niệm. Nhờ sống an lạc trong chính niệm như vậy, các lậu hoặc không còn tiếp tục rỉ chảy, và con không còn chấp tự ngã”.

Ngài Xá Lợi Phất trả lời rất đúng. Sự giải thoát này phải do chính mình, không có một người nào giúp mình được. Do tự chính mình phải ĐOẠN DIỆT CÁC CHẤP THỦ và phải luôn luôn SỐNG AN TÂM TRONG CHÁNH NIỆM, nhờ vậy mọi ác pháp không tác động được tâm. Để xác định sự Chứng Đạo, một lần nữa kinh Tương Ưng dạy: “Tóm lại, pháp môn này gọi tắt như sau: Những cái gì được vị sa môn gọi là lậu hoặc là Ta không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã được Ta diệt tận, không còn phân vân gì nữa” (100 Tương Ưng tập 2). Đọc những lời dạy trên đây, ai còn dám phủ nhận đạo Phật không Chứng Đạo.

Đức Phật đã xác định cho chúng ta rõ thế nào là Pháp Trí: “Này các thầy tỳ kheo, vị thánh đệ tử biết già chết như vậy, biết già tập khổ như vậy, biết già diệt như vậy, biết con đường đưa đến già chết diệt như vậy. Đây là PHÁP TRÍ của vị ấy. Vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập, hướng dẫn thái độ của mình đối với quá khứ và trong tương lai”. Người có trí tuệ về các PHÁP của đời sống con người thì phải thông suốt GIÀ, CHẾT. Thông suốt già, chết thì gọi đó là Pháp Trí.

1- GIÀ là cơ thể phải suy nhược: răng rụng, da nhăn, tóc bạc, lưng khọm, tay chân run rẩy, yếu đuối, v.v…​ đó là một sự đau khổ của kiếp người.

2- CHẾT là cơ thể bị hủy diệt: tử vong, các uẩn tàn lụn, hoại diệt, v.v…​ đó là một sự khổ mà con người không ai tránh khỏi.

Do thông suốt sự khổ đau ấy, nên người có trí phải lo tu tập làm chủ GIÀ CHẾT. Một lần nữa, đức Phật dạy: “Này các thầy tỳ kheo, vị thánh đệ tử biết già chết như vậy, biết già tập khổ như vậy, biết già diệt như vậy, biết con đường đưa đến già chết diệt như vậy”.

Một khi đã hiểu biết như vậy, thì chúng ta sẽ cố gắng tu tập để giữ gìn TÂM BẤT ĐỘNG; do giữ gìn TÂM BẤT ĐỘNG thì lậu hoặc hoàn toàn sẽ bị diệt sạch. Cho nên kinh Tương Ưng xác định một lần nữa, để chúng ta hiểu rõ sự GIẢI THOÁT bằng Pháp Trí: “Đây là PHÁP TRÍ của vị ấy. Vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập, hướng dẫn thái độ của mình đối với quá khứ và trong tương lai”. (106 Tương Ưng tập 2)

PHÁP TRÍ là trí tuệ hiểu biết về các pháp sinh, già, bệnh, chết là khổ. Người có Pháp Trí là người biết cuộc đời là khổ, không có vật gì trên thế gian này là ta, là của ta nên buông xả sạch, vì thế họ được giải thoát hoàn toàn.

Khi một người có Pháp Trí, nên về tương lai có xảy ra điều gì họ chẳng còn lo lắng, buồn phiền và sợ hãi. Do chẳng còn lo lắng, buồn phiền và sợ hãi, nên họ được giải thoát. Đó là họ đang sống trong Tùy Trí. Bởi người có TÙY TRÍ là người giải thoát về tương lai. Đây, chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Những sa môn hay Bà la môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ già chết, sẽ hiểu rõ già chết tập khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt, tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy. Như vậy, như hiện nay Ta vậy. Đây tức là TÙY TRÍ của vị ấy”.

Tóm lại, người có PHÁP TRÍ và TÙY TRÍ là người đang sống trong ba thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai hoàn toàn thân tâm họ được giải thoát, không còn một chút xíu nào lậu hoặc. Người ấy được nhập lưu, nhập vào dòng Thánh; được đầy đủ Trí hữu học; được đầy đủ Minh hữu học. Một lần nữa để xác định điều này, đức Phật đã dạy: “Này các thầy tỳ kheo! Vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí: PHÁP TRÍ và TÙY TRÍ. Vị ấy được gọi là thánh đệ tử đạt tri kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã chấp nhận diệu pháp này; đã đầy đủ hữu học trí; đã đầy đủ hữu học minh; đã nhập được pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử”. (107 Tương Ưng tập 2)

Trong lời dạy chỉ định này, người có đủ Pháp Trí và Tùy Trí là người hoàn toàn làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Cho nên lời dạy trong đoạn kinh này rất rõ ràng, họ là người đã đứng gõ vào cửa BẤT TỬ.

Thầy xin ghi lại lời Phật dạy để minh chứng rằng sự giải thoát của Phật giáo bằng sự hiểu biết, mà đức Phật gọi là PHÁP TRÍ và TÙY TRÍ. Cho nên Chứng Đạo không phải chứng bằng Thiền Định như mọi người nghĩ, mà chứng đạo bằng Pháp Trí và Tùy Trí.

Kính ghi

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 352)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.